רק ספרים הנמצאים במדור "מחסן" נוכחים לבטח על מדפינו. נא לא להגיע לחנות טרם שבדקתם את המצאות הספר באמצעות פניה.

ספרים - ספרים משומשים - רובינזון ספרים

אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה

קניית ספרים משומשים         חיפוש ספרים         חנות ספרים


323 ספרים בעמוד זה

1916 - 1914 .  ---  SIMON,HEVESI AMD OTHERS  ---  1916  ---  

A GUIDE BOOK TO CENTRAL SYRIA, LEBANON & PHOENICIA.  ---    ---  1919  ---  

A REPORT OF THE POGROMS IN POLAND נמכר  ---  COHEN,ISRAEL  ---  1919  ---  

A VOLUME OF THE BOOK OF PRECEPTS .  ---  HALPER,B  ---  1915  ---  

ABRAHAM MAIMUNI :  ---  EPPENSTEIN,S. DR. [EPPENSTEIN,SIMON]  ---  1914  ---  A RESEARCH ON THE MIDDLE-AGE SCHOLAR, SON OF MAIMONIDES.

AGUDAS JISROEL IN EREZ JISROEL.  ---  AUERBACH,MOSES DR.  ---  1920  ---  

AGUDAS JISROEL IN EREZ JISROEL.  ---  AUERBACH,MOSES DR.  ---  1920  ---  

AL HIDAJA 'ILA FARA'ID AL QULUB נמכר  ---  IBN PAQUDA  ---  1912  ---  

ALLENBY'S FINALTRIUMPH : נמכר  ---  MASSEY,W. T.  ---  1920  ---  THE AUTHOR WAS AN OFFICIAL CORRESPONDENT OF THE LONDON NEWSPAPERS WITH THE EGYPTIAN EXPEDITIONARY FORCE

ALTORIENTALISCHE SIEGELBILDER  ---  WEBBER,OTTO  ---  1920  ---  

AN IDLER IN THE NEAR EAST.  ---  AFLALO,F.G.  ---  1910  ---  

ASSYISCHE LESESTUKE  ---  DELITZSCH,FRIEDRICH  ---  1912  ---  

AUCTIONS CATALOG עדות ביוסף :  ---    ---  1913  ---  

BEAMTE DER WORMSER JUDISCHEN GEMEINDE  ---  ROTHSCHILD,SAMSON  ---  1920  ---  

BERICHT DER ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE  ---  נמצא תחת BERICHT  ---  1911  ---  כל ישראל ערבים זה בזה /

CHAD GADIA .  ---  HERRMANN,HUGO  ---  1914  ---  כתוב בגרמנית .

CULTUR ALMANACH  ---  HEVESI,SIMON  ---  1912  ---  

CULTUR ALMANACH .  ---  SIMON,HEVESI  ---  1910  ---  

DAS BUCH VON DEN POLNISCHEN JUDEN  ---  AGNON,S J ELIASBERG,AHRON   ---  1916  ---  

DAS HOHE LIED . נמכר  ---  EHRLICH,M  ---  1912  ---  כתוב בגרמנית

DAS JHAR DES JUDEN .  ---  BUDKO,JOSEPH NADEL,ARNO  ---  1920  ---  

DAS JUDENTUM IM 19 UND 20 JABRBUNDERT .  ---  NORDAU,MAX  ---  1911  ---  

DAS JUDISCHE ECHO :  ---    ---  1914  ---  

DAS JUDISCHE VOLKSLIED .  ---  KAUFMANN,FRITZ MORDECHAI  ---  1919  ---  

DAS LEBEN THEODOR HERZLS .  ---  FRIEDEMANN,ADOLF  ---  1914  ---  

DAS OSTJUDISCHE ANTLITZ  ---  STRUCK,HERMAN ZWEIG,ARNOLD  ---  1920  ---  

DAS PETER HILLE BUCH :  ---  LASKER SCHULER,ELSE  ---  1919  ---  

DENKWURDIGKEITEN DER GLUCKEL VON HAMLEN .  ---  FEILCHENFELD,ALFRED  ---  1913  ---  

DER JUDENSTAAT  ---  HERZL,THEODOR  ---  1920  ---  

DER MALIK :  ---  LASKER SCHULER,ELSE  ---  1919  ---  

DER PRINZ VON THEBEN.  ---  LASKER SCHULER,ELSE  ---  1920  ---  

DER ZIONISMUS .  ---  NORDAU,MAX  ---  1913  ---  

DIE BLUMEN DES HEILIGEN LANDES .  ---  KILLERMANN,S  ---  1915  ---  

DIE ELEMENTE DER KABBALAH  ---  BISCHOFF,ERICH  ---  1920  ---  

DIE EMANZIPATION DER JUDEN IN SCHLESWIG-HOLFSTEIN.  ---  VICTOR,JUR. DR. [VICTOR,WILLI]  ---  1913  ---  BOOKLET. WITH A PORTRAIT OF LUDWIG SALOMON STEINHEIM.

DIE FREISTATT נמכר  ---  נמצא תחת FREISTATT  ---  1914  ---  1 בעתונות 15.6.1913 מס. 3, 15.7.1913 מס. 4, 22.8.1913 מס. 5

DIE GOLDENE KETTE .  ---  PEREZ,JIZCHOK LEIB  ---  1917  ---  

DIE HISTORISCHE ROLLE DES STAATES נמכר  ---  KROPOTKIN,PETER  ---  1920  ---  TITELZEICHNUNG VON GUSTAV WOLFF

DIE ISRAELITISCHE KUCHE :  ---  CLEEF,HENNY VAN...  ---  1910  ---  הדפסה שלישית

DIE JUDEN UND DAS WIRTSCHAFTSLEBEN .  ---  SOMBART,WERNER  ---  1911  ---  

DIE JUDENPOGROME IN RUSSLAND .  ---    ---  1910  ---  

DIE JUDENPOGROME IN RUSSLAND.  ---  [MOTZKIN,LEO ET. AL.]  ---  1910  ---  TWO VOLUMES: I. ALGEMEINER TEIL. II. EINZELDARSTELLUNGEN.

