רק ספרים הנמצאים במדור "מחסן" נוכחים לבטח על מדפינו. נא לא להגיע לחנות טרם שבדקתם את המצאות הספר באמצעות פניה.

ספרים - ספרים משומשים - רובינזון ספרים

אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה

קניית ספרים משומשים         חיפוש ספרים         חנות ספרים


1001 ספרים בעמוד זה

ר' א י אונטרמן  ---    ---    ---  

ר' אברהם אבן עזרא המדקדק *  ---  בכר,בנימין זאב  ---  תש"ל   ---  

ר' אברהם שלמה זלמן סלומון  ---  קרסל,ג  ---  תשל"ז  ---  תר"ג 1843. פרק בתולדות היאחזותנו בירושלים. יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך גנזי עתונות יהודית גרמנית בצירוף מבוא והערות

ר' אליעזר הגדול  ---  ברושי,ז  ---  תשכ"ה  ---  

ר' אליעזר ליפמן פ' פרינץ  ---  פוזנר,עקיבא ב  ---  תרצ"ט  ---  

ר' בנימין זכרונו לברכה .  ---    ---    ---  

ר' בצלאל לפין .  ---  ילין,י י (ע)  ---  תרפ"ו  ---  ר' לפין ניכר בעסוקיו למען הכלל בעיקר בעת מלחמת העולם הראשונה,בירושלים וביפו.

ר' חסדאי קרשקש. [רבי חסדאי קרשקש].  ---  הרוי,זאב  ---  2010  ---  ביוגרפיה של ההוגה יליד ברצלונה בן המאה ה-14. החלק המוקדש לחייו מתמקד במנהיגותו בפרעות 1391 ולאחריהן. עיקר הספר מציג את ביקורתו על אריסטו והרמב"ם וסוגיות בהגותו לרבות יחסו לא"י, לעצמאות יהודית ולימות המשיח.

ר' יהודה החסיד :  ---  דן,יוסף  ---  2006  ---  מונוגרפיה המוקדשת לחייו ולמפעלו הספרותי והרוחני של ר' יהודה החסיד (המאה ה-12-13).

ר' יהודה החסיד :  ---  דן,יוסף  ---  2006  ---  מונוגרפיה המוקדשת לחייו ולמפעלו הספרותי והרוחני של ר' יהודה החסיד (המאה ה-12-13).

ר' יוזפא שמש דקהילת וורמיישא  ---  איידלברג,שלמה  ---   1991  ---  אופי חיי הקהילה:חברה כלכלה ודת כפי שמשתקפים בכתביו של יוזפא ובפנקס הקהילה

ר' יוסף אליהו שלוש ז"ל  ---  אלמאליח,א עבאדי,י א  ---    ---  

ר' יוסף בן אברהם חיון  ---  גרוס,אברהם  ---   1993  ---  חקר תרבות יהודי פורטוגל במאה ה- 15, מבט על אישיות מרכזית: רב העיר.

ר' יוסף בן אברהם חיון  ---  גרוס,אברהם  ---   1993  ---  חקר תרבות יהודי פורטוגל במאה ה- 15, מבט על אישיות מרכזית: רב העיר.

ר' יוסף מרוסהיים כתבים היסטוריים  ---  פרנקל גולדשמידט,חוה(ע).  ---   1996  ---  כרוניקה של יהודי גרמניה במאה ה 16. כולל רקע, מבואות, מפתחות נספחים. ההדירה ותירגמה: חוה פרנקל גולדשמידט

ר' יוסף מרוסהיים כתבים היסטוריים  ---  פרנקל גולדשמידט,חוה(ע).  ---   1996  ---  כרוניקה של יהודי גרמניה במאה ה 16. כולל רקע, מבואות, מפתחות נספחים. ההדירה ותירגמה: חוה פרנקל גולדשמידט

ר' יוסף קארו  ---  ורבלובסקי,ר"י צבי  ---   1996  ---  על יומן מיסטי לא ידוע: מגיד ישרים מאנגלית: יאיר צורן

ר' יוסף קארו .  ---  ורבלובסקי,ר"י צבי  ---  תשנ"ו  ---  תרגם מאנגלית: יאיר צורן .

ר' יוסף קארו :  ---  בן נאה,ירון ואחרים  ---  2021  ---  ביוגרפיה של ענק הרוח מצפת של המאה ה-16, ב-3 חלקים מאת 3 חוקרים: הרקע ההיסטורי, החברתי והתרבותי של חיי קארו (מאת ירון בן נאה); מפעל הפסיקה שלו - ה'בית יוסף' והשו"ע (מאת חגי פלאי); ומשנתו הקבלית (מאת משה אידל)

ר' יוסף ששפורטש  ---  עמינח,נח  ---   1995  ---  על קהילות אלג'יר במאה ה 16. כולל רקע הסטורי ומפתחות.

ר' יעקב מרגלית .  ---  ברוכסון,צפורה  ---  תשל"ח  ---  הוגש כמילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר מוסמך במחלקת לתולדות ישראל

ר' יעקב סלאמה  ---  שרף,מיכל  ---  תשנ"ז  ---  חוברת זכרון: פרטים ביוגרפיים ואחרים.

ר' יצחק אבן גיאת  ---  כץ,שרה  ---   1994  ---  חייו ופעלו הספרותי של אחד האישים המרכזיים של יהדות ספרד במאה ה 11 פייטן ומשורר

ר' יצחק עראמה ומשנתו  ---  הלר וילנסקי,שרה  ---  תשט"ז  ---  

ר' ישעיהו שפירא .  ---  דניאל,ש  ---  תש"ו   ---   נמצא תחת שפירא

ר' ישראל בעל שם טוב .  ---  באדער,גרשם  ---  1922  ---  

ר' ישראל סלנטר *  ---  רוזנפלד,שמואל  ---   1914  ---  + עו' עם לקורות הרבנות מאת ש א הורודצקי תרע"א

ר' ישראל סלנטר :  ---  אטקס,עמנואל  ---  תשמ"ד  ---  

ר' לוי בן גרשם וכריסטופר קולומבוס - גלוי יבשת אמריקה.  ---  דורי,ניצה  ---  2019  ---  לילדים. הרלב"ג המציא שני מכשירי תצפית אסטרונומיים שבאחד מהם, כך נטען בספר, השתמש קולומבוס במסעותיו.

ר' מנחם רקנאטי המקובל  ---  אידל,משה  ---   1998  ---  סקירת קורותיו של אחד מחשובי במקובלים של ראשית הקבלה, באיטליה מאות 14/13.

ר' משה בן נחמן :  ---  ישראלי,עודד  ---  2020  ---  מחקר בהתהוותה והתפתחותה של גישתו הדתית של רמב"ן על כל מרכיביה, מ'כוונת כל המצוות' עד משנתו המשיחית. הספר דן בכל קורפוס יצירתו ובוחן את התגבשותו הרעיונית על -רקע תחנות חיים כגון ויכוח ברצלונה ועלייתו לא"י

ר' נחמן מבראסלאב סיפור חייו .  ---  אבן חן,יעקב  ---  1981  ---  

ר' עקיבא בן יוסף :  ---  ספראי,שמואל  ---  1970  ---  

ר' פינחס מיכאל זצ"ל  ---  בן עזרא,ע  ---  תשי"ג  ---  

ר' שלמה דאפיאירה .  ---  בראדי,חיים  ---  תרנ"ג  ---  

ר' שלמה יצחקי רש"י  ---  ליפשיץ,אליעזר מאיר  ---   1914  ---  

ר' שמעון בן צמח דוראן :  ---  כהן,רפאל  ---  2001  ---  פיוט הרשות-קרובה עם פרוש הרשב"ץ

ר' שמעון כהן מפרנקפורט .  ---  דשן,שלמה  ---  2003  ---  

ר' שמעון כהן מפרנקפורט :  ---  דשן,שלמה  ---  2006  ---  ביוגרפיה מלווה במבחר אגרות, תצלומים וסקירה גניאולוגית של משפחת שמעון כהן, כל זאת על רקע אפיונה של היהדות החרדית בגרמניה.

ר' שמעון כהן מפרנקפורט :  ---  דשן,שלמה  ---  2003  ---  ביוגרפיה מלווה במבחר אגרות,תצלומים וסקירה גניאולוגית של משפחת שמעון כהן,כל זאת על רקע אפיונה של היהדות החרדית בגרמניה.

ר' שמעיה מברך המועדות :  ---  דיק,אייזיק מאיר  ---  1967  ---  

ר תנחום .  ---  הופר,יחיאל  ---  1968  ---  

ראבי ג'אם.  ---  צדיקוב,דניאל  ---  2016  ---  רומן ביכורים המערב שימוש מופרז בקוקאין עם שחמת כבד

ראדאם ספר ראדאם  ---  פערלאוו,יצחק  ---   1961  ---   כתוב באידיש

ראדאמער צייטונג .  ---    ---  1922  ---  מס. 6 תשרי תרפ"ג 14.10.1922, מס. 9 חשון תרפ"ג , מס. 11 חשון תרפ"ג 17.11.1922, מס. 13 כסלו תרפ"ג 1.12.1922 , מס. 4 תשרי תרפ"ג 29.9.1922

ראדו.  ---  עבאדי,שי  ---  2012  ---  קטלוג המוקדש לדיוקנאות של המשורר והסופר ההומו- סקסואל ראדו קלפר שיצר האמן על-ידי צריבה על לוחות עץ מסוגים שונים בגודל אחיד [כולל ציור שמן אחד]. הקטלוג כולל משיריו של קלפר במקור ובתרגום לאנגלית.

ראדיחוב ספר זכרון לקהילות ראדיחוב לופאטין ויטקוב נובי חוליוב טופורוב סטניסלבטשיק סטרמילטש שטרוויץ...  ---  קרסל,גצל (עורך)  ---  1976  ---  

ראה .  ---  ריבלין,אפרים ואחרים (ע)  ---  1999  ---  כתב עת לחקר העברית באירופה .

ראה אותם שותקים...  ---  טרוינסקי,עזאי ואחרים  ---   1999  ---  עדויות לוחמים, תאור הקרב ויד לנופלים בקרב שהיה חלק ממבצע דני ובו נהרגו 45 מלוחמינו בהתקפת נגד משוריינת של הלגיון הירדני.

ראה ודע  ---  יעקב,פ  ---   1949  ---   חוברת א .

ראה ועשה .  ---  בק,י ספורטה,ר  ---  1963  ---  במשרד ילדים עו' משנת 1949 .

ראה שם  ---  משעול,אגי  ---   1999  ---  

ראו את החיה :  ---  בן יוסף,אורן  ---  2015  ---  דיון במניפולציות הלשוניות של המחשבה ההומניסטית שבאמצעותן הכשיר "הפרוייקט המוסרי" את העוול המוחלט של שעבוד בעלי החיים לצרכי האדם. הספר מציע צורת התבוננות חדשה לקראת תיקונה של תרבות-השמד האנושית

ראו את החיה :  ---  בן יוסף,אורן  ---  2015  ---  דיון במניפולציות הלשוניות של המחשבה ההומניסטית שבאמצעותן הכשיר "הפרוייקט המוסרי" את העוול המוחלט של שעבוד בעלי החיים לצרכי האדם. הספר מציע צורת התבוננות חדשה לקראת תיקונה של תרבות-השמד האנושית

ראובן  ---  ורנר,אלפרד  ---  1958  ---  

ראובן  ---  רובין,ראובן  ---   1994  ---  אוטוביוגרפיה ומבחר תמונות עברית:יעקב שרת

ראובן :  ---  רובין,ראובן  ---  1984  ---  הקדמה - ד"ר חיים גמזו מנהל מוזיאון תל אביב. עברית - יעקב שרת.

ראובן ביקור מולדת  ---  רובין,כרמלה (אוצרת)  ---   1998  ---  קטלוג, טקסט בעברית ובאנגלית

ראובן ביקור מולדת  ---  רובין,כרמלה (אוצרת)  ---   1998  ---  קטלוג, טקסט בעברית ובאנגלית

ראובן דיוקן עצמי  ---  רובין,ראובן  ---  !1993  ---  טקסט בעברית ובאנגלית

ראובן דיוקן עצמי.  ---  רובין,ראובן  ---  1993  ---  

ראובן הכט  ---  שמיר,משה  ---   1994  ---  

ראובן הכט אגדת חיים  ---  שמיר,משה  ---   1994  ---  ביוגרפיה. איש אצ"ל, פעיל עליה ב', נדבן ועוד.

ראובני שר היהודים .  ---  ברוד,מ  ---    ---  

ראווה : רווה רוסקה :  ---  ירונסקי,משה  ---  2020  ---  ספר הזכרון הופיע ב-1973 כאשר כמחציתו כתובה באידיש. העיירה שכנה במחוז בלז שבפולין, עתה גליציה.

ראוי לבילה (ספר) :  ---  גערבער,פינחס שמואל יעקב [גרבר,פנחס שמואל יעקב]  ---  תרצ"ב  ---  בכריכה חדשה. סימני עש קלים ביותר, ללא פגיעה בטקסט.

ראוי לציון 1945  ---  קסטנר,אריך  ---   1999  ---  רשימות וזכרונות מסוף מלחמת העולם השניה. המחבר,אשר ספריו החרמו ע"י המשטר הנאצי מצא עצמו בזרם הפליטים בגרמניה החרבה.

ראויה לאהבה :  ---  בן עמי,עפרה  ---  2021  ---  לונדון המשחקת תפקיד עיקרי ברומן זה ניצבת במרכז חיי אישה ישראלית הנודדת לשם בסוף שנות ה-60 וחוזרת אליה, טעונת זכרונות, כעבור עשרות שנים.

ראומה.  ---  סגל,ג'ד  ---  2003  ---  עשרים ושישה סיפורים הסבים סביב ציר החזרה בשאלה ואובדן העצמי.

ראושנברג דאנטה בוטיצ'לי  ---  ראושנברג,רוברט  ---   1996  ---  43 איורים לתופת של דאנטה. קטלוג תערוכה, טקסט בעברית ובאנגלית

ראות לקויה.  ---  אדולפסון,מריה  ---  2021  ---  ספר ראשון בסדרת ספרי מתח בלשי : קארן, חוקרת בכירה במחלק רצח בשוודיה, נקראת לחקור פרשת רצח בה, למרבית המבוכה, היא מעניקת האליבי לחשוד העיקרי.

ראות לקויה.  ---  אדולפסון,מריה  ---  2021  ---  ספר ראשון בסדרת ספרי מתח בלשי : קארן, חוקרת בכירה במחלק רצח בשוודיה, נקראת לחקור פרשת רצח בה, למרבית המבוכה, היא מעניקת האליבי לחשוד העיקרי.

