רק ספרים הנמצאים במדור "מחסן" נוכחים לבטח על מדפינו. נא לא להגיע לחנות טרם שבדקתם את המצאות הספר באמצעות פניה.

ספרים - ספרים משומשים - רובינזון ספרים

אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה

קניית ספרים משומשים         חיפוש ספרים         חנות ספרים


764 ספרים בעמוד זה

ISRAEL'S FINEST HOUR  ---    ---  1967  ---  

1967 ומה הלאה .  ---  רטוש,יונתן  ---  1967  ---  ניתוח מנקודת מבט כנענית של המצב אחרי מלחמת ששת הימים, תוך הסקת מדיניות מעשית.

50 JAHRE .  ---    ---  1965  ---  

A BIBLIA SAGRADA :  ---    ---  1967  ---  

A BIBLIOGRAPHY OF JEWISH NUMISMATICS .  ---  MAYER,L A  ---  1966  ---  

A BLUERPRINT FOR A COORDINATED COMMUNICATIONS PROGRAM FOR THE STATE OF ISRAEL .  ---    ---  1967  ---  SUBMITTED BY RUDER & FINN INCORPORATED .

A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC . נמכר  ---  WEHR,HANS  ---  1966  ---  

A LATIN READER :  ---  PETRIE,A  ---  1966  ---  

A SOLDIER'S DIARY SINAI 1967  ---  DAYAN,YAEL  ---  1967  ---  

ADASS JISROEL BERLIN .  ---    ---  1966  ---  

AN AMHARIC CONVERSATION BOOK .  ---  LESLAU,WOLF  ---  1965  ---  

AN ARAMAIC HANDBOOK .  ---  ROSENTHAL,FRANZ (E)  ---  1967  ---  PART II/1 PART I/2

ANALYTICAL FRANCO JEWISH GAZETTEER  ---  SZAJKOWSKI,ZOSA  ---  1966  ---  

ANGELO LEVI BIANCHINI E LA SUA OPERA NEL LEVANTE  ---  MINERBI,SERGIO  ---  1967  ---  

ANTHOLOGY OF MODERN HEBREW POETRY נמכר  ---  PENUELI,S Y UKHAMANI,A  ---  1966  ---  

ARABIC ELEMENTS IN PALESTINIAN YIDDISH . נמכר  ---  KOSOVER,MORDECAI  ---  1966  ---  

ARABISCHE GRAMMATIK . נמכר  ---  BROCKELMANN,CARL  ---  1965  ---  

ARAMAIC DOCUMENTS OF THE FIFTH CENTURY  ---  DRIVER,G R  ---  1965  ---  

ART IN ISRAEL  ---  TAMMUZ,BENJAMIN WYKES JOYCE,MAX  ---  1965  ---  

AVIGDOR ARICKHA DRAWINGS 1965/66 :  ---  ARIKHA,AVIGDOR  ---  1967  ---  

BADEN WURTTEMBERG DOKUMENTE .  ---    ---  1966  ---  W KOHLHAMMER VERLAG

BEDOUIN OF THE NEGEV  ---  MARX,EMANUEL  ---  1967  ---  

BEN SHEMEN  ---  BUCKMANN,ELISABETH  ---  1965  ---  

BIBLIA SAU SFINTA SCIPTURA.  ---    ---  1966  ---  

BIBLIOGRAFIA PRASY POLSKIEJ .  ---  SKAZYPEK,JOZEF (E)  ---  1966  ---  

BIBLIOGRAPHY OF JEWISH ART .  ---  MAYER,L A  ---  1967  ---  EDITED BY OTTO KURZ .

BLACKBOOK OF LOCALITIES WHOSE JEWISH POPULATION WAS EXTERMINATED BY THE NAZIS.  ---    ---  1965  ---  A LIST, ORGANIZED BY COUNTRIES, OF OVER 33,000 EXTERMINATED JEWISH COMMUNITIES, WITH THE NUMBER OF JEWISH RESIDENTS IN EACH BEFORE THE WAR.

BLACKBOOK OF LOCALITIES WHOSE JEWISH POPULATION WAS EXTERMINATED BY THE NAZIS.  ---    ---  1965  ---  A LIST, ORGANIZED BY COUNTRIES, OF OVER 33,000 EXTERMINATED JEWISH COMMUNITIES, WITH THE NUMBER OF JEWISH RESIDENTS IN EACH BEFORE THE WAR.

BODY AND NATURE BEHAVIOUR .  ---  FELDENKAIS,M  ---  1966  ---  

BRUNSVICENSIA JUDAICA  ---    ---  1966  ---  

CAESAREA  ---  NEGEV,AVRAHAM  ---  1967  ---  

CASTLES OF THE CRUSADERS נמכר  ---  MULLER WIENER,WOLFGANG  ---  1966  ---  

CATALOGUE OF ANCIENT NEAR EASTERN SEALS IN THE ASHMOLEAN MUSEUM :  ---  BUCHANAN,BRIGGS  ---  1966  ---  

CITIES OF THE DESERT .  ---  NEGEV,ABRAHAM  ---  1966  ---  

CONTEMPORARY SYNAGOGUE ART .  ---  KAMPF,AVRAM  ---  1966  ---  

CROSS ROADS TO ISRAEL  ---  SYKES,CHRISTOPHER  ---  1965  ---  

DER HAFEN HAIFA . נמכר  ---  MENZINGER,BERND  ---  1966  ---  

DEUTSCHE PILGERREISEN NACH DEM HEILIGEN LANDE . נמכר  ---  ROHRICHT,REINHOLD  ---  1967  ---  

DIE ENTSTEHUNG MEINER   ---  FRIEDLAENDER,HENRI  ---  1967  ---  על הכריכה רשום: כתוב חזון ובאר על הלוחות למען ירוץ קורא בו .

DIE KABBALA .  ---  SAFRAN,ALEXANDRE  ---  1966  ---  

EAST OF THE JORDAN נמכר  ---  HOADE,EUGENE  ---  1966  ---  

EIGHTIETH BIRTHDAY EXHIBITION ;  ---  CHAGALL,MARC  ---  1967  ---  APRIL 17 - MAY 6, 1967

ES BRENNT BRUDER ES BRENNT .  ---  KAHLAU,HEINZ  ---  1966  ---  

ESSAYS ON THE FOUNDATIONS OF MATHEMATICS  ---  BAR HILLEL,Y OTHERS (E)  ---  1966  ---  

ESSAYS PRESENTED TO CHIEF RABBI ISRAEL BRODIE  ---  E( SREHTO DNA J H,SLEMMIZ  ---  1967  ---  נמצא תחת ספר

EZ A FOLD  ---  CHUM,J M  ---  1967  ---  ISRAEL ORSZAGISMERETI KALAUZA

FLORA PALAESTINA .  ---  ZOHARY,MICHAEL  ---  1966  ---  VOLUME 2TEXT + PLATES (1972) VOLUME 3 TEXT + PLATES )1978) VOLUME 4 TEXT + PLATES (1986(

FOLK AND FESTIVAL COSTUME OF THE WORLD .  ---  WILCOX,R TURNER  ---  1965  ---  

GEOLOGICAL REPORT ON THE LOWER PLEISTONCENE DEPOSITS OF THE UBEIDIYA EXCAVATIONS .  ---  PICARD,L BAIDA,U  ---  1966  ---  

H HISTORICAL GRAMMAR OF BIBLICAL HEBREW .  ---  SPERBER,ALEXANDER  ---  1966  ---  

HANDBUCH DER ORIENTALISTIK  ---    ---  1966  ---  VORDERASIENS

HEBREW POEMS FROM SPAIN .  ---    ---  1965  ---  

HEBREW SHORT STORIES . נמכר  ---  PENUELI,S Y UKHMANI,A  ---  1965  ---  

HERZOG .  ---  BELLOW,SAUL  ---  1965  ---  עו' עם הקדשת המחבר .

HIS GRAPHIC WORK  ---  STEINHARDT,JAKOB  ---  1967  ---  EXHIBITION CATALOGUE.

IL SACRIFICIO PACIFICIO  ---  CHARBEL,ANTONIO  ---  1967  ---  NEI SUOI RITI E NEL SUO SIGNIFICATO RELIGIOSO E FIGURATIVO

IL SACRIFICIO PACIFICO  ---  CHARBEL,ANTONIO  ---  1967  ---  NEI SUOI RITI E NEL SUO SIGNIFICATO RELIGIOSO E FIGURATIVO

ISRAEL AND ELATH  ---  ELATH,ELIAHU  ---  1966  ---  JEWISH STATE

ISRAELI STORIES .  ---  BLOCKER,JOEL  ---  1965  ---  

JEWISH COINS OF THE SECOND TEMPLE PERIOD .  ---  MESHORER,JA'AKOV  ---  1967  ---  

JEWISH GNOSTICISM MERKABAH MYSTICISM AND TALMUDIC TRADITION .  ---  SCHOLEM,GERSHOM G  ---  1965  ---  

JOHN F KENNEDY ON ISRAEL ZIONISM AND JEWISH ISSUES .  ---  KENNEDY,JOHN F  ---  1965  ---  

JUDEN UND JUDENTUM IN DER MITTELALTERLICHEN KUNST .  ---  BLUMENKRANZ,BERNHARD  ---  1965  ---  

JUDISCHE PRESSE IM 19 JAHRHUNDERT  ---    ---  1967  ---  

JUDISCHE PRESSE IM 19 JAHRHUNDERT :  ---  POLL,BERNARD DR. MAIER,JOHANN PROF. (EDS.)  ---  1967  ---  AUSTELLUNG ZUR EROFFNUNG DES NEUBAUS DER BIBLIOTHEK PROFESSOR WALTER HIRSCH IN TEL AVIV 1967.

LA CIUDAD FIEL  ---  JOSEPH,DOV  ---  1965  ---  

LA CULTURA JUDIA  ---  LINK,PABLO  ---  1967  ---  

LAKE KINNERET  ---  TALMI,MENAHEM  ---  1965  ---  

LE CONFLICT ISRAELO ARABE נמכר  ---    ---  1967  ---   נמצא תחת TCILFNOC

LE LIVRE DE MORMON.  ---  SMITH,JOSEPH  ---  1965  ---  

L'EGLISE DE LA CIRCONCISION  ---  BAGATTI,P BELLARMINO  ---  1965  ---  

LES REFUGIES PALESINIENS  ---    ---  1967  ---  

LES REFUGIES PALESTINIENS  ---    ---  1967  ---   נמצא תחת SEIGUFER

LIFE  ---  LIFE  ---  1967  ---  

MASORETEN DES OSTENS : נמכר  ---  KAHLE,PAUL  ---  1966  ---  REPROGRAFISCHER NACHDRUCK DER AUSGABE LEIPZIG 1913.

