רק ספרים הנמצאים במדור "מחסן" נוכחים לבטח על מדפינו. נא לא להגיע לחנות טרם שבדקתם את המצאות הספר באמצעות פניה.

ספרים - ספרים משומשים - רובינזון ספרים

אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה

קניית ספרים משומשים         חיפוש ספרים         חנות ספרים


647 ספרים בעמוד זה

PATRIARCHS AND PROPHETS  ---  FROST,STANLEY  ---  1963  ---   נמכר באנגלית

25 שנה לישובים בית יצחק ושער חפר-נירה :  ---    ---  1964  ---  אלבום תלת-לשוני (עברית אנגלית וגרמנית) כרוך בספירלה. האלבום כולל צילומים מימיהם הראשונים של היישובים החקלאיים השיתופיים, וכן ברכות מגורמים מסחריים שונים.

25 שנה לישובים בית יצחק ושער חפר-נירה :  ---    ---  1964  ---  אלבום תלת-לשוני (עברית אנגלית וגרמנית) כרוך בספירלה. האלבום כולל צילומים מימיהם הראשונים של היישובים החקלאיים השיתופיים, וכן ברכות מגורמים מסחריים שונים.

55 יום בפקינג .  ---  אדוארדס,סמואל  ---  1963  ---  

A CHAPTER OF TALMUD  ---  ELIZUR EPSTEIN,B  ---  1963  ---  

A GRAMMAR OF BIBLICAL ARAMAIC .  ---  ROSENTHAL,FRANZ  ---  1963  ---  

ADAAS YESHURUN OF COLOGNE  ---  CARLEBACH,ALEXANDER  ---  1964  ---   כתוב באנגלית

AN AMHARIC CONVERSATION BOOK .  ---  LESLAU,WOLF  ---  1965  ---  

ANCIENT GLASS.  ---  ISRAELI,YAEL  ---  1965  ---  

ANCIENT TOWNS IN ISRAEL  ---  ABRAMSKY,SAMUEL  ---  1963  ---  

ARABISCHE GRAMMATIK .  ---  BROCKELMANN,CARL  ---  1965  ---  

ARAMAIC DOCUMENTS OF THE FIFTH CENTURY  ---  DRIVER,G R  ---  1965  ---  

ARCHAEOLOGY  ---  LEH,THGIRW LEUMAS,TROPPAR  ---  1963  ---  

ARCHAEOLOGY IN BIBLICAL RESEARCH  ---  WILLIAMS,WALTER G  ---  1965  ---  

ART IN ISRAEL  ---  TAMMUZ,BENJAMIN WYKES JOYCE,MAX  ---  1965  ---  

ART IN THE JEWISH TRADITION .  ---    ---  1963  ---  TEXT AND NOTES BY SILVIO G CUSIN . PREFACE BY UMBERTO NAHON /

ARTE NELLA TRADIZIONE EBRAICA .  ---    ---  1963  ---  

ASSISTANCE TO THE JEWSIN POLAND 1939 1945  ---  CHOCILOWSKI,JERZY  ---  1963  ---  

BABYLONISCH ASSYRISCHE LESESTUCKE  ---    ---  1963  ---   I II III

BEN SHEMEN  ---  BUCKMANN,ELISABETH  ---  1965  ---  

BIBLISCHER KOMMENTAR ALTES TESTAMENT *  ---  NORTH,MARTIN  ---  1964  ---   IX

BIBLISCHER KOMMENTAR ALTES TESTAMENT .  ---  GERLEMAN,GILLIS  ---  1965  ---  XVIII

BLACKBOOK OF LOCALITIES WHOSE JEWISH POPULATION WAS EXTERMINATED BY THE NAZIS.  ---    ---  1965  ---  A LIST, ORGANIZED BY COUNTRIES, OF OVER 33,000 EXTERMINATED JEWISH COMMUNITIES, WITH THE NUMBER OF JEWISH RESIDENTS IN EACH BEFORE THE WAR.

BLACKBOOK OF LOCALITIES WHOSE JEWISH POPULATION WAS EXTERMINATED BY THE NAZIS.  ---    ---  1965  ---  A LIST, ORGANIZED BY COUNTRIES, OF OVER 33,000 EXTERMINATED JEWISH COMMUNITIES, WITH THE NUMBER OF JEWISH RESIDENTS IN EACH BEFORE THE WAR.

CHRISTIAN NEWS FROM ISRAEL  ---  WARDI,CH (E)  ---  1963  ---  

COLLECTOR'S CHOICE  ---    ---  1964  ---  

CROSS ROADS TO ISRAEL  ---  SYKES,CHRISTOPHER  ---  1965  ---  

DANCE TOWARDS THE EARTH :  ---  BERTONOFF,DEBORAH  ---  1963  ---  

DANIEL .  ---  PORTEOUS,NORMAN W  ---  1965  ---  

DE ISRAELIETEN .  ---  DOZY,R  ---  1964  ---  

DEUTSCHE JUDEN ALS BIBLIOPHILEN UND ANTIQUARE .  ---  HOMEYER,FRITZ  ---  1963  ---  

DICTIONNAIRE DES INSCRIPTIONS SEMITIQUES DE L'OUEST  ---  HOFTIJZER,CHARLES F  ---  1965  ---  

DIE JUDEN IN BAYREN נמכר  ---  SCHWARZ,STEFAN  ---  1963  ---  

DOKUMENTE ZUR GESCHICHTE DER FRANKFURTER JUDEN .  ---    ---  1963  ---  HERAUSGEGEBEN VON DER KOMMISSION ZUR ERFORSCHUNG DER GESCHICHTE DER FRANKFURTER JUDEN .

DUST נמכר  ---  DAYAN,YAEL  ---  1963  ---  

EXCAVATIONS AT RAMAT RAHEL  ---  AHARONI,YOHANAN  ---  1964  ---  

EXHIBITION OF THE JEWISH PRESS IN GREAT BRITAIN  ---  FRAENKEL,JOSEF  ---  1963  ---  

EXTRA DIMENSION .  ---  MUNK,MAX  ---  1964  ---  

FOLK AND FESTIVAL COSTUME OF THE WORLD .  ---  WILCOX,R TURNER  ---  1965  ---  

FOLK SONG IN ISRAEL  ---  SMOIRA ROLL,MICHAL  ---  1963  ---  

GENESIS *  ---  GUNKEL,HERMANN  ---  1964  ---  

GRAMMATIK DES AKKADISCHEN  ---  UNGAND,ARTHUR  ---  1964  ---  

HE WHO FLEES THE LION  ---  KLEIN HAPARASH,J  ---  1963  ---  

HEBREW MYTHS THE BOOK OF GENESIS .  ---  GRAVES,ROBERT PATAI,RAPHAEL  ---  1964  ---  

HEBREW POEMS FROM SPAIN .  ---    ---  1965  ---  

HEBREW SHORT STORIES .  ---  PENUELI,S Y UKHMANI,A  ---  1965  ---  

HERZOG . נמכר  ---  BELLOW,SAUL  ---  1965  ---  עו' עם חתימת המחבר .

INSTITUT FUR AUSLANDSBEZIEHUNGEN .  ---    ---  1963  ---  HEFT 3 JAHRGANG 13 1963

IRAN  ---  WILBER,DONALD N  ---  1963  ---  

ISRAEL .  ---  SASEK,M  ---  1963  ---  

ISRAEL PHOTOGRAPHY ANNUAL . נמכר  ---  MEROM,PETER (E)  ---  1963  ---  

ISRAELI STORIES .  ---  BLOCKER,JOEL  ---  1965  ---  

JEAN JACQUES ROUSSEAU :  ---  ARCHER,R L (E)  ---  1964  ---  

JEW AND MORMON .  ---  GLANZ,RUDOLF  ---  1963  ---  

JEWISH GNOSTICISM MERKABAH MYSTICISM AND TALMUDIC TRADITION .  ---  SCHOLEM,GERSHOM G  ---  1965  ---  

JOB'S ENCOUNTER  ---  SINGER,RICHARD E  ---  1963  ---  

JOHN F KENNEDY ON ISRAEL ZIONISM AND JEWISH ISSUES .  ---  KENNEDY,JOHN F  ---  1965  ---  

JUDEN UND JUDENTUM IN DER MITTELALTERLICHEN KUNST .  ---  BLUMENKRANZ,BERNHARD  ---  1965  ---  

JUDISCHES THEATER IN NAZIDEUTSCHLAND .  ---  FREEDEN,HERBERT  ---  1964  ---  

KURT LEWY .  ---  LEWY,KURT  ---  1964  ---  + 2 קטלוגים של תערוכות + תמונות בודדות .