ראות רוח  ---  בניועץ,אלעזר  ---   1959  ---  

ראזשינקעס מיט מאנדלען :  ---  אלשוואנגער,עמנואל (געזאמלער)  ---  2022  ---  

ראחוב אננופול  ---  ניצן,שמואל (ע)  ---   1978  ---  VOHCAR כתוב בעברית אידש ואנגלית

ראטנע יזכור בוך ראטנע .  ---  באטאשאנסקי,יעקב יאנאסאוויטש,יצחק (ע)  ---  1954  ---  כתוב באידיש . RATNE

ראי אדמה .  ---  טשרניחובסקי,שאול  ---  ת"ש  ---  

ראי אדמה :  ---  הלבני,נירית  ---  2013  ---  רומן המתרחש בתחילת שנות ה-90 ונע סביב חייהם של בני ובנות משפחת בורנשטיין, משפחה בעלת כרמים המתגוררת במושב אי שם בארץ. בעלילה ניטווים הקשרים המורכבים בין ההורים לילדיהם ויחסם של כל אלו למקום בו הם חיים.

ראי הירח  ---  קשתאי,פורת(מתרגם)  ---   1991  ---  עברית:פורת קשתאי

ראי הקיסר הגדול  ---  צווייג,ארנולד  ---  1977  ---  תירגמה - עדנה קורנפלד

ראי הקיסר הגדול.  ---  צווייג,ארנולד  ---  1947  ---  תירגמה - עדנה קורנפלד

ראי השידור :  ---  שנער,צבי (ע.)  ---  1953  ---  שתי חוברות (כנראה היחידות שהופיעו): מס' 1 - כ"ח סיון תשי"ג, 11.6.1953; מס' 2 - ה' תמוז תשי"ג, 18.6.1953. החוברות עוסקות בתוכניות הרדיו השונות בישראל,מתמקדות בתכנית זו או אחרת ובנושא הרדיו בכללותו.

ראי נוע  ---  פראצ'ט,טרי  ---   1999  ---  סאטירה פנטסטית על עולם הקולנוע מסדרת עולם הדיסק

ראי על המהפך הכלכלי היבטים חברתיים  ---  בר,חביבה  ---   1980  ---  

ראי פחות עקום מהרגיל  ---  קוזרינסקי,דוד  ---   1998  ---  שירים

ראי פסיעותייך (ראי, פסיעותייך).  ---  טוביאן,תמרה  ---  2022  ---  שירים: "טוב לאדם / שיהיה לו אל קטן / משלו // ישליך עליו יהבו / ויאמין כי יש / מי ששומע / ויודע נפש"

ראי רחוק  ---  טוכמן,ברברה  ---   1995  ---  מאנגלית:כרמית גיא.

ראי שבור.   ---  רודורדה,מרסה  ---  2010  ---  רומן המתאר את עלייתה לגדולה של משפחה מבוססת בברצלונה של ראשית המאה ה-20, ואת התפרקותה הטרגית, כשהסביבה שבה התקיימה המשפחה מתפוררת בעצמה. הספר מתרכז בשלוש נשים בנות שלושה דורות.

ראי"ה קוק  ---  קוק,אברהם יצחק הכהן  ---  תשכ"ו  ---  תערוכת יובל אלול תשכ"ו קטלוג

ראיון .  ---  בת מרים,י  ---  1940  ---  

ראיון עם הערפד  ---  רייס,אן  ---   1994  ---  רומן. מאנגלית: אריה בובר מהדורה שניה

ראיון עם הערפד .  ---  רייס,אן  ---  1995  ---  

ראיון עם העתיד .  ---  לייטמן,מיכאל  ---  2003  ---  

ראיונות קצרים עם גברים נתעבים.  ---  פוסטר וואלאס,דיוויד  ---  2013  ---  קובץ סיפורים קצרים העושים שימוש בסגנונות מגוונים ובהם מונולוגים, ראיונות ודיווחים. בכתיבה אנליטית המשלבת הומור וכאב, צולל המחבר אל מורכבותה של נפש האדם, המתמודדת עם הניכור והזיוף שמטפח הקפטיליזם.

ראיונות קצרים עם גברים נתעבים.  ---  פוסטר וואלאס,דיוויד  ---  2013  ---  קובץ סיפורים קצרים העושים שימוש בסגנונות מגוונים ובהם מונולוגים, ראיונות ודיווחים. בכתיבה אנליטית המשלבת הומור וכאב, צולל המחבר אל מורכבותה של נפש האדם, המתמודדת עם הניכור והזיוף שמטפח הקפטיליזם.

ראיות במשפט העברי.  ---  אטינגר,שמשון  ---  2011  ---  נסיון לחשוף את הרבדים הנסתרים של העמדות במקורות המשפט העברי העוסקות בראיות, זאת בכוונה לקבוע מהם המרכיבים ביסודם והמגמות שבתכליתן. כ"כ עוקב הספר אחר תמורות שחלו בפרשנות הראשונים לתלמוד.

ראיות במשפט העברי.  ---  אטינגר,שמשון  ---  2011  ---  נסיון לחשוף את הרבדים הנסתרים של העמדות במקורות המשפט העברי העוסקות בראיות, זאת בכוונה לקבוע מהם המרכיבים ביסודם והמגמות שבתכליתן. כ"כ עוקב הספר אחר תמורות שחלו בפרשנות הראשונים לתלמוד.

ראיות ובדותות.  ---  ניפו,דוד  ---  2009  ---  קטלוג תערוכה של ציור ריאליסטי, רנסנסי מבחינה סגנונית ועכשווי מבחינת תכנים וקומפוזיציה. העבודות צוירו בשמן על בד, פסטל על נייר ופחם וגיר לבן על נייר והן כוללות דיוקנאות עצמיים, תפנימים, טבע דומם וציורי נוף.

ראיות לאהבה.  ---  צימר,שמעון  ---  2007  ---  רומן. מכתב פרובוקטיבי ממאהבת נשכחת מעורר את חששו של עורך דין תל אביבי המצוי במשבר אמצע החיים, שמדובר בסחיטה. פגישה עמה מבהירה לו שמדובר בהרבה יותר מזה.

ראיות מפלילות.  ---  סיגל,שלדון  ---  2004  ---  דרמה משפטית: תובע מחוזי מואשם ברצח של זונה-ממין-זכר שנמצא כבול בחדרו.

ראייה ובריאות העין של ילדך  ---  נמט,פנחס  ---   1996  ---  בעיות ראייה, מניעה ופתרונות סדרת בריא לדעת

ראייה עיוורת.  ---  וואטס,פיטר  ---  2009  ---  רומן מדע בדיוני המתאר את קורותיה של קבוצת מדענים הנשלחת לפגוש חייזרים. בין המדענים טיפוסים יוצאי דופן: אדם שיכול להבין רגשות רק במונחי תרשימי זרימה, אדם משוחזר גנטית וביולוג שיכול לטעום מידע ואחרים.

ראייה שמשחררת :  ---  ברבאה,רוב  ---  2020  ---  מדריך עב-כרס לתרגולי מדיטציה, במבנה התואם את תהליך ההיפתחות וההתעדנות של התובנה. בספר פרקי מבוא הדנים במהויות התובנה והריקות ובטכניקות להשקטת התודעה והאחדתה, ומסלול ארוך של תרגול, מהפשוט עד העוצמתי

ראייה שמשחררת :  ---  ברבאה,רוב  ---  2020  ---  מדריך עב-כרס לתרגולי מדיטציה, במבנה התואם את תהליך ההיפתחות וההתעדנות של התובנה. בספר פרקי מבוא הדנים במהויות התובנה והריקות ובטכניקות להשקטת התודעה והאחדתה, ומסלול ארוך של תרגול, מהפשוט עד העוצמתי

ראיית הזיהוי :  ---  שמואלי מאייר,נגה  ---  2021  ---  מחקר שיטתי העוסק בסוגי מסדרי הזיהוי, הנחיות המשטרה, והמבט המשפטי. המחברת, סנגורית ציבורית לשעבר, מעמידה זו מול זו הנחות בסיס משפטיות מול הנחות מדעיות הלקוחות מתחום הזיכרון האנושי והפסיכ. הקוגניטיבית.

ראיית העולם הנאצית :  ---  נוימן,בעז  ---  2002  ---  עיונים בכינון החשיבה הנאצית המאירים סכימה רעיונית בסיסית הממפה את תפקידיהם ותפקודם של הגוף,השפה והשתיקה במרחבים קיומיים וסימבוליים

ראיית לילה  ---  אנגלשטיין,טל. פרידמן,טל  ---   2000  ---  אלבום צלומים שבוצעו לעת ליל בחשכת ארצנו.

ראינו לילה.  ---  ביאלסקי,אליס  ---  2014  ---  רומן המתרחש במוסקבה בחודשיה האחרונים של ברית המועצות והמתאר את אורח חייהם הפרוע של אנשי סצינת הפאנק, אשר היוותה תרבות נגד אל מול שמרנותו של הממסד.

ראית שחקת הבנת .  ---  מאירוביץ,מרדכי ג'ייקובס,פול  ---  1987  ---  

ראיתי אהבה.  ---  בן גור,נעמי [עורכת]  ---  2009  ---  אלבום הכולל צילומים מהתערוכה "עיניים, השתקפות הנפש" וציורים בפסטל, שמן ועפרון לצד עשרות שירים על מבע העיניים. בין המשוררים: רחל, גולדברג, ראב, זלדה, זך, ביאליק, לסקר-שילר, פוגל, פנקס, סומק, ריה"ל, פגיס ועוד.

ראיתי אותם  ---  מרגלית,דן  ---   1997  ---  אחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית בעיניו של עתונאי

ראיתי אותם .  ---  מרגלית,דן  ---  1997  ---  

ראיתי איש.   ---  שירס,אואן   ---  2016  ---  רומן מתח. מייקל מגיע ללונדון לאחר שאשתו נהרגה במהלך שליחות עיתונאית בפקיסטן ועומל על שיקום חייו, בין היתר הודות לשכניו הנדיבים והאכפתיים. או אז מתרחשת תאונה איומה שמחדירה לחייו סוד ואשמה קשים מנשוא.

ראיתי אנשים ירוקים  ---  בן דרור,מיכאל  ---   1997  ---  המשך ל: אריאל 97

ראיתי את המלחמה  ---  גיטליס,ברוך  ---    ---  

ראיתי את השמים מחייכים  ---  א"ש  ---   1992  ---  רומן מקומי

ראיתי באובדן ונולדתי :  ---  אדלר,ד.  ---  תשפ"א  ---  זכרונות שואה של מי שהיתה תלמיד "בית יעקב" והצליחה לשרוד את שנות המלחמה תחת זהות פולנית.

ראיתי והנה :  ---  קפלון,יונדב  ---  2015  ---  תרגילי הדמיה וכתיבה ללמידה יצירתית ומהנה של יסודות היהדות, תכניה ומקורותיה. כל תרגיל כולל רקע רעיוני, הסבר כללי,הגדרת יעדים והנחיות לביצוע,ומצויינות עבורו דרגת הקושי וההתאמה לקבוצת גיל - מילדים עד מבוגרים

ראיתי חיות עצובות.  ---  קמינסקי,ירון  ---  2007  ---  אלבום תמונות שצילם קמינסקי במסגרת מסעות צילומים שערך בעקבות קרקסים בארץ ובעולם. התצלומים מדגישים את הפן האכזרי של הקרקס, את העצב של אנשיו ובעיקר את העצב של החיות הלוקחות בו חלק בעל כורחן.

ראיתי לך.  ---  שניידר,בת חן  ---  2023  ---  שירים: "זרם קצר ' אעשה לך / ואז עוד אחד / עודועוד / פרכוס מבקר / של גרוי חשמלי / הקהיה שיטתית / אלחוש החוץ / מגע עורעור / בנזעי אהבה / עד שתשכח את הצער / עד שתשכח את הכל / עד שתזכור רק אותי"

ראלי מסע מטרה  ---  סמל,נאוה  ---   1993  ---  רומן. מסע "חפש את המטמון" כאנלוגיה לבני דור המדינה

ראמאינה של ואלמיקי :  ---  ונקטסאננדה,סוואמי  ---  2015  ---  אפוס מכונן של התרבות ההודית. הטקסט מספר על ראמה, התגלמותו האנושית של וישנו, היוצא למסע נדודים של 14 שנה. בגרסה זו, הטקסט חולק לפרקים קצרים כמס' ימי השנה. בליווי הערות ומבואות היסטוריים, תרבותיים וגאוגרפיים.

ראמה 2  ---  קלארק,ארתור ס.' לי,ג.'  ---   1997  ---  מדע בדיוני, המשך ל: מפגש עם ראמה. מאנגלית: אירית מילר

ראנא :  ---  הרכבי,חדוה   ---  2014  ---  אסופת שירי אהבה מאישה לאישה. "יחד עשינו מה שהיה מוטל עלינו: / יחד נפנפנו לכל הרוחות את הזמן של בני-תמותה"

ראנדבאמערקן פון א יידישן רעדאקטאר.  ---  סמאליאקאוו,צבי הירש  ---  2004  ---  רשימות קצרות.

ראנדבאמערקן פון א יידישן רעדאקטאר.  ---  סמאליאקאוו,צבי הירש  ---  2004  ---  רשימות קצרות.

ראנסום  ---  מקינרני,ג'יי  ---  1991  ---  רומן על אודות אמריקאי שחי ביפן בשנות ה-07 מאנגלית:דוד שחם

ראנסום  ---  מקינרני,ג'יי  ---   1991  ---  מאנגלית - דוד שחם

ראספוטין והיהודים  ---  סימאנוביץ,'אהרן  ---   1995  ---   מרוסית: מלכה קולודני

ראספוטין והיהודים  ---  סימאנוביץ',אהרן  ---  1995  ---  

ראקוב ספר זכרון לקהילת ראקוב  ---  אברמסון,חיים (ע)  ---   1959  ---  RAKOV כתוב בעברית

ראקושפלוטה תולדות קהילת ראקושפלוטה  ---  אהרוני,רחל  ---   1978  ---  RAKOSPALOTAI כתוב בפולנית ומעט עברית

ראקישאק יזכור בוך פון ראקישאק און אומגעגנט .  ---  באקאלטשוק פעלין, מלך (ע)  ---  1952  ---  כתוב באידיש .