MASTERPIECES OF THE MODERN RUSSIAN THEATRE  ---  CORRIGAN,ROBERT W (E)  ---  1967  ---  

MEGAOVERTONE : נמכר  ---  AVIDAN,DAVID  ---  1966  ---  

MONETE ITALIANE MEDIOEVALI E MODERNE :  ---  SIMONETTI,LUIGI  ---  1967  ---  

MURANOWSKA 7 נמכר  ---  LITAI,CHAIM LAZAR  ---  1966  ---  

NEUE STADTE / NEW TOWNS IN ISRAEL :  ---  SPIEGEL,ERIKA  ---  1966  ---  

NUMERICAL SAYINGS IN THE OLD TESTAMENT  ---  ROTH,W M W  ---  1965  ---  

ON THE KABBALAH AND ITS SYMBOLISM .  ---  SCHOLEM,GERSHOM G  ---  1965  ---  

PLANNING A WINE AND CHEESE PARTY .  ---    ---  1967  ---  

POEMES *  ---  BIALIK,HAYIM NAHMANE  ---  1967  ---  

PREPARATION OF MANUSCRIPTS.  ---  ESHEL,R.  ---  1967  ---  

QUEST  ---  STONE,JONATHAN  ---  1965  ---  

REFLECTIONS ON THE TRIAL AND DEATH OF JESUS נמכר  ---  COHN,HAIM H  ---  1967  ---  

RINAT HAHECHAL  ---  TALMON,ZVI  ---  1965  ---  JERUSALEM

ROME BRIEF HISTORICAL SURVEY OF THE JEWISH COMMUNITY OF ROME .  ---    ---  1965  ---  

S Y AGNON THE WRITER AND HIS WORK .  ---  HALEVY LEVIN,ISAAC (E)  ---  1966/7  ---  

SIR MOSES MONTEFIORE  ---  NAHON,UMBERTO  ---  1965  ---  

SMITH  ---  GARFIELD,LEON  ---  1967  ---  

sold BEN GURION LOOKS BACK  ---  PEARLMAN,MOSHE  ---  1965  ---  

SOLD BEN GURION LOOKS BACK  ---  BEN GURION  ---  1965  ---  

SOLD CHILDREN'S LETTERS TO GOD  ---  MARSHALL,E HAMPLE,S  ---  1967  ---  

SOLD DAYS OF DAVID BEN GURION  ---  ZMORA,OHAD AND OTHERS  ---  1967  ---  

SOLD DICTIONNAIRE DES INSCRIPTIONS SEMITIQUES DE LWOUEST  ---  JEAN,C F HOFTIJZER,J  ---  1965  ---  

sold HEBREW MAGIC AMULETS  ---  SCHRIRE,T  ---  1966  ---  

SOLD HEBREW SYNTAX AN OUTLINE  ---  WILLIAMS,RONALD J  ---  1967  ---  

sold HISTOIRE DU COMMERCE DU LEVANT AU MOYEN AGE  ---  HEYD,W  ---  1967  ---  vol. 2

SOLD HUNGARIAN JEWISH STUDIES  ---  BRAHAM,RANDOLPH L  ---  1966  ---  

SOLD MANDATE MEMORIES  ---  BENTWICH,NORMAN & HELLEN  ---  1965  ---  

sold NASSER KING HUSSEIN  ---    ---  1967  ---  FABRICATION OF AN IMAGINARY STORY ABOUT AMERICAN AND BRITISH AIRCRAFT PARTICIPATING IN THE SIX DAY WAR

SOLD THE CHARLES E FEINBERG COLLECTION OF VALUABLE JUDAICA  ---    ---  1967  ---  

SOLD THE JEWS AND MEDICINE  ---  FRIEDENWALD,HARRY  ---  1967  ---  

SOLD THE ORIGINS OF THE MODERN JEW  ---  MEYER,MICHAEL A  ---  1967  ---  

SOLD THE REFORM MOVEMENT IN JUDAISM  ---  PHILIPSON,DAVID  ---  1967  ---  

SOUTINE . נמכר  ---  FORGE,ANDREW  ---  1966  ---  

STORM OVER GALILEE .  ---  SHALOM,SHIN  ---  1967  ---  

STUDIES IN ISRAEL PRIVATE LAW  ---  TEDESCHI,GUIDO (GAD)  ---  1966  ---  

SUCH WERE OUR FIGHTERS :  ---  AVINOAM,REUBEN (ED.)  ---  1965  ---  A SELECTION OF STORIES, POEMS AND DIARY EXCERPTS TRANSLATED FROM THE THREE HEBREW VOLUMES OF "G'VILE ESH" - "PARCHMENTS OF FIRE" (PUBLISHED 1952-1961).

THE AMERICAN WOMAN'S COOK BOOK .  ---  BEROLZHEIMER,RUTH  ---  1966  ---  

THE ANCHOR BIBLE JOB . נמכר  ---  POPE,MARVIN H  ---  1965  ---  

THE BEN SIRA SCROLL FROM MASADA . נמכר  ---  YADIN,YIGAEL  ---  1965  ---  

THE BIRDS HEAD HAGGADA OF THE BEZALEL NATIONAL ART MUSEUM IN JERUSALEM.  ---  SPITZER,M (ed.)  ---  1965  ---  INTORDUCTORY VOLUME

THE BOOK OF JOB *  ---  TUR SINAI,N H  ---  1967  ---  

THE CASE FOR ISRAEL  ---  GERVASI,FRANK  ---  1967  ---   במשרד הקדשות עו' עם הקדשת המחבר .

THE DYBBUK AND OTHER GREAT YIDDISH PLAYS .  ---  LANDIS,JOSEPH  ---  1966  ---  

THE GRAND LODGE OF SOUTH AFRICA .  ---    ---  1966  ---  + FELLOW CRAFT OR SECOND DGREE + עו' משנת 1984 JOHANNESBURG + APPRENTICE OR FIRST DEGREE 1984 JOHANNESBORG

THE GROWTH OF THE OLD TESTAMENT  ---  ROWLEY,H H  ---  1967  ---  

THE HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE HOLY LAND .  ---  SNITH,GEORGE ADAM  ---  1966  ---  

THE HISTORY OF BAR KOCHBA נמכר  ---  STEIN,J  ---  1967  ---  

THE HOLOCAUST KINGDOM  ---  DONAT,ALEXANDER  ---  1965  ---  

THE HOLY LAND IN OLD PRINTS AND MAPS  ---  VILNAY,ZEV  ---  1965  ---  

THE HOLY WAR JUNE 67 . נמכר  ---  ANGELOGLOU,CHRISTOPHER HAYNES,BRIAN (E)  ---  1967  ---  PROCEEDS TO REFUGEE RELIEF AND THE ISRAELI 'RED CROSS' MDA

THE IMPOSSIBLE TAKES LONGER .  ---  TUTAEV,DAVID  ---  1967  ---  

THE JEWS IN THEIR LAND  ---  BEN GURION,DAVID  ---  1966  ---  

THE LEGAL FRAMEWORK OF ECONOMIC ACTIVITY IN ISRAEL נמכר  ---  HETH,MEIR  ---  1967  ---  

THE MODERN HEBREW POEM ITSELF .  ---    ---  1965  ---  

THE MURDERERS AMONG US נמכר  ---  WECHSBEG,JOSEPH  ---  1967  ---  

THE PHILOSOPHY OF SOLOMON MAIMON  ---  BERGMAN,SAMUEL HUGO  ---  1967  ---  

THE PROPHETS AND THEIR TIMES נמכר  ---  SMITH,J M POWIS  ---  1965  ---   נמכר באנגלית

THE SACRED PORTAL  ---  GOLDMAN,BERNARD  ---  1966  ---  

THE SAMARITANS .  ---  COHEN,JACOB BEN EZZI (SHAFIK)  ---  1965  ---  

THE SHRINE OF THE BOOK AND ITS SCROLLS .  ---  SCHWARTZ NARDI,SHULAMITH  ---  1965  ---  

THE THEORY OF MARRIAGE IN JEWISH LAW .  ---  KAHANA,K  ---  1966  ---  

THE UNIQUE AND THE UNIVERSAL .  ---  TALMON,J L  ---  1965  ---  

THE YIDDISH THEATRE IN AMERICA נמכר  ---  LIFSON,DAVID S  ---  1965  ---  

THEODOR HERZL DER WIENER . נמכר  ---  HERZL,THEODOR  ---  1965  ---  

THEREFORE CHOOSE LIFE  ---  SILVER,ABBA HILLEL  ---  1967  ---  

THEY FOUGHT BACK  ---  SUHL,YURI  ---  1967  ---  

TROMONIN'S WATERMARK ALBUM .  ---  KLEPIKOV,S A SIMONUS,J S G  ---  1965  ---  

TURKENHIRSCH  ---  GRUNWALD,KURT  ---  1966  ---  PHILANTHROPIST

TWO TALES BY S R AGNON BETROTHED AND EDO AND ENAM  ---  AGNON,S Y  ---  1966  ---  עו' עם חתימת המחבר .

YOUNG MOSHE'S DIARY  ---    ---  1965  ---  

א טאג בוך פון 70 יאהר.  ---  עמרמי,שפרה רחל  ---  1965  ---  שני כרכים, עם צילומים. קבוצת דפים מן הכרך השני רופפת. זכרונותיה של רבנית.

א ייד פון לובלין.  ---  גלאטשטיין,יעקב [גלטשטין,יעקב]  ---  1966  ---   במשרד הקדשות עו' עם הקדשת המחבר .

אבותינו .  ---  ילין,יצחק יעקב  ---  1966  ---  

אביגדור אריכא רישומים מהשנים 1965-1966 :  ---  אריכא,אביגדור  ---  1967  ---  

אבירי התכלת .  ---  גורסקה,הלינה  ---  1965  ---  

אגדת יולינוס הקדוש מכניס האורחים .  ---  פלובר,גוסטאב  ---  1967  ---  תירגם - יעקב רבינוביץ .

אגרוף הברזל בסיני .  ---  צור,מ (ע)  ---  1967  ---  

אגרות שמריהו לוין :  ---  לוין,שמריהו  ---  1966  ---  

אדום על חאקי  ---  מהרי"ק,ישראל  ---  1966  ---  

אוהורו  ---  גלבוע,יהושע א  ---  1965  ---  

אוצר הילד  ---  אבנון,יצחק  ---  1966  ---  

אורגנום בפי השומרונים .  ---  רבינא,מנשה  ---  1966  ---  

אחדות וייחוד .  ---  טלמון,יעקב  ---  1965  ---  

אטלס היסטורי לתולדות העמים וישראל .  ---  ברור,משה קדמון,נפתלי (ע)  ---  1967  ---  

אטלס היסטורי של עם ישראל .  ---  שפירא,י  ---  1966  ---  ד"ר י שפירא, הוצאה גראפית .

איסכילוס שבע הטרגדיות :  ---  איסכילוס  ---  1965  ---  תרגם מיוונית והוסיף מבואות, הערות ונספחים - שלמה דיקמן.

אירגוני בני המדינה באשכנז במאות הי"ז והי"ח. [אירגוני "בני המדינה" באשכנז במאות הי"ז והי"ח]  ---  כהן,דניאל יעקב  ---  1967  ---  עבודת דוקטורט. המחקר מתמקד במוסדות הראשיים של הקהילות היהודיות במדינות גרמניה, עד ראשית האמנסיפציה.

איש המים.  ---  ון סחנדל,ארתור  ---  1967  ---  

איש יוצא אל אחיו .  ---  לופבן,חזי  ---  1967  ---  חייו של גיורא יוספטל .