LA CIUDAD FIEL  ---  JOSEPH,DOV  ---  1965  ---  

LA PALESTINA PRIMA DEGLI EBREI  ---  ANATI,EMMANUEL  ---  1963  ---  

LAKE KINNERET  ---  TALMI,MENAHEM  ---  1965  ---  

LE LIVRE DE MORMON.  ---  SMITH,JOSEPH  ---  1965  ---  

LE SYSTEME ELECTORAL ISRAELIEN  ---  ARAZI,ARYE  ---  1963  ---  DE GENEVE POUR OBTENIR LA GRADE DE DOCTEUR EN DROIT

L'EGLISE DE LA CIRCONCISION  ---  BAGATTI,P BELLARMINO  ---  1965  ---  

LEO BAECK INSTITUT  ---    ---  1963  ---  

LEVITICUS **  ---  NOTH,MARTIN  ---  1965  ---  

LOVE AND JOY ABOUT LETTERS .  ---    ---  1964  ---  

NARRATIVE OF A YEAR'S JOURNEY THROUGH CENTRAL AND EASTERN ARABIA .  ---  PALGRAVE,WILLIAM GIFFORD  ---  1965  ---  כרכים 1 2

NATIONAL PLANNING IN ISRAEL  ---  AKZIN,BENJAMIN  ---  1964  ---  PREPARED FOR THE CROSS CULTURAL STUDY PROJECT OF NATIONAL PLANING MAXWELL SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CITIZEN

NIESMIERTELNI .  ---  CZERSKI,ALEXANDER  ---  1964  ---  

NOTES ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE  ---  NASRALLAH,JOSEPH  ---  1965  ---  

NUMERICAL SAYINGS IN THE OLD TESTAMENT  ---  ROTH,W M W  ---  1965  ---  

ON THE KABBALAH AND ITS SYMBOLISM .  ---  SCHOLEM,GERSHOM G  ---  1965  ---  

PAGES JUIVES  ---  MILBAUER,JOSEPH  ---  1964  ---  

PENITENCE AND SACRIFICE IN EARLY ISRAEL OUTSIDE  ---  THOMPSON,R J  ---  1963  ---  

PEOPLE OF ANCIENT ASSYRIA  ---  LAESSOE,JORGEN  ---  1963  ---  

PROPHECY AND COVENANT  ---  CLEMENTS,R E  ---  1965  ---  

PROPHETS AND WISE MEN  ---  MCKANE,WILLIAM  ---  1965  ---  

QUEST  ---  STONE,JONATHAN  ---  1965  ---  

REISEN IN ARABIEN  ---  BURCKHARDS'T,JOHANN LUDWIG  ---  1963  ---  

RELIGIOUS ISSUES IN ISRAEL'S POLITICAL LIFE  ---  GOLDMAN,ELIEZER  ---  1964  ---  

RINAT HAHECHAL  ---  TALMON,ZVI  ---  1965  ---  JERUSALEM

SCROLLS FROM THE WILDERNESS OF THE DEAD SEA  ---    ---  1965  ---  

SEBASTIAN MUNSTER נמכר  ---  BURMEISTER,KARL HEINZ  ---  1964  ---  

SIR MOSES MONTEFIORE  ---  NAHON,UMBERTO  ---  1965  ---  

sold BEN GURION LOOKS BACK  ---  PEARLMAN,MOSHE  ---  1965  ---  

SOLD BEN GURION LOOKS BACK  ---  BEN GURION  ---  1965  ---  

SOLD DICTIONNAIRE DES INSCRIPTIONS SEMITIQUES DE LWOUEST  ---  JEAN,C F HOFTIJZER,J  ---  1965  ---  

SOLD EGYPT IN REVOLUTION  ---  ISSAWI,CHARLES  ---  1963  ---  

SOLD MANDATE MEMORIES  ---  BENTWICH,NORMAN & HELLEN  ---  1965  ---  

SOLD ON BEN PELEH  ---  SHALOM,SHIN  ---  1963  ---  

SOLD THE GREAT ARAB CONQUESTS  ---  GLUBB,JOHN BAGOT  ---  1963  ---  

SOLD THE MARRANOS ACCORDING TO THE HEBREW SOURCES OF THE 15TH  ---  NETANYAHU,B  ---  1963  ---  

SOLD THE MICHAEL M ZAGAYSKI COLLECTION OF RARE JUDAICA  ---    ---  1964  ---  

STATE AND NATION  ---  AKZIN,BENJAMIN  ---  1964  ---  

STUDIES IN THE HEBREW SYRIAN AND GREEK LITURGICAL  ---  AVENARY,HANOCH  ---  1963  ---  

SUCH WERE OUR FIGHTERS :  ---  AVINOAM,REUBEN (ED.)  ---  1965  ---  A SELECTION OF STORIES, POEMS AND DIARY EXCERPTS TRANSLATED FROM THE THREE HEBREW VOLUMES OF "G'VILE ESH" - "PARCHMENTS OF FIRE" (PUBLISHED 1952-1961).

THE ANCHOR BIBLE JOB . נמכר  ---  POPE,MARVIN H  ---  1965  ---  

THE ANCIENT NEAR EASTERN TREATIES AND THE OLD TESTAMENT  ---  THOMPSON,J A  ---  1963  ---  

THE ARCHITECTURE OF THE EUROPEAN SYNAGOGUE .  ---  WISCHNITZER,RACHEL  ---  1964  ---  

THE ART OF WARFARE IN BIBLICAL LANDS .  ---  YADIN,YIGAEL  ---  1963  ---  VOLUME ONE + VOLUME TWO .

THE BEN SIRA SCROLL FROM MASADA . נמכר  ---  YADIN,YIGAEL  ---  1965  ---  

THE BIBLE IN TIGRINYA.  ---    ---  1963  ---  

THE BIRDS HEAD HAGGADA OF THE BEZALEL NATIONAL ART MUSEUM IN JERUSALEM.  ---  SPITZER,M (ed.)  ---  1965  ---  INTORDUCTORY VOLUME

THE BOOK OF GENESIS **  ---  MORGENSTERN,JULIAN  ---  1965  ---  

THE BOOK OF GOD AND MAN  ---  GORDIS,ROBERT  ---  1965  ---  

THE BOOK OF ISAIAH *  ---  YOUNG,EDWARD J  ---  1965  ---   VOLUME I CHAPTERS 1 TO 18

THE DESTRUCTION OF HUNGARIAN JEWRY .  ---  BRAHAM,RANDOLPH L  ---  1963  ---  

THE EXCAVATION OF MASADA  ---  YADIN,Y  ---  1965  ---  PRELIMINARY REPORT

THE EXCAVATIONS AT DOMINUS FLEVIT  ---  SALLER,SYLVESTER J  ---  1964  ---  PART II THE JEBUSITE BURIAL PLACE

THE FINDS FROM THE BAR KOKHBA PERIOD IN THE CAVE  ---  YADIN,YIGAEL  ---  1963  ---  JUDEAN DESERT STUDIES

THE FOURTEENTH GATE OF JUDAH AL HARIZI'S .  ---  AL HARIZI'S  ---  1963  ---  

THE GRAPHIC ART OF JAKOB STEINHARDT .  ---  STEINHARDT,JAKOB  ---  1963  ---  WITH A CRITICAL APPRECIATION BY HAIM GAMZU .

THE HEBREW PASSOVER .  ---  SEGAL,J B  ---  1963  ---  

THE HOLOCAUST KINGDOM  ---  DONAT,ALEXANDER  ---  1965  ---  

THE HOLY LAND IN OLD PRINTS AND MAPS  ---  VILNAY,ZEV  ---  1965  ---  

THE HOLY LAND IN OLD PRINTS AND MAPS.  ---  VILNAY,ZEV  ---  1963  ---  ALBUM.

THE JEWISH COMMUNITIES OF THE WORLD*  ---    ---  1963  ---   + ספר משנת 1971 במצב טוב מאוד .

THE LEGENDS OF GENESIS  ---  GUNKEL,HERMANN  ---  1964  ---  

THE MARKERS OF HEBREW BOOKS IN ITALY .  ---  AMRAM,DAVID WERNER  ---  1963  ---  BEING CHAPTERS IN THE HISTORY OF THE HEBREW PRINTING PRESS .

THE METHOD AND MESSAGE OF JEWISH APOCALYPTIC  ---  RUSSELL,D S  ---  1964  ---  

THE MODERN HEBREW POEM ITSELF .  ---    ---  1965  ---  

THE NOMINAL PHRASE IN MODERN HEBREW  ---  ORNAN,UZZI  ---  1964  ---  H.M. KILAIB

THE PERSIAN DOCTRINE OF DASTGA COMPOSITION  ---  GERSON KIWI,EDITH  ---  1963  ---  

THE PROPHETS AND THEIR TIMES נמכר  ---  SMITH,J M POWIS  ---  1965  ---   נמכר באנגלית

THE ROAD TO BEERSHEBA  ---  MANNIN,ETHEL  ---  1963  ---  

THE SAMARITANS .  ---  COHEN,JACOB BEN EZZI (SHAFIK)  ---  1965  ---  

THE SHRINE OF THE BOOK AND ITS SCROLLS .  ---  SCHWARTZ NARDI,SHULAMITH  ---  1965  ---  

THE SIX DAYS OF YAD MORDECHAI נמכר  ---  LARKIN,MARGARET  ---  1963  ---  

THE UNIQUE AND THE UNIVERSAL .  ---  TALMON,J L  ---  1965  ---  

THE YIDDISH THEATRE IN AMERICA נמכר  ---  LIFSON,DAVID S  ---  1965  ---  

THELMA YELLIN .  ---  BENTWICH,MARGERY  ---  1964  ---  

THEODOR HERZL DER WIENER . נמכר  ---  HERZL,THEODOR  ---  1965  ---  

THEOPHANIE  ---  JEREMIAS,JORG  ---  1965  ---  

TIBERIAS AND THE HOT SPRINGS .  ---  MEIRI,M AND OTHERS  ---  1964  ---  

TROMONIN'S WATERMARK ALBUM .  ---  KLEPIKOV,S A SIMONUS,J S G  ---  1965  ---  

UBERLIEFERUNG UND GESCHICHTE DES EXODUS  ---  FOHRER,GEORG  ---  1964  ---  

UNDERSTANDING BIBLICAL RESEARCH  ---  SCHOKEL,LUIS ALONSO  ---  1963  ---  

WISDOM IN PROVERBS  ---  WHYBARAY,R N  ---  1965  ---  

WORLDS LOST AND FOUND  ---  EISENBERG,A ELKINS,P D  ---  1964  ---  

YOUNG MOSHE'S DIARY  ---    ---  1965  ---  

א טאג בוך פון 70 יאהר.  ---  עמרמי,שפרה רחל  ---  1965  ---  שני כרכים, עם צילומים. קבוצת דפים מן הכרך השני רופפת. זכרונותיה של רבנית.