DIE JUDENPOLITIK DER RUMANISCHEN REGIERUNG .  ---  BERBSTEIN,S  ---  1918  ---  

DIE JUDISCHDEUTSCHE SPRACHE DER OSTJUDEN . נמכר  ---  LOEWE,HEINRICH  ---  1915  ---  

DIE JUDISCHE KOLONISATION PALASTINAS :  ---  NAWRATZKI,CURT  ---  1914  ---  

DIE JUDISCHE VOLKSLIED  ---  KISSELHOFF,S  ---  1913  ---  

DIE KUNST DES RADIERENS EIN HANDBUCH VON HERMANN STRUCK  ---  STRUCK,HERMANN  ---  1919  ---   במשרד אמנות עו' במצב טוב .

DIE LYRIK DER KABBALAH .  ---  WIENER,MEIR  ---  1920  ---  

DIE NACHTE DER TINO VON BAGDAD   ---  LASKER SCHULER,ELSE  ---  1919  ---  

DIE NACHTE DER TINO VON BAGDAD.  ---  LASKER SCHULER,ELSE  ---  1919  ---  

DIE PALASTINA LITERATUR  ---  THOMSEN,PETER  ---  1911  ---  6ter BAND,LIEFERUNG 1-3,1935-1944 3 BANDE

DIE PFLANZEN PALASTINAS :  ---  DINSMORE,J.E. [DINSMORE,JOHN EDWARD]  ---  1911  ---  

DIE PFLANZEN PALASTINAS :  ---  DINSMORE,J.E. [DINSMORE,JOHN EDWARD]  ---  1911  ---  

DIE RASSENMERKMALE DER JUDEN .  ---  FISHBERG,MAURICE  ---  1913  ---  

DIE SPRACHEN DER JUDEN .  ---  LOEWE,HEINRICH  ---  1911  ---  

DIE TIERWELT PALASTINAS . נמכר  ---  BODENHEIMER,FRITZ  ---  1920  ---  

DIE TRAGODIE DER ASSIMILATION .  ---  NORDAU,MAX  ---  1920  ---  

DIE WELT   ---    ---  1910  ---  HERZL GEDENKNUMMER .

DIE WELT .  ---    ---  1914  ---  HERZL NUMMER .

DIE WELT .  ---    ---  1910  ---  

DOCUMENTS OF JEWISH SECTARIES .  ---  SCHECHTER,S  ---  1910  ---  קונטרסים מספר המצות לענן . FRAGMENTS OF THE BOOK OF THE COMMANDMENTS BY ANAN

DR. THEODOR HERZL'S JUDENSTAAT .  ---    ---  1919  ---  

ELOHIM.  ---  CASPARI,HEDWIG  ---  1920  ---  GERMAN POEMS.

EPHOD AND ARK נמכר  ---  ARNOLD,WILLIAM R  ---  1917  ---  

ESTHER  ---  IDELOVITCH,DAVID  ---  1912  ---  

ESTHER :  ---  BAERWALD,ULEG UND LOTTE  ---  1920  ---  

FACSIMILES DE MANUSCRITS HEBRAIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE DE TALMUD TORA DE LIVOURNE.  ---    ---  1914  ---  PLATES CONTAINING FACSIMILES OF PAGES FROM 20 MANUSCRIPTS OF VARIOUS MEDIEVAL JEWISH TEXTS. 0.35*0.50 cm.

FESTSCHRIFT ADOLF SCHWARZ ZUM SIEBZIGSTEN GEBURTSTAGE  ---    ---  1917  ---  נמצא תחת ספר

FRAGMENTS OF THE BOOK OF THE COMMANDMENTS BY ANAN. קונטרסים מספר המצות לענן.  ---  SCHECHTER,S. (ED.) [SCHECHTER,SOLOMON (ED.)]  ---  1910  ---  THE HEBREW TEXT WITH ENGLISH NOTES AND INTRODUCTION. MOTH MARKS, TEXT UNDAMAGED.

FRAULINO SUZANO.  ---  AVSEJENKO,V.G.  ---  1919  ---  

FUNF JAHRE DER ARBEIT IN PALASTINA .  ---  TSCHLENOFF,E W  ---  1913  ---  

GEDICHTE  ---  BIALIK,CH N  ---  1911  ---  

GEDICHTE .  ---  BIALIK,CHAIM NACHMAN  ---  1920  ---  

GEMEINDE GESCHICHTE DER JUDISCHEN GEMEINDE RAWITSCH .  ---  COHN,JOHN  ---  1915  ---  

GEOGRAPHIC INFLUENCES IN OLD TESTAMENT MASTERPIECES.  ---  WILD,LAURA H. [WILD,LAURA HULDA]  ---  1915  ---  SHORT STUDIES OF SELECTED BIBLICAL FRAGMENTS AGAINST THEIR BACKGROUND IN THE GEOGRAPHY OF PALESTINE.

GESCHICHTE DES MOISMUS  ---  EISLER,RUDOLF  ---  1910  ---  

GOLUS ZION UND ROMANTIK .  ---  GORELIK,SCH  ---  1918  ---  

GREAT BRITAIN PALESTINE AND THE JEWS נמכר  ---    ---  1918  ---  

GREAT RUSSIANS ON THE JEWISH QUESTION  ---  KRUK,J (E)  ---  1916  ---  

GUIDE TO ZIONISM נמכר  ---  SAMPTER,JESSIE E (E)  ---  1920  ---  

HAGADAH SCHEL PESACH .  ---  LEHMANN,M  ---  1914  ---  

HANDY BOOK FOR THE HOSPITAL CORPS :  ---    ---  1917  ---  

HEBRAISCHEN BALLADEN.  ---  LASKER SCHULER,ELSE  ---  1920  ---  

HILSBUCH FUR DEN BERLINER BUCHHANDEL  ---    ---  1914  ---  

HISTORY OF ZIONISM  ---  LANDMAN,S  ---  1915  ---  

HOMILETISCHE ZEITSCHRIFT .  ---    ---  1913  ---  שנה שניה מס. 1

I MORTI DEL DESERTO. מתי מדבר.  ---  BIALIK,CH. N.  ---  1911  ---  

IL VINCITORE  ---    ---  1919  ---  MEDITAZIONI STORICHE E RELIGIOSE 1917-1919

IN THOSE DAYS .  ---  STEINBERG,JEHUDAH  ---  1915  ---  TRANSLATED FROM THE HEBREW BY GEORGE JESHURUN .