ראש  ---  בן ז'נו,גדי  ---  1990  ---  קטלוג תערוכה בצרוף טקסט ועריכה ע"י דורית קידר

ראש .  ---  ברתנא,אורציון (ע)  ---    ---  ינואר 1978, אביב 1978, חורף 1979, קיץ 1979, חורף 1980

ראש II. [ראש 2].  ---  ללוש,עופר  ---  2012  ---  קטלוג פסלי ברונזה, ברזל, עץ וטרה קוטה - כולם פסלי ראשים מחוקי תווי פנים היוצרים סימביוזה בין הנראה לבלתי נראה - וכן אטיודים בעיפרון ובפחם. הספר מציג גם את פסלי החוץ/אנדרטאות של ללוש בת"א ומיינה, איטליה.

ראש אחר :  ---  פינק,דניאל ה'  ---  2009  ---  ספר הטוען שהתכונות הדרושות כדי להצליח בעולם של ימינו אינן אנליטיות אלא קשורות לפיתוח רגישות מוגברת. המחבר מסביר כיצד פיתוח רגישות זו כוללת את פיתוחן של 6 יכולות המסייעות בהצלחה בעסקים ובכלל.

ראש בעננים וסיפורים אחרים.  ---  יעקבי,גד  ---  2013  ---  סיפורים קצרים פרי עטו של מי שהיה שר וח"כ ותיק. הסיפורים שולחים את שורשיהם אל המציאות הפוליטית והקיומית בסביבתו הטבעית של המחבר, אשר מעניק להם נופך קומי.

ראש בראש .  ---  אבניאון,איתן  ---  2002  ---  

ראש בראש :  ---  נאור,מרדכי  ---  2019  ---  פולמוס אוגנדה, מאבק הרוויזיוניסטים בתנועת הפועלים בשנות ה-30, מאבק הירושה בין רוקח לשלוש על כסאו של דיזנגוף, 'הפוטש העיתונאי' ב-1948, פיצול הקיבוץ המאוחד, פרשת לבון, ה'סטטוס קוו' בתחום דת ומדינה, וההתנתקות

ראש בראש :  ---  נאור,מרדכי  ---  2019  ---  פולמוס אוגנדה, מאבק הרוויזיוניסטים בתנועת הפועלים בשנות ה-30, מאבק הירושה בין רוקח לשלוש על כסאו של דיזנגוף, 'הפוטש העיתונאי' ב-1948, פיצול הקיבוץ המאוחד, פרשת לבון, ה'סטטוס קוו' בתחום דת ומדינה, וההתנתקות

ראש גדול לב רחב  ---  לבנון,יעוד  ---   2000  ---  רומן ארוטי מתועד.

ראש גזר  ---  רנאר,ז'ול  ---   2000  ---  קובץ סיפורים ומחזה מסוף המאה התשע עשרה. התוכן מהווה מעין אוטוביוגרפיה לילדותו של המחבר שנתפסה בטעות כמשעשעת,ולא היא.

ראש גשר  ---  דן,אורי  ---   1975  ---   במשרד הקדשות עו' עם הקדשת המחבר .

ראש דיו .  ---  ציקון,ארקדי  ---  2010  ---  

ראש דיו. [ראש.דיו].  ---  ציקון,ארקדי  ---  2010  ---  קטלוג תערוכת עבודות בדיו על נייר מחוספס. האיורים, המשלבים אקספרסיוניזם,סוריאליזם,הומור שחור ואינספור המצאות ויזואליות, עוסקים בקיום האנושי על המאוויים הבלתי-מסופקים והחרדות העמוקות המאפיינות אותו.

ראש דפוק.  ---  היאסן,קרל  ---  2004  ---  מותחן הומוריסטי. עיתונאי בינוני חוקר מקרה מוות של זמר פופ במאמץ להחיות את הקריירה שלו.

ראש הגבעה  ---  שאו,אירוין  ---   1986  ---  

ראש החבורה  ---  מרקיש,דוד  ---   1992  ---  רומן הסטורי העוסק בדמותו של מנהיג האנרכיסטים במלחמת האזרחים באוקראינה 8191-1291 מרוסית:עמנואל ביחובסקי. הסדרה

ראש החץ והיד החמה זה לא סיפור אינדיאני : ["ראש החץ" ו"היד החמה" (זה לא סיפור אינדיאני)] :  ---  גלסנר,אמנון [עורך]  ---  2012  ---  הצגת הפן התיאורטי והמעשי בפעילות מיח"ם (מרכז יוזמות חינוכיות מתוקשבות) במכללת קיי, ועיונים במבחר סוגיות פדגוגיות של שילוב תקשוב בהכשרת מורים המוצגות דרך התנסויותיהם וגישותיהם האישיות של אנשי מיח"ם.

ראש החץ והיד החמה זה לא סיפור אינדיאני : ["ראש החץ" ו"היד החמה" (זה לא סיפור אינדיאני)] :  ---  גלסנר,אמנון [עורך]  ---  2012  ---  הצגת הפן התיאורטי והמעשי בפעילות מיח"ם (מרכז יוזמות חינוכיות מתוקשבות) במכללת קיי, ועיונים במבחר סוגיות פדגוגיות של שילוב תקשוב בהכשרת מורים המוצגות דרך התנסויותיהם וגישותיהם האישיות של אנשי מיח"ם.

ראש המוסד.  ---  שביט,שבתי  ---  2018  ---  תובנותיו של ראש המוסד השביעי, הן על תקופת כהונתו (1989 - 1996) והן על התהליכים הגיאו-אסטרטגיים הקורים כיום (ובראשם הגלובליזציה של הטרור האיסלמי) וסוגיות של עבודת המודיעין, בטחון לאומי ומדיניות, הכרוכות בהם

ראש המוסד.  ---  שביט,שבתי  ---  2018  ---  תובנותיו של ראש המוסד השביעי, הן על תקופת כהונתו (1989 - 1996) והן על התהליכים הגיאו-אסטרטגיים הקורים כיום (ובראשם הגלובליזציה של הטרור האיסלמי) וסוגיות של עבודת המודיעין, בטחון לאומי ומדיניות, הכרוכות בהם

ראש המטה הכללי  ---  גור,מוטה  ---   1998  ---  אוטוביוגרפיה, 8791-5791.הסכם ההפרדה עם סוריה,הסכם הביניים עם מצרים,מבצע אנטבה,בקור סאדאת,מבצע ליטאני

ראש המטה הכללי .  ---  גור,מוטה  ---  1998  ---  

ראש העין :  ---  שמשוני,דניאל  ---  תשס"ב  ---  ראש העין על רקע ראשיתה כמחנה מעבר לעולים מתימן בשנים 1949-1950,הדיאלקטיקה שנוצרה בין שמירת המסורת התימנית וקדמה טכנולוגית,תרבותה הפוליטית ושגשוגה כעיר.

ראש העיר הטוב.  ---  ניקול,אנדרו  ---  2010  ---  רומן. בעיירה הקטנה ועמומת הלאום פסיק, השוכנת לחוף הים הבלטי, מתפתחים יחסים בין ראש-העיר טוב הלב למזכירתו האומללה והנשואה. בין מכשפות, קדושות משופמות ותזמורת כלי נשיפה מתגולל ספור אהבה ואבדן.

ראש העיר קסטרברידג'  ---  הרדי,תומאס  ---   1977  ---  מאנגלית - א ד שפיר

ראש העיר קסטרברידג' :  ---  הארדי,תומס  ---  2013  ---  הרומן הקלאסי על פועל חקלאי שבכוח חריצותו ואישיותו הצליח לטפס בסולם החברתי עד פסגת המנהל הציבורי בעירו ולבסוף איבד כל מה שהשיג משנודע פרט אפל בעברו - העובדה שמכר את אשתו למרבה במחיר כשהיה בגילופין.

ראש העיר של שדרות לקסינגטון.  ---  שיהן,ג'יימס  ---  2008  ---  רומן מתח. עו"ד צעיר נלחם למען צעיר חף-מפשע המואשם ברצח.

ראש השנה ה'תש"ז - אידען פון אלע לענדער פאראייניגט אייך! :  ---  בירענצווייג,נחום  ---  1946  ---  דפוס: דרוק ל. אדאמאווסקי

ראש וראש :  ---  בלטה,דניאל  ---  2015  ---  חיבור המצביע על נקודות ההתנגשות בין מנהגי התרבות האתיופית והמזג הישראלי בשלל תחומים: חיי המשפחה, עסקים, חינוך ומשמעת, דת, אוכל, רפואה ועוד. הטקסטים כוללים סיפורים אישיים ומלווים באיורים צבעוניים.

ראש וראש :  ---  בלטה,דניאל  ---  2015  ---  חיבור המצביע על נקודות ההתנגשות בין מנהגי התרבות האתיופית והמזג הישראלי בשלל תחומים: חיי המשפחה, עסקים, חינוך ומשמעת, דת, אוכל, רפואה ועוד. הטקסטים כוללים סיפורים אישיים ומלווים באיורים צבעוניים.

ראש וראשון :  ---  בוזן,טוני  ---  2002  ---  ספר הדרכה לפיתוח היכולות השכליות ע"י חלוקת האינטיליגנציה לתחומים שונים.

ראש וראשון :  ---  צפתמן,שרה  ---  2010  ---  מחקר משווה בסוגת סיפור הייסוד, המתמקד בשתי אגדות חז"ל - עליית הלל וריב"ז למעמד מנהיגות, ובמסורותיהם בקהילת קיירואן (תוניס) בימה"ב בסיפורי ר' חושיאל ור' פלטיאל, ומאבחן בהם שני סוגי מנהיגות: פוליטית ותורנית.

ראש וראשון :  ---  צפתמן,שרה  ---  2010  ---  מחקר משווה בסוגת סיפור הייסוד, המתמקד בשתי אגדות חז"ל - עליית הלל וריב"ז למעמד מנהיגות, ובמסורותיהם בקהילת קיירואן (תוניס) בימה"ב בסיפורי ר' חושיאל ור' פלטיאל, ומאבחן בהם שני סוגי מנהיגות: פוליטית ותורנית.

ראש חסון :  ---  בוזן,טוני  ---  2003  ---  

ראש כלב.   ---  רמסלנד,מורטן  ---  2008  ---  רומן ריאליסטי מתובל בהומור גרוטסקי שגיבורו הוא צייר דני שהיגר להולנד. למרות נסיונו לנצל את הגלות מרצון כדי להתנתק ממשפחתו הביזארית, סיפורי משפחתו על דמויותיה הססגוניות ממשיכים לרדוף את מחשבותיו.

ראש לחכמים  ---  קוליץ,חיים ע  ---   1980  ---  

ראש לשועלים :  ---  בנר,אריקה  ---  2021  ---  מחקר ספרותי-ביוגרפי המרכיב את דיוקנו של מקיאוולי על סמך כתביו שלו. הספר טוען כי בניגוד לתפיסה הרווחת הרואה בו פרגמטיסט פוליטי חסר מצפון, מקיאוולי השתמש באירוניה והיה דווקא מחוייב לאמות מידה מוסריות גבוהות

ראש מגניב  ---  מארק רייך,יורם  ---   1996  ---  בדיחות וקריקטורות

ראש מפרץ אילת  ---    ---  תשכ"ט  ---  

ראש נקי מרעלים  ---  סקריבנר,ג'יין  ---   1999  ---  לנצח את החשיבה השלילית...ללמוד להירגע לחלוטין כולל מתכונים. לעברית: ימימה עברון

ראש עקום. [ראש-עקום]  ---  סמל,נאוה  ---  2011  ---  רומן בעל 2 מוקדים. אחות מקריאה לחולה השרוי בתרדמת סיפור בתל אביב של ימינו. הסיפור מתרחש בחווה באיטליה ב-'43 ועוסק בילד מאומץ שאמו מתנכרת אליו על-מנת למנוע ממנו לחשוף בטעות את ה-"נסיכה" המתחבאת בעליית הגג.

ראש פינה :  ---  אלגמיל,יוסף (מהדיר)  ---  תשס"ב  ---  שלושה מאמרים מאת החכם הראשי של קהילת היהודים הקראים בסאבסטופול בראשית המאה ה-20.הספר בעברית ובערבי ועוסק בביוגרפיות של 3 חכמי הקראים במאות 8-9.

ראש פינה בת מאה ושלושים :  ---  ניב,דוד. גורן,חיים [עורכים]  ---  2010  ---  אסופה של מאות תעודות - עדויות בע"פ, קטעי עיתונות וספרות, מסמכים ומכתבים וצילומי ארכיון, בצירוף סקירות היסטוריות ובחלוקה לתקופות, מהתנחלותן של 17 משפחות מצפת בכפר ג'עוני ('גיא אוני') ועד לתקופת המדינה.

ראש פתוח :   ---  ג'ונסון,סטיבן  ---  2007  ---  ספר המציג באופן פופולרי תובנות משדה המחקר של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומן הנוירופסיכולוגיה, בעיקר תובנות הקושרות בין תופעות יומיומיות, כגון צחוק, ובין מנגנונים אבולוציוניים שונים.

ראש של כלב  ---  דוטור,ז'אן  ---   1999  ---  ספורו של אדמונד דה-שאיו שנולד עם ראש של כלב ספאנייל.

ראש של כלב  ---  דוטור,ז'אן  ---   1999  ---  ספורו של אדמונד דה-שאיו שנולד עם ראש של כלב ספאנייל.

ראש כתב עת לשירה  ---  ברתנא,אורציון (ע)  ---    ---  

ראשברוש וקצרצואר וספורים אחרים .  ---  יצחק  ---    ---  

ראשו האבוד של דמאשנו מונטירו  ---  טאבוקי,אנטוניו  ---   1998  ---  מאיטלקית - אלון אלטרס

ראשו האבוד של דמאשנו מונטירו  ---  טאבוקי,אנטוניו  ---   1998  ---  גוויה ערופת ראש מתגלה בעיר פורטו שבפורטוגל.

ראשו של אדם.  ---  סימנון,ז'ורז'  ---  2015  ---  רומן בילוש נוסף בכיבובו של הבלש מגרה. משטרת פריז ותושביה בטוחים כי אדם בשם ז'וזף הרטן אשם ברצח גברת הנדרסון וחדרניתה. הפקד מגרה מתעקש על חפותו ויוצא לחקירה קדחתנית בסמטאות העיר ועל גדות הסן.

ראשו של אדם.   ---  סימנון,ז'ורז'  ---  2015  ---  רומן בילוש נוסף בכיבובו של הבלש מגרה. משטרת פריז ותושביה בטוחים כי אדם בשם ז'וזף הרטן אשם ברצח גברת הנדרסון וחדרניתה. הפקד מגרה מתעקש על חפותו ויוצא לחקירה קדחתנית בסמטאות העיר ועל גדות הסן.

