רק ספרים הנמצאים במדור "מחסן" נוכחים לבטח על מדפינו. נא לא להגיע לחנות טרם שבדקתם את המצאות הספר באמצעות פניה.

ספרים - ספרים משומשים - רובינזון ספרים

אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה

קניית ספרים משומשים         חיפוש ספרים         חנות ספרים


589 ספרים בעמוד זה

25 שנה לישובים בית יצחק ושער חפר-נירה :  ---    ---  1964  ---  אלבום תלת-לשוני (עברית אנגלית וגרמנית) כרוך בספירלה. האלבום כולל צילומים מימיהם הראשונים של היישובים החקלאיים השיתופיים, וכן ברכות מגורמים מסחריים שונים.

50 JAHRE .  ---    ---  1965  ---  

55 יום בפקינג .  ---  אדוארדס,סמואל  ---  1963  ---  

A CHAPTER OF TALMUD  ---  ELIZUR EPSTEIN,B  ---  1963  ---  

A GRAMMAR OF BIBLICAL ARAMAIC .  ---  ROSENTHAL,FRANZ  ---  1963  ---  

ADAAS YESHURUN OF COLOGNE  ---  CARLEBACH,ALEXANDER  ---  1964  ---   כתוב באנגלית

AN AMHARIC CONVERSATION BOOK .  ---  LESLAU,WOLF  ---  1965  ---  

ARABIC LITERATURE :  ---  GIBB,H.A.R.  ---  1963  ---  

ARABISCHE GRAMMATIK . נמכר  ---  BROCKELMANN,CARL  ---  1965  ---  

ARAMAIC DOCUMENTS OF THE FIFTH CENTURY B.C.  ---  DRIVER,G R  ---  1965  ---  

ARCHAEOLOGY  ---  LEH,THGIRW LEUMAS,TROPPAR  ---  1963  ---  

ART IN ISRAEL  ---  TAMMUZ,BENJAMIN WYKES JOYCE,MAX  ---  1965  ---  

ART IN THE JEWISH TRADITION .  ---    ---  1963  ---  TEXT AND NOTES BY SILVIO G CUSIN . PREFACE BY UMBERTO NAHON /

ARTE NELLA TRADIZIONE EBRAICA .  ---    ---  1963  ---  

ASSISTANCE TO THE JEWSIN POLAND 1939 1945  ---  CHOCILOWSKI,JERZY  ---  1963  ---  

BEN SHEMEN  ---  BUCKMANN,ELISABETH  ---  1965  ---  

BLACKBOOK OF LOCALITIES WHOSE JEWISH POPULATION WAS EXTERMINATED BY THE NAZIS.  ---    ---  1965  ---  A LIST, ORGANIZED BY COUNTRIES, OF OVER 33,000 EXTERMINATED JEWISH COMMUNITIES, WITH THE NUMBER OF JEWISH RESIDENTS IN EACH BEFORE THE WAR.

BLACKBOOK OF LOCALITIES WHOSE JEWISH POPULATION WAS EXTERMINATED BY THE NAZIS.  ---    ---  1965  ---  A LIST, ORGANIZED BY COUNTRIES, OF OVER 33,000 EXTERMINATED JEWISH COMMUNITIES, WITH THE NUMBER OF JEWISH RESIDENTS IN EACH BEFORE THE WAR.

COLLECTOR'S CHOICE  ---    ---  1964  ---  

CROSS ROADS TO ISRAEL  ---  SYKES,CHRISTOPHER  ---  1965  ---  

DANCE TOWARDS THE EARTH :  ---  BERTONOFF,DEBORAH  ---  1963  ---  

DEUTSCHE JUDEN ALS BIBLIOPHILEN UND ANTIQUARE .  ---  HOMEYER,FRITZ  ---  1963  ---  

DIE JUDEN IN BAYREN נמכר  ---  SCHWARZ,STEFAN  ---  1963  ---  

DOKUMENTE ZUR GESCHICHTE DER FRANKFURTER JUDEN .  ---    ---  1963  ---  HERAUSGEGEBEN VON DER KOMMISSION ZUR ERFORSCHUNG DER GESCHICHTE DER FRANKFURTER JUDEN .

DUST  ---  DAYAN,YAEL  ---  1963  ---  

EXHIBITION OF THE JEWISH PRESS IN GREAT BRITAIN  ---  FRAENKEL,JOSEF  ---  1963  ---  

EXTRA DIMENSION .  ---  MUNK,MAX  ---  1964  ---  

FOLK AND FESTIVAL COSTUME OF THE WORLD .  ---  WILCOX,R TURNER  ---  1965  ---  

FOLK SONG IN ISRAEL  ---  SMOIRA ROLL,MICHAL  ---  1963  ---  

GRAMMATIK DES AKKADISCHEN  ---  UNGAND,ARTHUR  ---  1964  ---  

HE WHO FLEES THE LION  ---  KLEIN HAPARASH,J  ---  1963  ---  

HEBREW MYTHS THE BOOK OF GENESIS .  ---  GRAVES,ROBERT PATAI,RAPHAEL  ---  1964  ---  

HEBREW POEMS FROM SPAIN .  ---    ---  1965  ---  

HEBREW SHORT STORIES . נמכר  ---  PENUELI,S Y UKHMANI,A  ---  1965  ---  

HERZOG .  ---  BELLOW,SAUL  ---  1965  ---  עו' עם הקדשת המחבר .

INSTITUT FUR AUSLANDSBEZIEHUNGEN .  ---    ---  1963  ---  HEFT 3 JAHRGANG 13 1963

ISRAEL .  ---  SASEK,M  ---  1963  ---  

ISRAEL PHOTOGRAPHY ANNUAL . נמכר  ---  MEROM,PETER (E)  ---  1963  ---  

JEAN JACQUES ROUSSEAU :  ---  ARCHER,R L (E)  ---  1964  ---  

JEW AND MORMON .  ---  GLANZ,RUDOLF  ---  1963  ---  

JEWISH GNOSTICISM MERKABAH MYSTICISM AND TALMUDIC TRADITION .  ---  SCHOLEM,GERSHOM G  ---  1965  ---  

JOHN F KENNEDY ON ISRAEL ZIONISM AND JEWISH ISSUES .  ---  KENNEDY,JOHN F  ---  1965  ---  

JUDEN UND JUDENTUM IN DER MITTELALTERLICHEN KUNST .  ---  BLUMENKRANZ,BERNHARD  ---  1965  ---  

JUDISCHES THEATER IN NAZIDEUTSCHLAND .  ---  FREEDEN,HERBERT  ---  1964  ---  

KURT LEWY .  ---  LEWY,KURT  ---  1964  ---  + 2 קטלוגים של תערוכות + תמונות בודדות .

LA CIUDAD FIEL  ---  JOSEPH,DOV  ---  1965  ---  

LAKE KINNERET  ---  TALMI,MENAHEM  ---  1965  ---  

LE LIVRE DE MORMON.  ---  SMITH,JOSEPH  ---  1965  ---  

L'EGLISE DE LA CIRCONCISION  ---  BAGATTI,P BELLARMINO  ---  1965  ---  

LEO BAECK INSTITUT  ---    ---  1963  ---  

LOVE AND JOY ABOUT LETTERS .  ---    ---  1964  ---  

NATIONAL PLANNING IN ISRAEL  ---  AKZIN,BENJAMIN  ---  1964  ---  PREPARED FOR THE CROSS CULTURAL STUDY PROJECT OF NATIONAL PLANING MAXWELL SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CITIZEN

NIESMIERTELNI .  ---  CZERSKI,ALEXANDER  ---  1964  ---  

NUMERICAL SAYINGS IN THE OLD TESTAMENT  ---  ROTH,W M W  ---  1965  ---  

ON THE KABBALAH AND ITS SYMBOLISM .  ---  SCHOLEM,GERSHOM G  ---  1965  ---  

PENITENCE AND SACRIFICE IN EARLY ISRAEL OUTSIDE  ---  THOMPSON,R J  ---  1963  ---  

QUEST  ---  STONE,JONATHAN  ---  1965  ---  

REISEN IN ARABIEN  ---  BURCKHARDS'T,JOHANN LUDWIG  ---  1963  ---  

RELIGIOUS ISSUES IN ISRAEL'S POLITICAL LIFE  ---  GOLDMAN,ELIEZER  ---  1964  ---  

RINAT HAHECHAL  ---  TALMON,ZVI  ---  1965  ---  JERUSALEM

ROME BRIEF HISTORICAL SURVEY OF THE JEWISH COMMUNITY OF ROME .  ---    ---  1965  ---  

SEBASTIAN MUNSTER נמכר  ---  BURMEISTER,KARL HEINZ  ---  1964  ---  

SIR MOSES MONTEFIORE  ---  NAHON,UMBERTO  ---  1965  ---  

SOLD DICTIONNAIRE DES INSCRIPTIONS SEMITIQUES DE LWOUEST  ---  JEAN,C F HOFTIJZER,J  ---  1965  ---  

SOLD EGYPT IN REVOLUTION  ---  ISSAWI,CHARLES  ---  1963  ---  

SOLD MANDATE MEMORIES  ---  BENTWICH,NORMAN & HELLEN  ---  1965  ---  

SOLD ON BEN PELEH  ---  SHALOM,SHIN  ---  1963  ---  

SOLD THE GREAT ARAB CONQUESTS  ---  GLUBB,JOHN BAGOT  ---  1963  ---  

SOLD THE MICHAEL M ZAGAYSKI COLLECTION OF RARE JUDAICA  ---    ---  1964  ---  

STUDIES IN THE HEBREW SYRIAN AND GREEK LITURGICAL  ---  AVENARY,HANOCH  ---  1963  ---  

SUCH WERE OUR FIGHTERS :  ---  AVINOAM,REUBEN (ED.)  ---  1965  ---  A SELECTION OF STORIES, POEMS AND DIARY EXCERPTS TRANSLATED FROM THE THREE HEBREW VOLUMES OF "G'VILE ESH" - "PARCHMENTS OF FIRE" (PUBLISHED 1952-1961).