אבירי התכלת .  ---  גורסקה,הלינה  ---  1965  ---  

אדם ונוף בישראל  ---  לבני,צבי  ---  1964  ---  פרקי מבוא לתמונות מאת יוסי גמזו במשרד אמנות עו' עם חתימת לבני .

אהבות נשים  ---  האנטר,אוואן  ---  1964  ---  

אוהורו  ---  גלבוע,יהושע א  ---  1965  ---  

אוטומאטים סיכויים וסייגים  ---  בר הלל,יהושוע  ---  1964  ---  

אוידיפוס בקולונוס.  ---  סופוקלס  ---  1963  ---  

אויסגעקליבענע שריפטן .  ---  ביאליק,חיים נחמן  ---  1964  ---  אריינפיר און רעדאקציע פון שמואל ראזשאנסקי .

אחדות וייחוד .  ---  טלמון,יעקב  ---  1965  ---  

אחים למשק .  ---  בר"ט,יהודה  ---  1963  ---  

אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו .  ---  בזק,יעקב  ---  1964  ---  

איגרות.  ---  שפינוזה,ברוך  ---  1963  ---  תרגם מלאטינית והוסיף מבוא, ביאורים, הערות ומפתחות אפרים שמואלי.

אין זו אגדה.  ---  בלומנטל,פינחס  ---  1964  ---  

איסכילוס שבע הטרגדיות :  ---  איסכילוס  ---  1965  ---  תרגם מיוונית והוסיף מבואות, הערות ונספחים - שלמה דיקמן.

איש הפלדה .  ---  קולוול,טיילור  ---  1963  ---  

אישים מן המקרא .  ---  כהן,ישראל  ---  1964  ---  

אל כשל  ---  בורדיק,יוג'ין ווילר,הרויי  ---  1964  ---  

אלה תולדות .  ---  בת יהודה,גאולה  ---  1964  ---  

אלי פרידברג ציורים ורשומים  ---  פרידברג,אלי  ---  1963  ---  

אלפרד היצ'קוק מגיש :  ---  היצ'קוק,אלפרד  ---  1963  ---  

אמנות הסיפור .  ---  גולדברג,לאה  ---  1963  ---  עיונים בצורות הסיפור הקצר ובתולדותיו

אמנות ישראל  ---  תמוז,בנימין (ע)  ---  1963  ---  

אמנות ישראל 1964 .  ---    ---  1964  ---  

אנה פנתה האהבה .  ---  רובינס,הרולד  ---  1964  ---  

אנוסים בדין האינקויזיציה .  ---  ביינארט,חיים  ---  1965  ---  

אני מאמין פילוסופי.  ---  פינק,יונה  ---  1965  ---  תרגם מכתב היד - אליהו פורת. (דברי הקדמה) מאת יוסף שמיר.

אני נוימן  ---  נוימן,אני  ---  1964  ---  

אנציקלופדיה תבל ומלואה  ---  חיימי,אבינעם  ---  1963  ---  

אנציקלופדיה תבל ומלואה .  ---  קרוא,ברוך  ---  1964  ---  

אנשי המחתרת .  ---  גרוסמן,חייקה  ---  1965  ---  

אנשי המלך .  ---  הון,שאול  ---  1964  ---  

אפריקה השחורה :  ---  דיומון,רנה  ---  1964  ---  מצרפתית - אליהו פורת .

אפריקה של ימינו  ---  מסינג,חיים  ---  1964  ---  בלוויית 70 מפות ו 120 תמונות

באבי יאר השיר והשר  ---  אבן שושן,שלמה  ---  1964  ---  

באחד האמשים  ---  קישון,אפרים  ---  1964  ---  הומורסקות

באין משפחה  ---  מלו,ה  ---  1963  ---  א-ב + כרך ב

בגלל בוקי .  ---  גרעין,מ  ---  1965  ---  

בודד לנפשו .  ---  רוזנפלד,יונה  ---  1964  ---  

בורידאן .  ---  זבאקו,מישל  ---  1963  ---  

בחבלי קיום ותקומה :  ---  לוקר,ברל  ---  1963  ---  

ביאליסטאק ספר ביאליסטאק .  ---  קלעמענטינאווסקי,דוד ואחרים  ---  1964  ---  כתוב באידיש . BIALYSTOK

בימבולו בן הקרקס  ---  וידמן,אינס  ---  1965  ---  

בין סין לבין ברית המועצות  ---  הראל,אריה  ---  1965  ---  

בירושלים.  ---  פרלוב,דוד (במאי)  ---  1963!  ---  די.וי.די. 1963. 33 דק'. PAL. סדרת התרשמויות מירושלים שצולמו בעת שהעיר היתה עדיין מחולקת בין ישראל לירדן. מהקלסיקה של הקולנוע הישראלי.

בית הכנסת המרכזי ברמתים .  ---  צבי,גוידו יצחק  ---  1965  ---  

בית ממכר עתיקות .  ---  דיקנס,טש  ---  1964  ---  עובד ע"י מ בן אליעזר .

בלב טהור :  ---  יוז'ף,אטילה  ---  1964  ---  

במו ידיך .  ---  הרטל,שולמית  ---  1963  ---  

במעגל  ---  הרברג,ש  ---  1963  ---  

בסימטאות צפת  ---  עשני,ישעיהו  ---  1964  ---  עם עיטורים רבים

בסרביה זכות וזכר .  ---  בית דוד,מ (דודזון)  ---  1963  ---  BISARABIA כתוב בעברית . נמצא בתוך ספר מזל לישראל

בעולם ההפיכות  ---  אליאסברג,יעקב  ---  1965  ---  

בעיות החינוך בהתפתחותן ההיסטורית .  ---  ברובאכר,ג'ון ס  ---  1965  ---  

בקר לכל התקוות .  ---  יבי  ---  1963  ---  זהו ספרו הראשון . במשרד הקדשות כתוב : לא חותם .

בריגדיר הרגלים  ---  קיפנברגר,הווארד  ---  1964  ---  

בריוזקה.  ---  בוגטיר,א. אורי,י.  ---  1964  ---  

בשערי התרבות  ---  תבון,אליעזר  ---  1965  ---  

בת שבע חיקין :  ---  חיקין,בת שבע  ---  1964  ---  

בתוף ובמחול.  ---  כהן,ירדנה  ---  1963  ---  

גבולות הארץ .  ---  הילדסהיימר,נפתלי צבי קליין,שמואל  ---  1965  ---  גיאוגרפיה של ארץ ישראל - נפתלי צבי הילדסהיימר . תחומי הארץ במשנת התנאים - שמואל קליין .

גבעת המורה לשלמה מימון :  ---  ברגמן,שמואל הוגו. רוטנשטרייך,נתן  ---  1965  ---  

גדרות המלך :  ---  פוליטי,מ  ---  1964  ---  

גיבור בן זמננו .  ---  ברומפילד,לואיס  ---  1963  ---  

גיורא יוספטל חייו ופעלו  ---  יוספטל,גיורא  ---  1963  ---  

גימל .  ---  קיפניס,לוין  ---  1964  ---  

גליצנשטיין .  ---  גליצנשטיין  ---  1963  ---  ז'אן קאסו מנהל ראשי של המוזיאון לאמנות מודרנית, פריס .

גלריה של חאקי  ---  מור,הדסה  ---  1965  ---  

גנב גנבתי  ---  סטיבנסון,ר ל  ---  1963  ---  תרגם: מנשה לוין

גשר ללא מעקה  ---  סופר,אסתר  ---  1965  ---  

דאס ליד פון אויסגעהרגענטן יידישן פאלק.  ---  קאצענעלסאן,יצחק [קצנלסון,יצחק]  ---  1963  ---  חוברת שירים. סימני עש זעירים.

דבר בקול רם .  ---  יעקובזון,ג דיסנציק,ע  ---  1964  ---  

דברי הימים :  ---  טאקיטוס,קורנליוס  ---  1965  ---  

דברי ימי ארצות הברית  ---  רמון,ר  ---  1965  ---  תירגם - יונתן רטוש

דברי ימי רומא  ---  קארי,מ  ---  1963  ---  

דו"ח סוכן 24  ---  סאנסטבי,גונאר  ---  1965  ---  

דוד אבידן מגיש תיאטרון מופשט .  ---  אבידן,דוד  ---  1965  ---  

דוד וגלית .  ---    ---  1963  ---  

דון יצחק אברבנאל וגירוש ספרד  ---  שמואלי,אפרים  ---  1963  ---  

דור חסר נחת .  ---  מאראיני,דאצ'ה  ---  1965  ---  

די פאפיראסן הענדלער פון פלאץ דריי קרייצן .  ---  זשעמיאן,יוסף  ---  1964  ---  

דיוקן ומסכה .  ---  שריאר,אפרים  ---  1965  ---  

דמעתו של איציק .  ---  ורבר,שפרה  ---  1963  ---  

דער פלאם פון מיין בלוט.  ---  אנא,מארקאס [אנא,מרקוס]  ---  1965  ---  שירים מלווים באיורים. המתרגם הוסיף הקדמה. סימן עש.

דרך הגאולים .  ---  רילף,שלמה  ---  1965  ---  

האדם מליון שנותיו הראשונות :  ---  מונטגו,אשלי  ---  1964  ---  תורגם מאנגלית ע"י רבקה נאדל .