ראשון הלוחמים בנאצים  ---  פרנקפורטר,דוד  ---   1984  ---  

ראשון הציונים  ---  בודנהיימר,חנה  ---  1991  ---  מגרמנית:אסתר הגר

ראשון הציונים .  ---  בודנהיימר,חנה  ---  1991  ---  

ראשון לציון  ---  קרניאל,שלמה  ---   1994  ---  ק.מ. 000,17:1

ראשון לציון  ---  יודילוביץ,דוד (ע)  ---   1941  ---  

ראשון לציון בת שבעים  ---  שלמון,אברהם  ---   1952  ---  ערך - זרובבל חביב

ראשון לציון בת ששים  ---    ---   1942  ---   נמצא תחת הכותר .

ראשון לציון דגניה היער בארץ ישראל  ---  חביב לבמן,דב  ---  תרפ"ט  ---  כרך ב

ראשון לציון המדינה בדרך למדינה .  ---  בלקינד,איתן  ---  1972  ---  

ראשון לציון.  ---  ליליענבלום,מ ל  ---  תרס"ז  ---  

ראשונה.  ---  ארד,יעל  ---  2018  ---  אוטוביוגרפיה של הג'דוקאית הישראלית שהיתה הראשונה להביא מדליה אולימפית לישראל.

ראשונות ואחרונות  ---  וויסלבסקי,צבי  ---   1967  ---  

ראשוני אדם .  ---  דופ,קתרין אלישבע  ---  1965  ---  מאנגלית: יעקב מדיני .

ראשוני אצ"ל :  ---  אופיר,יהושע  ---  2002  ---  התפתחות תנועת האצ"ל מהקמת הגנה ב' ועד הפילוג בין האצ"ל ללח"י:המניעים להקמת הגנה ב';מאורעות מרכזיים בימיה הראשונים של התנועה;ההעפלה ועוד.

ראשונים  ---  אורבך,עליזה  ---  1990  ---  אלבום צלומים של חלוצי ההתישבות בא"י

ראשונים  ---  אורבך,עליזה  ---  1990  ---  

ראשונים *  ---  ביגל,מ א רובין,י הן וי  ---  תרצ"ו  ---  ש י טשרנא ז"ל

ראשונים באום ג'וני :  ---  דגן,שאול  ---  1986  ---   נמצא תחת אום ג'וני

ראשונים באום ג'וני :  ---  דגן,שאול  ---   1986  ---  סיפורה של משפחת מתיישבים בטקסט ובתמונות.

ראשונים במדבר יהודה ג :  ---  נבון,אבי  ---  2019  ---  מאמר מלווה בצילומים המתאר את הפיכת מצדה ליעד מרכזי לטיולי תנועות הנוער בעקבות הסמינר שיזם שם שמריה גוטמן, ממייסדי 'הנוער העובד', ב-1942. נידונים מסע ההכנה שלו, המסע של תנועתו ומסע 'השומר הצעיר' שנגמר באסון

ראשונים בנגב הרחוק ג :  ---  נבון,אבי  ---  2020  ---  מאמרים מלווים בצילומים, המתעדים 4 סיורים לעומק הנגב מהשנים 1945-6: מסעם של 14 לוחמי פלמ"ח מרביבים למפרץ אילת, הקמת התחנה המטאורולוגית באום-רשרש, ושני סיורי מחקר של סטודנטים מהאוניברסיטה העברית למכתש רמון

ראשונים בנגב הרחוק ג :  ---  נבון,אבי  ---  2020  ---  מאמרים מלווים בצילומים, המתעדים 4 סיורים לעומק הנגב מהשנים 1945-6: מסעם של 14 לוחמי פלמ"ח מרביבים למפרץ אילת, הקמת התחנה המטאורולוגית באום-רשרש, ושני סיורי מחקר של סטודנטים מהאוניברסיטה העברית למכתש רמון

ראשונים בנגב הרחוק ד : מבצע עובדה עד דגל הדיו.  ---  נבון,אבי  ---  2022  ---  הכרך המסיים את הסדרה על הנוכחות היהודית בעומק הנגב טרום הקמת המדינה. כרך זה מציג מחקר על כל אירועי מבצע עובדה עד לכיבוש מפרץ אילת. נלווים לו צילומים, תעודות ומפות ו-10 נספחים על כתובות בשטח, אישים, שירים ועוד

ראשונים ואחרונים :  ---  הקר,יוסף ואחרים [עורכים]  ---  2010  ---  17 מאמרים הבוחנים סוגיות בתולדות עם ישראל בימה"ב ובראשית העת החדשה באירופה ובארצות האיסלם, מהם הדנים בנושא מרכזי בהוויה היהודית הקיומית או האידאית לאורך זמן ומהם העוסקים בתופעה ממוקדת בזמן ומקום.

ראשונים ואחרונים :  ---  רפאל,יצחק  ---  1957  ---  סקירת דמויות ואירועים כרש"י, פולמוס אייבשיץ,הקהילה האשכנזית בא"י,תולדות העתונות העברית ועוד.

ראשונים ואחרונים :  ---  לחובר,פ  ---   1934  ---  מהדורה שניה מורחבת

ראשונים ואחרונים :  ---  הקר,יוסף ואחרים [עורכים]  ---  2010  ---  17 מאמרים הבוחנים סוגיות בתולדות עם ישראל בימה"ב ובראשית העת החדשה באירופה ובארצות האיסלם, מהם הדנים בנושא מרכזי בהוויה היהודית הקיומית או האידאית לאורך זמן ומהם העוסקים בתופעה ממוקדת בזמן ומקום.

ראשונים ונחשונים  ---  טבעוני,שלמה  ---  1991  ---  

ראשונים להעז :  ---  שטרית,שלומי  ---  2017  ---  סיפורן של הפל"מ שהוקמו על ידי ה"ידיד" כחלק מהמאמץ הבריטי לדיכוי המרד הערבי,ויישמו שיטת לחימה חדשנית. בפרקים: פריצת המרד,הקמת הפלוגה, הפשיטה על דבוריה ועוד. עם טבלת מבצעים,תמונות, מסמכים, מפות קרב ועוד.

ראשונים לציון  ---  אלפסי,יצחק  ---    ---  

ראשונים לשמירה ולהגנה.  ---  סלוצקי,יהודה  ---  1963  ---  

ראשונים תמיד  ---  גלילי,ישראל  ---  תשי"ג  ---  

ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד  ---  בר,משה  ---   1970  ---  

ראשות הגולה בבבל בתקופת הגאונים  ---    ---  תשל"א  ---  

ראשי הזרמים בספרות המאה התשע עשרה .  ---  ברנדס,גיאורג  ---  תשי"ד  ---  

ראשי החנית  ---  אלטיירי,ג'יימס  ---  1965  ---  

ראשי פרקים באסתיטיקה.  ---  לאלו,שארל  ---  תש"ט  ---  

ראשי פרקים במבוא לתנ"ך.  ---  ימיני,יהושע  ---  1942  ---  

ראשי פרקים במדעי המקרא .  ---  סולוביטשיק,מ  ---  תרע"ד  ---  )בתרגום ז.רובשוב(

ראשי פרקים בסוציולוגיה .  ---  גינסברג,מוריס  ---  תש"י  ---  

ראשי פרקים בתולדות הגנת הישוב  ---  גולומב,אליהו  ---  תש"ז  ---  

ראשי פרקים בתולדות ההגנה.  ---    ---    ---  קובץ עזר למפקד המעביר שיעורי הסברה בצה"ל.

ראשי פרקים בתלמוד  ---  ברוך,י ל  ---  תרפ"ד  ---  העליונות של בתי הספר העממיים

ראשי פרקים לתולדות הפלמח :  ---  ברנר,אורי  ---  1978  ---  

ראשי פרקים לתולדות השואה  ---    ---    ---  

ראשי פרקים לתולדות התנועה הציונית  ---  אופז,ח. קריב,א( .ע)  ---   1997  ---   סדרת דע את עמך

ראשי פרקים לתולדות תנועת הפועלים בארץ ישראל  ---  כצנלסון,ברל  ---    ---  

ראשי תבות  ---  אמיר,יצחק  ---   1977  ---  

ראשי תיבות וקיצורים : [ראשי-תיבות וקיצורים]  ---    ---  1967  ---  החוברת מציגה רשימה אחידה קיצורי מונחים המותרים לשימוש בצה"ל.

ראשים  ---  דרפלר,מורל  ---   1991  ---  עבודות בצילום, 8891-1991 קטלוג תערוכה

ראשים בישראל  ---  לאזר,דוד  ---   1953  ---   באנט. כרך ב

ראשית **  ---  טרופה,אלעזר (ע)  ---   1948  ---  

ראשית .  ---  שלו,מאיר  ---  2008  ---  

ראשית .  ---    ---    ---  1 ורשה תשרי תרצ"ג, שנה שניה חוברת א ורשה תשרי תרצ"ד, שנה שניה חוברת ב-ג ורשה חשון - כסלו תרצ"ד

ראשית :  ---    ---    ---  כתב עת המופיע כולו באינטרנט

ראשית :  ---  שלו,מאיר  ---  2008  ---  עיון בסיפורי התנ"ך הסוקר את האירועים המהווים אזכור ראשון לאהבה, שנאה, בכי, צחוק, חלום ותחושות וחוויות אנושיות נוספות, וכן את הדמויות שאופיינו ראשונות כבעלות תכונה (חכמה), יכולת (נבואה), מעמד או מקצוע.

ראשית :  ---  ויץ,יוסף  ---  תשכ"ד  ---  

ראשית דבר : (ראשית "דבר") :  ---  נאור,מרדכי  ---  2015  ---  תיעוד כרונולוגי של קורות עיתון 'דבר',מהקמתו ב-1925 ועד 1950. פרקי נושא בספר מתמקדים בגיבורי התרבות שלו (נתן אלתרמן ואריה נבון), במאבקיו בצנזורה הבריטית, בגליונות מיוחדים לחגים וליובלות, במתחריו בשוק העתונות ועוד

ראשית האדריכלות המודרנית בארץ ישראל :  ---  הרברט,גילברט. היינצה גרינברג,איטה  ---  1997  ---  אלבום עברי אנגלי המכיל תצלומים,שרטוטים, תכניות יסוד ומבוא הסטורי המתעדים את תהליך התכנון והעיצוב של תחנות הכוח הראשונות בארץ.

ראשית האדריכלות המודרנית בארץ ישראל :  ---  הרברט,גילברט. היינצה גרינברג,איטה  ---  1997  ---  אלבום עברי אנגלי המכיל תצלומים,שרטוטים, תכניות יסוד ומבוא הסטורי המתעדים את תהליך התכנון והעיצוב של תחנות הכוח הראשונות בארץ.

ראשית האסלאם :  ---  קפליבצקי,יוחנן  ---  תש"ט  ---  

ראשית הבודהיזם  ---  בידרמן,שלמה  ---   1995  ---  פרקי יסוד לתרבות ההודית באמצעות הפילוסופיה הבודהיסטית

ראשית הבודהיזם .  ---  בידרמן,שלמה  ---  1995  ---  

ראשית ההצלחה בפרזנטציה נכונה.  ---  לי,אנדרו  ---   2001  ---  אוסף רעיונות, שיטות וטיפים לשיפור יכולתך לבצע מצגת עסקית.

ראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ומבט מגדרי נוסף.  ---  שילה,מרגלית  ---  2022  ---  18 מאמרים ב-3 שערים; בשלושתם נבחנת גם זווית מגדרית: דגמי התיישבות בעליות ה-1 וה-2 (חוות הפועלות בכנרת); התחדשות עירונית בעליה ה-2 (תמורות בהשכלתן של נשים); והיחס המוסדי לעליה (סיפורה של עולה מתימן ב-1909)

ראשית הזמן החדש בתולדות ארץ ישראל : אריאל 209 :  ---  שילר,אלי (עורך)  ---  2015  ---  גליון המוקדש לתקופת שלטונו הקצרה של מוחמד עלי אלכביר בא"י. הגליון עוסק בעיקר במרד הפלחים והבדואים ב-1834 ובדיכויו, אך גם בשיפור היחס למיעוטים, בכיבוש עכו, בהתגברות העלייה לרגל, בפרעות נגד יהודי צפת ועוד

ראשית החיים  ---  רובין,ניסן  ---   1994  ---  על מהות הטקסים סביב הלידה מנקודת מבט אנתרופולוגית וסוציולוגית. ספרית הילל בן חיים: אנתרופולוגיה של התלמוד

ראשית החיים  ---  רובין,ניסן  ---   1994  ---  על מהות הטקסים סביב הלידה מנקודת מבט אנתרופולוגית וסוציולוגית. ספרית הילל בן חיים: אנתרופולוגיה של התלמוד

ראשית הימים .  ---  רטוש,יונתן  ---   1982  ---  

ראשית היעור הלאומי .  ---  פ.ל.  ---    ---  

ראשית הישוב היהודי מחוץ לחומות .  ---  ריבלין,יעקב משה  ---  תשל"ח  ---  

ראשית הישוב מחוץ לחומת ירושלם .  ---  ריבלין,יוסף יואל  ---  תרצ"ט  ---  

ראשית המוזיאונים והאוספים בארץ-ישראל בשלהי התקופה העותמאנית 1917-1848.   ---  שי,עודד  ---  2006  ---  תיאור וניתוח הרקע ההיסטורי, ייסוד אוספים מוזיאוניים פרטיים, דתיים ומדעיים, והקמתם של המוזיאון הלאומי 'בצלאל', ובית הנכות הפדגוגי, לאור ערכי הזיכרון ההיסטורי והקולקטיבי בחברה.

ראשית הנצרות ואפוקליפטיקה בתולדות ישראל.  ---  אפרון,יהושע  ---  2004  ---  ניתוח של הפרשיות הבונות את סיפור חייו של ישו כפי שהן מסופרות בברית החדשה, מתוך ניסיון לבחון את יחסה של המשיחיות הנוצרית לתפיסות הגאולה היהודיות בנות הזמן.

ראשית הנצרות ואפוקליפטיקה בתולדות ישראל.  ---  אפרון,יהושע  ---  2004  ---  ניתוח של הפרשיות הבונות את סיפור חייו של ישו כפי שהן מסופרות בברית החדשה, מתוך ניסיון לבחון את יחסה של המשיחיות הנוצרית לתפיסות הגאולה היהודיות בנות הזמן.

ראשית הספירה 1917-2017 :  ---  שלו כליפא,נירית (אוצרת)  ---  2018  ---  קטלוג תערוכה העוסקת בהצהרת בלפור, לרגל מאה שנים להכרזתה. בין המוצגים: נוסחים שונים של ההצהרה, בולים, קטעי עיתונות וקריקטורות, צילומים וחפצים.