THE ANCHOR BIBLE JOB . נמכר  ---  POPE,MARVIN H  ---  1965  ---  

THE ARCHITECTURE OF THE EUROPEAN SYNAGOGUE .  ---  WISCHNITZER,RACHEL  ---  1964  ---  

THE ART OF WARFARE IN BIBLICAL LANDS .  ---  YADIN,YIGAEL  ---  1963  ---  VOLUME ONE + VOLUME TWO .

THE BEN SIRA SCROLL FROM MASADA . נמכר  ---  YADIN,YIGAEL  ---  1965  ---  

THE BIBLE IN TIGRINYA.  ---    ---  1963  ---  

THE BIRDS HEAD HAGGADA OF THE BEZALEL NATIONAL ART MUSEUM IN JERUSALEM.  ---  SPITZER,M (ed.)  ---  1965  ---  INTORDUCTORY VOLUME

THE DESTRUCTION OF HUNGARIAN JEWRY . נמכר  ---  BRAHAM,RANDOLPH L  ---  1963  ---  

THE FOURTEENTH GATE OF JUDAH AL HARIZI'S .  ---  AL HARIZI'S  ---  1963  ---  

THE GRAPHIC ART OF JAKOB STEINHARDT .  ---  STEINHARDT,JAKOB  ---  1963  ---  WITH A CRITICAL APPRECIATION BY HAIM GAMZU .

THE GUIDE OF THE PERPLEXED.  ---  MAIMONIDES,MOSES  ---  1964  ---  

THE HEBREW PASSOVER .  ---  SEGAL,J B  ---  1963  ---  

THE HOLOCAUST KINGDOM  ---  DONAT,ALEXANDER  ---  1965  ---  

THE HOLY LAND IN OLD PRINTS AND MAPS  ---  VILNAY,ZEV  ---  1965  ---  

THE HOLY LAND IN OLD PRINTS AND MAPS.  ---  VILNAY,ZEV  ---  1963  ---  ALBUM.

THE JEWISH COMMUNITIES OF THE WORLD*  ---    ---  1963  ---   + ספר משנת 1971 במצב טוב מאוד .

THE MAKERS OF HEBREW BOOKS IN ITALY :  ---  WERNER AMRAM,DAVID  ---  1963  ---  

THE MARKERS OF HEBREW BOOKS IN ITALY .  ---  AMRAM,DAVID WERNER  ---  1963  ---  BEING CHAPTERS IN THE HISTORY OF THE HEBREW PRINTING PRESS .

THE METHOD AND MESSAGE OF JEWISH APOCALYPTIC  ---  RUSSELL,D S  ---  1964  ---  

THE MODERN HEBREW POEM ITSELF .  ---    ---  1965  ---  

THE NOMINAL PHRASE IN MODERN HEBREW  ---  ORNAN,UZZI  ---  1964  ---  H.M. KILAIB

THE PERSIAN DOCTRINE OF DASTGA COMPOSITION  ---  GERSON KIWI,EDITH  ---  1963  ---  

THE PROPHETS AND THEIR TIMES נמכר  ---  SMITH,J M POWIS  ---  1965  ---   נמכר באנגלית

THE SAMARITANS .  ---  COHEN,JACOB BEN EZZI (SHAFIK)  ---  1965  ---  

THE SHRINE OF THE BOOK AND ITS SCROLLS .  ---  SCHWARTZ NARDI,SHULAMITH  ---  1965  ---  

THE SIX DAYS OF YAD MORDECHAI נמכר  ---  LARKIN,MARGARET  ---  1963  ---  

THE UNIQUE AND THE UNIVERSAL .  ---  TALMON,J L  ---  1965  ---  

THE YIDDISH THEATRE IN AMERICA נמכר  ---  LIFSON,DAVID S  ---  1965  ---  

THELMA YELLIN .  ---  BENTWICH,MARGERY  ---  1964  ---  

THEODOR HERZL DER WIENER . נמכר  ---  HERZL,THEODOR  ---  1965  ---  

TIBERIAS AND THE HOT SPRINGS .  ---  MEIRI,M AND OTHERS  ---  1964  ---  

TROMONIN'S WATERMARK ALBUM .  ---  KLEPIKOV,S A SIMONUS,J S G  ---  1965  ---  

YOUNG MOSHE'S DIARY  ---    ---  1965  ---  

א טאג בוך פון 70 יאהר.  ---  עמרמי,שפרה רחל  ---  1965  ---  שני כרכים, עם צילומים. קבוצת דפים מן הכרך השני רופפת. זכרונותיה של רבנית.

אבא פונטיבי מזימות בינלאומיות.  ---  ניומן,ברנרד  ---  1963  ---  

אבירי התכלת .  ---  גורסקה,הלינה  ---  1965  ---  

אבני גבול .  ---  סדן,דב  ---  1964  ---  

אגוסו הנער האפריקאי .  ---  דברואה,דומיניק  ---  1964  ---  עיבד: עודד אבישר .

אדם ועמלו :  ---  קופרשטיין,ל. (עורך)  ---  1965  ---  אלבום צילומים.

אוהורו  ---  גלבוע,יהושע א  ---  1965  ---  

אוטומאטים סיכויים וסייגים  ---  בר הלל,יהושוע  ---  1964  ---  

אוידיפוס בקולונוס.  ---  סופוקלס  ---  1963  ---  

אויסגעקליבענע שריפטן .  ---  ביאליק,חיים נחמן  ---  1964  ---  אריינפיר און רעדאקציע פון שמואל ראזשאנסקי .

אוצר חכמת העולם ב.  ---  כהן,אדיר  ---  1965  ---  

אחדות וייחוד .  ---  טלמון,יעקב  ---  1965  ---  

איגרות.  ---  שפינוזה,ברוך  ---  1963  ---  תרגם מלאטינית והוסיף מבוא, ביאורים, הערות ומפתחות אפרים שמואלי.

אין זו אגדה.  ---  בלומנטל,פינחס  ---  1964  ---  

איסכילוס שבע הטרגדיות :  ---  איסכילוס  ---  1965  ---  תרגם מיוונית והוסיף מבואות, הערות ונספחים - שלמה דיקמן.

אישים מן המקרא .  ---  כהן,ישראל  ---  1964  ---  

אל כשל  ---  בורדיק,יוג'ין ווילר,הרויי  ---  1964  ---  

אלה תולדות .  ---  בת יהודה,גאולה  ---  1964  ---  

אלי פרידברג ציורים ורשומים  ---  פרידברג,אלי  ---  1963  ---  

אמנות הנאום .  ---  זנגר,ז'יל  ---  1963  ---  

אמנות ישראל  ---  תמוז,בנימין (ע)  ---  1963  ---  

אמנות ישראל 1964 .  ---    ---  1964  ---  

אנה פנתה האהבה .  ---  רובינס,הרולד  ---  1964  ---  

אני מאמין פילוסופי.  ---  פינק,יונה  ---  1965  ---  תרגם מכתב היד - אליהו פורת. (דברי הקדמה) מאת יוסף שמיר.

אני נוימן  ---  נוימן,אני  ---  1964  ---  

אנשי המלך .  ---  הון,שאול  ---  1964  ---  

אפריקה של ימינו  ---  מסינג,חיים  ---  1964  ---  בלוויית 70 מפות ו 120 תמונות

ארצות התן .  ---  עוז,עמוס  ---  1965  ---  

אתרים היסטוריים בישראל.  ---  פרלמן,משה. ינאי,יעקב  ---  1965  ---  

באבי יאר השיר והשר  ---  אבן שושן,שלמה  ---  1964  ---  

באין משפחה  ---  מלו,ה  ---  1963  ---  א-ב + כרך ב בודד.