איש סגולה :  ---  אייווי היי,אליס  ---  1967  ---  תירגם - יהודה יערי .

אל פסגת הפירמידה .  ---  פאקארד,ואנס  ---  1966  ---   + עו' במצב טוב .

אל תאמר נואש .  ---  חביב,יפרח  ---  1966  ---  

אלון ועירית .  ---  קריץ,ראובן  ---  1966  ---  7 ספורים מנוף נעורים

אנדריאה ומיכאל או במזל חתול וטבעת .  ---  פדר טל,קרה  ---  1967  ---  

אנוסים בדין האינקויזיציה .  ---  ביינארט,חיים  ---  1965  ---  

אני מאמין פילוסופי.  ---  פינק,יונה  ---  1965  ---  תרגם מכתב היד - אליהו פורת. (דברי הקדמה) מאת יוסף שמיר.

אנשי המחתרת .  ---  גרוסמן,חייקה  ---  1965  ---  

אנשים ודרכים :  ---  ברגמן,שמואל הוגו  ---  1967  ---  

אספי קיץ .  ---  בן אמתי,לוי  ---  1966  ---  

אסתר המלכה :  ---  אלתרמן,נתן  ---  1967  ---  

אפריקה המשוונית והטרופית .  ---  מסינג,ח שרוני,ש  ---  1966  ---  

ארחות יצירה .  ---  בנשלום,בנציון  ---  1966  ---  

ארטאפאנוס קומט צוריק אהיים .  ---  צאנין,מ  ---  1966  ---  עם הקדשה . במשרד הקדשות עו' עם הקדשת המחבר .

ארכיון המזכירות הראשית לממשלת א"י 1925-1918  ---  אשל,בן ציון  ---  1966  ---  

ארץ בראשית .  ---  מירום,פטר  ---  1966  ---  

ארץ ישראל בספרות התשובות .  ---  שציפאנסקי,ישראל  ---  1966  ---  כרך ראשון: תקופת הגאונים והראשונים + כרך שני: תקופת חכמי צפת .

אש התמיד  ---  צפוני,א  ---  1966  ---  

באין מטרה.  ---  ברשדסקי,ישעיהו  ---  1967  ---  

באר שבע עיר אבות ובנים  ---  וילנאי,זאב  ---  1967  ---  

בארץ רדופת העבר .  ---  אילון,עמוס  ---  1967  ---  

באש ובחרב א-ב.  ---  סנקביץ',הנריק  ---  1965  ---   תרגם מפולנית - ע נ פרענק

בגלל בוקי .  ---  גרעין,מ  ---  1965  ---  

בדרך לוחמים  ---  כרמי,ישראל  ---  1966  ---  

בהיאבקות על הדמות :  ---  ברסלבסקי,משה  ---  1967  ---  

בוא הביתה טיטוס  ---  צבר,שמעון  ---  1966  ---  

בואי תימן :  ---  רצהבי,יהודה  ---  1967  ---  

בחברת החיות .  ---  גופר,ברוך  ---  1966  ---  

בחודש האחרון .  ---  הראבן,שולמית  ---  1966  ---  

בטאון חיל האויר .  ---    ---  1967  ---  

בימבולו בן הקרקס  ---  וידמן,אינס  ---  1965  ---  

בין איים  ---  לונדון,ג'ק  ---  1967  ---  תירגם - יצחק למדן

בין חזון לבין האבסורדי .  ---  קורצווייל,ברוך  ---  1966  ---  

בין סין לבין ברית המועצות  ---  הראל,אריה  ---  1965  ---  

בין ערפלים .  ---  שטרן,נח  ---  1966  ---  הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל על ידי הוצאת מחברות לספרות .

בית הכנסת המרכזי ברמתים .  ---  צבי,גוידו יצחק  ---  1965  ---  

בכל מאדה :  ---  יבנאלי טל,אראלה  ---  1966  ---  י"ח אלול תרע"ה - ל' תשרי תשכ"ה .

בסוף מערב  ---  תמוז,בנימין  ---  1967  ---  

בעולם ההפיכות  ---  אליאסברג,יעקב  ---  1965  ---  

בעיות החינוך בהתפתחותן ההיסטורית .  ---  ברובאכר,ג'ון ס  ---  1965  ---  

בעלי יצרים :  ---  אריכא,יוסף  ---  1967  ---  כתבים / מבחר סיפורים ** כרך שני .

בקתתו של הדוד תום .  ---  ביצ'אר סטואו,הרריאט  ---  1966  ---  

בר אילן .  ---  הירשברג,ח ז ואחרים (ע)  ---  1967  ---  ב תשכ"ד,ד-ה תשכ"ה, ו תשכ"ח, ז-ח תש"ל, יא תשל"ג, יב תשל"ד, יג תשל"ו, יד-טו תשל"ז, כד-כה תשמ"ט.

ברדיפה אחר האמת .  ---  פומרנץ,אליעזר  ---  1966  ---  

בשעה זו .  ---  אבן,אבא  ---  1967  ---  

גבולות הארץ .  ---  הילדסהיימר,נפתלי צבי קליין,שמואל  ---  1965  ---  גיאוגרפיה של ארץ ישראל - נפתלי צבי הילדסהיימר . תחומי הארץ במשנת התנאים - שמואל קליין .

גדולי ההוגים חייהם ודעותיהם.  ---  דיוראנט,ויל  ---  1966  ---  

גוג ומגוג :  ---  בובר,מ  ---  1967  ---  

גוזלי :  ---  ברעם,בלה (ע)  ---  1967  ---  

גחלי אש .  ---  וינטרויב,ראובן  ---  1967  ---  

גלות ומרד :  ---  לוין,שמריהו  ---  1967  ---  )קצור האוטוביוגרפיה ב-4 כרכים(

גליפולי .  ---  מורהד,אלן  ---  1966  ---  

גלריה של חאקי  ---  מור,הדסה  ---  1965  ---  

גרגיר תירס לבן  ---  בן דוד,י  ---  1967  ---  

גשר ללא מעקה  ---  סופר,אסתר  ---  1965  ---  

דברי הימים :  ---  טאקיטוס,קורנליוס  ---  1965  ---  

דו קרב במצולות ים  ---  מקלין,אליסטייר  ---  1966  ---   עברית - אריה חשביה

דו"ח סוכן 24  ---  סאנסטבי,גונאר  ---  1965  ---  

דוד אבידן מגיש תיאטרון מופשט .  ---  אבידן,דוד  ---  1965  ---  

דורון :  ---  פרלמן,ש. שימרון,ב (ע)  ---  1967  ---  

דורון שלי .  ---  טנא,רות (טילס)  ---  1966  ---  

דורות ודור .  ---  נחתומי,אברהם  ---  1967  ---  

דיוקן ומסכה .  ---  שריאר,אפרים  ---  1965  ---  

דיפלומטיה .  ---  ניקולסון,הרולד  ---  1966  ---  

דער פלאם פון מיין בלוט.  ---  אנא,מארקאס [אנא,מרקוס]  ---  1965  ---  שירים מלווים באיורים. המתרגם הוסיף הקדמה. סימן עש.

דער פראצעס .  ---  קאפקא,פראנץ  ---  1966  ---  יידיש: מלך ראוויטש

דפים צהובים (דפיM צהוביM) :   ---  צבר,שמעון (עורך)  ---  1967  ---  שירים, מחזות, מאמרים ורישומים אוונטגרדיים בהשתתפות עמוס קינן, נתן זך, דליה רביקוביץ, תומרקין, ויזלטיר, אורי ליפשיץ, הרולד שימל ואחרים.

דרך הגאולים .  ---  רילף,שלמה  ---  1965  ---  

דרכו של אברהם אבינו אל המונותיאיזם  ---  בת הלוי,ד  ---  1966  ---  ]בראשית,י"ב[

האיש הקטן.  ---  קסטנר,אריך  ---  1967  ---  תרגם: אלה אמיתן

האלה ענת :  ---  קאסוטו,משה דוד  ---  1965  ---  סידרם ותרגמם מלשון אוגרית לעברית והוסיף עליהם פירוש ומבוא משה דוד קאסוטו.

האלוף  ---  ברקמן,טד  ---  1965  ---  תרגום - שמשון אבידל

האשה בחברה המודרנית :  ---  גולן,יונה ואחרים (ע)  ---  1966  ---  

האשה בראי הדורות .  ---  טאבואי,ז'נבייב  ---  1967  ---  

הבה נחרזה .  ---  ליפה,יום טוב וינר,רות  ---  1965  ---  

הבט ושמע :  ---  CAIS,JUDITH. ENOCH,PAUL  ---  1966  ---  

הבישול הטוב .  ---  קורנפלד,ליליאן  ---  1967  ---  

הבישול ומשק הבית .  ---  צוקרמן,ליאורה  ---  1967  ---  

הבניה בכפרים הערבים בגליל והתפתחותה .  ---  סגל,יורם  ---  1967  ---  

הבעיה היהודית בברית המועצות .  ---  גולדברג,ב"צ  ---  1966  ---  

הברירה בידך סקוט :  ---  פאריל,קליף  ---  1965  ---  

הגדה ישראלית לסדר ליל הפסח .  ---  עידית,מאיר  ---  1965  ---  

הגדות קיבוציות .  ---  שטיינר,נתן  ---  1965  ---  

הגלימה החדשה של מולא אברהם .  ---  נחמד,משה  ---  1966  ---  

הדיבוק מנוה שאנן.  ---  אילן,עמיצור  ---  1966  ---  

הדפוס העברי בקושטא .  ---  יערי,אברהם  ---  1967  ---  

ההיסטוריה של עם ישראל :  ---  ספייזר,א. א.  ---  1967  ---  

ההרפתקה האטומית ובחינותיה המדיניות והטכניות .  ---  גולדשמיט,ב  ---  1965  ---  

הזהב של פרו .  ---  ווסרמן,יעקב  ---  1967  ---  תירגם מ טמקין

החבלן בחליפת הפסים  ---  וייטון,צ'ארלס  ---  1965  ---  

החצי הקטן  ---  קל,אסתר  ---  1966  ---  רשימות

החציל  ---  כהן,תמר (ע)  ---  1965  ---  

הטירה .  ---  קאפקא,פרנץ  ---  1967  ---  

הידד פדי .  ---  בונד,מיכאל  ---  1966  ---  

הילד והנוער בשואה ובגבורה .  ---  באומינגר,אריה ואחרים  ---  1965  ---  

הכיבוש הגדול קיסרות המונגולים .  ---  פראודין,מיכאל  ---  1966  ---  

הכנסת בעבודתה .  ---  צידון,אשר  ---  1966  ---  

הכפר הישראלי בעידן הטכנולוגיה  ---  ויץ,רענן  ---  1967  ---  

הלילה .  ---  וויזל,אליעזר  ---  1966  ---  

המאבק הנצחי  ---  פליש,דוד  ---  1966  ---  

המבול .  ---  סנקביץ,הנריק  ---  1966  ---  תרגם: ע נ פרנק + אברהם לוינסון .