ISRAEL : נמכר  ---  MOSSERI,A D (ADMINISTRATEUR)  ---  1920  ---  שנה ראשונה . 6.8.1920 מס. 19 . 29.11.1920 מס. 35 .

J WINFRED SPENCELEY .  ---  SPENCELEY,J WINFRED  ---  1910  ---  

JACOB STEINHARDT  ---  STEINHARDT,JACOB  ---  1920  ---  

JEFETH B. ALI'S ARABIC COMMENTARY ON NAHUM WITH INTRODUCTION, ABRIDGED TRANSLATION AND NOTES.  ---  HIRSCHFELD,HARTWIG (EDITOR)  ---  1911  ---  

JERUSALEM THE CITY OF MANY SIEGES  ---  WILLIAMS,ROBERT  ---  1918  ---  

JEWISH COLONIZATION ASSOCIATION  ---    ---  1913  ---  D'NOITARTSINIMDA RUOP L'EENNA 2191 נמצא תחת JEWISH בצרפתית

JEWISH MYSTICISM .  ---  ABELSON,J  ---  1913  ---  

JEWISH POGROMS IN SOUTH RUSSIA .  ---    ---  1920  ---  REPORT BY THE KIEFF POGROM RELIEF COMMITEE

JEWS AMONG THE ENTENTE LEADERS . נמכר  ---    ---  1918  ---  

JOSHUA *  ---  HOMLES,S  ---  1914  ---  

JOZEF ISRAELS .  ---  LIBERMANN,MAX  ---  1918  ---  

JUDAICA ZEITSCHRIFTEN UND SAMMELWERKE .  ---    ---  1911  ---  

JUDARNA נמכר  ---    ---  1920  ---  M. EHRENPREIS OCH ALFRED JENSEN

JUDEAN ADRESSES  ---    ---  1917  ---  

JUDISCHE FLIEGER IM KRIEGE :  ---  THEILHABER,FELIX A.  ---  1919  ---  VERLAG VON LOUIS LAMM

JUDISCHE JUGEND .  ---    ---  1919  ---  HEFT I .HEFT II .

JUDISCHE JUGEND.  ---    ---  1919  ---  HEFTE 1-2, 1919.

JUDISCHE KOPFE  ---  GORELIK,SCH  ---  1920  ---  

JUDISCHES BEREINS LIEDERBUCH נמכר  ---    ---  1911  ---  

JUDISCHES WORTERBUCH  ---  STRACK,HERMANN L  ---  1916  ---  

KABALAH .  ---  PATAI,JOSEF  ---  1919  ---  

KRIEGBRIEFE AUS PALASTINA.  ---  SCHNELLER,LUDWIG  ---  1915  ---  

KRIEGSBRIEFE AUS PALASTINA.  ---  SCHNELLER,LUDWIG  ---  1915  ---  

LA GUIRLANDE DES MOIS .  ---  BARBIER,GEORGE  ---  1920  ---  

LA SANTA BIBLIA :  ---    ---  1915  ---  

L'ANTISEMITISME POLONAIS  ---  KOVALSKY,S  ---  1919  ---  EDITIONS DE LA LOGE SIONISTE "AL HAMICHEMAR"

LE JUDAISME .  ---    ---  1919  ---  

LEHRBUCH DER ARAMAISCHEN SPRACHE .  ---  MARGOLIS,MAX L  ---  1910  ---  

LEHRBUCH DER ARAMAISCHEN SPRACHE DES BABYLONISCHEN TALMUDS :  ---  MARGOLIS,MAX L.  ---  1910  ---  

LES JUIFS ET LA GUERRE *  ---    ---  1916  ---  POALE-ZION AU BUREAU SOCIALISTE INTERNATIONAL נמצא תחת SFIUJ

LES MONUMENTS  ---  DUSSAUD,RENE  ---  1912  ---  (MOAB JUDEE PHILISTE SAMARIE GALILEE) AU MUSEE DU LOUVRE

LES POGROMES ANTI JUIFS . נמכר  ---  CHASANOWITCH,L  ---  1919  ---  

LESSER URY .  ---  SCHWARZ,KARL  ---  1920  ---  

LIEDER EINES FAHRENDEN CHOSSID :  ---  BOHM,LOUIS  ---  1910  ---  WITH A FEW HUMORISTIC DRAWINGS.

L'ILLUSTRATION THEATRALE  ---    ---  1912  ---  

LORD ROTHSCHILD  ---  HERTZ,J H  ---  1915  ---  

MAGYAR ZSIDO SZEMLE  ---  נמצא תחת MAGYAR  ---  1915  ---   4

MALADIES SOCIALES נמכר  ---  LEVY,I J  ---  1912  ---  

MEIN HERZ :  ---  LASKER SCHULER,ELSE  ---  1920  ---  

MUSIKALISCHE NOBELLEN  ---  PEREZ,J L  ---  1920  ---  

NACH DEM POGROM.  ---  BIALIK,CHAIM NACHMAN  ---  1919  ---  

NEW EDITION OF THE BABYLONIAN TALMUD ORIGINAL TEXT EDITED*  ---  RODKINSON,MICHAEL L (E)  ---  1918  ---  (FESTIVALS) TRACT PESACHIM (PASSOVER) 5

OTTO WEININGER UND SEIN WERK  ---  DALLAGO,CARL  ---  1912  ---  

PALESTINE **** נמכר  ---  HYAMSON,ALBERT M  ---  1917  ---  

PALESTINE THE ORGAN OF THE BRITISH PALESTINE COMMITTEE נמכר  ---    ---  1917  ---  VOL.1

PARADIGMS AND EXERCISES IN SYRIAC GRAMMAR  ---  ROBINSON,THEODORE  ---  1915  ---  

PENTATEUCHUS SYRIACE.  ---    ---  1914  ---  

PSALTERIUM SYRIACE.  ---    ---  1914  ---  "THE TEXT IN THIS EDITION IS TAKEN ... FROM THE CAMBRIDGE PESHITTA PSALTER OF 1904."