בגלל בוקי .  ---  גרעין,מ  ---  1965  ---  

בודד לנפשו .  ---  רוזנפלד,יונה  ---  1964  ---  

בורידאן .  ---  זבאקו,מישל  ---  1963  ---  

בחבלי קיום ותקומה :  ---  לוקר,ברל  ---  1963  ---  

ביאליסטאק ספר ביאליסטאק .  ---  קלעמענטינאווסקי,דוד ואחרים  ---  1964  ---  כתוב באידיש . BIALYSTOK

בימבולו בן הקרקס  ---  וידמן,אינס  ---  1965  ---  

בין סין לבין ברית המועצות  ---  הראל,אריה  ---  1965  ---  

בירושלים.  ---  פרלוב,דוד (במאי)  ---  1963!  ---  די.וי.די. 1963. 33 דק'. PAL. סדרת התרשמויות מירושלים שצולמו בעת שהעיר היתה עדיין מחולקת בין ישראל לירדן. מהקלסיקה של הקולנוע הישראלי.

בית ממכר עתיקות .  ---  דיקנס,טש  ---  1964  ---  עובד ע"י מ בן אליעזר .

בלב טהור :  ---  יוז'ף,אטילה  ---  1964  ---  

במו ידיך .  ---  הרטל,שולמית  ---  1963  ---  

בסימטאות צפת  ---  עשני,ישעיהו  ---  1964  ---  עם עיטורים רבים

בסרביה זכות וזכר .  ---  בית דוד,מ (דודזון)  ---  1963  ---  BISARABIA כתוב בעברית . נמצא בתוך ספר מזל לישראל

בעולם ההפיכות  ---  אליאסברג,יעקב  ---  1965  ---  

בעיות החינוך בהתפתחותן ההיסטורית .  ---  ברובאכר,ג'ון ס  ---  1965  ---  

בקר לכל התקוות .  ---  יבי  ---  1963  ---  זהו ספרו הראשון . במשרד הקדשות כתוב : לא חותם .

בריגדיר הרגלים  ---  קיפנברגר,הווארד  ---  1964  ---  

בריוזקה.  ---  בוגטיר,א. אורי,י.  ---  1964  ---  

בשליחות חשאית לטוקיו .  ---  פלמינג,יאן  ---  1964  ---  עברית: ב אוריאל .

בת שבע חיקין :  ---  חיקין,בת שבע  ---  1964  ---  

בתוף ובמחול.  ---  כהן,ירדנה  ---  1963  ---  

גבולות הארץ .  ---  הילדסהיימר,נפתלי צבי קליין,שמואל  ---  1965  ---  גיאוגרפיה של ארץ ישראל - נפתלי צבי הילדסהיימר . תחומי הארץ במשנת התנאים - שמואל קליין .

גבעת המורה לשלמה מימון :  ---  ברגמן,שמואל הוגו. רוטנשטרייך,נתן  ---  1965  ---  

גדרות המלך :  ---  פוליטי,מ  ---  1964  ---  

גופל ההודי הקטן .  ---  דברואה,דומיניק  ---  1964  ---  

גליצנשטיין .  ---  גליצנשטיין  ---  1963  ---  ז'אן קאסו מנהל ראשי של המוזיאון לאמנות מודרנית, פריס .

גלריה של חאקי  ---  מור,הדסה  ---  1965  ---  

גן פינצי קונטיני .  ---  באסאני,ג'ורג'ו  ---  1965  ---  

גנב גנבתי  ---  סטיבנסון,ר ל  ---  1963  ---  תרגם: מנשה לוין

גשר ללא מעקה  ---  סופר,אסתר  ---  1965  ---  

דבר בקול רם .  ---  יעקובזון,ג דיסנציק,ע  ---  1964  ---  

דברי הימים :  ---  טאקיטוס,קורנליוס  ---  1965  ---  

דוד אבידן מגיש תיאטרון מופשט .  ---  אבידן,דוד  ---  1965  ---  

דוד וגלית .  ---    ---  1963  ---  

דומברוביצה (ספר) : ספר דומברוביצה דאמבראוויצער אנדענק בוך.  ---  לוש,ל. (עורך)  ---  1964  ---  כולל רשימת הנספים בשואה

דיוקן ומסכה .  ---  שריאר,אפרים  ---  1965  ---  

דמעתו של איציק .  ---  ורבר,שפרה  ---  1963  ---  

דנידין הרואה ואינו נראה מופיע בתאטרון.  ---  שריג,און  ---  1964  ---  מדף 11.

דער פלאם פון מיין בלוט.  ---  אנא,מארקאס [אנא,מרקוס]  ---  1965  ---  שירים מלווים באיורים. המתרגם הוסיף הקדמה. סימן עש.

דרך הגאולים .  ---  רילף,שלמה  ---  1965  ---  

האדם מליון שנותיו הראשונות :  ---  מונטגו,אשלי  ---  1964  ---  תורגם מאנגלית ע"י רבקה נאדל .

האטלס הבינלאומי לעננים .  ---    ---  1964  ---  

האישיות יסודותיה ומבנה מנקודת ראות ביו חברתית .  ---  מרפי,גרדנר  ---  1965  ---  

האלה ענת :  ---  קאסוטו,משה דוד  ---  1965  ---  סידרם ותרגמם מלשון אוגרית לעברית והוסיף עליהם פירוש ומבוא משה דוד קאסוטו.

האלוף  ---  ברקמן,טד  ---  1965  ---  תרגום - שמשון אבידל

האם שונו פני הקאפיטאליזם :  ---  טשורו,שיגאטו (עורך)  ---  1963  ---  

הבה נחרזה .  ---  ליפה,יום טוב וינר,רות  ---  1965  ---  

הבה נשחקה  ---  עקביא,מרגלית  ---  1963  ---  

הבו בנות לאילת.  ---  פילר,ליאו. אקסלרוד,נתן (בימוי)  ---  1964  ---  שחזור דיגיטלי על-גבי תקליטור לקומדיה נשכחת מ-1964. במרכזה דמותו של ממציא מכונת קירור מהפכנית (המגולם ע"י שלמה בר שביט) שבשל מחסור בנשים בעירו אילת נוסע לת"א לחפש כלות פוטנציאליות לעצמו ולחבריו לעבודה

הבלתי מנוצחים .  ---  פוקנר,ויליאם  ---  1964  ---  

הגדה של פסח .  ---  אולמן,גד (כתב וציר)  ---  1964  ---  

הגדות קיבוציות .  ---  שטיינר,נתן  ---  1965  ---  

הגורילה בשרות החשאי.  ---  דומיניק,א.  ---  1964  ---  

הגן המבושם  ---  נפסאווי,עומר  ---  1964  ---  בתרגום ג. קסים

ההיסטוריה הכלכלית והמארקסיזם  ---  מאנדל,ארנסט  ---  1964  ---  

ההרפתקה האטומית ובחינותיה המדיניות והטכניות .  ---  גולדשמיט,ב  ---  1965  ---  

הורדוס המלך :  ---  שליט,אברהם  ---  1964  ---  

הורודנקה ספר הורודנקה  ---  מלצר,שמשון (ע)  ---  1963  ---  כתוב עברית, אידיש ואנגלית

החבלן בחליפת הפסים  ---  וייטון,צ'ארלס  ---  1965  ---  

החברה הישראלית במבחן התקופה .  ---  גוטהלף,יהודה  ---  1964  ---  

החברה השבטית באפריקה :  ---  סואן,דן  ---  1964  ---  

החציל  ---  כהן,תמר (ע)  ---  1965  ---  

הטבעת האבודה.  ---  פדר טל,קרה  ---  1965  ---  

הילד והנוער בשואה ובגבורה .  ---  באומינגר,אריה ואחרים  ---  1965  ---  

הלכות מיסים במקורות העבריים  ---  בזק,יעקב  ---  1964  ---  

המדע בחיינו.  ---  קלדר,ריצ'י  ---  1964  ---  

המדע בימי קדם  ---  פארינגטון,בנימין  ---  1964  ---  

המוסלמים השחורים :  ---  לומאקוס,לואי א  ---  1964  ---  עברית - חנוך ברטוב

המטבע בארץ ישראל ובעמים מימי קדם ועד ימינו .  ---  קדמן,ליאו קינדלר,אריה  ---  1963  ---  

המיתולוגיה היוונית .  ---  גרימאל,פייר  ---  1963  ---  

המלחמה החשאית  ---  דה גרמון,ס  ---  1963  ---  

המנהל בבית ספרו :  ---  ברגסון,ג מלמד,א  ---  1963  ---  

המסע הגדול של ביבי .  ---  מיכאליס,קרין  ---  1964  ---   חלק שני,בלבד ( 1944מצב טוב) . תרגם א אחירב .