האטלס הבינלאומי לעננים .  ---    ---  1964  ---  

האלה ענת :  ---  קאסוטו,משה דוד  ---  1965  ---  סידרם ותרגמם מלשון אוגרית לעברית והוסיף עליהם פירוש ומבוא משה דוד קאסוטו.

האלוף  ---  ברקמן,טד  ---  1965  ---  תרגום - שמשון אבידל

האסכולה הפייטנית של רב סעדיה גאון.  ---  זולאי,מנחם  ---  1964  ---  המחבר מביא מפיוטיו של רס"ג, מנסה לקבוע את הנוסח המקורי ומנתח את סגנונם ותכנם.

הבה נחרזה .  ---  ליפה,יום טוב וינר,רות  ---  1965  ---  

הבה נשחקה  ---  עקביא,מרגלית  ---  1963  ---  

הבו בנות לאילת.  ---  פילר,ליאו. אקסלרוד,נתן (בימוי)  ---  1964  ---  שחזור דיגיטלי על-גבי תקליטור לקומדיה נשכחת מ-1964. במרכזה דמותו של ממציא מכונת קירור מהפכנית (המגולם ע"י שלמה בר שביט) שבשל מחסור בנשים בעירו אילת נוסע לת"א לחפש כלות פוטנציאליות לעצמו ולחבריו לעבודה

הבלתי מנוצחים .  ---  פוקנר,ויליאם  ---  1964  ---  

הבנות לבית ביקסבי  ---  מרשל,רוזמונד  ---  1964  ---  

הברירה בידך סקוט :  ---  פאריל,קליף  ---  1965  ---  

הגדה ישראלית לסדר ליל הפסח .  ---  עידית,מאיר  ---  1965  ---  

הגדה של פסח .  ---  אולמן,גד (כתב וציר)  ---  1964  ---  

הגדות קיבוציות .  ---  שטיינר,נתן  ---  1965  ---  

הגן המבושם  ---  נפסאווי,עומר  ---  1964  ---  בתרגום ג. קסים

ההיסטוריה הכלכלית והמארקסיזם  ---  מאנדל,ארנסט  ---  1964  ---  

ההרפתקה האטומית ובחינותיה המדיניות והטכניות .  ---  גולדשמיט,ב  ---  1965  ---  

הורדוס המלך :  ---  שליט,אברהם  ---  1964  ---  

הורודנקה ספר הורודנקה  ---  מלצר,שמשון (ע)  ---  1963  ---  כתוב עברית, אידיש ואנגלית

החבלן בחליפת הפסים  ---  וייטון,צ'ארלס  ---  1965  ---  

החברה הישראלית במבחן התקופה .  ---  גוטהלף,יהודה  ---  1964  ---  

החברה השבטית באפריקה .  ---  סואן,דן  ---  1963/64  ---  

החי על המת  ---  מגד,אהרן  ---  1965  ---  

החציל  ---  כהן,תמר (ע)  ---  1965  ---  

החקלאות בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד .  ---  פליקס,יהודה  ---  1963  ---  

הילד והנוער בשואה ובגבורה .  ---  באומינגר,אריה ואחרים  ---  1965  ---  

הכוזרי לבתי ספר .  ---  דובשני,מנשה  ---  1963  ---  

הלכות מיסים במקורות העבריים  ---  בזק,יעקב  ---  1964  ---  

המדע בחיינו.  ---  קלדר,ריצ'י  ---  1964  ---  

המדע בימי קדם  ---  פארינגטון,בנימין  ---  1964  ---  

המהפכה האשכנזית  ---  כצנלסון,ק  ---  1964  ---  

המוסלמים השחורים :  ---  לומאקוס,לואי א  ---  1964  ---  עברית - חנוך ברטוב

המטבע בארץ ישראל ובעמים מימי קדם ועד ימינו .  ---  קדמן,ליאו קינדלר,אריה  ---  1963  ---  

המיתולוגיה היוונית .  ---  גרימאל,פייר  ---  1963  ---  

המלחמה החשאית  ---  דה גרמון,ס  ---  1963  ---  

המנהל בבית ספרו :  ---  ברגסון,ג מלמד,א  ---  1963  ---  

המסע הגדול של ביבי .  ---  מיכאליס,קרין  ---  1964  ---   חלק שני,בלבד ( 1944מצב טוב) . תרגם א אחירב .

המעברה  ---  בלס,שמעון  ---  1964  ---  

הנילוס הלבן  ---  מורהד,א  ---  1965  ---  

הנפש והרקוד.  ---  ולרי,פול  ---  1964  ---  

הסופה .  ---  שקספיר  ---  1964  ---  

העילית והחברה :  ---  בוטומור,ט ב  ---  1965  ---  מאנגלית - משה גיל .

העיש :  ---  אריאל,ז (לקט ותרגם)  ---  1965  ---  

העל אנושי באנושי.  ---  שכטר,יוסף  ---  1963  ---  

הפעילות המתבוננת.  ---  האזרחי,פפיטה  ---  1965  ---  

הפרובלמאי הישראלי .  ---  פשר,אליהו (ע)  ---  1964  ---  

הצופן הגנטי.  ---  אסימוב,אייזק  ---  1965  ---  

הרפתקאות ג'וזף אנדרוז .  ---  פילדינג,הנרי  ---  1965  ---  

הרפתקות צידי התנינים  ---  מין ריד  ---  1965  ---  תרגם: ג בן חנה

התורה מיטב הסחורה .  ---  שבתאי,ק  ---  1965  ---  

התנ"ך בחיינו .  ---  רוזנברג,סטיוארט שלום  ---  1963  ---  

התנ"ך במיונו הפסיכולוגי .  ---  ברונשטין,מנחם  ---  1964  ---  

התנועה הציונית והתוכניות ליישוב ארם-נהריים בתקופה שלאחר הרצל.  ---  היימן,מיכאל  ---  1965  ---  בחוברת נסקרת מעורבותם של מנהיגים ציוניים בתכניות ליישוב יהודים ממזרח אירופה בעיראק ובצפון מזרח סוריה.

התפשטות הנשק הגרעיני בעולם  ---  ביטון,ליאונרד מאדוכס,ג'והן  ---  1963  ---  

התפתחות החיים והתורשה :  ---  בנצר,סיימור ואחרים  ---  1963  ---  עריכת הקובץ בעזרת דוד צחור .

התשוקה הנצחית  ---  היינריך,וילי  ---  1963  ---  עברית - מירון אוריאל

זהב ודם ירושת הרייך השלישי  ---  היימן,ליאו  ---  1965  ---  

זכרונות עבדאללה אל תל  ---  עבדאללה אל תל  ---  1964  ---  

חברון וגבוריה  ---  מני,מנשה  ---  1963  ---  )תולדות הקהילה מראשיתה ועד פרעות תרפ"ט(

חושחושית .  ---  צרפתי,רות  ---  1964  ---  

חזון האדם.  ---  ביסטריצקי אגמון,נתן  ---  1964  ---  

חיה ותן למות.  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  עברית - ב אוריאל.

חיי אליקום  ---  תמוז,בנימין  ---  1965  ---  

חיינו המיניים  ---  קאהן,פריץ (כהן)  ---  1964  ---  

חינוך ריתמי .  ---  יעקב,קטה  ---  1963  ---  

חירות או מוות .  ---  קאזאנצאקי,ניקוס  ---  1963  ---  

חמוריקו.  ---  דננבורג,הינריך מריה  ---  1963  ---  

חצי מיליון יהודים בערפל :  ---  גולדשמידט,שמואל  ---  1964?  ---  סדרת שיחות ששודרו בבי.בי.סי. במטרה "להציג את יהדות בריטניה, על כל גווניה ופעולותיה בתחומי הדת, הפוליטיקה והצדקה, בפני המאזין בישראל ובאשר הוא שם".

חקלאים יהודים בערבות רוסיה.  ---  וילפנד,יוסף  ---  1965  ---  

חרוזים מבין קפלי המניפה .  ---  שלו תורן,פועה  ---  1965  ---  

חשבון ללא דמעות .  ---  גטניו,כ  ---  1964  ---  

טאמאשאווער יזכור בוך  ---  ליכט,ש ואחרים (ע)  ---  1965  ---  

טוס הזהב.  ---  הלפרן,משה ליב  ---  1963  ---  תרגמו מיידיש - ה בנימין ואריה סיון. בלווית מבוא מאת אליעזר גרינברג.

יהדות צרפת מאסף .  ---  בדר,יוחנן ואחרים  ---  1963  ---  

יובל בוך .  ---    ---  1963  ---  

יומן בורמה .  ---  הכהן,דוד  ---  1963  ---  

ילדי הנבחר .  ---  בן ישראל,נעמי  ---  1963  ---  

ילדי כוכבים .  ---  אשר פינקהוף,קלרה  ---  1963  ---  

ילקוט הכזבים .  ---  בן אמוץ,דן חפר,חיים  ---  1963  ---   + עו' משנת 1956 +2 עו' משנת 1975 + עו' משנת 1978 העו' מ 1978 במצב טוב מאוד .(+ עו' במצב בינוני)

יסודות הגיאוגרפיה .  ---  פינץ',ורנור ק ואחרים  ---  1963  ---  

יצחק בבל סיפורים .  ---  בבל,יצחק  ---  1963  ---  

ירושת עינים  ---  יעוז קסט,איתמר  ---  1965  ---  

יש תרופה נגד הסרטן .  ---  שטיינר,רודולף  ---  1965  ---  

ישראל עצמאות ועצמה .  ---  מיכאל,ב (ע)  ---  1965  ---  

כביש הנלהבים :  ---  יבטושנקו,יבגני  ---  1963  ---  

כחלים ואדמים  ---  גלבע,אמיר  ---  1963  ---  במשרד הקדשות עו' עם חתימת המחבר .