QIRQISANI STUDIES.  ---  HIRSCHFELD,HARTWIG  ---  1918  ---  

REISETAGBUCH DES RABBI BINJAMIN VON TUDELA  ---  MARTINET,A  ---  1918  ---  

RELIGIONSGESRPRACH .  ---  BERLINER,A HIRSCH,ARON  ---  1914  ---  

REVUE HEBRAIQUE :  ---  SLOUSCH,NAHUM (ED.)  ---  1913  ---  ONE BOOKLET: VOLUME I, NO 1, JUILLET 1913.

ROT UND GLUHEND IST DAS AUGE DES JUDEN.  ---  NADEL,ARNOLD  ---  1920  ---  

SKIZZEN UND STUDIEN ZUR GESCHICHTE DER JUDEN IN POLEN . נמכר  ---  RALABAN,MAJER  ---  1911  ---  

SKIZZEN UND STUDIEN ZUR GESCHICHTE DER JUDEN IN POLEN.  ---  BALABAN,MAJER DR.  ---  1911  ---  LAST PAGE DETACHED.

sold DAS JUISCHE VOLKSLIED  ---  KAUFMANN,FRITZ MORDECHAI  ---  1919  ---  

sold DIE KARAISCHE LITERATUR DER LETZTEN DREISSING  ---  POZNANSKI,SAMUEL  ---  1910  ---  

sold GALLIPOLI DIARY  ---  HAMILTON,IAN  ---  1920  ---   1 2

SOLD JUDAISM AND ITS HISTORY  ---  GEIGER,ABRAHAM  ---  1911  ---  

SOLD ON THE WAY TO BETHLEHEM  ---  KNIGHT,WILLIAM ALLEN  ---  1912  ---  

SOLD OUT OF DOORS IN THE HOLY LAND  ---  VAN DYKE,HENRY  ---  1915  ---  

SOLD PROCEEDINGS OF THE SECOND CONFERENCE OF ANGLO  ---    ---  1911  ---   נמצא תחת SGNIDEECOCRP

sold SAADIA'S POLEMIC AGAINST HIWI AL BALKHI  ---  DAVIDSON,ISRAEL  ---  1915  ---  

SOLD THE EVOLUTION OF MODERN HEBREW LITERATURE  ---  NOMOLOS MAHARBA,NIETSDLAW  ---  1916  ---  

SOLD TOOLS AND WEAPONS  ---  PETRIE,W M FLINDERS  ---  1917  ---  COLLEGE LONDON

STUDENTS' HEBREW AND CHALDEE DICTIONARY TO THE OLD TESTAMENT .  ---  HARKAVY,ALEXANDER  ---  1914  ---  

THE BOOK OF JOB : נמכר  ---  JASTROW,MORRIS  ---  1920  ---  

THE EXCAVATION OF GEZER .  ---  MACALISTER,STEWART  ---  1911  ---  I, II, III

THE FALASHAS נמכר  ---  FAITLOVITCH,JACQUES  ---  1920  ---  

THE GERMAN ATTACK ON THE HEBREW SCHOOLS IN PALESTINE .  ---  COHEN,ISRAEL  ---  1918  ---  

THE JEWISH COLONISATION IN PALESTINE .  ---  TOLKOWSKY,S  ---  1918  ---  

THE JEWS IN THE EASTERN WAR ZONE  ---    ---  1916  ---  

THE POGROMS IN POLAND AND LITHUANIA . נמכר  ---    ---  1919  ---  

THE PROTOCOLS AND WORLD REVOLUTION : הפרוטוקולים של זקני ציון  ---    ---  1920  ---  המהדורה האמריקנית הראשונה של הפרוטוקולים.

THE TRUE BOUNDARIES OF THE HOLY LAND  ---  ISAACS,SAMUEL HILLEL  ---  1917  ---  

THE YEMENITE JEWS . נמכר  ---  FELDMANN,JOSHUA  ---  1913  ---  

TRIPOLI THE MYSTERIOUS  ---  TODD,MABEL LOOMIS  ---  1912  ---  

UND DAS KRUMME WIRD GERADE.  ---  AGNON,G.J.  ---  1920  ---  

UNTERRICHT IN ORNAMENTALER SCHRIFT.  ---  VON LARISCH,RUDOLF  ---  1913  ---  

VERZEICHNIS JUDISCHER KRIEGSSCHRIFTEN.  ---  LAMM,LOUIS (ED.)  ---  1916  ---  TWO BOOKLETS OF BIBLIOGRAPHICAL LISTS.

VIAJES DE BENJAMIN DE TUDELA 1160 - 1173 . מסעות בנימין מטודילה נמכר  ---  LLUBERA,IGNACIO GONZALEZ  ---  1918  ---  

VIATA LUI THEODOR HERZL .  ---  FRIEDEMANN,ADOLF  ---  1919  ---  

vionta  ---    ---  1919  ---  גליון 4 . כתב עת ברומנית

VIONTA .  ---    ---  1919  ---  מס. 4 4.6.1919

VON DEN JUDEN DES YEMEN נמכר  ---    ---  1913  ---  

WALKS ABOUT JERUSALEM.  ---  HANAUER,J.E.  ---  1910  ---  

WEGE ZUM GOTTESREICH AUF ERDEN.  ---  BACH,ALBERT  ---  1914?  ---  THE BOOKLET CONTAINS TWO SHORT ARTICLES. TEAR IN SPINE.

WILHELM GESENIUS' HEBRAISCHES UND ARAMAIDCHES HANDWORTERBUCH .  ---    ---  1915  ---  

WIRTSCHATFSGEOGRAPHIE VON SYRIEN  ---  FISCHER,HANS  ---  1919  ---  

WITH THE TURKS IN PALESTINE.  ---  AARONSOHN,ALEXANDER  ---  1916  ---  

WITH THE ZIONISTS IN GALLIPOLI . נמכר  ---  PATTERSON,J H  ---  1916  ---  

YEAR BOOK OF THE CENTRAL CONFERENCE OF AMERICAN RABBIS. נמכר  ---  MARX,DAVID AND OTHERS (E)  ---  1911  ---  

ZECHER ISRAEL  ---  JUDA,SAMUEL  ---  1911  ---  

ZEITSCHRIFT FUR DEMOGRAPHIE UND STATISTIK DER JUDEN.  ---    ---  1912  ---  BEGRUNDET VON DR. ARTHNR RUPPIN. SCHRIFTLEITUNG - DR. BRUNO BLAU. VIII JAHRGANG.