הנילוס הכחול  ---  מורהד,א  ---  1963  ---  + עו' משנת 1985 .

הנילוס הלבן  ---  מורהד,א  ---  1965  ---  

הנפש והרקוד.  ---  ולרי,פול  ---  1964  ---  

הסופה .  ---  שקספיר  ---  1964  ---  

העילית והחברה :  ---  בוטומור,ט ב  ---  1965  ---  מאנגלית - משה גיל .

העיש :  ---  אריאל,ז (לקט ותרגם)  ---  1965  ---  

העל אנושי באנושי.  ---  שכטר,יוסף  ---  1963  ---  

הפעילות המתבוננת.  ---  האזרחי,פפיטה  ---  1965  ---  

הצופן הגנטי.  ---  אסימוב,אייזק  ---  1965  ---  

הרפתקאות ג'וזף אנדרוז .  ---  פילדינג,הנרי  ---  1965  ---  

הרפתקות צידי התנינים  ---  מין ריד  ---  1965  ---  תרגם: ג בן חנה

הרצח בחוף המערבי.  ---  מקדונלד,ג'ון ד.  ---  1963  ---  ספרי מסתורין 86.

התאומים בעיר הנוער.  ---  בן חנן,א.  ---  1963  ---  

התורה מיטב הסחורה .  ---  שבתאי,ק  ---  1965  ---  

התנועה הציונית והתוכניות ליישוב ארם-נהריים בתקופה שלאחר הרצל.  ---  היימן,מיכאל  ---  1965  ---  בחוברת נסקרת מעורבותם של מנהיגים ציוניים בתכניות ליישוב יהודים ממזרח אירופה בעיראק ובצפון מזרח סוריה.

התפשטות הנשק הגרעיני בעולם  ---  ביטון,ליאונרד מאדוכס,ג'והן  ---  1963  ---  

התפתחות החיים והתורשה :  ---  בנצר,סיימור ואחרים  ---  1963  ---  עריכת הקובץ בעזרת דוד צחור .

זהב ודם ירושת הרייך השלישי  ---  היימן,ליאו  ---  1965  ---  

זכרונות עבדאללה אל תל  ---  עבדאללה אל תל  ---  1964  ---  

חברון וגבוריה  ---  מני,מנשה  ---  1963  ---  )תולדות הקהילה מראשיתה ועד פרעות תרפ"ט(

חושחושית .  ---  צרפתי,רות  ---  1964  ---  

חזון האדם.  ---  ביסטריצקי אגמון,נתן  ---  1964  ---  

חיי אליקום  ---  תמוז,בנימין  ---  1965  ---  

חיינו המיניים  ---  קאהן,פריץ (כהן)  ---  1964  ---  

חינוך ריתמי .  ---  יעקב,קטה  ---  1963  ---  

חמוריקו.  ---  דננבורג,הינריך מריה  ---  1963  ---  

חצי מיליון יהודים בערפל :  ---  גולדשמידט,שמואל  ---  1964?  ---  סדרת שיחות ששודרו בבי.בי.סי. במטרה "להציג את יהדות בריטניה, על כל גווניה ופעולותיה בתחומי הדת, הפוליטיקה והצדקה, בפני המאזין בישראל ובאשר הוא שם".

חשבון ללא דמעות .  ---  גטניו,כ  ---  1964  ---  

ט"ו שנים להגושרים.  ---    ---  1964  ---  

טאמאשאווער יזכור בוך  ---  ליכט,ש ואחרים (ע)  ---  1965  ---  

טוס הזהב.  ---  הלפרן,משה ליב  ---  1963  ---  תרגמו מיידיש - ה בנימין ואריה סיון. בלווית מבוא מאת אליעזר גרינברג.

יהדות צרפת מאסף .  ---  בדר,יוחנן ואחרים  ---  1963  ---  

יובל בוך .  ---    ---  1963  ---  

יומן בורמה .  ---  הכהן,דוד  ---  1963  ---  

יחסי צבור :  ---  שטיין,אריה (עורך)  ---  1963  ---  

ילדי הנבחר .  ---  בן ישראל,נעמי  ---  1963  ---  

ילדי כוכבים .  ---  אשר פינקהוף,קלרה  ---  1963  ---  

יסודות הגיאוגרפיה .  ---  פינץ',ורנור ק ואחרים  ---  1963  ---  

ירושלים בספרותנו :  ---  איש הורוביץ,ישראל זאב הלוי  ---  1964  ---  לפי המקורות שבספרותנו למן המקרא ועד לאחרוני הפרשנים ולפי חקירות מקוריות של חכמים וחוקרים בדורות האחרונים כולל תאור בית המקדש לתקופותיו .

ירושת עינים  ---  יעוז קסט,איתמר  ---  1965  ---  

יש תרופה נגד הסרטן .  ---  שטיינר,רודולף  ---  1965  ---  

ישראל עצמאות ועצמה .  ---  מיכאל,ב (ע)  ---  1965  ---  

כביש הנלהבים :  ---  יבטושנקו,יבגני  ---  1963  ---  

כחלים ואדמים  ---  גלבע,אמיר  ---  1963  ---  במשרד הקדשות עו' עם חתימת המחבר .

כימיה אורגנית .  ---  ארדון,מיכאל  ---  1964  ---  

כנרת :  ---    ---  1964  ---  

כרכרנית .  ---  צ'כוב,אנטון פאבלוביץ'  ---  1965  ---  תירגם - מ ז ולפובסקי .

כתבי שחרות.  ---  מארקס,קארל  ---  1965  ---  

לאורך ימים  ---  בניהו,מ  ---  1965  ---  

לונה .  ---  בורלא,יהודה  ---  1964  ---  שני סיפורי אהבה מיוחדים .

לורנס איש ערב.  ---  נאטינג,אנטוני  ---  1963  ---  

לכסיקון עברי רומני :  ---  לבנון,מ ליאל,י  ---  1965  ---  

לקול הצעדה  ---  בורלא,יהודה  ---  1965  ---  

מבוא לאונטולוגיה :  ---  בראון,צבי א.  ---  1964  ---  

מבוא לניקוד המשנה.  ---  ילון,חנוך  ---  1964  ---  

מבוא לפילוסופיה.  ---  אוקו,סיני  ---  1964  ---  

מבוא לתורת האקלים .  ---  טריוורתה,גלן ט  ---  1964  ---  

מבוא של אבן .  ---  הנספורד ג'ונסון,פאמלה  ---  1965  ---  

מבחר כתבים.  ---  הוך,ריכרדה  ---  1965  ---  

מבחר משלי לפונטן לבני הנעורים.  ---  לפונטן  ---  1965  ---  

מבקשי האורה .  ---  מורד,אמיל  ---  1963  ---  

מגילת הנחושת ממדבר יהודה .  ---  לוריא,ב"צ  ---  1963  ---  

מגלת אסתר .  ---  רבן,זאב  ---  1964  ---  

מדרש בראשית רבא  ---  אלבק,חנוך  ---  1965  ---  ומפתחות. 3 - כרכים. הדפסה שנייה עם תיקונים.

מה קרה לבבה של רותי .  ---  דז'יאטלובסקי,דינה  ---  1964  ---  

מהומה רבה על לא דבר .  ---  שיקספיר,ויליאם  ---  1963  ---  

מהי תורת היחסות  ---  לנדאו,ל ד רומר,ג ב  ---  1963  ---  עברית - ח טויכסלר.

מחזור ויטרי :  ---  הורוויץ,שמעון הלוי  ---  1963  ---  שו"ת ופסקי הלכות בענייני תפילה.

מחזור לימים הנוראים :  ---    ---  1964  ---  

מטלו .  ---  פראטוליני,ואסקו  ---  1964  ---  

מטמורפוזות א+ב  ---  אובידיוס  ---  1965  ---  תרגם מרומית והוסיף מבוא, הערות ומילון: שלמה דיקמן.

מילון עברי אמהרי אמהרי עברי. DICTIONARY HEBREW AMHARIC AMHARIC HEBREW.  ---  בודינגר,י.  ---  1964  ---  

מכתבים למחנכת :  ---  בן ישראל,נעמי  ---  1965  ---  

מלון בן יהודה .  ---  בן יהודה,אהוד  ---  1964  ---  

מלון ערבי עברי ללשון הערבית החדשה .  ---  איילון,דוד שנער,פסח  ---  1965  ---  

מלון רפואי שימושי .  ---    ---  1964  ---  

מלחמה גרעינית ושלום גרעיני  ---  הרכבי,יהושפט  ---  1964  ---  

מלחמות ד' (ספר).  ---  זוטרא,אברהם  ---  1964  ---  

מלחמות השם  ---  בן ראובן,יעקב  ---  1963  ---  

מלכות שמים :  ---  בובר,מרדכי מרטין  ---  1965  ---  

מן האדם ומעלה.  ---  ציטלין,אהרן  ---  1964  ---  א. השיבה לזכרון-יעקב. ב. חלומו של עולם.