כימיה אורגנית .  ---  ארדון,מיכאל  ---  1964  ---  

כנרת :  ---    ---  1964  ---  

כרכרנית .  ---  צ'כוב,אנטון פאבלוביץ'  ---  1965  ---  תירגם - מ ז ולפובסקי .

כשהטירוף אחז בהם .  ---  כהן,מלכה  ---  1964  ---  

כתב טכני .  ---  ניאגו,ש  ---  1964  ---  חוברת עזר ללימוד ותרגול כתב טכני המשמש בשרטוטים הטכניים .

לא מעכשיו לא מכאן .  ---  עמיחי,יהודה  ---  1963  ---  

לאורך ימים  ---  בניהו,מ  ---  1965  ---  

לונה .  ---  בורלא,יהודה  ---  1964  ---  שני סיפורי אהבה מיוחדים .

לכסיקון היסטורי  ---  אריאל,אהרן פראוור,יהושע  ---  1964  ---  

לכסיקון עברי רומני :  ---  לבנון,מ ליאל,י  ---  1965  ---  

לקול הצעדה  ---  בורלא,יהודה  ---  1965  ---  

לקט לבעיות קיברנציה  ---    ---  1965  ---  

מבוא לאונטולוגיה :  ---  בראון,צבי א.  ---  1964  ---  

מבוא לטחבים בישראל .  ---  בילבסקי,פליקס  ---  1963  ---  

מבוא לניקוד המשנה.  ---  ילון,חנוך  ---  1964  ---  

מבוא לתורת האקלים .  ---  טריוורתה,גלן ט  ---  1964  ---  

מבוא של אבן .  ---  הנספורד ג'ונסון,פאמלה  ---  1965  ---  

מבחר כתבים.  ---  הוך,ריכרדה  ---  1965  ---  

מבקשי האורה .  ---  מורד,אמיל  ---  1963  ---  

מגילת אסתר .  ---  נבון,אריה קמחי,יחזקאל  ---  1964  ---  

מגילת הנחושת ממדבר יהודה .  ---  לוריא,ב"צ  ---  1963  ---  

מגלי העולם הגדולים .  ---  גריאו'ל,מ  ---  1963  ---  

מגלת אסתר .  ---  רבן,זאב  ---  1964  ---  

מדריך תל אביב יפו  ---    ---  1963  ---  

מה קרה לבבה של רותי .  ---  דז'יאטלובסקי,דינה  ---  1964  ---  

מהי תורת היחסות  ---  לנדאו,ל ד רומר,ג ב  ---  1963  ---  עברית - ח טויכסלר.

מהר ורד .  ---  וין,ג'ון  ---  1964  ---  

מוות בוונציה .  ---  מאן,תומאס  ---  1965  ---  תירגמה - רינה לוטן

מוסד האומבודסמן  ---  בוים,ליאון  ---  1965  ---  

מחזור ויטרי :  ---  הורוויץ,שמעון הלוי  ---  1963  ---  שו"ת ופסקי הלכות בענייני תפילה.

מחזור לימים הנוראים :  ---    ---  1964  ---  

מטמורפוזות.  ---  אובידיוס  ---  1965  ---  תרגם מרומית והוסיף מבוא, הערות ומילון: שלמה דיקמן.

מילון עברי אמהרי אמהרי עברי. DICTIONARY HEBREW AMHARIC AMHARIC HEBREW.  ---  בודינגר,י.  ---  1964  ---  

מיר באשולדיקן .  ---  הינדעס,י  ---  1963  ---  

מכתב מאליהו (ספר) :  ---  דסלר,אליהו אליעזר  ---  1964  ---  

מכתבים למחנכת :  ---  בן ישראל,נעמי  ---  1965  ---  

מלון בן יהודה .  ---  בן יהודה,אהוד  ---  1964  ---  

מלון פרסי עברי  ---  בן דוד,י נ  ---  1963  ---  + עו' במצב טוב .

מלון רפואי שימושי .  ---    ---  1964  ---  

מלחמה גרעינית ושלום גרעיני  ---  הרכבי,יהושפט  ---  1964  ---  

מלחמות ד' (ספר).  ---  זוטרא,אברהם  ---  1964  ---  

מלכה צמאת דמים .  ---  זבאקו,מישל  ---  1963  ---  

מן האדם ומעלה.  ---  ציטלין,אהרן  ---  1964  ---  א. השיבה לזכרון-יעקב. ב. חלומו של עולם.

מנהגי אכילה והשינויים החלים בהם בישראל .  ---  בבלי,שרה  ---  1964  ---  

מנחמיה בת שישים :  ---  עבר הדני (ע)  ---  1963  ---  

מסיפורי היום השני .  ---  מגד,אהרן  ---  1965  ---  

מסע אל עולם הריקוד.  ---  ברטונוב,דבורה  ---  1964  ---  

מסע האלפס .  ---  אונרסטאד,אדית  ---  1963  ---  

מסעו ופגעיו של הקפיטן הטרס .  ---  ורן,ז'ול  ---  1965  ---  א-ב (כרך א במצב טוב) +2 כרך ב .

מסעי נוצרים לארץ ישראל  ---  איש שלום,מיכאל  ---  1965  ---  

מערכות פלמ"ח  ---  אלון,יגאל  ---  1965  ---  

מעשה בארבעה מנגנים .  ---  מאירס,ברניס  ---  1965  ---  

מפולת באומואופיה .  ---  אצ'בה,צ'ינוא  ---  1965  ---  

מקום שהנחלים הולכים .  ---  לוז,צבי  ---  1965  ---  

מראשית מצערה  ---  צפור,משה  ---  1964  ---  

מרד על הירח  ---  הולדר,ל ח  ---  1964  ---  

משה.  ---  בובר,מרטין  ---  1963  ---  

משהו בשביל מישהו  ---  אבידן,דוד  ---  1964  ---  

משמעות הדמוקרטיה והסוציאליזם בימינו .  ---  גוטהלף,יהודה  ---  1965  ---  

משפט פיתגורס :  ---  אלתרמן,נתן  ---  1965  ---  

מתתיהו שוהם  ---  כהן,ישראל  ---  1965  ---  

נוף עין הוד .  ---  צגית  ---  1964  ---  

נושאים בתנ"ך .  ---  ששון,ברוך  ---  1964  ---  

ניקולאס גיליין שירים  ---  גיליין,ניקולאס  ---  1963  ---  מספרדית - משה ברזילי

נמכר 1955/63 HOUSES BUILDINGS AND PROJECTS .  ---  SEIDLER,HARRY  ---  1963  ---  

נמכר אבני גבול .  ---  סדן,דב  ---  1964  ---  

נמכר אבנים רותחות :  ---  הזז,חיים  ---  1965  ---  

נמכר אגדות וספורים .  ---  האוף,וילהלם  ---  1963  ---  תרגם: א ל יעקבוביץ

נמכר אגדות עם שומרניות .  ---  צדקה,רצון  ---  1965  ---  

נמכר אגוסי הנער האפריקאי .  ---  דברואה,דומיניק  ---  1964  ---  עיבד: עודד אבישר .

נמכר אוצר חכמת העולם .  ---  כהן,אדיר  ---  1965  ---  א-ב

נמכר אז'ני גרנדה  ---  בלזק,אונורה דה  ---  1965  ---  תורגם מצרפתית בידי מנשה לוין .

נמכר אחריות שילוחית בדיני נזיקין .  ---  ברק,אהרן  ---  1964  ---  

נמכר אייבנהו  ---  סקוט,וולטר  ---  1965  ---  תרגם - אורי רפופורט

נמכר איך לדבר בציבור .  ---  נדבה,יוסף  ---  1964  ---  

נמכר אליעזר והגזר .  ---  קיפניס,לוין  ---  1964  ---  

נמכר אמנות הנאום .  ---  זנגר,ז'יל  ---  1963  ---  

נמכר ארץ נגב .  ---  מירום,פטר  ---  1963  ---  

נמכר בין המתים ובין החיים  ---  סנד,יונת ואלכסנדר  ---  1964  ---  א-ב

נמכר בין העמודים .  ---  אילון,בן ציון ח  ---  1964  ---  א-ה

נמכר בין הפטיש והמגל  ---  בן עמי  ---  1965  ---  

נמכר בין חזון למציאות  ---  יערי,מאיר  ---  1963  ---  

נמכר בין מדע ודת.  ---  צ'רניבסקי,א  ---  1965  ---  

נמכר בלוז .  ---  כהן,יעקב  ---  1964  ---  

נמכר בשירות החשאי של הוד מלכותה .  ---  פלמינג,יאן  ---  1964  ---  

נמכר בשליחות חשאית לטוקיו .  ---  פלמינג,יאן  ---  1964  ---  עברית: ב אוריאל .