ZIDOVSKA OTAZKA A JEJI RESENI  ---  נמצא תחת ZIDOVSKA  ---  1912  ---  

ZIONISM & SOCIALISM  ---  RIFKIND,LEWIS  ---  1918  ---  

ZIONISM :  ---  SAMUEL,HERBERT  ---  1919  ---  

ZIONISTEN :  ---  TURITZ,L (E)  ---  1913  ---  מס. 4-5 אוקטובר-נובמבר 1913

ZURGESCHICHTE DER JUDEN VON ELEPHANTINE  ---  ANNELER,HEDWIG  ---  1912  ---  

אויף דער שוועל :  ---    ---  1918  ---  חוברת. כנראה שלא הופיעו גליונות נוספים.

אונזער געזונד :  ---  ליבער,ב ד"ר  ---  1912  ---  צווייטער יאהרגאנג, נומער 1 – 9, 11 – 12 + ערשטער יאהרגאנג, נומער 8, 12 (סה"כ 13 גיליונות). אפריל 1913 – אפריל 1914 + נאוועמבער 1912, מערץ 1913

אוצר הדרוש וההטפה.  ---  רבינאוויץ,שלום [רבינוביץ,שמואל]  ---  1918  ---  חז"ל,דרושים,ביאורים,מאמרים ומשלים השייכים לעניין הדרוש ההולך לפניהם,נלקטו ונערכו מאת המחבר. חוברות 1-8, לפרשיות בראשית-ויצא.

אלבום תמונות גדולי ישראל, ראשונים לרעיון ישוב ארצנו הקדושה.  ---    ---  1920  ---  עשר תמונות רבנים (קלישר, מוהליבר, ריינס ואחרים) המודפסות על גבי קרטון קשיח. בין התמונות מפרידים גיליונות נייר פרגמנט שעליהם מודפס המידע על כל אחד מהרבנים.

אלטניילאנד :  ---  טריוואקס,א.י. (ע.)  ---  1919  ---  ארבע חוברות משנה א', כרוכות יחדיו: מגליון מס' 1 (אב תרע"ט, אוגוסט 1919) עד גליון 4-5 (חשון-כסלו תר"פ, נובמבר-דצמבר 1919). בכריכה אורגינלית,מצולם ומצוייר.

אלטניילאנד :  ---  טריוואקס,א.י. (ע.)  ---  1919  ---  ארבע חוברות משנה א', כרוכות יחדיו: מגליון מס' 1 (אב תרע"ט, אוגוסט 1919) עד גליון 4-5 (חשון-כסלו תר"פ, נובמבר-דצמבר 1919). בכריכה אורגינלית,מצולם ומצוייר.

אפיקי יהודה.  ---  הלוי,יהודה ליב  ---  1912  ---  דרושים.

ארץ :  ---  צמח,שלמה. שטיינמאן,א (עורכים)  ---  1919  ---  

ארץ ישראל אלס לאנד פאר יודישער קאלאניזאציע .  ---  בן צבי,י (אבנר)  ---  1917  ---  

בית יעקב : [בית-יעקב]  ---  שטערנבערגער,צבי [שטרנברגר,הרמן צבי]  ---  1913  ---  חוברת.

בלוי ווייס .  ---  אוגער,י (ע)  ---  1917  ---  

בן אביגדור לחג יובלו .  ---    ---  1916  ---  נמצא תחת ספר .

בנכר :  ---  אהרנוביץ,יוסף (ע.)  ---  1917  ---  חוברת א' - תשרי תרע"ח. לא הופיעו נוספים.

בת קול .  ---    ---  1912  ---  גליון כ"ז . כו שבט תרע"ב .

געזאמעלטע דראמען .  ---  טשעכאוו,אנטאן  ---  1911  ---  דער אנקעל וואניא . דער וואסער פויגעל . דער קארשען גארטען .

געלע בלעטער.  ---  דילאן,א.מ. (דילון,אברהם משה)  ---  1919  ---  אלבום שירים מאוייר.

דאס ליעד פונ'ם קיגעל :  ---  לאטהרינגע,נ. עללענדמאנן,שמעון [לוטרינגר,נחמיה. אלנדמן,שמעון]  ---  1910  ---  חוברת.

דאס רעוואלוציאנערע רוסלאנד .  ---  ליטוואק,א סאלוצקי,י ב (ע)  ---  1917  ---  

דאס רעוואלוציאנערע רוסלאנד :  ---  ליטוואק,א. סאלוצקי,י.ב. רעדאגירט פון...  ---  1917  ---  

דאס שטייסעל.  ---  פרוג,ש. (פרוג,שמעון שמואל)  ---  1914  ---  מו"ל - פערלאג "פאר אונזערע קינדער". דפוס - דרוקעריי קלעצקין, ווילנא.

דברי ימי היהודים ברומה מימי קדם עד העת האחרונה :  ---  ברלינר,אברהם  ---  1913  ---  עם מספר תחריטים.

דברים בעתם.  ---  אוסישקין,מנחם  ---  1918  ---  קובץ מאמרים ציוניים הכולל, בין השאר, את "וארץ ישראל מה תהא עליה?".

די אידישע וועלט :  ---    ---  1912  ---  גליונות 1-4, 1912 כרוכים בכריכה אורגינלית.

די וואהרהייט :  ---  [לאנגערמאן,מנחם נחום] לנגרמן,מנחם  ---  1918  ---  חוברת כתובה בחרוזים בלתי-מנוקדים.

די וועלט בעריהמטע יידישע מוזיקער. [די וועלט-בעריהמטע יידישע מוזיקער]  ---  קיפניס,מ. [קיפניס,מנחם]  ---  1910  ---  רשימות ביוגרפיות עם ציורי דיוקן. כתמי רטיבות נרחבים, ללא פגיעה בטקסט. לא מוכרים כרכים נוספים.

די טריבונע .  ---    ---  1915  ---  

די פינפטע וועלטקאנפערענץ .  ---    ---  1920  ---  

דיא ערשטע שריט פון ישוב ארץ ישראל .  ---  בלקינד,ישראל  ---  1917/8  ---  

דער אידישער חורבן אין אוקראינע :  ---  חאזאנאוויטש,ל. [חזנוביץ,לאון]  ---  1920  ---  כרוך מחדש.