ראשית הספירה 1917-2017 :  ---  שלו כליפא,נירית (אוצרת)  ---  2018  ---  קטלוג תערוכה העוסקת בהצהרת בלפור, לרגל מאה שנים להכרזתה. בין המוצגים: נוסחים שונים של ההצהרה, בולים, קטעי עיתונות וקריקטורות, צילומים וחפצים.

ראשית הציונות המדינית המודרנית .  ---  פרנקל,דב  ---   1956  ---  מאה שנה. תולדות חייו ופרקים נבחרים מכתביו ומכתבים ממנו ואליו על פי מקורות חדשים

ראשית הקבלה וספר הבהיר  ---  ש"ץ,רבקה (ע)  ---  תשכ"ו  ---  

ראשית הקריאה .  ---  גרוסמן,יעקב דוב  ---    ---  

ראשית הקרמיקה הישראלית  ---  עפרת,גדעון  ---   1991  ---  קטלוג. כולל מבוא ופרטים ביוגרפיים על האמנים המשתתפים. מהדורה עברית אנגלית

ראשית חדשה  ---  חזן,יעקב  ---  1988  ---  הביא לדפוס - יוסף שמיר .

ראשית חכמה :  ---  קאס,ליאון  ---  2010  ---  חיבור הקורא את "בראשית" בעזרת "ארגז כלים" משולב של המסורת המערבית-קלאסית, המדעית והיהודית: את סיפור הבריאה עד למגדל בבל כתיאור אנתרופולוגי של האנושות, את קורות האבות כסדרת מודלים של מוסר ומנהיגות וכיו"ב.

ראשית חכמה :  ---  ורסס,שמואל. מאיר,יונתן [מהדירים]  ---  2011  ---  חיבור שנכתב ב-1819 ושמוצא כתב-היד שלו בספריית גנזי יוסף פרל שבטרנופול. כתב-הפולמוס, המשלב עמדה יראית שמרנית עם אידיאולוגיה משכילית מתונה, יוצר אנלוגיה בין החסידות ("כת הבעשטינים" בלשון המחבר) לשבתאות.

ראשית חכמה קנה חכמה :  ---  זהרי,מנחם  ---  2006  ---  החיבור הנו אוסף של ממצאים מקראיים המציג באורח פרטני את מכלול היקרויותיהם של מושגים אלה במקרא, לרבות פרקיו הארמיים.

ראשית ישראל :  ---  פינקלשטיין,ישראל. סילברמן,ניל אשר  ---  2003  ---  עיון בעדויות ארכיאולוגיות מן העת האחרונה, תוך ביסוסן כנקודות מוצא ממנה מבקשים המחברים לבחון את התנ"ך ואמיתותיו וכן לשחזר את הליכי עיצובן של אמיתות אלו.

ראשית ישראל באור הברכות לשבטים והשירה הקדומה עד לימי דוד.  ---  אבישור,יצחק  ---  2017  ---  מחקר הבוחן את הברכות לשבטי ישראל בדברים, בראשית, שופטים ותהלים; מנתח את לשונן ורקען הספרותי וההסטורי; ועומד על גלגולי עריכתן (בעיקר אלה לראובן,יוסף, יהודה ולוי, שחלו בהן ידיים רבות) ועל מגמותיהן התיאולוגיות

ראשית למודים .  ---  לינדא,ברוך  ---  1821  ---  

ראשית למלאת שבעים שנה לפתח תקוה  ---  טרופה,אלעזר  ---  1948  ---  

ראשית מלכותו של שלמה  ---  גרסיאל,משה  ---   1967  ---  חיבור זה הוגש כעבודת גמר "מוסמך למדעי הרוח"

ראשית צעדי הרצל באספקלריה של העתונות העברית בגולה  ---  קרסל,ג  ---  תש"ג   ---  

ראשית תולדותיו של האלפבית  ---  נוה,יוסף  ---  1989  ---  

ראשית תולדותיו של האלפבית .  ---  נוה,יוסף  ---  תשמ"ט  ---  

ראשית תורת הנפש והגילגול בקבלה במאות 12-15  ---  שקלים,רמי  ---   1994  ---  התפתחות תורת הנפש והגלגול ביהדות

ראשית.  ---  בקט,ברנרד  ---  2014  ---  רומן עתידני המתרחש ברפבוליקה פרי דמיונו של המחבר. נערה בת 14 עוברת שורת ראיונות על מנת להתקבל למוסד שלטוני חשאי, ונחשפת למידע מטלטל באשר לשימוש בהנדסה גנטית באופן המאיים לשנות את הגדרת האנושיות.

ראשיתה של הדמוקרטיה הישראלית .  ---  גל נור,יצחק  ---  1985  ---  

ראשיתה של ההגנה  ---  טריווש,י  ---  תשי"א  ---  חוברת. סקירה הסטורית של ארגון ההגנה הרביזיוניסטי בצירוף צלומים.

ראשיתה של ההתיישבות היהודית ברמת הנדיב  ---  להב,אמנון  ---   1992  ---  פרסום מחקר מס'7

ראשיתה של רומא :   ---  טיטוס ליוויוס  ---  2021  ---  ספרים 1 - 5 במגנום אופוס היסטוריוגרפי של בן המאה ה-1 לפנה"ס. הכרך מתחיל בנפילת טרויה ובשושלת של איניאס, מגיע עד בנייתה מחדש של רומא ב-390 לפנה"ס, ובין לבין מנתח את התפתחותה הפוליטית ואת הפיכתה לאימפריה

ראשיתה של תנועת הרפורמה ביהדות ארצות הברית והפולמוס סביבה בשנים 1840 - 1869 .  ---  רובינשטיין,אריה  ---  תשל"ג  ---  חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה .

ראשיתו של פולמוס הרמבם במזרח  ---  סטרומזה,שרה  ---  תשנ"ט  ---  המקור הערבי של רסאלה אלאסכאת פי חשר אלמואת ונוסחה העברי עם מבוא, תרגום ופירוש.בעיית תחיית המתים במאות ה- 13-12.

ראשיתו של שירות החוץ 1948 - 1967.  ---  יגר,משה  ---  2021  ---  תיאור 20 שנות פעילותו הראשונות של משרד החוץ תחת שרת, גולדה מאיר ואבא אבן. המחבר, בוגר מחזור הצוערים השלישי שכיהן כשגריר וכסמנכ"ל,דן בכל זירה דיפלומטית בנפרד: ארה"ב, הגוש הקומוניסטי, פריפריית המזה"ת וכו'

ראשיתו של תכנון חברתי כלל יהודי  ---  קלנר,יעקב  ---    ---  של המאה ה 19

ראשיתן של עליות חסידים  ---  שטימן כ"ץ,חיה  ---    ---  

ראשן.  ---  מתתיה,עמית  ---  2022  ---  רומן אוטוביוגרפי המשלב שירה ופרוזה ומספר על חייו של קצין בשייטת 13 המוצא עצמו, לאחר שחרורו, נע ונד בין יבשות וארצות, חיי משפחה ועסקים.

רב  ---  צורי,י ש  ---  תרפ"ה  ---  

רב אבא  ---  אנכי,ז י  ---  תרפ"ז  ---  

רב אלוף : (רב, אלוף) :  ---  הוברמן,חגי  ---  2021  ---  ביוגרפיה של הרב הראשי השני של צה"ל, יורשו של שלמה גורן שכיהן רק 6 שנים, אך בהן התקופה הקשה של מלחמת יום כיפור. מילדותו בווינה, נערותו במקווה ישראל, כפר הרא"ה ומרכז הרב ועד תפקידו האחרון כרב הראשי בציריך

רב אפין .  ---  סקל,אשר  ---    ---  

רב בעולם החדש :  ---  רוזנק,אבינועם. רוטנברג,נפתלי [עורכים]  ---  2010  ---  26 מחקרים הבוחנים את מידת השפעתו של הרב סולובייצ'יק על האורתודוקסיה המודרנית בארה"ב ומעבר לה. בספר עיונים בין-תחומיים וקריאות בהגותו ובשיטתו הלמדנית וההלכתית וניתוח השיח הציבורי בהשראתן,בארה"ב ובארץ.

רב בעולם החדש :  ---  רוזנק,אבינועם. רוטנברג,נפתלי [עורכים]  ---  2010  ---  26 מחקרים הבוחנים את מידת השפעתו של הרב סולובייצ'יק על האורתודוקסיה המודרנית בארה"ב ומעבר לה. בספר עיונים בין-תחומיים וקריאות בהגותו ובשיטתו הלמדנית וההלכתית וניתוח השיח הציבורי בהשראתן,בארה"ב ובארץ.

רב גוניות ורב תרבותיות בחברה הישראלית  ---  לאור,רינה. מן,דבורה (ע)  ---  1999  ---  מבחר הרצאות העוסקות בהיבטים הפלורליסטים השונים בחברה הישראלית ומפגשים בין תרבותיים על רקע ספרותי,תרבותי ומוסיקלי. כמן כן נוספו לספר תרגילים.

רב גוניות ורב תרבותיות בחברה הישראלית .  ---  לאור,רינה מן,דבורה  ---  1999  ---  

רב דוסא ברב סעדיה גאון  ---  פאזנאנסקי,שמואל אברהם  ---  תרס"ו  ---  קורות חייו ופרשנותו של הרב דוסא,בנו של רס"ג. מתוך מאסף הגרן ו'

רב האי גאון  ---  ווייס,א ה  ---  תרנ"ג  ---  

רב האיי גאון *  ---  חסידה,יש"י  ---   1976  ---  

רב הדומה :  ---  לזר,דן  ---  2021  ---  אלבום צילומי צבע של סצינות רחוב ושאר התרחשויות באתרי פנים וחוץ: חתונות ואירועים אחרים בחסידויות שונות בבני ברק ובירושלים, הפגנות (מצעד הגאווה, "צעדת השרמוטות", האתיופים), טקסים נוצריים, שגרת קורונה ועוד

רב החובל האבוד  ---  ורן,ז'ול  ---   1963  ---  

רב הנסתר על הגלוי :  ---  מעוז,משה  ---  2018  ---  מחקר בתהליכי ההקמה והפריסה של מנזרי שלל המסדרים הקתוליים השונים בארץ הקודש, מימי נפוליאון עד ערב מלה"ע ה-1; יחסי הגומלין ביניהם, עם סביבתם ועם ארצות מוצאם; והשפעתם על עיצובה הכלכלי והגאוגרפי של הארץ

רב הנסתר על הגלוי :  ---  נוי,עידו (עורך). די וורולי גרסטל,רעות (אוצרת)  ---  2023  ---  קטלוג תערוכה שעניינה הפן הטכני של העבודה המוזיאלית: דילמות אוצרותיות, העבודה השוטפת על האוסף, הכספות וכו'. הקטלוג מציג מבחר פריטים ייחודיים מהאוסף - עריסת תינוק, משחק קוביות ללימוד עברית ועוד - לצד סיפוריהם

רב הנסתר.  ---  דאום,חנוך  ---  2012  ---  רומן מפתח. פורום של רבנים מקבל מכתב אנונימי, המאשים רב פופולרי בציונות הדתית בניצול מיני של תלמידיו, אך הם מסרבים להעיד ולכן המקרה אינו מדווח למשטרה. הרב מודח מתפקידו והפרשה מחוללת טלטלה בקהילה.

רב מילון  ---  וינבך,ליאורה. לאודן,עדנה  ---   1993  ---  

רב מילון  ---  וינבך,ליאורה. לאודן,עדנה  ---   1993  ---  

רב מילון  ---  אולשטיין,עילית (ע)  ---   1996  ---  כולל: מפתח עברית אנגלית, משפטים לתקשורת בין אישית, רשימות מלים לפי נושאים.

רב מילון :  ---  וינבך,ליאורה. לאודן,עדנה  ---  2011  ---  מילון הכולל ערכים וערכי משנה, ביטויים ומטבעות לשון משפות הדיבור, התקשורת, הספרות והמדע העכשוויות. בין נספחי המילון, המותאם לצרכי דובר הצרפתית הרוכש את העברית, רשימות מלים לפי נושאים וטבלאות הפועל העברי.

רב מילים  ---  שויקה,יעקב  ---   1997  ---  6 כר'. כולל תקליטור

רב מילים (רב מלים) :  ---  שויקה,יעקב  ---   1997  ---  6 כר'.

רב מכר (רב-מכר) :  ---  אברמוביץ',יובל  ---  2020  ---  המחבר שבאמתחתו הספרותית כותרים רבים העוסקים בעזרה עצמית מפנה את הקורא אל הדרכים להנפקת כשרונו הספרותי בצורת ספר. העצות מתחילות בתהליך הכתיבה, ממשיכות בעיצוב התוכן ומסתיימות בעריכה ובמו"לות.

רב מכר :  ---  שיינפלד,יאיר  ---  2015  ---  ספר עצות בשלושה שערים: תובנות מעולם היזמות העסקית, כלים לניהול של מערך מכירות ומיומנויות מכירה ושכנוע. הכותב מביא מקרים מנסיונו הפרטי כאיש מכירות ויועצם של ארגונים.

רב משורר ומחזאי  ---  פרידלנדר,יהודה. וייזר,רפא  ---  תש"ן  ---  מונוגרפיה

רב נגינות יש וצלילים : [רוב נגינות יש וצלילים] :  ---  איבצן,אילנה  ---  2014  ---  מחקר ביוגרפי-מוסיקולוגי המוגש בשפה שווה לכל נפש (לרבות ביאור הטרמינולוגיה). נסקרת פעילותו של ארגוב, מהצ'יזבטרון עד ערוב ימיו, ונידונים סוגות (מהורה עד ג'אז) ומאפייני המוסיקה שלו (הרמוניה, מבנה, אקלקטיות וכו').

רב נגינות יש וצלילים : [רוב נגינות יש וצלילים] :  ---  איבצן,אילנה  ---  2014  ---  מחקר ביוגרפי-מוסיקולוגי המוגש בשפה שווה לכל נפש (לרבות ביאור הטרמינולוגיה). נסקרת פעילותו של ארגוב, מהצ'יזבטרון עד ערוב ימיו, ונידונים סוגות (מהורה עד ג'אז) ומאפייני המוסיקה שלו (הרמוניה, מבנה, אקלקטיות וכו').