המון ומנהיגים ברומי  ---  יעבץ,צבי  ---  1966  ---  

המחשבה היהודית בעת החדשה.  ---  רוטנשטרייך,נתן  ---  1966  ---  

המחתרות אצ"ל לח"י אוסף מקורות .  ---  עמיר,יוסי  ---  1966  ---  

המיתון מחירו והישגיו .  ---  ספיר,פנחס  ---  1967  ---  

המלחמה לשלום  ---  עדי,ס ש  ---  1967  ---  

המלים. (המילים)  ---  סארטר,ז'אן פול  ---  1966  ---  תירגם - אהרן אמיר

המנותקים .  ---  מורס,מארי  ---  1967  ---  

המציאות האחרת .  ---  ציטלין,אהרן  ---  1967  ---  

המשך :  ---  שטיינבערג,מרדכי. מארק,נאטאן (ע.) [שטיינברג,מרדכי. מרק,נתן (ע.)]  ---  1965-77  ---  שתי חוברות: 1, תשכ"ה; 2, תשל"ז.

הנובילה החסידית.  ---  דן,יוסף  ---  1966  ---  

הנורמנדי ועוד סיפורים  ---  מופאסאן,גי דה  ---  1966  ---  תירגמה - עזה צבי

הנילוס הלבן  ---  מורהד,א  ---  1965  ---  

הנקמה  ---  באלזאק,אונורה דה  ---  1966  ---  תירגם - ז הלמן

הסיום בשחמט .  ---  הון,שאול  ---  1967  ---  

העילית והחברה :  ---  בוטומור,ט ב  ---  1965  ---  מאנגלית - משה גיל .

העיש :  ---  אריאל,ז (לקט ותרגם)  ---  1965  ---  

הפיסיולוגיה והביוכימיה של התא .  ---  מק אלרוי,ויליאם ד  ---  1967  ---  

הפיסיולוגיה של בעלי החיים .  ---  שמידט נילסן,קנוט  ---  1967  ---  

הפלשתים ותרבותם החומרית.  ---  דותן,טרודה  ---  1967  ---  

הפעילות המתבוננת.  ---  האזרחי,פפיטה  ---  1965  ---  

הצופן הגנטי.  ---  אסימוב,אייזק  ---  1965  ---  

הצייד  ---  שבא,שלמה  ---  1967  ---  

הצעצועים שלי .  ---  ביבר,יהואש  ---  1966  ---  

הקמצן .  ---  מולייר  ---  1966  ---  תרגם - נתן אלתרמן .

הקץ לקטל בווייטנאם.  ---  סארטר ואחרים  ---  1966  ---  תרגום - אליעזר הלוי. עריכה - רפי בנקלר.

הרייך השלישי והמזרח הערבי .  ---  הירשוביץ,ל  ---  1965  ---  

הרפתקאות ג'וזף אנדרוז .  ---  פילדינג,הנרי  ---  1965  ---  

הרפתקאות פדי .  ---  בונד,מיכאל  ---  1966  ---  

הרפתקה בקבוץ .  ---  לוטן,י הלל,ע  ---  1966  ---  

הרפתקות צידי התנינים  ---  מין ריד  ---  1965  ---  תרגם: ג בן חנה

הרקע ההיסטורי של הכימיה .  ---  לסטר,הנרי מ  ---  1966  ---  

השונא בתוך החומות .  ---  זנדברג,ישעיה  ---  1966  ---  

השחקנים .  ---  גרין,גריהם  ---  1967  ---  

השנים הרחוקות .  ---  פאוסטובסקי,קונסטנטין  ---  1966  ---  

התוכנית הכלכלית של מק"י :  ---    ---  1966  ---  החוברת כוללת ניתוח של מגרעות המדיניות הכלכלית הממשלתית, הצעה למדיניות אלטרנטיבית וקריאה למאבק פועלי משותף. נדיר.

התורה מיטב הסחורה .  ---  שבתאי,ק  ---  1965  ---  

התיאטרון מראשיתו ועד ימינו .  ---  מוסינאק,ליאון  ---  1966  ---  על הכריכה רשום: ספר התיאטרון .

התנועה הציונית והתוכניות ליישוב ארם-נהריים בתקופה שלאחר הרצל.  ---  היימן,מיכאל  ---  1965  ---  בחוברת נסקרת מעורבותם של מנהיגים ציוניים בתכניות ליישוב יהודים ממזרח אירופה בעיראק ובצפון מזרח סוריה.

ודוביצה ספר זכרון לקהילות ודוביצה אנדריכוב קלווריה  ---  יעקובוביץ,דוד  ---  1967  ---  NORAKIZ TOLIHEK ECIWODAW WOHCYRDNA AJAWLAK ECINELSYM AHCUS כתוב בעברית

וייטנאם בין מלחמה לשלום  ---  שגב,שמואל  ---  1966  ---  

זהב ודם ירושת הרייך השלישי  ---  היימן,ליאו  ---  1965  ---  

זכרונות לבית דוד :  ---  פרידברג,אברהם שלום  ---  1966  ---  

חדושי הרשב"א .  ---  בן אדרת,שלמה  ---  1966  ---  יוצא לאור בפעם הראשונה על פי כתב יד יחיד בעולם עם ציוני מקורות, הגהות, הערות והארות .

חיה ותן למות.  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  עברית - ב אוריאל.

חיי אליקום  ---  תמוז,בנימין  ---  1965  ---  

חיילי עופרת .  ---  אורלב,אורי  ---  1967  ---  

חיים נחמן ביאליק מבחר מיצירותיו בשירה ובפרוזה .  ---  ביאליק,חיים נחמן  ---  1966  ---  

חינוך ותרבות .  ---  ספינדלר,ג'ורג' ד  ---  1967  ---  

חליפין על הגשר  ---  דונובן,ג' ב  ---  1967  ---  

חמישה חומשי תורה וההפטרות. THE FIVE BOOKS OF THE TORA AND THE HAFTAROT.  ---    ---  1967  ---  

חמשירים .  ---  סלע,אורי  ---  1967  ---  

חן המקום .  ---  אילן,צבי  ---  1967  ---  

חנוכת משכן הכנסת .  ---    ---  1966  ---  

חקלאים יהודים בערבות רוסיה.  ---  וילפנד,יוסף  ---  1965  ---  

טאמאשאווער יזכור בוך  ---  ליכט,ש ואחרים (ע)  ---  1965  ---  

טוברוק לחמה במדבר המערבי  ---  קרבר,מיכל  ---  1966  ---  

ידידות ואהבה .  ---  באלזאק ואחרים  ---  1967  ---  

יהדות מקראה .  ---  בנטואיץ,יוסף  ---  1967  ---  

יופי עלי אדמות .  ---  ראמיז,שארל פרדינאן  ---  1966  ---  

יחסים בינלאומיים בין שתי מלחמות העולם  ---  קאר,א ה  ---  1967  ---  

יידישע קאלאניעס אין ארגענטינע  ---  קאפלאן,יצחק  ---  1966  ---  

ילדות נעורים עלומים .  ---  טולסטוי,ל נ  ---  1966  ---  

ירושלים .  ---  אלקושי,גדליה קדרי,שרגא (ע)  ---  1966  ---   ב .

ירושת עינים  ---  יעוז קסט,איתמר  ---  1965  ---  

יש תרופה נגד הסרטן .  ---  שטיינר,רודולף  ---  1965  ---  

ישבנים כבדים .  ---  כהן,שלמה גרינברג,מתי  ---  1966  ---  

ישראל עצמאות ועצמה .  ---  מיכאל,ב (ע)  ---  1965  ---  

כארמן :  ---  מרימה,פרוספר  ---  1966  ---  תירגם - א חרמוני .

כה אמר מאו.  ---  מאו טסה טונג  ---  1967  ---  תרגום - צפוני שומרון. דברי הקדמה והסבר - אראל גינאי.

כוח המים בארץ ובעולם .  ---  אביצור,שמואל  ---  1966  ---  

כוחה של סניגוריה :  ---  שניאורסון,פישל  ---  1966  ---  

כך מדברים ערבית .  ---  אליאס,ראיף  ---  1967  ---  

כך קמה מדינת ישראל  ---  זאב  ---  1966  ---  

כל בדיחות השבוע  ---  סלע,אורי  ---  1967  ---  

כל השירים דוד פוגל  ---  פוגל,דוד  ---  1966  ---  מלוקטים בצירוף מבוא ומקורות בידי דן פגיס .

כל השירים נעמי שמר .  ---  שמר,נעמי  ---  1967  ---  

כמו שיש ירוק  ---  עמיר,עליזה  ---  1967  ---  

כריכים .  ---  כהן,תמר (ע)  ---  1967  ---  

כרכרנית .  ---  צ'כוב,אנטון פאבלוביץ'  ---  1965  ---  תירגם - מ ז ולפובסקי .

כתבי שחרות.  ---  מארקס,קארל  ---  1965  ---  

לאורך ימים  ---  בניהו,מ  ---  1965  ---  

לב הבשר  ---  קאלו,שלמה  ---  1966  ---  

לה צ'נרנטולה .  ---  רוסיני  ---  1966  ---   היכל התרבות ע"ש מאן .

לחינוך הרגש :  ---  הלוי,בנימין  ---  1966  ---  

לידער און זמירות לכבוד חנוכה פורים און פסח .  ---  איווקער,משה  ---  1966  ---  

לידתה של הציביליזאציה במזרח הקרוב  ---  פרנקפורט,הנרי  ---  1967  ---  מאנגלית - אברהם יבין

ליידי מקבת ממחוז מצנסק .  ---  לסקוב,ניקולאי  ---  1967  ---  

לכסיקון המדעים המדוייקים  ---  אביבי,פנחס  ---  1967  ---  

לכסיקון עברי רומני :  ---  לבנון,מ ליאל,י  ---  1965  ---  

ללא עקבות  ---  יונה,אמנון  ---  1966  ---  

למאיר העין  ---  פלק,זאב  ---  1966  ---  

למדינת הילדים המאשרים  ---  בורנשטין,תמר  ---  1966  ---  

לנין והמהפכה הרוסית  ---  היל,כריסטופר  ---  1967  ---  סדרת ספרי מופת להיסטוריה תרגם מאנגלית:עברון,יאיר.

לסי חוזרת הביתה .  ---  ניט,אריק  ---  1967  ---  

לפני היות התנ"ך  ---  גורדון,כורש הרצל  ---  1966  ---  

לקול הצעדה  ---  בורלא,יהודה  ---  1965  ---  

לקט סיפורים .  ---  שטיינברג,יעקב ואחרים  ---  1967  ---  

לקסיקון לסוציולוגיה.  ---  קיניג,רנה  ---  1967  ---  

לשון מקרא ולשון חכמים א+ב.  ---  בנדויד,אבא  ---  1967  ---  

מבוא כללי לספרות התלמודית .  ---  דה פריס,בנימין  ---  1966  ---  הרצאות .

מבוא ללוגיקה :  ---  טארסקי,אלפרד  ---  1966  ---  תרגם - יהושע בר הלל . בהשתתפותו של א י י פוזננסקי. מהדורה שניה מתוקנת

מבוא לספרות התנ"ך .  ---  רינג,יצחק  ---  1967  ---  

מבוא לצ'פלין וברכט .  ---  מלכין,יעקב  ---  1966  ---  הרצאות בטכנמיון העברי, חיפה 66 - 1965 .