נמכר גופל ההודי הקטן .  ---  דברואה,דומיניק  ---  1964  ---  

נמכר גידול צמחי נוי  ---  זיידנברג,דוד  ---  1965  ---  

נמכר ג'יימס בונד המרגל שאהב אותי .  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  

נמכר גן פינצי קונטיני .  ---  באסאני,ג'ורג'ו  ---  1965  ---  

נמכר דברי ימי מצרים  ---  ברסטד,ג'מס הנרי  ---  1963  ---  א-ב

נמכר דינה ותעלוליה  ---  ליברמן,צבי  ---  1965  ---  

נמכר דליה נוסעת לחוץ לארץ .  ---  פרובסס,פיר  ---  1965  ---  

נמכר דם בשמים .  ---  סקוט,ג'ורדון  ---  1963  ---  

נמכר דממה .  ---  בונדאריב,יורי  ---  1964  ---  

נמכר דקמרון .  ---  בוקאצ'ו,ג'ובאני  ---  1965  ---  א-ד

נמכר דת ודעת.  ---  סולה,משה זאב  ---  1963  ---  

נמכר האדישים  ---  מורביה,אלברטו  ---  1964  ---  

נמכר האישיות יסודותיה ומבנה מנקודת ראות ביו חברתית .  ---  מרפי,גרדנר  ---  1965  ---  

נמכר הדרך לאגרה .  ---  סומרפלט,אימי  ---  1964  ---  

נמכר החמור מקונמרה.  ---  פרז'ן,אלינור  ---  1964  ---  עברית - דליה רביקוביץ.

נמכר היום אתם יוצאים בחודש האביב .  ---  בן גוריון,אריה ואחרים (ע)  ---  1964  ---  על הכריכה רשום: הגדה של פסח . העיטורים מאת גידי קייך

נמכר היומן המיני שלי .  ---  ווילסון,קולין  ---  1965  ---  

נמכר היער השיכור   ---  דארל,ג'ראלד  ---  1963  ---  

נמכר הלב .  ---  דה אמיצ'יס,אדמונדו  ---  1963  ---  

נמכר הלילה ימות אדם .  ---  סטאנדיש,ר א  ---  1965  ---   "כוכב המערב" סדרת מערבונים נבחרים .

נמכר המאבק על המים :  ---  קלי,אלישע  ---  1965  ---  

נמכר המהפכה המדעית והעולם המתפתח .  ---  נסיהו,מרדכי  ---  1965  ---  

נמכר המהפכה הצרפתית .  ---  ניקול,פאול  ---  1963  ---  

נמכר המזל שיחק לי :  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1965  ---  תירגם - מ בן אליעזר

נמכר המלחין והשוטר  ---  אשמן שגב,שושנה  ---  1965  ---  

נמכר המלחמה לאש  ---  רוני,ז' ה (הבכור)  ---  1963  ---  תרגם - נתן אלתרמן

נמכר המעמד החדש  ---  ג'ילאס,מילובאן  ---  1964  ---  

נמכר המרגל שחזר מן הכפור .  ---  לה קארה,ג'ון  ---  1964  ---  

נמכר הנרי הרביעי. חלק שני . תרגם: רפאל אליעז .  ---  שקספיר,ויליאם  ---  1964  ---  כרך שמיני, מחזות היסטוריים .

נמכר הסטאלג המיוחד .  ---  האגן,ג'ו  ---  1963  ---  

נמכר הספורטים הצעירים ישראל נגד מצרים  ---  כרמלי,אבנר  ---  1963  ---  

נמכר העליה לרגל בימי הבית השני :  ---  ספראי,שמואל  ---  1965  ---  

נמכר העקוב למישור :  ---  רבינסון,יעקב  ---  1965  ---  

נמכר הפרחחית .  ---  ש ר ב  ---  1963  ---  

נמכר הפרס .  ---  וואלס,אירוינג  ---  1963  ---  

נמכר הקומקום הסגול  ---  שונית,עפרה  ---  1963  ---  

נמכר הקמיע :  ---  בלזק,אונורה דה  ---  1964  ---  

נמכר הרוח של ההר השחור  ---  סטאוט,רקס  ---  1963  ---  

נמכר הרעיון הפילוסופי בהתפתחותו.  ---  גרנך,יוחנן  ---  1963  ---  

נמכר הרפתקאותיו של טינטין שרביטו של אוטוקר .  ---  הרג'ה  ---  1964  ---  

נמכר הרפתקות צ'יפופו במכסיקו .  ---  בורנשטין לזר,תמר  ---  1965  ---  

נמכר השרות המסוכן .  ---  פירו,גאסטון  ---  1965  ---  

נמכר התאגיד מהותו ויצירתו .  ---  פרוקצ'יה,ג  ---  1965  ---  

נמכר התנ"ך באמנות .  ---  ברש,משה היימן,היידי  ---  1963  ---  מבוא: ד"ר משה ברש . הערות על הלוחות עם מראי מקומות מלאים: ד"ר היידי היימן .

נמכר והקרן עודנה קיימת :  ---  גולדנברג,מוסה  ---  1965  ---  

נמכר זאמביה בת חורין  ---  קאונדה,קנת ד  ---  1964  ---  

נמכר זה אני דור .  ---  ורבה,חוה  ---  1963  ---  

נמכר זעקי ארץ אהובה *  ---  פטון,אלן  ---  1963  ---  תרגם- אהרן אמיר

נמכר חבורת הבלשים והכלב בתעלומת המכתבים הארסיים .  ---  בלייטון,אניד  ---  1963  ---  

נמכר חגיגת קיץ :  ---  אלתרמן,מנחם  ---  1965  ---  

נמכר חיוי הבלכי הכופר מחוראסאן.  ---  גיל,משה  ---  1965  ---  

נמכר חיי יום יום במצרים בתקופת הרעמססים .  ---  מונטה,פייר  ---  1963  ---  

נמכר חיי יום יום בקרת חדשת בימי חניבעל  ---  שרל פיקאר,ז'לבר וקולט  ---  1964  ---  

נמכר חמשה שבועות בכדור מעופף  ---  וורן,ז'ול  ---  1965  ---  

נמכר חניבעל:  ---  למב,הרולד  ---  1964  ---  

נמכר טרזן וטירת המוות .  ---    ---  1964  ---  

נמכר טרייס רוכב שנית .  ---  מיצ'ל,דן  ---  1965  ---  

נמכר ידידי מגרה .  ---  סימנון,ז'ורז'  ---  1965  ---  תירגמה - הלית ישורון .

נמכר יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו .  ---  בן יעקב,אברהם  ---  1965  ---  

נמכר יהלומי הפשע .  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  

נמכר ימי סוקרטס האחרונים .  ---  אפלטון  ---  1963  ---  

נמכר ינקו הנער ממכסיקו .  ---  רולד,רות  ---  1964  ---  

נמכר יער וייעור בישראל.  ---  ארני,אפרים  ---  1965  ---  

נמכר ירושלים בספרותנו :  ---  איש הורוביץ,ישראל זאב הלוי  ---  1964  ---  לפי המקורות שבספרותנו למן המקרא ועד לאחרוני הפרשנים ולפי חקירות מקוריות של חכמים וחוקרים בדורות האחרונים כולל תאור בית המקדש לתקופותיו .

נמכר ישראל נגד מצרים .  ---  כרמלי,אבנר  ---  1963  ---  הספורטאים הצעירים .

נמכר ל טולסטוי לילדים .  ---  טולסטוי,ל  ---  1965  ---  

נמכר להקת הבלט היפנית של דון יאדה הדובדבן הפורח סאקורה.  ---  גודיק,גיורא  ---  1963  ---  

נמכר לודביפול ספר זכרון לקהילת לודביפול .  ---  אילון,נ (ע)  ---  1965  ---  LUDVIPOL . כתוב בעברית ואידיש

נמכר לידער מעשהלעך משלים .  ---  יהואש  ---  1965  ---  

נמכר לילך מקבוצת אילנות .  ---  יונתן,נתן  ---  1963  ---  

נמכר מאה פלא ופלא .  ---  אבן שושן,א  ---  1964  ---  

נמכר מאנדי .  ---  הוטורן,גאי רוזנברג,ג'סי  ---  1965  ---  

נמכר מבוא לפילוסופיה המרכסיסטית.  ---  פרייער,גרשם ק  ---  1963  ---  תירגם מכתב יד - י כרמון

נמכר מבוא לפילוסופיה.  ---  אוקו,סיני  ---  1964  ---  

נמכר מגילת רות .  ---  אנוך,ח"צ  ---  1963  ---  

נמכר מדבר האהבה .  ---  מוריאק,פרנסוא  ---  1964  ---  

נמכר מדינה וחזון מדינה.  ---  צייטלין,אהרן  ---  1965  ---  

נמכר מדינות ערב בימינו .  ---  שמעוני,יעקב  ---  1965  ---  

נמכר מדריך רחובות חולון .  ---    ---  1965  ---  

נמכר מדרש בראשית רבא  ---  אלבק,חנוך  ---  1965  ---  ומפתחות. 3 - כרכים. הדפסה שנייה עם תיקונים.

נמכר מטלו .  ---  פראטוליני,ואסקו  ---  1964  ---  

נמכר מיט אפענע אויגן .  ---  ריספלער,מאיר  ---  1965  ---  

נמכר מילון עברי אנגלי שלם  ---  אלקלעי,ראובן  ---  1963  ---  כרך א (אותיות א-ח) .

נמכר מכל עמלי :  ---  גלטשטיין,יעקב  ---  1964  ---  תרגם מאידיש - שלמה שנהוד. בלווית מבוא מאת - דב סדן.

נמכר מכתבי המרקיז דונטיין אלפונס פרנסואה דה סאד .  ---  דה סאד,דונטיין אלפונס פרנסואה (המרקיז)  ---  1964  ---  

נמכר מכתבים למשורר צעיר מכתבים לאשה צעירה .  ---  רילקה,רינר מריה  ---  1964  ---  

נמכר מלאכי עליון  ---  מרגליות,ראובן  ---  1964  ---  תרגומים וילקוטים עם ציונים לספרי קודש של הקבלה

נמכר מלחמה או שלום  ---  צפתי,אברהם  ---  1963  ---  

נמכר מלכות שמים :  ---  בובר,מרדכי מרטין  ---  1965  ---  + עותק משנת 2000 במצב מצוין.