רב סעדיה גאון  ---  בן אשר,יצחק  ---  תשי"א  ---  פרשה בתקופת הגאונים

רב סעדיה גאון .  ---  אונא,יוסף  ---  תש"ך  ---  

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין רבני בבגדאד : ספר הגלוי.  ---  סעדיה גאון (רס"ג). מבשר בן ניסי הלוי  ---  2019  ---  2 מהדורות החיבור שכתב רס"ג על-רקע התנערותו (כגאון ישיבת סורא) מפסק-דין של ראש הגולה דוד בן זכאי, ו-3 כתבים שכוונו נגדו: 'ספר אפיקורוס' לכ'לף בן סרג'אדו ו'תיקון הטעויות' ו'חשיפת הטעויות' למבשר בן ניסי הלוי

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין רבני בבגדאד : ספר הגלוי.  ---  סעדיה גאון (רס"ג). מבשר בן ניסי הלוי  ---  2019  ---  2 מהדורות החיבור שכתב רס"ג על-רקע התנערותו (כגאון ישיבת סורא) מפסק-דין של ראש הגולה דוד בן זכאי, ו-3 כתבים שכוונו נגדו: 'ספר אפיקורוס' לכ'לף בן סרג'אדו ו'תיקון הטעויות' ו'חשיפת הטעויות' למבשר בן ניסי הלוי

רב סעדיה גאון.  ---  ברודי,ירחמיאל  ---  2006  ---  חיבור מונוגרפי הפונה לציבור הרחב וחלקו הארי מוקדש לדיון בפעילותו הרוחנית של הגאון (882-942). לבד מזאת, הקדמה על תקופת הגאונים ופרק העוסק במה שידוע על קורות חייו.

רב סעדיה גאון.  ---  ברודי,ירחמיאל  ---  2006  ---  חיבור מונוגרפי הפונה לציבור הרחב וחלקו הארי מוקדש לדיון בפעילותו הרוחנית של הגאון (882-942). לבד מזאת, הקדמה על תקופת הגאונים ופרק העוסק במה שידוע על קורות חייו.

רב עסק על לא דבר .  ---  שקספיר  ---  1964  ---  

רב ערך  ---  אלכסנדרוביץ,'ס. ואחרים (ע  ---   1997  ---  אנציקלופדיה שימושית למאה ה 21. אישים, מונחים, בטויים, מושגים ועוד.

רב ערך :  ---  שביט,יעקב (ע)  ---  2001  ---  לקסיקון אנציקלופדי המכיל כ 40,000 ערכים. פותח ונערך על פי אנציקלופדית וובסטר.

רב ערך :  ---  שביט,יעקב (ע).  ---   2001  ---  אנציקלופדיה שימושית למאה ה 21. מהדורת 2001 אישים, מונחים, בטויים, מושגים ועוד.

רב פרעוש :   ---  הופמן,א.ת.א.  ---  2022  ---  שלוש אגדות גרוטסקיות.

רב קוליות ושיח מחול בישראל. [רב-קוליות ושיח מחול בישראל].  ---  רוטנברג,הניה. רוגינסקי,דינה [עורכות]  ---  2009  ---  אסופת מאמרים בין-תחומית העוסקת, בין השאר, במבט היסטורי על התפתחות המחול בישראל מ-1920, בבחינת זהויות תרבותיות במחול העממי ואצל כוריאוגרפים כמרשל, אפרתי וניקובה, בסוגיות מגדריות,בתפיסות יצירתיות ועוד.

רב קוליות ושיח מחול בישראל. [רב-קוליות ושיח מחול בישראל].  ---  רוטנברג,הניה. רוגינסקי,דינה [עורכות]  ---  2009  ---  אסופת מאמרים בין-תחומית העוסקת, בין השאר, במבט היסטורי על התפתחות המחול בישראל מ-1920, בבחינת זהויות תרבותיות במחול העממי ואצל כוריאוגרפים כמרשל, אפרתי וניקובה, בסוגיות מגדריות,בתפיסות יצירתיות ועוד.

רב קומות (רב-קומות).  ---  באלארד,ג'יימס גראהם  ---  2023  ---  ספורו של רב קומות, ארבעים במספר, המאכלס 2000 דיירים במבנה שנועד לספק את צרכיו של כל דייר ודייר. המבנה משמש בדיעבד, נסיון חברתי שבו כל האיזונים החברתיים נשברים והמבנה מחסל את יושביו.

רב רומאן  ---  ערפלי,בעז  ---   1998  ---   ספרות משמעות תרבות 23

רב שאנן הגיבור המצויין במרחבי הזמן  ---  גבע,דודו  ---   1993  ---  קומיקס "ספור הרפתקאות מסעיר לזקן ולצעיר"

רב שיח עם הדמוקרטיה 1 :  ---  אדלר,חיים ואחרים (ע.)  ---  2002  ---  חוברת למוד המשמשת כמבוא לעקרונות המדינה הדמוקרטית,זכויות אזרחיה כפי שאלו מעוגנות בחוקתה, פילוסופיית החירות והשיוויון,תשתית אדיאולוגית ועוד.

רב שיח עם הדמוקרטיה 2 :  ---  דרוק,קרי ואחרים (ע.)  ---  2002  ---  חוברת למוד המשמשת כמבוא לעקרונות המדינה הדמוקרטית,זכויות אזרחיה כפי שאלו מעוגנות בחוקתה,שלטון החוק,בחירות והנהגה במשטר הדמוקרטי ועוד.

רב שיח עם הדמוקרטיה ג :  ---  אדלר,חיים ואחרים (ע.)  ---  2002  ---  חוברת למוד המשמשת כמבוא לעקרונות המדינה הדמוקרטית: רשויות הממשל,תרבות פוליטית ודמוקרטיה במשבר.

רב שיח עם שועלים.  ---  כיתאין,דניאלה  ---  2007  ---  קטעי יומן, חלומות, מחשבות ותחושות המתאגדים יחדיו למעין ספר זכרון שתוכנו הנו עדות לתהליך התמודדות קשה וכואב שעברה המחברת בעקבות מות בנה הבכור באסון המסוקים בשנת 1997.

רב תרבותיות במבחן הישראליות. [רב-תרבותיות במבחן הישראליות]  ---  נחתומי,אוהד (ע.)  ---  2003  ---  אסופת מאמרים המכילה תרגום ראשון למאמרו של צ'רלס טיילור "הפוליטיקה של ההכרה", העוסק בקהילת דוברי הצרפתית בקוויבק,לצד מאמריהם של חוקרים ישראלים.

רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית  ---  מאוטנר,מנחם ואחרים (ע)  ---   1998  ---  לזכרו, תרבות, יהדות ודמוקרטיה, הגות יהודית, המשפט והתרבות, המצב בישראל.

רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית  ---  מאוטנר,מנחם ואחרים (ע)  ---   1998  ---  לזכרו, תרבות, יהדות ודמוקרטיה, הגות יהודית, המשפט והתרבות, המצב בישראל.

רב תרבותיות מהי? :  ---  יונה,יוסי. שנהב,יהודה  ---  2005  ---  המחברים, הנמנים עם מייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית, מנתחים ומפריכים את התפיסות הרווחות בשיח הציבורי בישראל על אודות רב-תרבותיות. כן נערך דיון הבוחן את הרב-תרבותיות לאורן של תיאוריות חברתיות אחרות ועוד.

רבבות לאפרים :  ---  רפאל ויוונטה,רויטל ושמואל (עורכים)  ---  2018  ---  20 מאמרים בתחומי מומחיותו של בעל היובל: שירת הקודש והחול בספרד, קטלוניה ופרובנס וצפון אפריקה, העברית ולשונות היהודים במזרח. נידונות גם יצירות של הוגים מוסלמים: אבן בוטלאן, אבן זבארה ואבו אלפרג' הארון

רבגוני  ---  שביד,אליעזר ואחרים  ---  תשנ"ז  ---  כתב עת.

רבגוניות החיים.  ---  וילסון,אדוארד  ---  2002  ---  תיאור ההתפתחות האבולוציונית של המערכות האקולוגיות ומיני החיים בעולם,הריסתם על ידי האדם ורעיונות למניעת ההרס וההכחדה.בתוספת תצלומים ואיורים.

רבגוניותו של עולם בעלי החיים .  ---  הנסון,ארל ד  ---  1975  ---  

רבדים  ---  בן דור,יצחק  ---   1951  ---  

רבדים בישראל  ---  אייזנשטדט,ש"נ  ---   1968  ---  

רבדים ומורשת :  ---  אידלין,נתן  ---  2007  ---  פרקי זכרונות ממפגשו של המחבר, ממייסדי קיבוץ רבדים, עם נופי השפלה ותולדותיה. המחבר מתאר גם כיצד נתגלה היישוב תל-מקנה על ידו, אשר זוהה מאוחר יותר כעקרון המקראית.

רבדים סבוכים.  ---  ברוך,אייל  ---  2019  ---  קטלוג תערוכת ציורים. האמן משלב בציוריו עצים וענפיהם בטכניקות יצירה שונות.

רבדים סבוכים.  ---  ברוך,אייל  ---  2019  ---  קטלוג תערוכת ציורים. האמן משלב בציוריו עצים וענפיהם בטכניקות יצירה שונות.

רבדים.  ---  ברקת,בברלי  ---  2013  ---  קטלוג תערוכה של רישומים הנפרשים כמגילות ומאזכרים קליגרפיה מזרח אסיאתית ואבסטרקט אקספרסיוניסטי.

רבה רעת הארץ.  ---  ג'אדט,טוני  ---  2014  ---  חיבור הבוחן את הרעות החולות שיצרו המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית והסגידה לשווקים נטולי רגולציה, בעיקר מאז שנות ה-80, ואת השפעותיהן ההרסניות על יציבותה של החברה האזרחית, ומציע מתווה לסוציאל-דמוקרטיה חדשה

רבות הדרכים.  ---  צוהר,שרון  ---  2019  ---  רומן רומנטי העוסק בתסריטאית על סף פריצה.

רבות רעות צדיק : ["רבות רעו"ת צדיק"]  ---  קפלן,קימי  ---  2006  ---  

רבותי העיתונות .  ---  נאור,מרדכי  ---  2004  ---  

רבותי העיתונות : [רבותי, העיתונות]  ---  נאור,מרדכי  ---  2004  ---  סקירות על תולדות העתונות היהודית בארץ מאז ראשיתה באמצע המאה ה-18 ועד שנות ה-90. מקום נרחב מוקדש לחתכים נושאיים: פרשיות סוערות במיוחד, עיתונות הומוריסטית וקלה, עיתונות מגויסת ועוד.

רבותי נברך  ---  נתנזון,משה  ---   1954  ---  

רבטיקו :  ---  פריס,קוסטאס  ---  2003  ---  רומן על אנשי המעמד הנמוך ביוון,שנגנו את מוסיקת הרבטיקו העממית מתוך עולם של יאוש,סמים וחלום הגאולה.לספר מצורף תקליטור שמע הכולל 19 לחנים שונים.

רבטיקו :  ---  פריס,קוסטאס  ---  2003  ---  רומן על אנשי המעמד הנמוך ביוון,שנגנו את מוסיקת הרבטיקו העממית מתוך עולם של יאוש,סמים וחלום הגאולה.לספר מצורף תקליטור שמע הכולל 19 לחנים שונים.

רבטיקו :  ---  כץ,תומר  ---  2017  ---  חוברת לימוד למוסיקת הרבטיקו (בלוז יווני) - היא מוסיקת הבוזוקי שהפכה לפופולרית ביוון. כולל תווים ואקורדים, סולמות, מילות השירים, הרמוניה, מקצבים ואוסף שירים של גדולי מלחיני הסגנון. מתאים לבוזוקי,גיטרה, כינור ועוד.

רבי אברהם אבן עזרא :  ---  אבן עזרא,אברהם. כהנא,דוד (ע.).   ---  1894  ---  שני כרכים באחד. סימני עש קלים, ללא פגיעה בטקסט.

רבי אברהם אבן עזרא איש אשכולות.  ---  שוורץ,דב (עורך)  ---  2023  ---  11 מאמרים הדנים ביצירת ראב"ע על שלל תחומיה וסוגותיה (פרשנות מקרא, בלשנות, שירה, אסטרולוגיה, פילוסופיה, תורת הסוד ועוד), באופייה החידתי ובהשפעתה על המשך היצירה היהודית בימה"ב (לרבות פרשניו של ראב"ע עצמו)

רבי אברהם אבן עזרא איש אשכולות.  ---  שוורץ,דב (עורך)  ---  2023  ---  11 מאמרים הדנים ביצירת ראב"ע על שלל תחומיה וסוגותיה (פרשנות מקרא, בלשנות, שירה, אסטרולוגיה, פילוסופיה, תורת הסוד ועוד), באופייה החידתי ובהשפעתה על המשך היצירה היהודית בימה"ב (לרבות פרשניו של ראב"ע עצמו)

רבי אברהם יצחק הכהן קוק ורעיון התחיה .  ---  רמון,י צ  ---    ---  

רבי אליהו קפשאלי :  ---  בניהו,מאיר  ---  1983  ---  

רבי אלימלך לא שמח עוד .  ---  דנציגר,צבי  ---  תשס"ד  ---  

רבי אלימלך לא שמח עוד.   ---  דנציגר,צבי  ---  2003  ---  זכרונות המחבר, יליד 1918, מתקופת השואה ואחריה. המחבר איבד את משפחתו באושוויץ, שרד את מצעד המוות, ואחרי המלחמה הנהיג ילדים-ניצולים בדרכם ארצה.

רבי אלעזר בירבי קליר קדושתאות ליום מתן תורה :  ---  אליצור,שולמית  ---  תש"ס   ---  הפיוטים נלקטו מתוך עשרות כ"י והם מלווים בביאורים מקיפים ובמבוא המתאר את לבטי יחוסם למשורר,תבניותיהם ותוכניהם המיוחדים.