מנחמיה בת שישים :  ---  עבר הדני (ע)  ---  1963  ---  

מסיפורי היום השני .  ---  מגד,אהרן  ---  1965  ---  

מסעו ופגעיו של הקפיטן הטרס .  ---  ורן,ז'ול  ---  1965  ---  א-ב (כרך א במצב טוב) +2 כרך ב .

מערכות פלמ"ח  ---  אלון,יגאל  ---  1965  ---  

מעשה בארבעה מנגנים .  ---  מאירס,ברניס  ---  1965  ---  

מפולת באומואופיה .  ---  אצ'בה,צ'ינוא  ---  1965  ---  

מראשית מצערה  ---  צפור,משה  ---  1964  ---  

משה.  ---  בובר,מרטין  ---  1963  ---  

משמעות הדמוקרטיה והסוציאליזם בימינו .  ---  גוטהלף,יהודה  ---  1965  ---  

משפט פיתגורס :  ---  אלתרמן,נתן  ---  1965  ---  

מתנקשי הנסיך :  ---  קריזי,ג'ון  ---  1963  ---  

מתתיהו שוהם  ---  כהן,ישראל  ---  1965  ---  

נהמנונה צהוב הרעמה.  ---  גלנוויל,ארנסט  ---  1963  ---  

נוריקו היפאנית הקטנה .  ---  דברואה,דומיניק  ---  1963  ---  עיבד לעברית: עודד אבישר

נחל קופר .  ---  מורהד,אלן  ---  1965  ---  

ניקולאס גיליין שירים  ---  גיליין,ניקולאס  ---  1963  ---  מספרדית - משה ברזילי

נמכר 1955/63 HOUSES BUILDINGS AND PROJECTS .  ---  SEIDLER,HARRY  ---  1963  ---  

נמכר אבנים רותחות :  ---  הזז,חיים  ---  1965  ---  

נמכר אגדות וספורים .  ---  האוף,וילהלם  ---  1963  ---  תרגם: א ל יעקבוביץ

נמכר אגדות עם שומרניות .  ---  צדקה,רצון  ---  1965  ---  

נמכר אדם ונוף בישראל  ---  לבני,צבי  ---  1964  ---  פרקי מבוא לתמונות מאת יוסי גמזו

נמכר אז'ני גרנדה  ---  בלזק,אונורה דה  ---  1965  ---  תורגם מצרפתית בידי מנשה לוין .

נמכר אחריות שילוחית בדיני נזיקין .  ---  ברק,אהרן  ---  1964  ---  

נמכר אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו .  ---  בזק,יעקב  ---  1964  ---  

נמכר אייבנהו  ---  סקוט,וולטר  ---  1965  ---  תרגם - אורי רפופורט

נמכר איך לדבר בציבור .  ---  נדבה,יוסף  ---  1964  ---  

נמכר אליעזר והגזר .  ---  קיפניס,לוין  ---  1964  ---  

נמכר אלפרד היצ'קוק מגיש : זר מעשי רצח.  ---  היצ'קוק,אלפרד  ---  1963  ---  

נמכר אמנות הסיפור .  ---  גולדברג,לאה  ---  1963  ---  עיונים בצורות הסיפור הקצר ובתולדותיו

נמכר אנוסים בדין האינקויזיציה .  ---  ביינארט,חיים  ---  1965  ---  

נמכר אנשי המחתרת .  ---  גרוסמן,חייקה  ---  1965  ---  

נמכר ארץ נגב .  ---  מירום,פטר  ---  1963  ---  

נמכר באש ובחרב א-ב.  ---  סנקביץ',הנריק  ---  1965  ---   תרגם מפולנית - ע נ פרענק

נמכר בוקר טוב .  ---  הלל,ע  ---  1965  ---  

נמכר בין המתים ובין החיים  ---  סנד,יונת ואלכסנדר  ---  1964  ---  א-ב

נמכר בין העמודים ד :  ---  אילון,בן ציון ח  ---  1964  ---  

נמכר בין הפטיש והמגל  ---  בן עמי  ---  1965  ---  

נמכר בין חזון למציאות  ---  יערי,מאיר  ---  1963  ---  

נמכר בין מדע ודת.  ---  צ'רניבסקי,א  ---  1965  ---  

נמכר בית הכנסת המרכזי ברמתים .  ---  צבי,גוידו יצחק  ---  1965  ---  

נמכר בלוז .  ---  כהן,יעקב  ---  1964  ---  

נמכר בשירות החשאי של הוד מלכותה .  ---  פלמינג,יאן  ---  1964  ---  

נמכר גידול צמחי נוי  ---  זיידנברג,דוד  ---  1965  ---  

נמכר גיורא יוספטל חייו ופעלו  ---  יוספטל,גיורא  ---  1963  ---  

נמכר ג'יימס בונד המרגל שאהב אותי .  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  

נמכר גימל .  ---  קיפניס,לוין  ---  1964  ---  

נמכר דאס ליד פון אויסגעהרגענטן יידישן פאלק.  ---  קאצענעלסאן,יצחק [קצנלסון,יצחק]  ---  1963  ---  חוברת שירים. סימני עש זעירים.

נמכר דברי ימי מצרים  ---  ברסטד,ג'מס הנרי  ---  1963  ---  א-ב

נמכר דו"ח סוכן 24  ---  סאנסטבי,גונאר  ---  1965  ---  

נמכר דון יצחק אברבנאל וגירוש ספרד  ---  שמואלי,אפרים  ---  1963  ---  

נמכר דור חסר נחת .  ---  מאראיני,דאצ'ה  ---  1965  ---  

נמכר דינה ותעלוליה  ---  ליברמן,צבי  ---  1965  ---  

נמכר דליה נוסעת לחוץ לארץ .  ---  פרובסס,פיר  ---  1965  ---  

נמכר דם בשמים .  ---  סקוט,ג'ורדון  ---  1963  ---  

נמכר דממה .  ---  בונדאריב,יורי  ---  1964  ---  

נמכר דקמרון .  ---  בוקאצ'ו,ג'ובאני  ---  1965  ---  א-ד

נמכר דת ודעת.  ---  סולה,משה זאב  ---  1963  ---  

נמכר האדישים  ---  מורביה,אלברטו  ---  1964  ---  

נמכר הגדה ישראלית לסדר ליל הפסח .  ---  עידית,מאיר  ---  1965  ---  

נמכר הדרך לאגרה .  ---  סומרפלט,אימי  ---  1964  ---  

נמכר החי על המת  ---  מגד,אהרן  ---  1965  ---  

נמכר החמור מקונמרה.  ---  פרז'ן,אלינור  ---  1964  ---  עברית - דליה רביקוביץ.

נמכר החמישיה בתעלומת הקרקס.  ---  בלייטון,אניד  ---  1964  ---  

נמכר החקלאות בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד .  ---  פליקס,יהודה  ---  1963  ---  

נמכר היום אתם יוצאים בחודש האביב .  ---  בן גוריון,אריה ואחרים (ע)  ---  1964  ---  על הכריכה רשום: הגדה של פסח . העיטורים מאת גידי קייך

נמכר היומן המיני שלי .  ---  ווילסון,קולין  ---  1965  ---  

נמכר היער השיכור   ---  דארל,ג'ראלד  ---  1963  ---  

נמכר הלילה ימות אדם .  ---  סטאנדיש,ר א  ---  1965  ---   "כוכב המערב" סדרת מערבונים נבחרים .

נמכר המאבק על המים :  ---  קלי,אלישע  ---  1965  ---  

נמכר המהפכה האשכנזית  ---  כצנלסון,ק  ---  1964  ---  

נמכר המהפכה המדעית והעולם המתפתח .  ---  נסיהו,מרדכי  ---  1965  ---  

נמכר המהפכה הצרפתית .  ---  ניקול,פאול  ---  1963  ---  

נמכר המזל שיחק לי :  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1965  ---  תירגם - מ בן אליעזר

נמכר המלחין והשוטר  ---  אשמן שגב,שושנה  ---  1965  ---  

נמכר המלחמה לאש  ---  רוני,ז' ה (הבכור)  ---  1963  ---  תרגם - נתן אלתרמן

נמכר המעברה  ---  בלס,שמעון  ---  1964  ---  

נמכר המעמד החדש  ---  ג'ילאס,מילובאן  ---  1964  ---  

נמכר הנרי הרביעי. חלק שני . תרגם: רפאל אליעז .  ---  שקספיר,ויליאם  ---  1964  ---  כרך שמיני, מחזות היסטוריים .