דער אידישער חורבן אין אוקראינע :  ---  חאזאנאוויטש,ל. [חזנוביץ,לאון]  ---  1920  ---  כרוך מחדש.

דער אידישער חורבן אין רוסלאנד.  ---  קאסאווסקי,וול. [קסובסקי,ולדימיר]  ---  1915  ---  חוברת.

דער יודישער האנדעהדלעסאנגעשטעלאער .  ---    ---  1911  ---  נומער 1 6.10.1911

דער קאמוניסטישער מאניפעסט .  ---  מארקס,קארל   ---  1919  ---  

דער קריזיס פון דער אידישער קאלאניזאציע אין ארגענטינא :  ---  חאזאנאוויטש,לעאן [חזנוביץ',לאון]  ---  1910  ---  

דקדוק לשון עברית  ---  לוצטו,שמואל דוד (לוצאטו)  ---  1913  ---  

האופוזיציה הציונית .  ---  סירקין,מ נ  ---  1913  ---  

האכרות :  ---  ליבונטין,יחיאל יוסף  ---  1911  ---  מדריך המוקדש לעובדי אדמת ארץ ישראל. דף השער ניתק.

הדרך אגדת ישראל. [הדרך :]  ---    ---  1919  ---  חוברת בודדת: שנה ראשונה, גליון א - אב התרע"ט. בטאון תנועת "אגודת ישראל".

היהודים והשתתפותם ביצירת אופן הכלכלה הנוכחי .  ---  זומברט,ברנר  ---  1912  ---  

היים ליעדער : [היים-ליעדער]  ---  אימבער,שמואל יעקב [אימבר,שמואל יעקב]  ---  1918  ---  חוברת שירים.

היים ליעדער : [היים-ליעדער]  ---  אימבער,שמואל יעקב [אימבר,שמואל יעקב]  ---  1918  ---  חוברת שירים. גב החוברת רופף.

המתוך :  ---    ---  1914  ---  חוברת יחידה: שנה ראשונה, N.1 - תרע"ד 1914. בעברית וביידיש.

העבודה :  ---    ---  1920  ---  חוב' ה אדר תר"פ 18 במרץ 1920 . חוב' ו ניסן תר"פ 29 במרץ 1920 .

העברי .  ---    ---  1911  ---  

העם :  ---    ---  1917  ---  מס' (9) 2. מס' (10) 3. מס' (29 30) 22 23.

הפועל הצעיר כלי מבטאה של מפלגת הפועלים העברים בא"י "הפועל הצעיר"  ---    ---  1918  ---  

הציוניות הדתית.  ---  ש.י.ר. [רבוניביץ,שמואל יעקב]  ---  1917  ---  חוברת תעמולה המכוונת אל החרדים הלא-ציוניים. בנוסף למאמר המרכזי כוללת החוברת "מכתב גלוי להחרדים" מאת מנדל ברלס.

הצלחה :  ---  ברגמן,צביקה  ---  192  ---  עשרה שלבים ובצידם עצות בדרך להצלחה חברתית: על הצבת מטרות, דרכי פעולה, צמיחה, התגברות על פחדים, אימוץ שינויים ולקיחת אחריות, סביבה מגבילה ואמונות מגבילות, קשרים מול כישורים, זמן מול התמדה, ועוד.

הרב מלאדי ומפלגת חב"ד.  ---  טייטלבוים,מרדכי  ---  1914  ---  2 חלקיה של הביוגרפיה של ר' שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, בכרך אחד (עם שערים נפרדים).

השפה והתרבות העברית .  ---  איזגור,אהרן הלוי  ---  1910  ---  

והיה העקוב למישור  ---  עגנון,ש"י  ---  1919  ---   הציורים מאת בודקה (יוסף בודקו)

וואוהין .  ---    ---  1911  ---  מס. 1 כסלו תרע"ב נאוועמבער 1911, מס. 1 (3) שבט תרע"ב יאנואר 1912, מס. 3 (5) ניסן תרע"ב מערץ 1912, מס. 5 (7) סיון תרע"ב מאי 1912, מס. 6-7 תמוז אב תרע"ב יוני-יולי 1912,

וואס וויל דער מזרחי?  ---    ---  1917  ---  פערלאג מזרחי / דרוק ברידער לעווין-עפשטיין

זכרונות ועד הלשון העברית בירושלם.  ---    ---  1912  ---  החוברת כוללת דו"ח על תולדות הועד, מטרותיו ופעולותיו, וכן לקסיקון עברי-צרפתי-גרמני למונחים מתימטיים.

ח נ ביאליק שירים  ---  ביאליק,ח נ  ---  1913  ---  

חוק הרמת הצבא עם מלואים.  ---  הממשלה התורכית  ---  1914  ---  חוברת העוסקת בחוק הגיוס לצבא העות'מאני, ערב מלחמת העולם הראשונה.

חיי שלום יעקב אברמוביץ :  ---  בן ציון,שמחה (ע.)  ---  1911  ---  חוברת. העטיפה מעשי ידי שטרוק,הליטוגרפיה נעשתה ב"בצלאל".

חרסטומתיה בבלית .  ---  מנוס מנוסביץ,מרדכי  ---  1920  ---  

חשבון הנפש :  ---  גאטפריד,מרדכי [גוטפריד,מרדכי]  ---  1915  ---  חוברת לא מנוקדת.

טפוסים וצללים :  ---  ברשדסקי,י. [ברשדסקי,ישעיהו]  ---  -192  ---  עשרה סיפורים. דפוס צילום של שני כרכי המהדורה הראשונה (ורשה-פיוטרקוב תר"ס).

ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה ולאינפורמציה.  ---    ---  1920  ---  חוברת מס' 1: ט"ו מנחם-אב תר"פ, 30/07/1920. לא יצא עוד, כנראה. החוברת עוסקת במקצועות הנהוגים בא"י,בעליה,במדד יוקר המחיה ועוד.

ידיעות ציוניות :  ---    ---  1919  ---  גליון א',תמוז תרע"ט - גליון ח', תשרי תר"פ [נרשם בטעות: תשרי תרע"ט] . סה"כ 8 גליונות.