רבי אלעזר הקליר  ---  רבי אלעזר הקליר  ---  תר"ץ  ---  מגלות לבתי הספר 58

רבי אשתורי הפרחי חלוץ חוקרי ארץ ישראל :  ---  רוזנסון,ישראל. גליקסברג,שלמה (עורכים)  ---  2015  ---  12 מאמרים על מחבר 'כפתור ופרח' ועל מפעלו בתחומי ההלכה (המצוות התלויות בארץ) והגיאוגרפיה ההיסטורית (זיהוי יישובי וגבולות א"י בתקופות המקרא וחז"ל). כן נידונים ענייני קדושה בחיבורו ושקיעיו ב'תבואות הארץ'

רבי אשתורי הפרחי חלוץ חוקרי ארץ ישראל :  ---  רוזנסון,ישראל. גליקסברג,שלמה (עורכים)  ---  2015  ---  12 מאמרים על מחבר 'כפתור ופרח' ועל מפעלו בתחומי ההלכה (המצוות התלויות בארץ) והגיאוגרפיה ההיסטורית (זיהוי יישובי וגבולות א"י בתקופות המקרא וחז"ל). כן נידונים ענייני קדושה בחיבורו ושקיעיו ב'תבואות הארץ'

רבי גרשום מאור הגולה  ---  ליהמאן,מ  ---    ---  עזרא )ל פיליפסון(, כתבים נבחרים )מרדכי אהרן גינצבורג ביבליותיקה קטנה מס' 1

רבי ד"ר יהודה אבן שמואל קופמן  ---  אוריין,מאיר  ---  תשכ"ז  ---  

רבי דוב בר מייזלש  ---  קמלהאר,משה  ---   1970  ---  

רבי זרחיה הלוי בעל המאור ובני חוגו  ---  תא שמע,ישראל מ.  ---   1992  ---  במאה ה- 12

רבי חיים אבן עטר עלייתו לארץ ישראל  ---  קלאר,בנימין  ---  תשי"א  ---  

רבי חיים ב"ר בצלאל מפרידברג .  ---  זימר,אריק  ---  1987  ---  

רבי חיים יוסף דוד אזולאי  ---  בניהו,מאיר  ---  תשי"ט  ---  

רבי חיים צבי שניאורסון  ---  קלויזנר,ישראל  ---  1973  ---  

רבי יהודה הלוי  ---  גרינבוים,נתן  ---   1975  ---  תשע מאות שנה להולדתו

רבי יהודה הלוי *  ---  זמורה,ישראל  ---  תש"י   ---  

רבי יהודה הלוי **  ---  יהודה הלוי  ---   1893  ---  א-ב מפרש אברהם אליהו הרכבי

רבי יהודה הלוי ***  ---  ילין,דוד  ---   1941  ---  חוברת ע"ז

רבי יהודה הלוי .  ---  רבי יהודה הלוי  ---  1964  ---  הכין לדפוס:ישראל זמורה .

רבי יהודה הנשיא  ---  מאיר,עפרה  ---   1999  ---  מונוגרפיה היונקת מן המסופר עליו בספרות חז"ל. דמותם של תנאים ואמוראים בני דורו. גישה ביקורתית למסורת.

רבי יהודה הנשיא.  ---  אופנהיימר,אהרן  ---  2007  ---  מונוגרפיה המוקדשת לתיאור קורות חייו ולדיון במפעלו של רבי יהודה הנשיא (המאה ה-2 לספירה).

רבי יהודה הנשיא.  ---  אופנהיימר,אהרן  ---  2007  ---  מונוגרפיה המוקדשת לתיאור קורות חייו ולדיון במפעלו של רבי יהודה הנשיא (המאה ה-2 לספירה).

רבי יואל משה סלומון : [ר' יואל משה סלומון] :  ---  סלומון,טוביה ואחרים  ---  תשע"ג  ---  אסופה הכוללת את 'יומן יסוד פתח תקוה' שכתב ר' טוביה סלומון, בנו של ר' יואל משה, מאמרים של ביתו ושל נכדו על עבודתו הספרותית ועל פועלו בבניין פ"ת והארץ, קובץ כל שיריו למהדורותיהם ועץ משפחה של כל צאצאיו.

רבי יואל משה סלומון : [ר' יואל משה סלומון] :  ---  סלומון,טוביה ואחרים  ---  תשע"ג  ---  אסופה הכוללת את 'יומן יסוד פתח תקוה' שכתב ר' טוביה סלומון, בנו של ר' יואל משה, מאמרים של ביתו ושל נכדו על עבודתו הספרותית ועל פועלו בבניין פ"ת והארץ, קובץ כל שיריו למהדורותיהם ועץ משפחה של כל צאצאיו.

רבי יוסי בר חנינא מקסרין  ---  צורי,י ש  ---  תרפ"ו  ---  

רבי יוסף איש רוסהים  ---  ראבינאוויץ,שאול פינחס  ---    ---  הבכירים לכנסיות ישראל במדינות גרמניה. פרק אחד לקורות השתדלנות בישראל

רבי יוסף קארו :  ---  רפאל,יצחק (ע)  ---  תשכ"ט  ---  

רבי יוסף קרא פרשן המקרא  ---  נהוראי,נתן  ---   1994  ---  מגדולי חכמי צרפת בימי הביניים. המיוחד בשיטתו

רבי יוסף קרא פרשן המקרא .  ---  נהוראי,נתן  ---  1994  ---  

רבי יוסף ראש הסדר :  ---  גינת,ליפא  ---  2018  ---  רירה"ס, בן המאה ה-12 פעל בפסטאט שבמצרים מהמאה ה-13. המטמון שנחשף בגניזה הקהירית גילה אותו ואת פועלו ורצונו לערוך מחדש את הספרות היהודית אד הוק. מחבר ספר זה נפטר טרם שהספיק להשלים עבודת דוקטורט זו.

רבי יוסף ראש הסדר :  ---  גינת,ליפא  ---  2018  ---  רירה"ס, בן המאה ה-12 פעל בפסטאט שבמצרים מהמאה ה-13. המטמון שנחשף בגניזה הקהירית גילה אותו ואת פועלו ורצונו לערוך מחדש את הספרות היהודית אד הוק. מחבר ספר זה נפטר טרם שהספיק להשלים עבודת דוקטורט זו.

רבי יחיאל מיכל פינס  ---  מיכאלי,מרדכי  ---  תרפ"ח  ---  

רבי יעקב אליישר .  ---  בניהו,מאיר  ---   1960  ---  על קורות קהילה בצרה בשנות תקל"ה תקל"ט

רבי יעקב עמדין :  ---  ביק,אברהם (שאולי)  ---   1974  ---  

רבי ישראל בעל שם טוב *  ---  גוטמן,מתתיהו יחזקאל  ---  תש"ט   ---  

רבי ישראל בעש"ט  ---  גוטפריד,מרדכי  ---  תש"ז   ---  

רבי לוי יצחק מברדיטשב :  ---  מרק,צבי. הורן,רועי (עורכים)  ---  2017  ---  12 מאמרים הדנים בהגותו של ר' לוי יצחק, זיקותיה לתורת המגיד ממזריטש ולכתבי המהר"ל מפראג, פועלו כאדמו"ר וכפוסק, חלקו במאבקי מתנגדים וחסידים ובפולמוסים פנים חסידיים, גלגולי דמותו בסיפורת החסידית, ניגוניו ועוד

רבי מאיר וברוריה *  ---  כהן,יעקב  ---   1951  ---  

רבי מכר ורבי ערך בסיפורת הישראלית  ---  אורן,יוסף  ---   2000  ---  עיון ביצירות בולטות בספרות הישראלית למן משמרת דור המדינה ועד הקולות החדשים,תוך כדי הבנה שרב מכר אינו בהכרח רב ערך ולהיפך.

רבי מנדל קמינר :  ---  רובין,ישראל נתנאל  ---  2017  ---  

רבי מנדל קמינר :  ---  רובין,ישראל נתנאל  ---  2017  ---  מחקר ביוגרפי על רמ"מ קמינר, יליד חנצ'ין שבפולין 1863, מוצאו וייחוסו, פעילותו הציבורית כראש 'אגודת ישראל' ומפעל המו"לות שלו - היומון החרדי 'דאס יודישע טגבלאט'; ורשימה גנאולוגית של 503 צאצאיו לאורך שבעה דורות

רבי משה אבן עזרא ב מבחר שירים  ---  רבי משה אבן עזרא  ---  תר"ץ  ---  מגלות לבתי הספר 96

רבי משה איסרלש :  ---  הורוביץ,יהושע  ---  תשל"ד  ---  

רבי משה אלשיך .  ---  שלם,שמעון  ---  תשכ"ו  ---  המחבר חוקר את יסודות פרשנותו הדרשנית למקרא של החכם הצפתי, תלמידו של ר' יוסף קארו.

רבי משה בן מימון  ---  מימון,יהודה ליב הכהן  ---   1960  ---  

רבי משה הדרשן והספרות החיצונית :  ---  תא שמע,ישראל מ'  ---  2001  ---  הרצאה העוסקת בדמותו ופעלו של רבי משה הדרשן על רקע תולדות הספרות הרבנית של ימי הביניים.

רבי משה מונטיפיורי  ---  רבינוביץ,א ז  ---  תרצ"ה  ---  

רבי נחמן מברסלב  ---  קוק,יהודית  ---  תשנ"ד  ---  דיוקנו כפי שהוא מתפרש מספוריו ודברי הפרשנות של תלמידיו

רבי נחמן מברסלב :   ---  צייטלין,הלל  ---  2006  ---  שתי מסות מונוגרפיות מחקריות על חייו ותורתו של רבי נחמן מברסלב ועל אורו של משיח בתורת הברסלבי. למסות קודם מבוא נרחב על ניאו רומנטיקה, חסידות וכיסופי משיח בכתבי צייטלין.

רבי נחמן מברסלב :  ---  נחמן מברסלב  ---  2009  ---  ליקוט מקיף מתוך הספרים "ליקוטי מוהר"ן" ו"שיחות הר"ן" ומהדורה מלאה של "סיפורי מעשיות". הספר כולל מבוא מאת הרב עופר גיסין, על תולדות חייו של ר' נחמן, חסידות ברסלב לדורותיה, ושיטת ר' נחמן והדרכותיו.

רבי נחמן מברסלב :  ---  נחמן מברסלב  ---  2009  ---  ליקוט מקיף מתוך הספרים "ליקוטי מוהר"ן" ו"שיחות הר"ן" ומהדורה מלאה של "סיפורי מעשיות". הספר כולל מבוא מאת הרב עופר גיסין, על תולדות חייו של ר' נחמן, חסידות ברסלב לדורותיה, ושיטת ר' נחמן והדרכותיו.

רבי עקיבא איגר חייו ופעולותיו. (רבי עקיבא איגר, חייו ופעולותיו).  ---  וורעשנער,יעקב יהודה  ---  תשע"ח  ---  ביוגרפיה של פוסק ההלכה הגדול, בצירוף גרסתה המקוצרת "תולדות לעם" - שתיהן מתורגמות לראשונה מגרמנית; וכן תוספות ממקורות חדשים, פסקי רע"א, ליקוט דברי אגדה משלו, הגהות והערות על ספר "מאורן של ישראל", ועוד

רבי עקיבא בן יוסף  ---  בן ציון,ש  ---   1930  ---  מגילות לבתי ספר 35

רבי צבי הירש חיות .  ---  בית הלוי,ישראל דוד  ---  תשט"ז  ---  רב בזולקיב ובקאליש פרשת חייו ופעלו

רבי קלונומוס בעל הנס .  ---  רבניצקי,י ח  ---  תרצ"ג  ---  

רבי שלום שבזי :  ---  גימאני,אהרן  ---  2020  ---  מהדורה ביקורתית לקובץ המצוי בידיים פרטיות ובו 22 פיוטים שטרם נתפרסמו וכן קטעי תפילות ממועדים שונים. הספר כולל גם צילום מלא של כתב היד ומחקר בחילופי הנוסח של קטעי התפילה, המנהגים העולים מהם ועוד

רבי שלמה נגיד  ---  אש,שלום  ---  תר"ף   ---  

רבי שלמה שרביט הזהב :  ---  שלמה שרביט הזהב. כהנא,דוד  ---  1893  ---  שרביט הזהב היה פייטן בן העיר סאלוניקי שחי במאה ה-14 (מת ב-1418).

רבי שלמה תעלמא בעל מרכבת המשנה  ---  בריק,אברהם  ---  תשמ"ה  ---  

רבי שמעון בר יוחאי  ---  דייטש,יוסף יצחק(מלקט)  ---  תשמ"ט  ---  

רביבו .  ---  רביבו,חיים שרצקי,אורי  ---  2004  ---  

רביבו.  ---  רביבו,חיים. שרצקי,אורי  ---  2004  ---  אוטוביוגרפיה של כוכב הכדורגל הישראלי.

רביבים :  ---  קוה,עדין  ---  2014  ---  אלבום המתעד את תולדות הקיבוץ, מ-5 השנים של מייסדיו כפלוגה במושבה ראשל"צ ועד להפיכת רוב ענפי המשק לשותפויות תאגידיות בעשור האחרון. הספר משלב מחקר, קטעי ארכיון, זכרונות ועדויות ומאות תמונות ואיורים

רביזיוניסט בעד חלוקה  ---  ויניצקי,יוסף  ---  תרצ"ח  ---  חיבור סאטירי קצר.

רבייה בטבע :  ---  גרוס,חיה ואחרים  ---  2002  ---  חוברת למידה המיועדת לתלמידי החטיבה העליונה הלומדים לפי תוכנית הלימודים בביולוגיה.

רביית בעלי חיים  ---  חזן,עוזיאל  ---   1991  ---  חוברת עבודה

רביית האדם II :  ---  זיידמן,דניאל (עורך)  ---  2007  ---  קובץ מאמרים העוסקים בהיבטים רפואיים הקשורים למיניות, פריון ואי פריון. בנושאים הנידונים: שאלת הוספת הורמון ההצהבה לפרוטוקולים, סקירת אפשרויות טיפול חדשות במקרים קיצוניים של אי פריון גברי, ועוד.

רבים יותר מתים מלב שבור  ---  בלו,סול  ---  1990  ---  מאנגלית:משה זינגר

רבים יותר מתים מלב שבור.  ---  בלו,סול  ---   1990  ---  עברית - משה זינגר

רבין :  ---  גולדשטיין,יוסי  ---  2006  ---  ביוגרפיה מקיפה על חיי יצחק רבין ז"ל (1922-1995).

רבין :  ---  גולדשטיין,יוסי  ---  2006  ---  ביוגרפיה מקיפה על חיי יצחק רבין ז"ל (1922-1995).

רבין ואוסלו.  ---  שיפריס,עמוס  ---  2022  ---  מחקר המנתח את השינויים בעמדותיו של רבין לגבי מו"מ עם אש"ף 'פנים' ו'חוץ' (נציגי הפלסטינים בשטחים מול צמרת אש"ף בתוניס) ואת שלל הגורמים להם: הפנים-מפלגתיים, הפוליטיים, הבטחוניים, המציאות הבינלאומית החדשה וכו'

רבין והביטחון הלאומי של ישראל .  ---  ענבר,אפרים  ---  2004  ---  

רבין והביטחון הלאומי של ישראל.  ---  ענבר,אפרים  ---  2004  ---  מחקר אודות חשיבתו האסטרטגית והמדינית של רבין, כפי שזו באה לידי ביטוי בתחומים שונים: הפוליטיקה הבינ"ל, הסכסוך הישראלי-ערבי, היחסים עם ארה"ב, הכוח הצבאי הקונבנציונלי והבלתי-קונבנציונלי ותהליך השלום.