מבוא של אבן .  ---  הנספורד ג'ונסון,פאמלה  ---  1965  ---  

מבחר המשלים .  ---  דה לאפונטין,ז'אן  ---  1966  ---  

מבחר יצירות .  ---  דה איברבורו,ח'ואנה  ---  1966  ---  מן ספרדית - פנינה נוה .

מבחר כתבים  ---  רכב,שלמה  ---  1966  ---  

מבחר כתבים  ---  בנאור,שמחה  ---  1967  ---  

מבחר כתבים.  ---  הוך,ריכרדה  ---  1965  ---  

מבחר שירים .  ---  מלרמה,סטפן  ---  1967  ---  

מבנה החברה באוגרית :  ---  רייני,אנסון פ  ---  1967  ---  

מדרש בראשית רבא  ---  אלבק,חנוך  ---  1965  ---  ומפתחות. 3 - כרכים. הדפסה שנייה עם תיקונים.

מוות בוונציה .  ---  מאן,תומאס  ---  1965  ---  תירגמה - רינה לוטן

מזימות במלחמה  ---  טוכמן,ברברה  ---  1966  ---  

מזכרונות איש ירושלים .  ---  כהן רייס,אפרים  ---  1967  ---  מהדורה שניה עם מבואות,מפתח ותקונים.

מחיר התהילה  ---  הורן,אליסטר  ---  1967  ---  

מטמורפוזות.  ---  אובידיוס  ---  1965  ---  תרגם מרומית והוסיף מבוא, הערות ומילון: שלמה דיקמן.

מי מריבה .  ---  נמרוד,יורם  ---  1966  ---  

מילון הטכניקה והמדעים המדויקים :  ---  אטינגן,שלמה  ---  1967  ---  

מילון הסלנג הישראלי  ---  ספן,רפאל  ---  1966  ---  

מכאן ומקרוב :  ---    ---  1966  ---  בליווי מבוא, רשימות ביו ביבליוגראפיות ותמונות הסופרים. במבואי האסופה מאת דב סדן .

מכבשונה של היצירה המקראית  ---  קויפמן,יחזקאל  ---  1966  ---  

מכתבים למחנכת :  ---  בן ישראל,נעמי  ---  1965  ---  

מכתבים לתקומה  ---  קרליבך,עזריאל  ---  1966  ---  אותם שולח אבא ל שלו

מלון הארמית החיה .  ---  קרוא,ברוך  ---  1967  ---  

מלון חדש עברי צרפתי צרפתי עברי  ---  אלמאליח,אברהם  ---  1966  ---  

מלחמת המוחות *  ---  פאראגו,לאדיסלאס  ---  1967  ---  

מלים ותולדותיהן .  ---  קוטשר,יחזקאל  ---  1965  ---  

מלכות שמים :  ---  בובר,מרדכי מרטין  ---  1965  ---  

ממשנתו של מאו טסה טונג.  ---  טסה טונג,מאו  ---  1967  ---  

מסיפורי היום השני .  ---  מגד,אהרן  ---  1965  ---  

מסכת הממשל .  ---  מק איבר,רוברט מ  ---  1966  ---  

מסע צלב של ילדים .  ---  ברכט,ברטולט  ---  1966  ---  עם עשרים וארבע ליטוגרפיות של גרשון קניספל . עם מבוא מאת ווילם סנדברג . ואחרית דבר מאת מתי מגד .

מסעו ופגעיו של הקפיטן הטרס .  ---  ורן,ז'ול  ---  1965  ---  א-ב (כרך א במצב טוב) +2 כרך ב .

מעריב הוצאה מיוחדת .  ---  קרליבך,ע (העורך הראשון)  ---  1967  ---  

מערכות הצפון .  ---  מאסטרו,דוד (ע)  ---  1967  ---  

מערכות פלמ"ח  ---  אלון,יגאל  ---  1965  ---  

מעשה בארבעה מנגנים .  ---  מאירס,ברניס  ---  1965  ---  

מעשה שמשון.  ---  לוצאטו,משה חיים  ---  1967  ---  

מפולת באומואופיה .  ---  אצ'בה,צ'ינוא  ---  1965  ---  

מפלמ"ח עד סואץ  ---  יעקובוביץ,מ  ---  1967  ---  

מרד הכושים  ---  לומאקס,לואיס י  ---  1967  ---  עברית - יצחק טישלר .

משבר והתחדשות.  ---  נוימן,אריך  ---  1966  ---  מגרמנית - יונה שטרנברג.

משוט בארץ .  ---  אילן,צבי  ---  1967  ---  

משוררה של יהדות אמריקה .  ---  אבינועם,ראובן פינקל,יצחק (ע)  ---  1966  ---  נמצא תחת ליסיצקי .

משמעות הדמוקרטיה והסוציאליזם בימינו .  ---  גוטהלף,יהודה  ---  1965  ---  

משנת זמל על רוח הרכושנות  ---  וויסלבסקי,צבי  ---  1966  ---  

משפט פיתגורס :  ---  אלתרמן,נתן  ---  1965  ---  

מתתיהו שוהם  ---  כהן,ישראל  ---  1965  ---  

נאפוליאון ותקופתו  ---  טארלה,אקאד א  ---  1967  ---  עברית - אמיר גלבוע . מהדורה שנייה מוגהת מחדש .

נאצר חוסיין .  ---  לשכת דובר צה"ל  ---  1967  ---  בנית ספור דמיוני על השתתפות מטוסים של טארה"ב ובריטניה במלחמת 6 הימים .

נהמה :  ---  פרלינגאטי,לורנס ואחרים  ---  1967  ---  

נחל קופר .  ---  מורהד,אלן  ---  1965  ---  

נחלות שבטי ישראל :  ---  קלאי,זכריה  ---  1967  ---  בלוויית שלוש מפות, לוחות ומפתחות.

נידחים על אי בודד .  ---  מיין ריד  ---  1966  ---  

נמכר ARAMAISCH NEUHEBRAISCHES HANDWORTERBUCH  ---  DALMAN,GUSTAF H  ---  1967  ---  

נמכר אבנים רותחות :  ---  הזז,חיים  ---  1965  ---  

נמכר אגדות עם שומרניות .  ---  צדקה,רצון  ---  1965  ---  

נמכר אוצר חכמת העולם .  ---  כהן,אדיר  ---  1965  ---  א-ב

נמכר אור של פיל :  ---  אבידן,דוד. טל,כרמלה  ---  1967  ---  

נמכר אז'ני גרנדה  ---  בלזק,אונורה דה  ---  1965  ---  תורגם מצרפתית בידי מנשה לוין .

נמכר אייבנהו  ---  סקוט,וולטר  ---  1965  ---  תרגם - אורי רפופורט

נמכר אין אונדזערע טעג .  ---  סלוצקא קעסטין,חוה  ---  1966  ---  

נמכר איקה  ---  פישר,יונה  ---  1967  ---  

נמכר אמוק :  ---  צווייג,סטפאן  ---  1966  ---  תירגם - שמעון הלקין .

נמכר אמנות ויופי .  ---  בובר,מ ואחרים  ---  1967  ---  

נמכר אנג'ליק המתמרדת .  ---  גולון,סרז'אן  ---  1967  ---  מצרפתית - רנה לוטן

נמכר אני פחדן אני  ---  פוצ'ו  ---  1966  ---  

נמכר אנשי הנהר הגדול  ---  וואלאס,אדגאר  ---  1967  ---  תירגם - א בן דן

נמכר ארגונים פורמאליים .  ---  בלאו,פיטר מ סקוט,ריצ'ארד ו  ---  1967  ---  

נמכר באור חדש  ---  מנצור,עטאללה  ---  1966  ---  

נמכר בדרך .  ---  עומר,דן  ---  1966  ---  הוצאת גולגותא ירושלים

נמכר בטוב ירושלים .  ---  יאדלר,בן ציון  ---  1967  ---  

נמכר ביים פנקס פון לובלין .  ---  שולשטיין,משה  ---  1966  ---  עו' עם הקדשת שולשטיין

נמכר בין הפטיש והמגל  ---  בן עמי  ---  1965  ---  

נמכר בין מדע ודת.  ---  צ'רניבסקי,א  ---  1965  ---  

נמכר בלבול למה ככה .  ---  הלל,ע  ---  1966  ---  

נמכר בנתיבי קומנדו  ---  סווט,צבי  ---  1966  ---  

נמכר גבעת המורה לשלמה מימון :  ---  ברגמן,שמואל הוגו. רוטנשטרייך,נתן  ---  1965  ---  

נמכר גידול צמחי נוי  ---  זיידנברג,דוד  ---  1965  ---  

נמכר ג'יימס בונד המרגל שאהב אותי .  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  

נמכר גן פינצי קונטיני .  ---  באסאני,ג'ורג'ו  ---  1965  ---  

נמכר דברים.  ---  וולך,יונה  ---  1966  ---  

נמכר דור חסר נחת .  ---  מאראיני,דאצ'ה  ---  1965  ---  

נמכר דור של חורבן וגאולה.  ---  גולדמן,נחום  ---  1966  ---  

נמכר דינה ותעלוליה  ---  ליברמן,צבי  ---  1965  ---  

נמכר דליה נוסעת לחוץ לארץ .  ---  פרובסס,פיר  ---  1965  ---  

נמכר דער קנעכט .  ---  באשעוויס,יצחק  ---  1967  ---  

נמכר דקמרון .  ---  בוקאצ'ו,ג'ובאני  ---  1965  ---  א-ד

נמכר דרומה ליאווה .  ---  מקלין,אליסטייר  ---  1966  ---  עברית - חמדה אלון .

נמכר דרכים לשיפור ההוראה .  ---  אמידון,אדמונד הנטר,אליזבט  ---  1966  ---  

נמכר האישיות יסודותיה ומבנה מנקודת ראות ביו חברתית .  ---  מרפי,גרדנר  ---  1965  ---  

נמכר האם .  ---  גורקי,מ  ---  1966  ---  

נמכר הבכור לבית אב"י .  ---  עמר,דבורה (עומר,דבורה)  ---  1967  ---  

נמכר הומאניזם סוציאליסטי :  ---  פרום,אריך (ע)  ---  1967  ---  עברית - נחמן בן עמי .

נמכר החי על המת  ---  מגד,אהרן  ---  1965  ---  

נמכר היומן המיני שלי .  ---  ווילסון,קולין  ---  1965  ---  

נמכר היפנוזה ותופעות הנפש .  ---  וואהל,אלי  ---  1967  ---  

נמכר היפנוזה שיטתית .  ---  וואהל,אלי  ---  1966  ---  

נמכר הלב  ---  אמיציס,אדמונד די  ---  1966  ---  תרגם: י. הלמן

נמכר הלילה ימות אדם .  ---  סטאנדיש,ר א  ---  1965  ---   "כוכב המערב" סדרת מערבונים נבחרים .