נמכר הסטאלג המיוחד .  ---  האגן,ג'ו  ---  1963  ---  

נמכר הספורטים הצעירים ישראל נגד מצרים  ---  כרמלי,אבנר  ---  1963  ---  

נמכר העליה לרגל בימי הבית השני :  ---  ספראי,שמואל  ---  1965  ---  

נמכר העקוב למישור :  ---  רבינסון,יעקב  ---  1965  ---  

נמכר הפרובלמאי הישראלי .  ---  פשר,אליהו (ע)  ---  1964  ---  

נמכר הפרחחית .  ---  ש ר ב  ---  1963  ---  

נמכר הפרס .  ---  וואלס,אירוינג  ---  1963  ---  

נמכר הקומנדאנט מאושוויץ מעיד .  ---  האס,רודולף פרדינאנד  ---  1964  ---  עריכה, הערות ומבוא - צבי שנר

נמכר הקומקום הסגול  ---  שונית,עפרה  ---  1963  ---  

נמכר הקמיע :  ---  בלזק,אונורה דה  ---  1964  ---  

נמכר הרוח של ההר השחור  ---  סטאוט,רקס  ---  1963  ---  

נמכר הרייך השלישי והמזרח הערבי .  ---  הירשוביץ,ל  ---  1965  ---  

נמכר הרעיון הפילוסופי בהתפתחותו.  ---  גרנך,יוחנן  ---  1963  ---  

נמכר הרפתקאותיו של טינטין שרביטו של אוטוקר .  ---  הרג'ה  ---  1964  ---  

נמכר הרפתקות צ'יפופו במכסיקו .  ---  בורנשטין לזר,תמר  ---  1965  ---  

נמכר השרות המסוכן .  ---  פירו,גאסטון  ---  1965  ---  

נמכר התאגיד מהותו ויצירתו .  ---  פרוקצ'יה,ג  ---  1965  ---  

נמכר התנ"ך באמנות .  ---  ברש,משה היימן,היידי  ---  1963  ---  מבוא: ד"ר משה ברש . הערות על הלוחות עם מראי מקומות מלאים: ד"ר היידי היימן .

נמכר התנ"ך בחיינו .  ---  רוזנברג,סטיוארט שלום  ---  1963  ---  

נמכר והקרן עודנה קיימת :  ---  גולדנברג,מוסה  ---  1965  ---  

נמכר זאמביה בת חורין  ---  קאונדה,קנת ד  ---  1964  ---  

נמכר זה אני דור .  ---  ורבה,חוה  ---  1963  ---  

נמכר זעקי ארץ אהובה *  ---  פטון,אלן  ---  1963  ---  תרגם- אהרן אמיר

נמכר חגיגת קיץ :  ---  אלתרמן,מנחם  ---  1965  ---  

נמכר חורש הכרמל :  ---  אביגד,ברכה (ציירה)  ---  1963  ---  מבוארים על ידי זאב ברלינגר וצבי זילברשטין.

נמכר חיה ותן למות.  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  עברית - ב אוריאל.

נמכר חיוי הבלכי הכופר מחוראסאן.  ---  גיל,משה  ---  1965  ---  

נמכר חיי יום יום במצרים בתקופת הרעמססים .  ---  מונטה,פייר  ---  1963  ---  

נמכר חיי יום יום בקרת חדשת בימי חניבעל  ---  שרל פיקאר,ז'לבר וקולט  ---  1964  ---  

נמכר חירות או מוות .  ---  קאזאנצאקי,ניקוס  ---  1963  ---  

נמכר חמשה שבועות בכדור מעופף  ---  וורן,ז'ול  ---  1965  ---  

נמכר חניבעל:  ---  למב,הרולד  ---  1964  ---  

נמכר חקלאים יהודים בערבות רוסיה.  ---  וילפנד,יוסף  ---  1965  ---  

נמכר טרזן וטירת המוות .  ---    ---  1964  ---  

נמכר טרייס רוכב שנית .  ---  מיצ'ל,דן  ---  1965  ---  

נמכר ידידי מגרה .  ---  סימנון,ז'ורז'  ---  1965  ---  תירגמה - הלית ישורון .

נמכר יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו .  ---  בן יעקב,אברהם  ---  1965  ---  

נמכר יהלומי הפשע .  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  

נמכר ימי סוקרטס האחרונים .  ---  אפלטון  ---  1963  ---  

נמכר ינקו הנער ממכסיקו .  ---  רולד,רות  ---  1964  ---  

נמכר יער וייעור בישראל.  ---  ארני,אפרים  ---  1965  ---  

נמכר יצחק בבל סיפורים .  ---  בבל,יצחק  ---  1963  ---  

נמכר כתב טכני .  ---  ניאגו,ש  ---  1964  ---  חוברת עזר ללימוד ותרגול כתב טכני המשמש בשרטוטים הטכניים .

נמכר כתב יד ואופי :  ---  פוקורני,רפאל  ---  1963  ---  

נמכר ל טולסטוי לילדים .  ---  טולסטוי,ל  ---  1965  ---  

נמכר להקת הבלט היפנית של דון יאדה הדובדבן הפורח סאקורה.  ---  גודיק,גיורא  ---  1963  ---  

נמכר לודביפול ספר זכרון לקהילת לודביפול .  ---  אילון,נ (ע)  ---  1965  ---  LUDVIPOL . כתוב בעברית ואידיש

נמכר לידער מעשהלעך משלים .  ---  יהואש  ---  1965  ---  

נמכר לילך מקבוצת אילנות .  ---  יונתן,נתן  ---  1963  ---  

נמכר מאה ילדים שלי.  ---  קיכלר זילברמן,לנה  ---  1963  ---  עם הקדשת המחברת.

נמכר מאה פלא ופלא .  ---  אבן שושן,א  ---  1964  ---  

נמכר מאנדי .  ---  הוטורן,גאי רוזנברג,ג'סי  ---  1965  ---  

נמכר מבוא לטחבים בישראל .  ---  בילבסקי,פליקס  ---  1963  ---  

נמכר מבוא לפילוסופיה המרכסיסטית.  ---  פרייער,גרשם ק  ---  1963  ---  תירגם מכתב יד - י כרמון

נמכר מגילת אסתר .  ---  נבון,אריה. קמחי,יחזקאל  ---  1964  ---  

נמכר מגילת רות .  ---  אנוך,ח"צ  ---  1963  ---  

נמכר מדבר האהבה .  ---  מוריאק,פרנסוא  ---  1964  ---  

נמכר מדינה וחזון מדינה.  ---  צייטלין,אהרן  ---  1965  ---  

נמכר מדינות ערב בימינו .  ---  שמעוני,יעקב  ---  1965  ---  

נמכר מדריך רחובות חולון .  ---    ---  1965  ---  

נמכר מדריך תל אביב יפו  ---    ---  1963  ---  

נמכר מהר ורד .  ---  וין,ג'ון  ---  1964  ---  

נמכר מוות בוונציה .  ---  מאן,תומאס  ---  1965  ---  תירגמה - רינה לוטן

נמכר מוסד האומבודסמן  ---  בוים,ליאון  ---  1965  ---  

נמכר מיט אפענע אויגן .  ---  ריספלער,מאיר  ---  1965  ---  

נמכר מילון עברי אנגלי שלם  ---  אלקלעי,ראובן  ---  1963  ---  כרך א (אותיות א-ח) .

נמכר מכל עמלי :  ---  גלטשטיין,יעקב  ---  1964  ---  תרגם מאידיש - שלמה שנהוד. בלווית מבוא מאת - דב סדן.

נמכר מכתבי המרקיז דונטיין אלפונס פרנסואה דה סאד .  ---  דה סאד,דונטיין אלפונס פרנסואה (המרקיז)  ---  1964  ---  

נמכר מכתבים למשורר צעיר מכתבים לאשה צעירה .  ---  רילקה,רינר מריה  ---  1964  ---  

נמכר מלאכי עליון  ---  מרגליות,ראובן  ---  1964  ---  תרגומים וילקוטים עם ציונים לספרי קודש של הקבלה

נמכר מלון פרסי עברי  ---  בן דוד,י נ  ---  1963  ---  + עו' במצב טוב .