ידיעות ציוניות :  ---    ---  1919  ---  גליון א',תמוז תרע"ט - גליון ח', תשרי תר"פ [נרשם בטעות: תשרי תרע"ט] . סה"כ 8 גליונות.

יודישע פאלקס לידער *  ---    ---  1917  ---  

יודישעס פריילאנד :  ---    ---  1910  ---  חוברת יחידה: גליון 1-2, יאנואר 1910.

יונגווארג .  ---    ---  1913  ---  

יידישע פאלקסרעטענישן .  ---  באסטאמסקי,ש  ---  1917  ---  

ימי עם עולם :  ---  יוספוס פלביוס (יוסף בן מתתיהו פלויוס). שולמאן,קלמן  ---  1911  ---  חלק א' (לא הופיעו יותר)

כל כתבי תיאודור הרצל.  ---  הרצל,תיאודור  ---  1918-22  ---  ספרים א'-ג' בכריכה אחת (עם שערים נפרדים). כולל מאמר ההקדמה של יהושע טהון - "הרצל בעברית".

לה סולידארידאד אוב'ראדירה :  ---  [אמון,שמואל (ע.)  ---  1911  ---  נומירו 6 - כ"ד אדר תרע"א, 24/03/1911; סופלימינטו נו' 1 - ב' ניסן תרע"א, 31/03/1911 (דף אחד). (גאון 208)

ליאון הרופא :  ---  אקסקוב,נ. [אקסקוב,ניקולי פטרוביץ']  ---  1913  ---  דפוס סטיריאוטיפי של הוצאת ורשה 1900. התרגום העברי לסיפורו של רופא יהודי בן המאה ה-15 שהוצא להורג בידי הצאר, נדפס לראשונה בכתב העת "הצפירה".

לידער זאמעלבוך פאר דער יידישער שול און פאמיליע : [לידער-זאמעלבוך פאר דער יידישער שול און פאמיליע]  ---  קיסעלגאף,ז. [קיסלגוף,זוסמן]  ---  1914  ---  אויפלאגע 4, לויט דער צווייטער פארגרעסרטער און פארבעסערטער אויפלאגע.

ליטא זאמלונג .  ---  קאצענעלענבאגען,אריה גאלדשמידט,א י  ---  1914  ---  כתוב באידיש .

מאדאם באבעטא.  ---  באקאטשיא. הערמאלין,ד.מ.  ---  1910  ---  תרגום ליידיש של אחד מסיפורי דקמרון

מיט די פיס ארויף :  ---  דער טונקעלער  ---  1920  ---  

מכבי :  ---  וסרמן,י (עורך)  ---  1919  ---  כתב עת לענייני ספורט בעברית וברוסית.

מכתבי הוראה יז-לב. אונטערריכטסבריעף 17 - 32.  ---  ולקובסקי,שבח  ---  192?  ---  שיעורי דקדוק עברי ביידיש, לרבות עשרות קטעי סיפורת ושירה במקור העברי ובתרגום ליידיש. דפוס: DRUCK VON S.L. DEUTSCHER

מלכי בקדש (ספר) :  ---  הירשנזון,חיים (הירשענזאהן,חיים)  ---  1919  ---  

ממלכות אררט :  ---  כשדאי,צבי  ---  1912  ---  

מקרן זוית .  ---  ניימרק,דוד  ---  1917  ---  כרך ראשון חוברת ראשונה .

ניילאנד :  ---  אימבער,ש.י. (ע.)  ---  1919  ---  בכריכה חדשה. קרעים קטנים בדף המעטפת ללא פגיעה בטקסט.

נמכר דאס קאפיטאל :  ---  מארקס,קארל  ---  1917  ---  הכרך הראשון בלבד. מו"ל - קראפאטקין ליטעראטור געזעלשאפט

נמכר החיים :  ---    ---  1920  ---  

נמכר הספר הראשון להורות את הקריאה ואת השפה העברית .  ---  GOLDIN,HYMAN E AND OTHERS  ---  1914  ---  

נמכר השלח .  ---  קלוזנר,יוסף (ע)  ---  1918  ---  

נמכר השפה :  ---    ---  1912  ---  חוב' ד-ה חשון - כסלו תרע"ג מס 4 10-11.1912 .

נמכר זומער לעבען .  ---  שלום עליכם  ---  1912  ---  

נמכר זכרון בספר .  ---  יהל"ל (לוין,יהודה לייב)  ---  1910  ---  

נמכר זריחה .  ---    ---  1914  ---  מס. 8 21.2.1914 מס.12 21.3.1914

נמכר חיים וגורל  ---    ---  1914  ---  מס. 7

נמכר יוגענד שטראהלען :  ---  קאלעגיום,א (ע)  ---  1915  ---  1 טער יאהרגאנג .מאי 1915 . 2 טער נומער . יצחק ליבוש פרץ .

נמכר כתאב אלהדאיה אלי פראיץ אלקלוב ספר תורת חובות הלבבות.  ---  בחיי אבן פקודה  ---  1918  ---  נדפסו מחדש שלושה שערים ממנו : שער הבחינה ושער עבודת א' ושער הבטחון, עם מבוא מאת פינחס הלוי באמבערגער (במברגר)

נמכר כתבים נבחרים הלל צייטלין  ---  צייטלין,הלל  ---  1911  ---  חלק ראשון : הטוב והרע

נמכר מאטל פייסי דעם חזנס.  ---  שלום עליכם  ---  1918  ---  

נמכר מילי דאבות (ספר) :  ---  נמני,עזרא. בראנץ,יעקב  ---  1916  ---  דפוס רבי דוד עידאן. כרך ראשון.

נמכר מכאן ומכאן .  ---  ברנר,י ח  ---  1911  ---  

נמכר מלון עברי חדש .  ---  פרוסט,יעקב  ---  1912  ---   + מעברית לגרמנית במצב טוב .

נמכר מלחמה צייט .  ---  בן חנוך (ח י בריסטאווסקי)  ---  1917  ---  

נמכר מערת שדה המכפלה (ספר) .  ---  בן צור,משה  ---  1910  ---  פיוט קבלי .