נמכר הם צנחו בלילה .  ---  מרשל,ס ל א  ---  1966  ---  

נמכר המאבק על המים :  ---  קלי,אלישע  ---  1965  ---  

נמכר המדע בחיי יום יום .  ---  הולדין,ג' ב ס  ---  1966  ---  

נמכר המדע והעולם המודרני .  ---  ווייטהד,א נ  ---  1967  ---  

נמכר המהפכה המדעית והעולם המתפתח .  ---  נסיהו,מרדכי  ---  1965  ---  

נמכר המזל שיחק לי :  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1965  ---  תירגם - מ בן אליעזר

נמכר המלחין והשוטר  ---  אשמן שגב,שושנה  ---  1965  ---  

נמכר המלחמה בחברה המודרנית .  ---  ביוקאן,אלסטייר  ---  1967  ---  עברית - נ בן עמי .

נמכר המרגל שחזר עם הזהב .  ---  פלמינג,יאן  ---  1966  ---  

נמכר המשיח מאיזמיר :  ---  ספיבק,יצחק  ---  1967  ---  

נמכר הנצחון בראי הקריקטורה .  ---    ---  1967  ---  בהוצאת קוסיגין ושות' .

נמכר הסוסון בעל רעמת הזהב .  ---  ירשוב  ---  1966  ---  

נמכר העליה לרגל בימי הבית השני :  ---  ספראי,שמואל  ---  1965  ---  

נמכר העקוב למישור :  ---  רבינסון,יעקב  ---  1965  ---  

נמכר הפועל הצעיר  ---  שפירא,יוסף  ---  1967  ---  

נמכר הצילום .  ---  בורנשטיין,יעקב  ---  1967  ---  

נמכר הקרב  ---  בן אהרן,יריב  ---  1966  ---  

נמכר הקרב בקניון הדמים  ---  ברמן,ארצ'יבלד ג  ---  1967  ---  

נמכר הרוח מטירת קאנטרוויל .  ---  וויילד,אוסקאר  ---  1966  ---  תירגם - א כרמי .

נמכר הרי ירושלים וכל היסורים :  ---  בית אריה,מלאכי  ---  1967  ---  

נמכר הרמן ודורותיאה  ---  גתה  ---  1967  ---  אפופיאה בתשעה שירים . תרגם יוסף ליכטנבום . עם מבוא מאת המתרגם .

נמכר הרפתקאות דנידין בקבוץ  ---  שריג,און  ---  1966  ---  

נמכר הרפתקות צ'יפופו במכסיקו .  ---  בורנשטין לזר,תמר  ---  1965  ---  

נמכר הרפתקות צ'יפופו בסין  ---  בורנשטין לזר,תמר  ---  1966  ---  

נמכר הרצח במעון הסטודנטים .  ---  כריסטי,אגאטה  ---  1967  ---  

נמכר הרצח בנשף המסכות .  ---  כריסטי,אגאטה  ---  1967  ---  

נמכר השיר יה חי לי לי הה עמלי ומחברו בר נש הוא נח שפירא .  ---  רבינא,מנשה  ---  1966  ---  

נמכר השרות המסוכן .  ---  פירו,גאסטון  ---  1965  ---  

נמכר התאגיד מהותו ויצירתו .  ---  פרוקצ'יה,ג  ---  1965  ---  

נמכר התבה המעופפת ועוד שבעה עשר ספורים .  ---  אנדרסן,הנס כריסטין  ---  1967  ---  

נמכר התחיה .  ---  טולסטוי,ל נ  ---  1966  ---  

נמכר והקרן עודנה קיימת :  ---  גולדנברג,מוסה  ---  1965  ---  

נמכר וזה המעשה באוקאסן וניקולט  ---  גולדברג,לאה  ---  1966  ---  תרגמה מן המקור הצרפתי לאה גולדברג

נמכר זלוצ'וב ספר קהילת זלוצ'וב .  ---  קרוא,ברוך (ע)  ---  1967  ---  

נמכר זר פרחים :  ---  כספי,רחל  ---  1966  ---  

נמכר חברון בילדותי  ---  קמחי,עובדיה  ---  1966  ---  שירים מבוא מאת אברהם אלמאליח

נמכר חגיגת קיץ :  ---  אלתרמן,מנחם  ---  1965  ---  

נמכר חוזק חומרים ופרקי מכונות .  ---  נחמיאס,ד קגנוביץ,נ  ---  1966  ---  

נמכר חולות הזהב .  ---  תמוז,בנימין  ---  1967  ---  

נמכר חורז'ל ספר זכרון לקהילת חורז'ל  ---  לוש,ל  ---  1967  ---   כתוב בעברית ואידיש

נמכר חיוי הבלכי הכופר מחוראסאן.  ---  גיל,משה  ---  1965  ---  

נמכר חיות הבר אשר ידעתי :  ---  סטון,ארנסט תומפסון  ---  1966  ---  

נמכר חיי .  ---  צ'כוב,אנטון פאבלוביץ'  ---  1967  ---  

נמכר חיי יום יום ביוון בתקופת פריקלס  ---  פלאסלייר,רוברט  ---  1967  ---  

נמכר חיי יום יום ברומא .  ---  קארקופינו,ז'ירום  ---  1967  ---  

נמכר חיי ישראל החדשים .  ---  הרטום,אליה שמואל  ---  1966  ---  

נמכר חיי מריבה.  ---  ברוד,מאכס  ---  1967  ---  

נמכר חימו מלך ירושלים  ---  קניוק,יורם  ---  1966  ---  

נמכר חמשה שבועות בכדור מעופף  ---  וורן,ז'ול  ---  1965  ---  

נמכר חנה רובינא  ---  פניכל,אבא  ---  1967  ---  

נמכר חרוזי שואה  ---  מיליבנד,אברהם  ---  1966  ---  

נמכר טוטשין קריפה ספר זכרון לקהילות טוטשין קריפה  ---  אילון,בן ציון ח  ---  1967  ---  TUTCHIN KRIPPE

נמכר טלפטיה בחיי יום יום  ---  וואהל,אלי  ---  1966  ---  

נמכר טרייס רוכב שנית .  ---  מיצ'ל,דן  ---  1965  ---  

נמכר ידידי מגרה .  ---  סימנון,ז'ורז'  ---  1965  ---  תירגמה - הלית ישורון .

נמכר יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו .  ---  בן יעקב,אברהם  ---  1965  ---  

נמכר יהלומי הפשע .  ---  פלמינג,יאן  ---  1965  ---  

נמכר יומנה של נילי יום הלדתי .  ---  פרר,מוד  ---  1967  ---  

נמכר ימים אחדים .  ---  בק,אלכסנדר  ---  1966  ---  

נמכר יסודות הכדורגל .  ---  וינטרבוטום,ואלתר  ---  1966  ---  

נמכר יסודי מציאות והכרה :  ---  בראון,צבי א  ---  1967  ---  

נמכר יער וייעור בישראל.  ---  ארני,אפרים  ---  1965  ---  

נמכר כה אמר טוסבראהינדי .  ---  צבר,שמעון (המביא לבית הדפוס)  ---  1967  ---  

נמכר כל החלב והדבש .  ---  זך,נתן  ---  1966  ---  

נמכר כלי האסיף :  ---  אביצור,שמואל  ---  1966  ---  קציר ודיש, אסיף פירות .

נמכר ל טולסטוי לילדים .  ---  טולסטוי,ל  ---  1965  ---  

נמכר לודביפול ספר זכרון לקהילת לודביפול .  ---  אילון,נ (ע)  ---  1965  ---  LUDVIPOL . כתוב בעברית ואידיש

נמכר לורד ג'ים .  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1967  ---  + מהד' 2005 מצב מצוין

נמכר לידער מעשהלעך משלים .  ---  יהואש  ---  1965  ---  

נמכר לילות לבנים .  ---  דוסטוייבסקי,פיודור מיכאילוביץ'  ---  1966  ---  

נמכר לפני היות הפילוסופיה :  ---  פרנקפורט,ה ואחרים  ---  1967  ---  

נמכר מאנדי .  ---  הוטורן,גאי רוזנברג,ג'סי  ---  1965  ---  

נמכר מדינה וחזון מדינה.  ---  צייטלין,אהרן  ---  1965  ---  

נמכר מדינות ערב בימינו .  ---  שמעוני,יעקב  ---  1965  ---  

נמכר מדע ההוויה ואומנות החיים .  ---  מהרישי מהש יוגי  ---  1966  ---  

נמכר מדריך רחובות חולון .  ---    ---  1965  ---  

נמכר מוסד האומבודסמן  ---  בוים,ליאון  ---  1965  ---  

נמכר מחפשי האוצר :  ---  נסביט,אדית  ---  1967  ---  מאנגלית - עדנה שחף .

נמכר מטבעות היהודים בימי בית שני  ---  משורר,יעקב  ---  1966  ---  

נמכר מיט אפענע אויגן .  ---  ריספלער,מאיר  ---  1965  ---  

נמכר מיכאל קולהאס .  ---  קלייסט,היינריך פון  ---  1966  ---  

נמכר מילון רפואי עברי אנגלי.  ---  ריבק,ב.  ---  1966  ---  

נמכר מילון שימושי עברי אספראנטו .  ---  מורז'אן,יוסף  ---  1967  ---  

נמכר מיתוסים עבריים :  ---  גרייבס,רוברט. פאטאי,רפאל  ---  1967  ---  

נמכר מכתב בחולות  ---  קורן,ישעיהו  ---  1967  ---  

נמכר מלחמת העצמאות .  ---  לורך,נתנאל  ---  1966  ---  

נמכר מסביב לעולם בשמונים יום .  ---  ורן,ז'ול  ---  1967  ---  

נמכר מסות חדשות על שכל האדם .  ---  לייבניץ,גוטפריד וילהלם  ---  1967  ---  

נמכר מסיבות תלויות בנו .  ---  וייס,שבח  ---  1967  ---  

נמכר מסע צלב של ילדים .  ---  ברכט,ברטולט  ---  1967  ---  עם עשרים וארבע ליטוגרפיות של גרשון קניספל . עם מבוא מאת ווילם סנדברג . ואחרית דבר מאת מתי מגד .

נמכר מסעי נוצרים לארץ ישראל  ---  איש שלום,מיכאל  ---  1965  ---  

נמכר מעבר לטוב ולרוע לגניאלוגיה של המוסר .  ---  ניטשה,פרידריך  ---  1967  ---  

נמכר מעשה בציר .  ---  גולדברג,לאה  ---  1965  ---  

נמכר מעשה הנר  ---  פאראדיי,מיכאל  ---  1966  ---  תרגם - יוסף נהיר . ערך - יצחק כפכפי .

נמכר מקום אחר  ---  עוז,עמוס  ---  1966  ---  

נמכר מקוף המוות  ---  בלוך,רוברט  ---  1965  ---  

נמכר מרובה הקשת עד פצצת המימן  ---  ברודי,ברנרד ופאון  ---  1966  ---  

נמכר מתוך רמצי האפר :  ---  פלאת,סילביה  ---  1965  ---  מהדורה דו-לשונית .

נמכר מתיא פסקל המנוח .  ---  פיראנדלו,לואיג'י  ---  1966  ---  

נמכר מתמטיקה להנאתך .  ---  פרלמן,יעקב  ---  1966  ---  

נמכר נשואי העדן והשאול.  ---  בלייק,ויליאם  ---  1967  ---  "רינטרה שואג ומנפנף אשיו באויר המעיק;/עבים רעבים מטים על פני תהום./ענו היה, וישמר הצדיק צעדו/במשעול הרה סכנות,/בגיא צלמות./ורדים שתולים בינות לערוגות הקוצים." (מתוך "הויכוח")

נמכר סוסת הערבה.  ---  גריפיתס,הלן  ---  1965  ---  עברית - מרים אורן.