נמכר מלחמה או שלום  ---  צפתי,אברהם  ---  1963  ---  

נמכר מלים ותולדותיהן .  ---  קוטשר,יחזקאל  ---  1965  ---  

נמכר מנהגי אכילה והשינויים החלים בהם בישראל .  ---  בבלי,שרה  ---  1964  ---  

נמכר מסות ורשימות .  ---  שכטר,יוסף  ---  1964  ---  

נמכר מסע אל עולם הריקוד.  ---  ברטונוב,דבורה  ---  1964  ---  

נמכר מסע האלפס .  ---  אונרסטאד,אדית  ---  1963  ---  

נמכר מסעי נוצרים לארץ ישראל  ---  איש שלום,מיכאל  ---  1965  ---  

נמכר מסתרי הרכבת הכחולה .  ---  כריסטי,אגאטה  ---  1964  ---  

נמכר מעשה בציר .  ---  גולדברג,לאה  ---  1965  ---  

נמכר מקוף המוות  ---  בלוך,רוברט  ---  1965  ---  

נמכר מרד על הירח  ---  הולדר,ל ח  ---  1964  ---  

נמכר מרסל ינקו .  ---  מנדלסון,מרסל ל ינקו,מרסל  ---  1963  ---  

נמכר משהו בשביל מישהו  ---  אבידן,דוד  ---  1964  ---  

נמכר מתוך רמצי האפר :  ---  פלאת,סילביה  ---  1965  ---  מהדורה דו-לשונית .

נמכר נזירים ונזירות .  ---  בלזאק,הונורה דה  ---  1964  ---  

נמכר נצחון .  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1963  ---  

נמכר סדר קידושין ונישואין  ---  פריימן,אברהם חיים  ---  1964  ---  מחקר היסטורי דוגמתי בדיני ישראל

נמכר סדר תפלות ומנהגות ליום העצמאות, חמשה לירח זיו, לבית הכנסת ולבית; מיסוד רבותינו שבארץ ישראל ותקנתם; ערוך לאחינו בית ישראל בתפוצות.  ---  פרידלנדר,משה  ---  1964  ---  בעברית ובאנגלית.

נמכר סוסת הערבה.  ---  גריפיתס,הלן  ---  1965  ---  עברית - מרים אורן.

נמכר סוציולוגיה של יום יום  ---  באומן,ז  ---  1963  ---  מפולנית - לוי אשדי

נמכר סטאלג הסאדיסט .  ---  רוקמן,קים  ---  1963  ---  ה"סטאלגים" 8 . סדרת ספרי כיס זעירים .

נמכר סיפורו של נמל תל אביב  ---    ---  1965  ---  

נמכר סיפורי מישור  ---  יזהר,ס  ---  1963  ---  

נמכר סיפורי סניגור  ---  חוטר ישי,אהרון  ---  1965  ---  

נמכר סיפורים אפריקאיים בני זמננו .  ---  אמיר,אהרן (ע)  ---  1963  ---  

נמכר ספורי ילדים  ---  צ'חוב,א  ---  1965  ---  

נמכר ספר החג והמועד .  ---  אריאל,ז (המהדיר)  ---  1963  ---  

נמכר ספר זכרון לרבי אייזיק הלוי זצ"ל .  ---  אויערבך,משה (ע')  ---  1964  ---  כולל חלק חדש של "דורות הראשונים" על התקופה האחרונה לימי בית שני .

נמכר על הרשות הנתונה :  ---  קולאקובסקי,לשק  ---  1964  ---  

נמכר על כל שאלה תשובה .  ---  לבנון,יצחק  ---  1964  ---   ספר שני .

נמכר על נהרות ספרד .  ---  ברנשטיין,שמעון (ע)  ---  1965  ---  קינות כמנהג ספרד על חורבן ירושלים ועל הפורענויות עד גזירות קנ"א לפי כתב יד יחיד בעולם בספריה הממלכתית בליסבון .

נמכר פאני היל זכרונותיה של אשת תענוגות .  ---  קלילנד,ג'והן  ---  1964  ---  

נמכר פגישות :  ---  בובר,מ מ  ---  1965  ---  

נמכר פטריה .  ---  שטיינר,גרשון א  ---  1964  ---  

נמכר פטריות מאכל ופטריות רעל בישראל .  ---  אביזהר הרשנזון,זהרה  ---  1964  ---  

נמכר פסלי האבדון .  ---  ויטפורד,ברט  ---  1965  ---  

נמכר פסלים יחיאל שמי  ---  שמי,יחיאל  ---  1965  ---  

נמכר פצעי בגרות  ---  ברטוב,חנוך  ---  1965  ---  

נמכר פרחי בר .  ---  זאב  ---  1965  ---  

נמכר פרשות קרב .  ---  אילן,משה   ---  1963  ---  

נמכר צ'ונדולינו :  ---  ואמבא (לואיג'י ברטלי)  ---  1965  ---  מאיטלקית - י מ פצ'יפיצ'י

נמכר ציד המדענים הגרמניים .  ---  בר זוהר,מיכאל  ---  1965  ---  

נמכר צמחי בר בארץ ישראל  ---  פינברון דותן,נעמי  ---  1965  ---  

נמכר קולונל שאבר :  ---  באלזאק,אונורה דה  ---  1964  ---  תירגם - יצחק שנהר .

נמכר קורות ענקי המדע :  ---  שישא,א. שליונסקי,ד.  ---  1964  ---  

נמכר קירה גיאורגיאבנה :  ---  ניקראסוב,ויקטור  ---  1965  ---  תירגמה - אראלה אור

נמכר ראשית הנצרות .  ---  פלוסר,ד  ---  1963  ---  

נמכר רביזור.  ---  גוגול,נ ו  ---  1965  ---  

נמכר רובה ציד .  ---  יאסושי,אינואה אנגו,סאקאגוצ'י  ---  1965  ---  שני סיפורים יפאניים. תירגם אהרן אמיר

נמכר רובינזון קרוזו  ---  דיפו,דניאל  ---  1965  ---  

נמכר רומאנים וסיפורים  ---  פושקין,א ס  ---  1965  ---  מרוסית - מ ז ולפובסקי

נמכר ריפיפי במזרח התיכון.  ---  לה ברטון,אוגוסט  ---  1965  ---  

נמכר ריצ'רד השלישי .  ---  שקספיר,ויליאם  ---  1963  ---  כרך שביעי, מחזות היסטוריים .

נמכר שחרור המחנות.  ---    ---  1965  ---  דפי עזר למרצה.

נמכר שירים לרפואה .  ---  קסטנר,אריך  ---  1965  ---  

נמכר שלגי הקילימנג'רו .  ---  המינגווי,ארנסט  ---  1965  ---  תירגום - מירי דור, דן סואן, א (דלדן) לבני .

נמכר שמואל לם  ---  לם,שמואל  ---  1963  ---  מבוא : אפרים הריס

נמכר שנת החיים האחרונה .  ---  שוט,נוויל  ---  1964  ---  

נמכר שרטוט פרספקטיבי .  ---  ניאגו,ש  ---  1965  ---  

נמכר תולדות הבפטיסטים .  ---  טורבט,רוברט ג'  ---  1964  ---  

נמכר תולדות היהודים באפריקה הצפונית :  ---  הירשברג,ח ז  ---  1965  ---  כרך ראשון - מימי קדם ועד מחצית המאה השש עשרה. כרך שני - מימי הכיבושים העותמאניים ועד זמננו.

נמכר תולדות המדע.  ---  ימר,משה  ---  1965  ---  עם הקדמה מאת פרופ' ש סמבורסקי.

נמכר תולדות המדעים  ---  שגיא,אלי (פרלשטין)  ---  1964  ---  

נמכר תולדות תורת המדינה .  ---  סאביין,ג'ורג' ה  ---  1965  ---  א+ב

נמכר תעלומת המכתב הפרטי .  ---  גארדנר,אירל סטנלי  ---  1963  ---  

נמכר תעלומת העיגול האדום .  ---  וואלס,אדגר  ---  1963  ---  

נמכר תפילת סליחות  ---  גלאנץ,לייב  ---  1965  ---  

נעורים .  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1965  ---  תירגמו - מ בן אליעזר, י בן יעקב

נפוליאון .  ---  קאלבה,א  ---  1963  ---  

סדור רב סעדיה גאון)רס"ג(  ---  דודזון,ישראל ואחרים  ---  1963  ---  מהדורת ישראל דודזון שמחה אסף ויששכר יואל הדפסה חמישית

סוציאליזם וחברת השפע .  ---  גורץ,אנדרה  ---  1965  ---  מצרפתית - אליהו פורת .

סוציולוגיה פוליטית .  ---  אייזנשטדט,ש א  ---  1965  ---  

סוקרטיס ומשנתו.  ---  אפלטון  ---  1963  ---  

סין בידי מאו צה דון  ---  פאלוצ'י הורוואט,גיאורג  ---  1964  ---  

סין הענק המתעורר .  ---  מדזיני,מירון  ---  1965  ---  

סיפורים במקרא  ---  הלוי,בנימין  ---  1963  ---   + עו' מודפס במכונת כתיבה בהוצאת המחלקה לחינוך של הקיבוץ הארצי , מדור המוסדות, תשכ"ב

סיפורים ופרקי התבוננות .  ---  קאפקא,פרנץ  ---  1964  ---  

סיפורים עבריים מחיי הערבים  ---  אריכא,יוסף (ע)  ---  1963  ---  

סלינה שלי .  ---    ---  1963  ---  

סמבו ואני .  ---  הרמן,צבי  ---  1965  ---  

סנחריב ביהודה  ---  אריכא,יוסף  ---  1965  ---  רומן הסטורי

ספורי הרפתקאות  ---  לונדון,ג'ק  ---  1964  ---  עברית - י ליכטנבום

ספר הכוזרי .  ---  רבי יהודה הלוי  ---  1964  ---  נערך ונסדר לדפוס על יסוד השואה למקור הערבי עם פרוש הערות ומפתחות על ידי ד"ר א צפרוני ז"ל . נקד י טופורובסקי .