נמכר מסות ורשימות .  ---  שכטר,יוסף  ---  1964  ---  

נמכר מסתרי הרכבת הכחולה .  ---  כריסטי,אגאטה  ---  1964  ---  

נמכר מעשה בציר .  ---  גולדברג,לאה  ---  1965  ---  

נמכר מפקד פלוגה  ---  מקדונלד,צ'רלס ב  ---  1964  ---  

נמכר מקוף המוות  ---  בלוך,רוברט  ---  1965  ---  

נמכר מרסל ינקו .  ---  מנדלסון,מרסל ל ינקו,מרסל  ---  1963  ---  

נמכר מתוך רמצי האפר :  ---  פלאת,סילביה  ---  1965  ---  מהדורה דו-לשונית .

נמכר נוריקו היפאנית הקטנה .  ---  דברואה,דומיניק  ---  1963  ---  עיבד לעברית: עודד אבישר

נמכר נזירים ונזירות .  ---  בלזאק,הונורה דה  ---  1964  ---  

נמכר נחל קופר .  ---  מורהד,אלן  ---  1965  ---  

נמכר נפשות מתות .  ---  גוגול,נ ו  ---  1963  ---  מרוסית - יצחק שנברג .

נמכר נצחון .  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1963  ---  

נמכר סדר קידושין ונישואין  ---  פריימן,אברהם חיים  ---  1964  ---  מחקר היסטורי דוגמתי בדיני ישראל

נמכר סוסת הערבה.  ---  גריפיתס,הלן  ---  1965  ---  עברית - מרים אורן.

נמכר סוציולוגיה של יום יום  ---  באומן,ז  ---  1963  ---  מפולנית - לוי אשדי

נמכר סטאלג הסאדיסט .  ---  רוקמן,קים  ---  1963  ---  ה"סטאלגים" 8 . סדרת ספרי כיס זעירים .

נמכר סיפורו של נמל תל אביב  ---    ---  1965  ---  

נמכר סיפורי מישור  ---  יזהר,ס  ---  1963  ---  

נמכר סיפורים אפריקאיים בני זמננו .  ---  אמיר,אהרן (ע)  ---  1963  ---  

נמכר סיפורים ופרקי התבוננות .  ---  קאפקא,פרנץ  ---  1964  ---  

נמכר ספר החג והמועד .  ---  אריאל,ז (המהדיר)  ---  1963  ---  

נמכר ספר זכרון לרבי אייזיק הלוי זצ"ל .  ---  אויערבך,משה (ע')  ---  1964  ---  כולל חלק חדש של "דורות הראשונים" על התקופה האחרונה לימי בית שני .

נמכר סקיפיו אפריקנוס הגדול מנפוליון  ---  לידל הארט,ב ה  ---  1964  ---  

נמכר עורי צפון ובואי תימן  ---  צוקר,רות  ---  1963  ---  

נמכר עיר המזל .  ---  וויזל,אליעזר  ---  1963  ---  

נמכר על גבול שני עולמות .  ---  צייטלין,הלל  ---  1965  ---  

נמכר על הרשות הנתונה :  ---  קולאקובסקי,לשק  ---  1964  ---  

נמכר על כל שאלה תשובה .  ---  לבנון,יצחק  ---  1964  ---   ספר שני .

נמכר על נהרות ספרד .  ---  ברנשטיין,שמעון (ע)  ---  1965  ---  קינות כמנהג ספרד על חורבן ירושלים ועל הפורענויות עד גזירות קנ"א לפי כתב יד יחיד בעולם בספריה הממלכתית בליסבון .

נמכר עם חותר אל חוף .  ---  בראגינסקי,יהודה  ---  1965  ---  

נמכר פאני היל זכרונותיה של אשת תענוגות .  ---  קלילנד,ג'והן  ---  1964  ---  

נמכר פגישות :  ---  בובר,מ מ  ---  1965  ---  

נמכר פטריה .  ---  שטיינר,גרשון א  ---  1964  ---  

נמכר פסלי האבדון .  ---  ויטפורד,ברט  ---  1965  ---  

נמכר פסלים יחיאל שמי  ---  שמי,יחיאל  ---  1965  ---  

נמכר פרנא האינדיאני הקטן .  ---  דברואה,דומיניק  ---  1963  ---  

נמכר פרשות קרב .  ---  אילן,משה   ---  1963  ---  

נמכר צ'ונדולינו :  ---  ואמבא (לואיג'י ברטלי)  ---  1965  ---  מאיטלקית - י מ פצ'יפיצ'י

נמכר צמחי בר בארץ ישראל  ---  פינברון דותן,נעמי  ---  1965  ---  

נמכר קולונל שאבר :  ---  באלזאק,אונורה דה  ---  1964  ---  תירגם - יצחק שנהר .

נמכר קופיקו והתאומות .  ---  בורנשטין לזר,תמר  ---  1963  ---  

נמכר קורות ענקי המדע :  ---  שישא,א. שליונסקי,ד.  ---  1964  ---  

נמכר ראשית הנצרות .  ---  פלוסר,ד  ---  1963  ---  

נמכר רביזור.  ---  גוגול,נ ו  ---  1965  ---  

נמכר רובה ציד .  ---  יאסושי,אינואה אנגו,סאקאגוצ'י  ---  1965  ---  שני סיפורים יפאניים. תירגם אהרן אמיר

נמכר רובינזון קרוזו  ---  דיפו,דניאל  ---  1965  ---  

נמכר ריפיפי במזרח התיכון.  ---  לה ברטון,אוגוסט  ---  1965  ---  

נמכר ריצ'רד השלישי .  ---  שקספיר,ויליאם  ---  1963  ---  כרך שביעי, מחזות היסטוריים .

נמכר שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי מרוקו  ---  נוי,דב  ---  1964  ---  

נמכר שחרור המחנות.  ---    ---  1965  ---  דפי עזר למרצה.

נמכר שירים יהודה עמיחי  ---  עמיחי,יהודה  ---  1965  ---  

נמכר שירים יוכבד בת מרים  ---  בת מרים,יוכבד  ---  1963  ---  

נמכר שירים לרפואה .  ---  קסטנר,אריך  ---  1965  ---  

נמכר שלגי הקילימנג'רו .  ---  המינגווי,ארנסט  ---  1965  ---  תירגום - מירי דור, דן סואן, א (דלדן) לבני .

נמכר שמואל לם  ---  לם,שמואל  ---  1963  ---  מבוא : אפרים הריס

נמכר שנת החיים האחרונה .  ---  שוט,נוויל  ---  1964  ---  

נמכר שרטוט פרספקטיבי .  ---  ניאגו,ש  ---  1965  ---  

נמכר תולדות הבפטיסטים .  ---  טורבט,רוברט ג'  ---  1964  ---  

נמכר תולדות המדע.  ---  ימר,משה  ---  1965  ---  עם הקדמה מאת פרופ' ש סמבורסקי.

נמכר תולדות המדעים  ---  שגיא,אלי (פרלשטין)  ---  1964  ---  

נמכר תולדות תורת המדינה .  ---  סאביין,ג'ורג' ה  ---  1965  ---  א+ב

נמכר תעלומת המכתב הפרטי .  ---  גארדנר,אירל סטנלי  ---  1963  ---  

נמכר תעלומת העיגול האדום .  ---  וואלס,אדגר  ---  1963  ---  

נמכר תפילת סליחות  ---  גלאנץ,לייב  ---  1965  ---  

נעורים .  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1965  ---  תירגמו - מ בן אליעזר, י בן יעקב

נפוליאון .  ---  קאלבה,א  ---  1963  ---  

נקמת קין .  ---  מאי,קארל  ---  1965  ---  

סוציאליזם וחברת השפע .  ---  גורץ,אנדרה  ---  1965  ---  מצרפתית - אליהו פורת .

סוציולוגיה פוליטית .  ---  אייזנשטדט,ש א  ---  1965  ---  

סוקרטיס ומשנתו.  ---  אפלטון  ---  1963  ---  

סין בידי מאו צה דון  ---  פאלוצ'י הורוואט,גיאורג  ---  1964  ---  

סין הענק המתעורר .  ---  מדזיני,מירון  ---  1965  ---  

סיפורי סניגור  ---  חוטר ישי,אהרון  ---  1965  ---  

סיפורים במקרא  ---  הלוי,בנימין  ---  1963  ---   + עו' מודפס במכונת כתיבה בהוצאת המחלקה לחינוך של הקיבוץ הארצי , מדור המוסדות, תשכ"ב

סיפורים עבריים מחיי הערבים  ---  אריכא,יוסף (ע)  ---  1963  ---  

סלינה שלי .  ---    ---  1963  ---  

סמבו ואני .  ---  הרמן,צבי  ---  1965  ---  

סמינריסטים במאבק עם .  ---  טמיר,נח  ---  1963  ---  

סנחריב ביהודה  ---  אריכא,יוסף  ---  1965  ---  רומן הסטורי

ספורי הרפתקאות  ---  לונדון,ג'ק  ---  1964  ---  עברית - י ליכטנבום

ספורי ילדים  ---  צ'חוב,א  ---  1965  ---  

ספר הכוזרי .  ---  רבי יהודה הלוי  ---  1964  ---  נערך ונסדר לדפוס על יסוד השואה למקור הערבי עם פרוש הערות ומפתחות על ידי ד"ר א צפרוני ז"ל . נקד י טופורובסקי .