נמכר סוציאליזם מול ניאו קפיטאליזם .  ---  דרך,שלמה (ע)  ---  1967  ---  

נמכר סיוט בורוד  ---  מקדונלד,ג'ון ד  ---  1966  ---  

נמכר סייר החלל .  ---  מק ויקר,אנגוס  ---  1966  ---  

נמכר סין הענק במזרח .  ---  סנאו,אדגר  ---  1966  ---  

נמכר סיפורו של נמל תל אביב  ---    ---  1965  ---  

נמכר ספורי ילדים  ---  צ'חוב,א  ---  1965  ---  

נמכר ספר האחים .  ---  תדהר,דוד (ע)  ---  1966  ---  60 שנה להווסדה של הלשכה . 1966 - 1906

נמכר ספר החלומות של ימינו .  ---  קונויצקי,תדיאוש  ---  1966  ---  

נמכר סקר אדריכלי היסטורי ת"א יפו .  ---    ---  1967  ---  

נמכר עבודת השחקן על עצמו .  ---  סטניסלבסקי,ק ס  ---  1966  ---  

נמכר עוץ לי גוץ לי .  ---  שלונסקי,אברהם  ---  1967  ---  

נמכר על אדמת העברית .  ---  כצנלסון שזר,רחל  ---  1966  ---  

נמכר על גבול שני עולמות .  ---  צייטלין,הלל  ---  1965  ---  

נמכר על הגדה השמאלית .  ---  כרמל,טוביה  ---  1966  ---  

נמכר על נהרות ספרד .  ---  ברנשטיין,שמעון (ע)  ---  1965  ---  קינות כמנהג ספרד על חורבן ירושלים ועל הפורענויות עד גזירות קנ"א לפי כתב יד יחיד בעולם בספריה הממלכתית בליסבון .

נמכר על סיפורו של יעקב שטיינברג "העיוורת"  ---  פרי,מנחם  ---  1967  ---  

נמכר עפולה עיר יזרעאל .  ---  וילנאי,זאב  ---  1966  ---  

נמכר פגישות :  ---  בובר,מ מ  ---  1965  ---  

נמכר פדרה *  ---  רסין,ז'ן  ---  1967  ---  מצרפתית - נתן אלתרמן

נמכר פואמות דוקומנטריות .  ---  עומר,דן  ---  1967  ---  מבחר מחשבות ספרותיות-אוטוביוגרפיות.

נמכר פטריק קים איש הקאראטה .  ---  ויטפורד,ברט  ---  1967  ---  

נמכר פיטר פן .  ---  ברי,ג'ימס מתיו  ---  1966  ---  תרגם - בנימין גלאי

נמכר פיטר פן .  ---  בארי,ג' מ  ---  1966  ---  

נמכר פילוסופיה.  ---  יורמסון,ג' או (ע)  ---  1967  ---  עורך המהדורה העברית: פרופ' ב ע שרפשטיין.

נמכר פלוצק .  ---  אייזנברג,אליהו (ע)  ---  1967  ---  כתוב בעברית ואידיש .

נמכר פסלי האבדון .  ---  ויטפורד,ברט  ---  1965  ---  

נמכר פסלים יחיאל שמי  ---  שמי,יחיאל  ---  1965  ---  

נמכר פרקי ילדות :  ---  ברקוביץ,י ד  ---  1966  ---  

נמכר צ'ונדולינו :  ---  ואמבא (לואיג'י ברטלי)  ---  1965  ---  מאיטלקית - י מ פצ'יפיצ'י

נמכר ציד המדענים הגרמניים .  ---  בר זוהר,מיכאל  ---  1965  ---  

נמכר צמחי בר בארץ ישראל  ---  פינברון דותן,נעמי  ---  1965  ---  

נמכר צעדים בחול  ---  אופק,אוריאל  ---  1966  ---  

נמכר קדישמן .  ---  רסטאני,פייר  ---  1966  ---  

נמכר קומץ עפר .  ---  וו,איבלין  ---  1967  ---  

נמכר קורות טום ג'ונס  ---  פילדינג,הנרי  ---  1967  ---  מאנגלית - אסתר כספי

נמכר קיץ של זהב  ---  אלירז,ישראל  ---  1967  ---  

נמכר ר' תנחום .  ---  האפער,יחיאל  ---  1966  ---  

נמכר ראשי תיבות וקיצורים : [ראשי-תיבות וקיצורים]  ---    ---  1967  ---  החוברת מציגה רשימה אחידה קיצורי מונחים המותרים לשימוש בצה"ל.

נמכר רבי מנחם מנדל מקוצק .  ---  פאקס,יוסף  ---  1967  ---  

נמכר רביזור.  ---  גוגול,נ ו  ---  1965  ---  

נמכר רובה ציד .  ---  יאסושי,אינואה אנגו,סאקאגוצ'י  ---  1965  ---  שני סיפורים יפאניים. תירגם אהרן אמיר

נמכר רובינזון קרוזו  ---  דיפו,דניאל  ---  1965  ---  

נמכר רומאנים וסיפורים  ---  פושקין,א ס  ---  1965  ---  מרוסית - מ ז ולפובסקי

נמכר ריפיפי במזרח התיכון.  ---  לה ברטון,אוגוסט  ---  1965  ---  

נמכר רסמוס והנודד  ---  לינדגרן,אסטריד  ---  1966  ---  תרגם:גבריאלה אלדור

נמכר שבחי הסיכלות .  ---  אראסמוס מרוטרדאם  ---  1966  ---  

נמכר שבלי פז  ---  אריאל,ז.  ---  1966  ---  

נמכר שבת ומועד בדרוש ובחסידות  ---  קריב,אברהם (ע)  ---  1966  ---  כינס והקדים מבוא - אברהם קריב

נמכר שחרור המחנות.  ---    ---  1965  ---  דפי עזר למרצה.

נמכר שלגי הקילימנג'רו .  ---  המינגווי,ארנסט  ---  1965  ---  תירגום - מירי דור, דן סואן, א (דלדן) לבני .

נמכר שלום לך אורחת .  ---  אליצור,רבקה  ---  1966  ---  

נמכר שלטון ומרדנות  ---  תומפסון,רוברט  ---  1967  ---  

נמכר שעון החול  ---  הולדן,ד  ---  1967  ---  

נמכר שערי היער .  ---  וויזל,אליעזר  ---  1967  ---  

נמכר שרטוט פרספקטיבי .  ---  ניאגו,ש  ---  1965  ---  

נמכר תולדות הדואר בארץ ישראל .  ---  אריה,פ  ---  1966  ---  

נמכר תולדות המדע.  ---  ימר,משה  ---  1965  ---  עם הקדמה מאת פרופ' ש סמבורסקי.

נמכר תולדות המחשבה הכלכלית  ---  רול,אריק  ---  1966  ---  מאנגלית - י טישלר .

נמכר תולדות הפילוסופיה היהודית :  ---  ברעלי,גלעד לוי,שמעון  ---  1967  ---  ערכו לפי הרצאותיו של ד"ר אליעזר שבייד .

נמכר תולדות תורת המדינה .  ---  סאביין,ג'ורג' ה  ---  1965  ---  א+ב

נמכר תורת האלוהות של ר' משה קורדובירו.  ---  בן שלמה,יוסף  ---  1965  ---  

נמכר תכידס מחשמל גנבים .  ---  סתר,עדו  ---  1966  ---  

נמכר תעלוליה של סופי.  ---  דה סגיר  ---  1966  ---  מצרפתית - יצחק לבנון

נמכר תעלומת הצוואה הכפולה .  ---  כריסטי,אגאטה  ---  1967  ---  

נמכר תפילת סליחות  ---  גלאנץ,לייב  ---  1965  ---  

נסיך הכסף א+ב.  ---  טולסטוי,א ק  ---  1967  ---  תרגם: אברהם קריב . ספר ראשון + ספר שני .

נעורים .  ---  קונראד,ג'וזף  ---  1965  ---  תירגמו - מ בן אליעזר, י בן יעקב

נעורים חסרי מנוח .  ---  פאוסטובסקי,קונסטנטין  ---  1967  ---  

נצרת עלית .  ---  גרא,גרשון  ---  1966  ---  

נשים לשלום תפילה  ---  יבי  ---  1967  ---  

סודות יום הפלישה  ---  פרו,ג'יל  ---  1966  ---  

סוציאליזם וחברת השפע .  ---  גורץ,אנדרה  ---  1965  ---  מצרפתית - אליהו פורת .

סוציולוגיה פוליטית .  ---  אייזנשטדט,ש א  ---  1965  ---  

סין הענק המתעורר .  ---  מדזיני,מירון  ---  1965  ---  

סיפורי ווארשה  ---  ברגנר,הרץ  ---  1966  ---  תירגם - משה יונגמן .

סיפורי סניגור  ---  חוטר ישי,אהרון  ---  1965  ---  

סיפורים מצויירים  ---  גוטמן,נחום  ---  1967  ---  

סל הענבים :  ---  ירדני,גליה   ---  1967  ---  

סליחה שניצחנו .  ---  קישון,אפרים דוש  ---  1967  ---   במשרד הקדשות עו' עם הקדשת המחברים .

סמבו ואני .  ---  הרמן,צבי  ---  1965  ---  

סמלי צבא הגנה לישראל .  ---    ---  1966  ---  

סנחריב ביהודה  ---  אריכא,יוסף  ---  1965  ---  רומן הסטורי

ספארטאקוס  ---  פאסט,הווארד  ---  1967  ---   עברית - רות ליבנית

ספר דד מרדכי  ---  אלגמיל,יוסף לוי,חיים (המלה"ד)  ---  1966  ---  הוצאת חברת "הצלחה לבני מקרא"

ספר העיקרים לר' יוסף אלבו.  ---  שביד,אליעזר (ההדיר וצירף מבוא)  ---  1967  ---  

ספר תהלים *  ---  הירש,שמשון רפאל  ---  1966  ---  

עולם אחר .  ---  זיו אב,יצחק  ---  1967  ---  סינגפור, אוסטרליה, ניו זילנד, פיליפינים, הונקונג, יפאן, תאילנד .

עולמה של רומי  ---  גרנט,מיכאל  ---  1967  ---  

עיטורי תורה .  ---  גרינברג,אהרן יעקב  ---  1965-70  ---  מדף 17 ( 7 כרכים) .

עיני מיתר  ---  רז,הרצליה  ---  1966  ---  

עיר ויהודיה.  ---  ביקל,שלמה  ---  1967  ---  בלווית מבוא מאת דב סדן.

על הטרגדיה היוונית .  ---  צור,ראובן  ---  1966  ---   בחנות + עו' במצב טוב מאוד .