ספר המפטיר של אורבינו .  ---    ---  1964  ---  עם מבוא מאת שלמה א נכון וגד ב"ע צרפתי .

ספר התבה המזמרת.  ---  אלתרמן,נתן  ---  1963  ---  ציורים:צלה בינדר

ספר זר כבוד .  ---  גבריהו,ח ואחרים  ---  1963  ---  קובץ מאמרים במקרא.

סקיפיו אפריקנוס הגדול מנפוליון  ---  לידל הארט,ב ה  ---  1964  ---  

סקר הגליל העליון המזרחי .  ---  הורביץ,א ב אלון,מ י  ---  1963  ---  

עוצמה ודמותה  ---  רוטנשטרייך,נתן  ---  1963  ---  

עורי צפון ובואי תימן  ---  צוקר,רות  ---  1963  ---  

עיונים בתורת התכנון  ---  בטלהיים,שארל  ---  1963  ---  מאנגלית - צבי ארד

עיר המזל .  ---  וויזל,אליעזר  ---  1963  ---  

על אמנות המלחמה.  ---  מקיאוולי,ניקולו  ---  1964  ---  

על גבול שני עולמות .  ---  צייטלין,הלל  ---  1965  ---  

עלי בבא וארבעים השודדים .  ---  ריבלין,יוסף יואל (תרגם)  ---  1965  ---  

עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי .  ---  שיירר,ויליאם ל  ---  1965  ---  

עם חותר אל חוף .  ---  בראגינסקי,יהודה  ---  1965  ---  

עם פעמי הדור.  ---  כצנלסון שזר,רחל (ע)  ---  1964  ---  כרך שני.

ענף .  ---  מירון,דן (ע)  ---  1963  ---  

עפר נוהר  ---  גלעד,זרבבל  ---  1965  ---  

עשרים וחמש שנה לקרית אונו :  ---  קרית אונו  ---  1964  ---  עשור למועצת קרית אונו 1954 1964

פילוסופיית הכלכלה  ---  רובינסון,ג'ואן  ---  1965  ---  מאנגלית - אליהו פורת מבוא למהדורה העברית - אליעזר הכהן

פירצה בקרח .  ---  ורדי,אלכסנדר  ---  1963  ---  

פיתוח כלכלי וארצות תת מפותחות .  ---  דובב,מוריס  ---  1964  ---  עם נספחות מאת יצחק פורמנוב . חבלי הפיתוח הכלכלי .

פלאסטישע קונסט ביי יידן אין פוילן .  ---  סאנדעל,יוסף  ---  1964  ---  

פלטרו ואני .  ---  חימנז,חואן ראמון  ---  1963  ---  תרגם: עמנואל אולסבנגר

פרנא האינדיאני הקטן .  ---  דברואה,דומיניק  ---  1963  ---  

פרקים בתולדות המחשבה המדינית  ---  קליינברגר,רות  ---  1965  ---  

פרשת חייו של לינדון ג'ונסון  ---  מוני,בות  ---  1964  ---  

פשר דיני הנזיקין בתלמוד.  ---  אלבק,שלום  ---  1965  ---  +מהדורת 1990 בדביר

צבא אזרחים  ---  דורמן,מנחם  ---  1965  ---  

ציורי קיר בבתי כנסת בפולין.  ---  דוידוביץ,דויד  ---  1963  ---  

ציחנוביץ מחוז ביאליסטוק ספר עדות וזכרון .  ---  לאוני,אליעזר (ע)  ---  1964  ---  CIECHANOVIEC כתוב בעברית אידיש ואנגלית . נמצא בסוף ספרי היזכור .

ציידי הפילים .  ---  מיין ריד  ---  1965  ---  

צליחת הכנרת 8 .  ---    ---  1965  ---  

קווי יסוד במבנה הארץ .  ---  צה"ל  ---  1963  ---  

קולומבה :  ---  מרימה,פרוספר  ---  1964  ---  תירגם - שאול גורדון .

קומדיה של טעויות .  ---  שקספיר  ---  1965  ---  

קומדיה של טעויות .  ---  שיקספיר,ויליאם  ---  1964  ---   + עו' משנת 1996 בהוצאת דביר במצב טוב מאוד .

קיבוץ הגלויות בהתנחלותנו :  ---  קורן,יצחק  ---  1964  ---  

קרבן עולה  ---  שפייזהנדלר,דניאל  ---  1963  ---  

ראה ועשה .  ---  בק,י ספורטה,ר  ---  1963  ---  במשרד ילדים עו' משנת 1949 .

ראשוני אדם .  ---  דופ,קתרין אלישבע  ---  1965  ---  מאנגלית: יעקב מדיני .

ראשונים לשמירה ולהגנה.  ---  סלוצקי,יהודה  ---  1963  ---  

ראשי החנית  ---  אלטיירי,ג'יימס  ---  1965  ---  

רב עסק על לא דבר .  ---  שקספיר  ---  1964  ---  

רבי יהודה הלוי .  ---  רבי יהודה הלוי  ---  1964  ---  הכין לדפוס:ישראל זמורה .

רחוב ללא מוצא :  ---  קינגסלי,סידניי  ---  1964  ---  

רישומים וציורים  ---  שטרן,יוסי  ---  1965  ---  

שאר בשר  ---  בוק,פירל  ---  1964  ---  

שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי מרוקו  ---  נוי,דב  ---  1964  ---  

שוינציאן ספר זכרון לעשרים ושלוש קהילות שנחרבו באזור שוינציאן.  ---  קאנץ,שמעון (ע)  ---  1965  ---  SVINTZIAN

שחרית של אתמול  ---  צור,יעקב  ---  1965  ---  

שימיני כחותם .  ---  טאגור,רבינדרנת  ---  1963  ---  

שיר השכונה :  ---  חפר,חיים. ארגוב,סשה  ---  1963  ---  

שירים חדשים מן הגניזה .  ---  שירמן,חיים  ---  1965  ---  

שירים יוכבד בת מרים  ---  בת מרים,יוכבד  ---  1963  ---  

שירים מארץ עוץ  ---  אורלנד,יעקב  ---  1963  ---  

שכר האומץ  ---  אנדרס,ק  ---  1963  ---  

שלגיה :  ---  דיסני,וולט  ---  1963  ---  ספרית פז.

שני סיפורי אהבה ארצישראליים :  ---  סמילנסקי,משה  ---  1965  ---  

שנתון ישראל לאמנות הצילום 2 .  ---  מירום,פטר (ע)  ---  1965  ---  

שעורים בתולדות הארכיטקטורה .  ---  ארליך,א  ---  1964  ---  

שעת ילדה .  ---  אפפל,שולמית  ---  1965  ---  במשרד הקדשות עו' עם הקדשת המחברת .

תולדות המאה ה 20  ---  בלוך,ש י ואחרים  ---  1963  ---  ג - תולדות עם ישראל. חיי הרוח, המדע והתרבות ביהדות ובעולם

תולדות הפילוסופיה :  ---  סולה,משה זאב  ---  1965  ---  

תולדות עם ישראל בדורנו.  ---  קירשנבוים,ש ל  ---  1965  ---  

תורשה גזע וחברה.  ---  דן,ל צ דובז'אנסקי,ת  ---  1964  ---  

תורת היחסות כפשוטה.  ---  קולמן,ג'ימז א  ---  1963  ---  תורגם מאנגלית ע"י אורי בן שלום. בעריכת אסתר כספי.

תל אביב יפו .  ---  קליר,מתתיהו ואחרים (ע)  ---  1965  ---  

תל אביב יפו הגדולה בערי ישראל .  ---  וילנאי,זאב  ---  1965  ---  

תערוכת הגדות פסח .  ---    ---  1964  ---  


אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה                                                                      אינדקס ספרים ראשי  ספרים משומשים
רובינזון ספרים
  רובינזון ספרים - נחלת בנימין 31, ת.ד. 4308 תל-אביב 61042   rob_book@netvision.net.il

 ניתאי נאמן, בנייה וקידום אתרים (SEO) -      שחיית תינוקות    צימר    גפת    אמירים    ספרים משומשים   

ספרים משומשים - ספרים עתיקים - קונים ספרים משומשים - ספרים ישנים