ספר המפטיר של אורבינו .  ---    ---  1964  ---  עם מבוא מאת שלמה א נכון וגד ב"ע צרפתי .

ספר התבה המזמרת.  ---  אלתרמן,נתן  ---  1963  ---  ציורים:צלה בינדר

ספר זר כבוד .  ---  גבריהו,ח ואחרים  ---  1963  ---  קובץ מאמרים במקרא.

ספר שירים משה טבנקין .  ---  טבנקין,משה  ---  1964  ---  

סקר הגליל העליון המזרחי .  ---  הורביץ,א ב אלון,מ י  ---  1963  ---  

עוצמה ודמותה  ---  רוטנשטרייך,נתן  ---  1963  ---  

עיונים בתורת התכנון  ---  בטלהיים,שארל  ---  1963  ---  מאנגלית - צבי ארד

על אמנות המלחמה.  ---  מקיאוולי,ניקולו  ---  1964  ---  

עלי בבא וארבעים השודדים .  ---  ריבלין,יוסף יואל (תרגם)  ---  1965  ---  

עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי .  ---  שיירר,ויליאם ל  ---  1965  ---  

עם פעמי הדור.  ---  כצנלסון שזר,רחל (ע)  ---  1964  ---  כרך שני.

עמי קדם ותרבותם  ---  ליסנר,איבר  ---  1965  ---  

ענף .  ---  מירון,דן (ע)  ---  1963  ---  

עפר נוהר  ---  גלעד,זרבבל  ---  1965  ---  

עשרים וחמש שנה לקרית אונו :  ---  קרית אונו  ---  1964  ---  עשור למועצת קרית אונו 1954 1964

פונדק האושר השמיני  ---  ברגס,אלן  ---  1963  ---  עברית - גילה אוריאל

פטריות מאכל ופטריות רעל בישראל .  ---  אביזהר הרשנזון,זהרה  ---  1964  ---  

פילוסופיית הכלכלה  ---  רובינסון,ג'ואן  ---  1965  ---  מאנגלית - אליהו פורת מבוא למהדורה העברית - אליעזר הכהן

פירצה בקרח .  ---  ורדי,אלכסנדר  ---  1963  ---  

פיתוח כלכלי וארצות תת מפותחות .  ---  דובב,מוריס  ---  1964  ---  עם נספחות מאת יצחק פורמנוב . חבלי הפיתוח הכלכלי .

פלאסטישע קונסט ביי יידן אין פוילן .  ---  סאנדעל,יוסף  ---  1964  ---  

פלוגת הד"ר אטלס :  ---  בורנשטיין,שמואל  ---  1965  ---  תרגם מכת"י פולני ח ש אברם + עו' משנת 1948 במצב טוב .

פלטרו ואני .  ---  חימנז,חואן ראמון  ---  1963  ---  תרגם: עמנואל אולסבנגר

פצעי בגרות  ---  ברטוב,חנוך  ---  1965  ---  

פרקי הדרכה בהוראת נביאים ראשונים .  ---  קיל,יהודה  ---  1965  ---  

פרקים בתולדות המחשבה המדינית  ---  קליינברגר,רות  ---  1965  ---  

פרשת חייו של לינדון ג'ונסון  ---  מוני,בות  ---  1964  ---  

פשר דיני הנזיקין בתלמוד.  ---  אלבק,שלום  ---  1965  ---  +מהדורת 1990 בדביר

צבא אזרחים  ---  דורמן,מנחם  ---  1965  ---  

ציד המדענים הגרמניים .  ---  בר זוהר,מיכאל  ---  1965  ---  

ציורי קיר בבתי כנסת בפולין.  ---  דוידוביץ,דויד  ---  1963  ---  

ציחנוביץ מחוז ביאליסטוק ספר עדות וזכרון .  ---  לאוני,אליעזר (ע)  ---  1964  ---  CIECHANOVIEC כתוב בעברית אידיש ואנגלית .

ציידי הפילים .  ---  מיין ריד  ---  1965  ---  

צליחת הכנרת 8 .  ---    ---  1965  ---  

קווי יסוד במבנה הארץ .  ---  צה"ל  ---  1963  ---  

קולומבה :  ---  מרימה,פרוספר  ---  1964  ---  תירגם - שאול גורדון .

קומדיה של טעויות .  ---  שקספיר  ---  1965  ---  

קומדיה של טעויות .  ---  שיקספיר,ויליאם  ---  1964  ---   + עו' משנת 1996 בהוצאת דביר במצב טוב מאוד .

קיבוץ הגלויות בהתנחלותנו :  ---  קורן,יצחק  ---  1964  ---  

קירה גיאורגיאבנה :  ---  ניקראסוב,ויקטור  ---  1965  ---  תירגמה - אראלה אור

קרבן עולה  ---  שפייזהנדלר,דניאל  ---  1963  ---  

ראה ועשה .  ---  בק,י ספורטה,ר  ---  1963  ---  במשרד ילדים עו' משנת 1949 .

ראשוני אדם .  ---  דופ,קתרין אלישבע  ---  1965  ---  מאנגלית: יעקב מדיני .

ראשונים לשמירה ולהגנה.  ---  סלוצקי,יהודה  ---  1963  ---  

ראשי החנית  ---  אלטיירי,ג'יימס  ---  1965  ---  

רב עסק על לא דבר .  ---  שקספיר  ---  1964  ---  

רבי יהודה הלוי .  ---  רבי יהודה הלוי  ---  1964  ---  הכין לדפוס:ישראל זמורה .

רבי שמעון בר יוחאי .  ---  קאנוביץ,ישראל (ע)  ---  1965  ---  

רומאנים וסיפורים  ---  פושקין,א ס  ---  1965  ---  מרוסית - מ ז ולפובסקי

רישומים וציורים  ---  שטרן,יוסי  ---  1965  ---  

שאר בשר  ---  בוק,פירל  ---  1964  ---  

שוינציאן ספר זכרון לעשרים ושלוש קהילות שנחרבו באזור שוינציאן.  ---  קאנץ,שמעון (ע)  ---  1965  ---  SVINTZIAN

שחרית של אתמול  ---  צור,יעקב  ---  1965  ---  

שימיני כחותם .  ---  טאגור,רבינדרנת  ---  1963  ---  

שיפור שיטות העבודה .  ---  קלוז,גאי ס  ---  1963  ---  

שיר השכונה :  ---  חפר,חיים. ארגוב,סשה  ---  1963  ---  

שירים חדשים מן הגניזה .  ---  שירמן,חיים  ---  1965  ---  

שירים מארץ עוץ  ---  אורלנד,יעקב  ---  1963  ---  

שכר האומץ  ---  אנדרס,ק  ---  1963  ---  

שני סיפורי אהבה ארצישראליים :  ---  סמילנסקי,משה  ---  1965  ---  

שנתון ישראל לאמנות הצילום 2 .  ---  מירום,פטר (ע)  ---  1965  ---  

שנתון ישראל לאמנות הצילום 1 .  ---  מירום,פטר (ע)  ---  1964  ---  

שעורים בתולדות הארכיטקטורה .  ---  ארליך,א  ---  1964  ---  

שעת ילדה .  ---  אפפל,שולמית  ---  1965  ---  במשרד הקדשות עו' עם הקדשת המחברת .

תולדות היהודים באפריקה הצפונית :  ---  הירשברג,ח ז  ---  1965  ---  כרך ראשון - מימי קדם ועד מחצית המאה השש עשרה. כרך שני - מימי הכיבושים העותמאניים ועד זמננו.

תולדות המאה ה 20  ---  בלוך,ש י ואחרים  ---  1963  ---  ג - תולדות עם ישראל. חיי הרוח, המדע והתרבות ביהדות ובעולם

תולדות הספרות העברית החדשה  ---  בן אור,א (אורונובסקי)  ---  1963  ---  א תקופת ההשכלה בישראל ב תקופת התחיה בישראל ג תקופת הציונות המדינית

תולדות הפילוסופיה :  ---  סולה,משה זאב  ---  1965  ---  

תולדות עם ישראל בדורנו.  ---  קירשנבוים,ש ל  ---  1965  ---  

תורה וספרות החכמה .  ---  כספי,מישאל  ---  1965  ---  

תורשה גזע וחברה.  ---  דן,ל צ דובז'אנסקי,ת  ---  1964  ---  

תורת האלוהות של ר' משה קורדובירו.  ---  בן שלמה,יוסף  ---  1965  ---  

תורת היחסות כפשוטה.  ---  קולמן,ג'ימז א  ---  1963  ---  תורגם מאנגלית ע"י אורי בן שלום. בעריכת אסתר כספי.

תל אביב יפו .  ---  קליר,מתתיהו ואחרים (ע)  ---  1965  ---  

תל אביב יפו הגדולה בערי ישראל .  ---  וילנאי,זאב  ---  1965  ---  

תערוכת הגדות פסח .  ---    ---  1964  ---  

תקוה פזורה .  ---  יבי (י בן יהודה)  ---  1965  ---  


אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה                                                                      אינדקס ספרים ראשי  ספרים משומשים
רובינזון ספרים
  רובינזון ספרים - נחלת בנימין 31, ת.ד. 4308 תל-אביב 61042   rob_book@netvision.net.il

 ניתאי נאמן, בנייה וקידום אתרים (SEO) -      שחיית תינוקות    צימר    גפת    אמירים    ספרים משומשים   

ספרים משומשים - ספרים עתיקים - קונים ספרים משומשים - ספרים ישנים