על הספקנות  ---  האזרחי,פפיטה  ---  1966  ---  

על מצבו של האדם .  ---  שדה,פנחס  ---  1967  ---  

על קץ העידן האירופי :  ---  באראקלאף,ג'פרי  ---  1967  ---  עברית - דליה טסלר

עלי בבא וארבעים השודדים .  ---  ריבלין,יוסף יואל (תרגם)  ---  1965  ---  

עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי .  ---  שיירר,ויליאם ל  ---  1965  ---  

עם חותר אל חוף .  ---  בראגינסקי,יהודה  ---  1965  ---  

עמוד האש .  ---    ---  1967  ---  

עפר נוהר  ---  גלעד,זרבבל  ---  1965  ---  

ערים במדבר .  ---  נגב,אברהם  ---  1966  ---  

עת ינוסו הצללים  ---  קפלן,בינה  ---  1966  ---  

עתודתו של גנרל פאנפילוב .  ---  בק,אלכסנדר  ---  1967  ---  מרוסית - שלמה אבן שושן

פאלניץ ספר פאלניץ .  ---  שטאקפיש,דוד (ע)  ---  1967  ---  כתוב באידיש ועברית .

פאסטר ומדע זמננו .  ---  דיבוס,רניי  ---  1966  ---  

פאפא יאנארוס :  ---  קאזאנצאקי,ניקוס  ---  1966  ---  

פגודות הזהב .  ---  חבס,ברכה  ---  1966  ---  

פילוסופיית הכלכלה  ---  רובינסון,ג'ואן  ---  1965  ---  מאנגלית - אליהו פורת מבוא למהדורה העברית - אליעזר הכהן

פיקוד המרכז מלחמת ששת הימים .  ---    ---  1967  ---  במשרד הקדשות עו' עם הקדשה של עוזי נרקיס .

פליאות ראשונות .  ---  מירום,פטר  ---  1966  ---  כתבה: רנה שני .

פנאי .  ---  זלדה  ---  1967  ---  

פניני חכמה .  ---  שטינברג,ישראל  ---  1966  ---  

פצעי בגרות  ---  ברטוב,חנוך  ---  1965  ---  

פרי עץ הדר .  ---  טולקובסקי,שמואל  ---  1966  ---  

פרק א פרק ב  ---  ויזלטיר,מאיר  ---  1967  ---  

פרקי שליחות  ---  תמיר,שלמה (ליפסקי)  ---  1967  ---  

פרקים בתולדות המחשבה המדינית  ---  קליינברגר,רות  ---  1965  ---  

פרקים נבחרים בתקופת העליה השניה .  ---  גורני,יוסף (ע)  ---  1966/7  ---  

פרשיות נעלמות שטרם פורסמו  ---  לביא,ישעיהו  ---  1966  ---  

פרשת המדע.  ---  דיץ,דוד  ---  1967  ---  

פשר דיני הנזיקין בתלמוד.  ---  אלבק,שלום  ---  1965  ---  +מהדורת 1990 בדביר

צבא אזרחים  ---  דורמן,מנחם  ---  1965  ---  

צבת ראשונה :  ---  אמיר,אהרון ואחרים  ---  1966  ---  דיונים של התנועה הכנענית בהשתתפות חברים ואורחים, ביניהם: אהרן אמיר, אמנון רובינשטיין, חיים באר ונסים רג'ואן.

צה"ל בגבורתו .  ---  גוטוטר,יצחק  ---  1967  ---  

צ'יטי צ'יטי בנג מכונית הפלא.  ---  פלמינג,יאן  ---  1966  ---  

ציידי הפילים .  ---  מיין ריד  ---  1965  ---  

ציפייה ועוד סיפורים  ---  בירשטיין,יוסל  ---  1966  ---  

צליחת הכנרת 8 .  ---    ---  1965  ---  

צמיחה שכלית של ילדים קטנים  ---  אייזקס,ס  ---  1967  ---  עברית - אורי רפ

צעדים באש :  ---  אריכא,יוסף  ---  1967  ---  כתבים / מבחר סיפורים ***

צפונות ואגדות .  ---  בן גריון, מיכה (ברדיצ'בסקי)  ---  1967  ---  אגדות עם יהודיות מכל הדורות, בעיבוד חופשי של המחבר.

קהילות והתפתחותן  ---  באטן,ת ר  ---  1967  ---  

קו ההשמדה של נאצר .  ---  שמורה,אהוד (ע)  ---  1967  ---  

קומדיה של טעויות .  ---  שקספיר  ---  1965  ---  

קורות היהודים בספרד המוסלמית .  ---  אשתור,א  ---  1966  ---  א-ב

קזבלן .  ---    ---  1966  ---  תכניה .

קירה גיאורגיאבנה :  ---  ניקראסוב,ויקטור  ---  1965  ---  תירגמה - אראלה אור

קרקע ורוח .  ---  קלויזנר,ישראל  ---  1966  ---  

קשוט .  ---  ילין גינת,יהודית  ---  1967  ---  

קשר קאטילינה .  ---  סאלוסטיוס קריספוס,גאיוס  ---  1966  ---  

ר' שמעיה מברך המועדות :  ---  דיק,אייזיק מאיר  ---  1967  ---  

ראשוני אדם .  ---  דופ,קתרין אלישבע  ---  1965  ---  מאנגלית: יעקב מדיני .

ראשי החנית  ---  אלטיירי,ג'יימס  ---  1965  ---  

ראשי תיבות וקיצורים : [ראשי-תיבות וקיצורים]  ---    ---  1967  ---  החוברת מציגה רשימה אחידה קיצורי מונחים המותרים לשימוש בצה"ל.

רובנה לזכר רובנה  ---  גל,אברהם (ע)  ---  1967  ---  ROVNO כתוב בעברית

רודף המרגלים בקהיר  ---  סאנסום,א ו  ---  1966  ---  

ריגלתי בארצות הברית  ---  מונט,פאול  ---  1966  ---  

ריקודי עם :  ---  קדמן,גורית  ---  1966  ---  

רישומים :   ---  ונטיק,מלכה  ---  1967  ---  

רישומים וציורים  ---  שטרן,יוסי  ---  1965  ---  

רשות הרבים :  ---  אבינרי,שלמה  ---  1966  ---  

רשת זורגה .  ---  דיקין,פ סטורי,ג  ---  1967  ---  

שבתי צבי א :  ---  שלום,גרשם  ---  1967  ---  כרך א בודד.

שוינציאן ספר זכרון לעשרים ושלוש קהילות שנחרבו באזור שוינציאן.  ---  קאנץ,שמעון (ע)  ---  1965  ---  SVINTZIAN

שורשים ומגמות :  ---  רבינוביץ,ישעיה  ---  1967  ---  

שושנת הים .  ---  ג'ומאלי,נג'אתי  ---  1966  ---  

שחמט .  ---    ---  1967  ---  שנה ששית מס. 9 ספטמבר 1967

שחרית של אתמול  ---  צור,יעקב  ---  1965  ---  

שטארקער פון אייזן  ---  באלבערישסקי,מ  ---  1967  ---  

שטערן אין שטויב .  ---  מאנגער,איציק  ---  1967  ---  

שי וגיל  ---  טנא טילס,רות  ---  1967  ---  

שיחות ערב  ---  רצהבי,יהודה (ליקט ותירגם)  ---  1966  ---  

שיינדל פלדנקרייז  ---  פלדנקרייז,שיינדל  ---  1966  ---  

שיר השירים.  ---  גור אריה,מ.  ---  1966  ---  מהדורה דו-לשונית עברית ואנגלית.

שירה גילית חדשה .  ---    ---  1966  ---  מבחר ומבוא דאהי או הוויינה. נוסח עברי בידי פנינה נוה .

שירי שנים שונות .  ---  יבטושנקו,יבגני  ---  1966  ---  

שירים .  ---  מיסטראל,גבריאלה  ---  1966  ---  

שירים חדשים מן הגניזה .  ---  שירמן,חיים  ---  1965  ---  

שירים לרפואה .  ---  קסטנר,אריך  ---  1965  ---  

שכונת חאפ .  ---  תלפז,גדעון  ---  1966  ---  

שכלול היכולת .  ---  פלדנקרייז,משה  ---  1967  ---   +_ עו' בהוצאת מכון פלדנקרייז שנת 2000 .

שלושה מחזות :  ---  אלירז,ישראל  ---  1966  ---  

שלישיית התאומים והבריחה הנועזת .  ---  גבורי,חיים  ---  1967  ---  

שמואל כץ .  ---  כץ,שמואל   ---  1967  ---  

שמונה אקלוגות .  ---  רדנוטי,מיקלוש  ---  1966  ---  

שמות המשפחה בישראל .  ---  אשל,משה חנינא  ---  1967  ---  

שני מחזות מיסוגיניים  ---  זכריה,דן  ---  1967  ---  

שני סיפורי אהבה ארצישראליים :  ---  סמילנסקי,משה  ---  1965  ---  

שנתון ישראל לאמנות הצילום 2 .  ---  מירום,פטר (ע)  ---  1965  ---  

שנתון ישראל לאמנות הצילום 3 .  ---  מירום,פטר  ---  1966  ---  

שעת ילדה .  ---  אפפל,שולמית  ---  1965  ---  במשרד הקדשות עו' עם הקדשת המחברת .

שפה מיתוס אמנות .  ---  שוורץ,משה  ---  1966  ---  

ששת ימי מלחמת הנצחון :  ---    ---  1967  ---  

שתי הספות .  ---  בוסקלה גוטמן,מרים  ---  1966  ---  רשומים: נחום גוטמן .

תביעה :  ---  כרמי,ט.  ---  1967  ---  

תהיות  ---  עמיר פינקרפלד,אנדה  ---  1967  ---  

תולדות ההלכה התלמודית  ---  דה פריס,בנימין  ---  1966  ---  

תולדות היהודים באפריקה הצפונית :  ---  הירשברג,ח ז  ---  1965  ---  כרך ראשון - מימי קדם ועד מחצית המאה השש עשרה. כרך שני - מימי הכיבושים העותמאניים ועד זמננו.

תולדות המחשבה המדינית  ---  קנצלר,שאול  ---  1967  ---  כרך שלישי

תולדות הפילוסופיה :  ---  סולה,משה זאב  ---  1965  ---  

תולדות עם ישראל בדורנו.  ---  קירשנבוים,ש ל  ---  1965  ---  

תל אביב יפו .  ---  קליר,מתתיהו ואחרים (ע)  ---  1965  ---  

תל אביב יפו הגדולה בערי ישראל .  ---  וילנאי,זאב  ---  1965  ---  

תעלומה בכחול  ---  מקדונלד,ג'ון ד  ---  1967  ---  

תעלומת העיט השחור .  ---  ברמן,ארצ'יבלד ג  ---  1967  ---  

תרבות הגוף וחינוך  ---  הרפז,שולמית  ---  1967  ---  


אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה                                                                      אינדקס ספרים ראשי  ספרים משומשים
רובינזון ספרים
  רובינזון ספרים - נחלת בנימין 31, ת.ד. 4308 תל-אביב 61042   rob_book@netvision.net.il

 ניתאי נאמן, בנייה וקידום אתרים (SEO) -      שחיית תינוקות    צימר    גפת    אמירים    ספרים משומשים   

ספרים משומשים - ספרים עתיקים - קונים ספרים משומשים - ספרים ישנים