נמכר נקוד השמות בתלמוד.  ---  אשנמיל,ש.צ. [אשנמיל,שלמה צבי]  ---  1918  ---  החוברת, הכרוכה בכריכה חדשה, עוסקת בניקודה של המילה "רעבתן".

נמכר עניני שבתי צבי :  ---  פריימאנן,אהרן (ע.) [פרימן,אהרן]  ---  1912  ---  בלווית שער בגרמנית. ללא מפתח. כרוך יחד עם חבור המשיחה והתשבורת לרבי אברהם בר חייא. שני החיבורים מהווים את פרסומי השנה הרביעית של ספרי מקיצי נרדמים.

נמכר פון דער וועלט און יענער .  ---  יהואש  ---  1913  ---  

נמכר פרוש המשניות של הרמב"ם למסכת ערכין .  ---  שפירא,ישראל  ---  1910  ---  

נמכר שי של ספרות לשבועון חדשות מהארץ .  ---  בן ציון,ש (ע)  ---  1918  ---  א - יח,כ (בכרך אחד)

נמכר שכול וכשלון :  ---  ברנר,י ח  ---  1920  ---  

נמכר שפת ילדים .  ---  ברגמן,ח כ ברכוז,ש ח  ---  1920  ---  

סדור רש"י :  ---  באבער,שלמה. רש"י  ---  1911  ---  

ספורי מחוקקי דתי הנוצרים :   ---    ---  1920  ---  קורות חיי ישו. שמעון כיפא הוא השליח פטרוס המופיע במדרשים שונים

ספורים ופילוטנים  ---  סמולנסקין,פרץ  ---  1910  ---   + עו' וילנא תרס"א

ספורים לבני הנעורים.  ---  אש,שלום  ---  1911  ---  הדפסה שניה של "קבץ ספורים לבני הנעורים", (תרס"ה).

ספר הכוזרי .  ---  יהודה הלוי  ---  1911  ---   הוצאת תושיה .

על המצפה.  ---    ---  1918  ---  3 חוברות: א.- סיון תרע"ח; ב.- אב תרע"ח; ג.- תשרי תרע"ט. עטיפות החוברות קרועות במקצת.

ענגליש אידישעס ענציקלאפעדישעס ווערטערבוך .  ---  אייבעלסאן,פאול  ---  1915  ---  

פאעזיע :  ---  ביאליק,ח.נ.  ---  1913  ---  

פאר מקודשים (ספר) .  ---  שפירא,יוסף  ---  1914  ---  

פארי חכמי מדינתינו (ספר) .  ---  גרינוואלד,יקוטיאל יודא  ---  1910  ---  

פירוש על יחזקאל ותרי עשר לרבי אליעזר מבלגנצי.  ---  אליעזר מבלגנצי  ---  1913  ---  הכרך השלישי מתוך שלושה כולל את המבוא לפירוש. כריכת הדפים רופפת.

פירוש על ספר משלי לרבי יוסף ברבי יוסף ן' נחמיאש.  ---  נחמיאש,יוסף  ---  1911  ---  עם מבוא מאת המלביה"ד. המעטפת הקדמית ניתקה.

פריטיאף נאנסען .  ---  באסטאמסקי,ש  ---  1919  ---  

צפת לחנוכה.  ---    ---  1910  ---  

קהלת .  ---  הערריסאן,ל  ---  1916  ---  כתוב בעברית אידיש ואנגלית .

קול מבשר :  ---    ---  1914  ---  גליון א': אב-אלול תרע"ד, אוגוסט-ספטמבר 1914. בעברית וביידיש. יצא מטעם שלטונות-הצבא הגרמניים לשם תעמולה בין יהודי רוסיה. על גבי השער-ציור מאת ליליאן.

קול תרועה :  ---  אש,נחום  ---  1920  ---  חוברת.

קין .  ---  דיומא,א  ---  1913  ---  

ריביסטה פופולאר :  ---  פלורינטין,דוד יצחק (ע.)  ---  1911  ---  17 גליונות (לא כרוכים יחדיו) מבין התאריכים י"ד ניסן - כ"ט אלול תרע"א, 12/04-21/12 1911. השבועון יצא החל מתרס"ט, בתחילה תחת השם "נואיבו אביניר". (גאון 197)

שבחי הר"ן (ספר) :  ---    ---  1911  ---  באידיש.

שולמית אדער בת ירושלים .  ---  גאלדפאדען,א  ---  1911  ---   + עו' מ 1902 דרוק און פערלאג פון ר מאזין ענד קאמפ.

שחרית .  ---  איזנשטדט,שמואל (ע)  ---  1913  ---  

שיר ושבחה .  ---  STOLOFF,W  ---  1912  ---  A HANDBOOK OF MUSIC ARRANGED FOR SYNAGOGUE RELIGION CLASS AND HOME .

שירי יחזקאל לעוויט .  ---  לעוויט,יחזקאל  ---  1910  ---  

שירים :  ---  פרוג,שמעון שמואל  ---  1914  ---  

שירים.  ---  פיכמאן,יעקב  ---  1913  ---  שירים מהשנים 1901-1910.

תחיה .  ---  זעצער,ש צ (ע)  ---  1913  ---  אייר תרע"ג MAY 1913 חוב' ראשונה, תמוז תרע"ג JULY 1913 חוב' שלישית, אב תרע"ג AUGUST 1913 חוב' רביעית,חוב' חמישית אלול תשרי תרע"ד .כרך א חוברת ז , .

תחיה :  ---  זעצער,ש.צ. (ע.)  ---  1913  ---  כרך א' חוברות א-ז. חוברת א, אייר תרע"ג, מאי 1913 - חוברת ז, חשוון תרע"ד, נובמבר 1913. (כנראה לא הופיעו יותר). בחלק מן החוברות סימני עש מעטים.

תל אביב עיריה  ---    ---  1920  ---  


אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה                                                                      אינדקס ספרים ראשי  ספרים משומשים
רובינזון ספרים
  רובינזון ספרים - נחלת בנימין 31, ת.ד. 4308 תל-אביב 61042   rob_book@netvision.net.il

 ניתאי נאמן, בנייה וקידום אתרים (SEO) -      שחיית תינוקות    צימר    גפת    אמירים    ספרים משומשים   

ספרים משומשים - ספרים עתיקים - קונים ספרים משומשים - ספרים ישנים