רבין רצח פוליטי בעזרת השם  ---  קפליוק,אמנון  ---   1996  ---  סקירת הרקע הדתי-לאומני לרצח רבין. מצרפתית: המחבר

רבינא וחכמי דורו :  ---  כהן,אבינועם  ---  2001  ---  מחקר הדן בתפיסות ופרשנויות שונות הנוגעות לבעיית זהותו של האמורא "רבינא" בתלמוד הבבלי וזאת באמצעות בחינה מחודשת של ממצאים קדומים והצגת ראיות מחקריות חדישות.

רבינדרא נת טאגור .  ---  פלאום,שלומית פרידה  ---  1946  ---  

רבינו בחיי (מדרש) א+ב :  ---    ---  תשי"ח  ---  

רבינו בחיי : ביאור על התורה א.  ---  שעוועל,חיים דב  ---  1966  ---  

רבינו משה בן מימון :  ---  בר יוסף,מ. (עורך)  ---  תש"ל  ---  

רבינזון קרוזה .  ---  גרזובסקי,י  ---  תר"ץ  ---  

רביעי בערב.  ---  הדיה,יעל  ---  2011  ---  רומן שבמרכזו מפגש פסיכותרפי קבוצתי אינטנסיבי בנושא הורות. שבעה אנשים החשים כהורים לא טובים נפגשים אחת לשבוע עם פסיכולוגית יוצאת דופן. הטיפול שואב את כל המעורבים למערבולת רגשות המציפה כאבים מודחקים.

רביעי בערב.  ---  הדיה,יעל  ---  2011  ---  רומן שבמרכזו מפגש פסיכותרפי קבוצתי אינטנסיבי בנושא הורות. שבעה אנשים החשים כהורים לא טובים נפגשים אחת לשבוע עם פסיכולוגית יוצאת דופן. הטיפול שואב את כל המעורבים למערבולת רגשות המציפה כאבים מודחקים.

רביעי שמונה בערב : (רביעי, שמונה בערב :)  ---  בן משה,יקיר (עורך)  ---  2015  ---  אסופת שירים פרי יצירתם של 11 כותבים חברים המתכנסים מדי שבוע. הכותבים: רוני אדם, מירי גולדווסר, ארנה גל, אורי הלוי, רות זקצר, ארלט מינצר, אורה ניזר, רונית פלמון, נורית פרי, אורי שירן ומרדכי שרי.

רביעייה אנגלוסקסית.  ---  וולף,תומס. מורלי,כריסטופר. לונדון,ג'ק. ולס,ה"ג'  ---  2019  ---  אנתולוגיה.

רביעיית מיתרים :  ---  אנקוויסט,אנה  ---  2023  ---  רומן העוסק בחייהם של ארבעה מוזיקאים חובבים הנפגשים על סירת מגורים העוגנת באמסטרדם.

רביעית רוזנדורף  ---  שחם,נתן  ---  1999  ---   בחנות עם הספר עו' מ 2011 במצב מצוין .

רבן ומאורן של ישראל  ---  נאדעל,שלמה מנחם  ---  תשנ"ג  ---  

רבן שמעון בן גמליאל והאודיסיאה  ---  קריץ,ראובן  ---   1967  ---  

רבנו ה"צמח צדק" .  ---  גליצנשטיין,אברהם חנוך  ---    ---  על הכריכה רשום: ספר התולדות רבי מנחם מענדל בעל ה"צמח צדק" .

רבנו הקדוש:רבי יהודה הנשיא-יחוסו,תקופתו,משנתו  ---  קוליץ'  ---    ---  

רבנו יצחק אלחנן  ---  טור,יגאל  ---  1991  ---  

רבנו משה בן מימון (רמב"ם) .  ---  אורינובסקי,א  ---  1935  ---  

רבנו משה בן מימון *  ---  פישמן,יהודה ליב הכהן  ---    ---  "מפתח הדרשות" להרמב"ם מתוך כתב יד יחידי בעולם

רבנו משה בן מימון **  ---  רמב"ם  ---  תרצ"ה  ---  ערב פסח תרצ"ה "הארץ" גליון 4788

רבנו משה בן מימון ***  ---  לזבניק,מ ב  ---    ---  + יוסף הנשיא מאת - י פ וילדנרדט + אשמת שומרון - מאפו ביבליותיקה קטנה 2

רבנו משה בן נחמן  ---  שעוועל,חיים דוב  ---   1973  ---   + עו' משנת 1967 .

רבנו תם :  ---  ריינר,אברהם רמי  ---  2021  ---  מונוגרפיה מקיפה על דמותו, יצירתו והשפעתו של ר' יעקב בן מאיר, נכדו של רש"י וראשון בעלי התוספות. שערי הספר עוסקים בחייו ומוריו; מקורותיו ועמדותיו לגבי ספרות חז"ל והגאונים; כתביו, פסקיו ותקנותיו; והשפעתו ופולמוסיו

רבנות אשכנז בימי הביניים .  ---  ברויאר,מרדכי  ---  תשל"ו  ---  

רבנות בסערת הימים :  ---  מייזליש,שאול  ---  2018  ---  מהדורה מחודשת לסיפור חייו של הרב הרצוג,שכיהן כרב ראשי לישראל במשך כ- 25 שנה. הספר מלווה את קורותיו בפולין, באירלנד בה שימש כרב המחתרת, בתקופת השואה וכרב ראשי. כולל מפתח.

רבנות האתגר. [רבנות: האתגר].  ---  שטרן,ידידיה צ'. פרידמן,שוקי  ---  2011  ---  30 מאמרים שבין כותביהם רבנים מכהנים וחוקרי אקדמיה מתחומי המשפט, ההיסטוריה ועוד. הספר דן במוסד הרבנות, במרכזיותו בקהילה ובחברה כולה חרף שינויי העת הזו, בהיבטים של פסיקה הלכתית, במודלים של רבנות ועוד.

רבנות האתגר. [רבנות: האתגר].  ---  שטרן,ידידיה צ'. פרידמן,שוקי  ---  2011  ---  30 מאמרים שבין כותביהם רבנים מכהנים וחוקרי אקדמיה מתחומי המשפט, ההיסטוריה ועוד. הספר דן במוסד הרבנות, במרכזיותו בקהילה ובחברה כולה חרף שינויי העת הזו, בהיבטים של פסיקה הלכתית, במודלים של רבנות ועוד.

רבנות חסידות השכלה  ---  כ"ץ,בן ציון  ---   1956  ---  א-ב

רבנים שנספו בשואה :  ---  מיזליש,פנינה  ---  2006  ---  חיבור עתיר מקורות הכולל ביוגרפיות קצרות של כאלפיים רבנים ואדמור"ם שנספו בשואה או נפטרו בסמוך אליה, כתוצאה ממנה.

רבע אחרי המלחמה  ---  אטינגר,עמוס  ---   1993  ---  ספר השורות הצוחקות והבוכות

רבע אחרי המלחמה  ---  אטינגר,עמוס  ---   1993  ---  ספר השורות הצוחקות והבוכות שירים. מהדורה שביעית

רבע אחרי המלחמה *  ---  אטינגר,עמוס  ---   1967  ---  

רבע לפנות בוקר  ---  אטינגר,עמוס  ---   1993  ---  ספר השורות האחרות

רבע לפני האהבה  ---  אטינגר,עמוס  ---   1992  ---  שירים מקומוניים

רבע לפני חצות  ---  אטינגר,עמוס  ---   1992  ---  ספר ראשון ל"כל כתבי עמוס אטינגר"

רבע לפני חצות  ---  אטינגר,עמוס  ---   1979  ---  

רבע לפני חצות .  ---  אטינגר,עמוס  ---  1992  ---  שירים ושורות על עניינים שלפני ואחרי חצות .

רבע לשמונה :  ---  כפיר,אילן. דור,דני  ---  2019  ---  ביוגרפיה. סיפור חייו של מי שהיה מראשוני טייסי חיל האוויר ומפקד החייל. הוא היה גם זה שפיקד על המבצע להשמדת כוחות האוויר של המדינות שהתעמתו עם ישראל במלחמת ששת הימים, דבר שהביא להכרעת המלחמה.

רבע עוף.  ---  מטס,הדס  ---  2007  ---  רומן המגולל שנה בחייה של אם ורעיה שמנה אשר יוצאת למסע מפרך אל תוך עצמה.

רבעון סטטיסטי.  ---    ---  2006  ---  הרבעון מציג נתונים על פעולותיו העיקריות של המוסד לביטוח לאומי.

רבעיאת .  ---  כיאם,עומר  ---   1977  ---  עברית - יעקב אורלנד

רבקה  ---  דה מוריה,דפנה  ---   1999  ---  מחזה

רבקה אלפר  ---  חצרוני,אריה  ---  תשי"ח  ---   נמצא תחת אלפר

רבקה באסמאן בן חיים לייענט אירע לידער.  ---  באסמאן בן חיים,רבקה  ---  2008  ---  תקליטור במהדורה מצומצמת, ובו הקלטות המשוררת הקוראת משיריה באידיש.

רבקה.  ---  די מורייה,דפני  ---  2013  ---  תרגום חדש ועדכני לרומן שהיה לקלאסיקה מודרנית, ושהופק גם כסרט זוכה אוסקר בבימויו של אלפרד היצ'קוק. צעירה עניה המשמשת בת לווייה לאשה אמריקנית עשירה נשאת לבעל אחוזה אנגלי המביאה אל ביתו הקודר.

רבקול  ---  עינת,עמלה (ע)  ---   1999  ---  גליון מס. 1. מיצירותיהם של יוצרים ישראלים בשפות שונות.

רבקול  ---  לשם,גיורא(עורך)  ---  1989  ---  תרגומים עבריים של יצירותיהם של עולים חדשים

רבקול 2  ---  עינת,עמלה (ע).  ---   2000  ---  

רבקול 3  ---  עינת,עמליה (ע).  ---   2000  ---  

רבקול 4 :  ---  עינת,עמליה (ע).  ---  2002  ---   כתב עת לספורת,שירה וביקורת.המהדורה מוקדשת ליוצרים עולי חבר העמים.

רגב  ---    ---    ---  בסיוע ועדת התרבות של פועלי פתח תקוה נמצא תחת רגב

רגב אחר רגב .  ---  פורן,זבולון (ע)  ---    ---  

רגבי החלום.  ---  שוורצמן,יענקלה  ---  2006  ---  שני שערים לקובץ השירים: הראשון מכיל שירי אהבה ואילו השני, תחת הכותרת "אני והסובב אותי", מביא שירים המתארים את יחסו של המחבר אל החיים והעולם.

רגבים של אכזבה  ---  גבעון,יוסף  ---  2002  ---  ספורה של קבוצת פליטים הונגרים המבקשים להפריח את שממת הנגב.הספר מסודר ספורים ספורים המבטאים את יסודו של קבוץ גן השומר

רג'ול מהטה.  ---  מהטה,רג'ול  ---  2006  ---  קטלוג אלבומי דו-לשוני המלווה את תערוכתה של האמנית ההודית המתגוררת בארץ מזה כשני עשורים. מהטה שוזרת בעבודותיה בציור ובקולאז' אלמנטים רבים מארץ הולדתה ואת חלקם היא משלבת בדימויים מהסובב אותה כיום.

רגולציה :  ---  לימור,ניסן [עורך]  ---  2010  ---  קובץ מאמרים, רובם מתורגמים, העוסקים בתחום הרגולציה (הויסות והפיקוח של המדינה על השוק כתחליף למעורבות ישירה) מהיבטים תיאורטיים וביקורתיים, וברגולציה של ארגוני החברה האזרחית בפרט - בארה"ב,קנדה, ישראל ועוד.

רגולציה בישראל :  ---  טבת,אייל. גל נור,יצחק (עורכים)  ---  2019  ---  12 מאמרים הדנים ביכולתה של הרגולציה לאזן בין ערכים מתנגשים (נבחנים תחום הבנקאות, ארגוני המגזר השלישי ועוד),גישות ושיטות במגוון תחומים (קופות החולים,משאבי טבע, טלוויזיה, תחבורה ציבורית), ורגולציית יתר וחסר

רגולציה במרחב הסייבר.  ---  סיבוני,גבי. סיוון סביליה,עידו  ---  2018  ---  מזכר הסוקר את הרגולציה הרלוונטית לגבי מרחב הסייבר בארץ ובעולם. המזכר מציע מודל עבור החלת רגולציה בארץ באמצעות מודלים מעולמות תוכן אחרים: תחום הגנת הסביבה ותחום האנרגיה הגרעינית, כולל המלצות ליישום.

רגולציה במרחב הסייבר.  ---  סיבוני,גבי. סיוון סביליה,עידו  ---  2018  ---  מזכר הסוקר את הרגולציה הרלוונטית לגבי מרחב הסייבר בארץ ובעולם. המזכר מציע מודל עבור החלת רגולציה בארץ באמצעות מודלים מעולמות תוכן אחרים: תחום הגנת הסביבה ותחום האנרגיה הגרעינית, כולל המלצות ליישום.

רגולציה הרשות המפקחת. [רגולציה-הרשות המפקחת]  ---  ארבל גנץ,אורי  ---  2002  ---  רגולציה-רקע תיאורטי להתערבות המדינה בחיי הפרט והחברה: רקע היסטורי;דרך הבצוע;רגולציה בישראל;רגולציה ורגולטורים-הצעות למיון נורמטיבי ופוזיטיביסטי;

רגולציה חדשה :  ---  ידין,שרון  ---  2018  ---  בדיקת דוקטרינת החוזה הרגולטורי (בג"ץ מתווה הגז) ומשמעות הפסיקה ביחסים המתקיימים בין רגולטורים ברשות המבצעת לבין תאגידים פרטיים.

רגולציה של מעקב מקוון בדין הישראלי ובדין המשווה.  ---  כהנא,עמיר. שני,יובל  ---  308  ---  בחינה השוואתית של החוקים המסדירים מעקבים מטעם רשויות המדינה אחר אזרחיה. במדינה ישנם שלל חוקים המסדירים האזנות סתר ומעקבים, אך מן הסקירה עולה כי בדין הישראלי חסרים היבטים הקיימים במדינות אחרות.

רגולציה של מעקב מקוון בדין הישראלי ובדין המשווה.  ---  כהנא,עמיר. שני,יובל  ---  308  ---  בחינה השוואתית של החוקים המסדירים מעקבים מטעם רשויות המדינה אחר אזרחיה. במדינה ישנם שלל חוקים המסדירים האזנות סתר ומעקבים, אך מן הסקירה עולה כי בדין הישראלי חסרים היבטים הקיימים במדינות אחרות.

רגוע ושמח מתמיד :  ---  ברוק,שלמה  ---  2021  ---  המחבר, פסיכיאטר במקצועו, מספר בספרו על נזקי הסטרס בשטחים הבאים : עבודה, נישואים, שינה, זיכרון, דיכאון ועוד. כן מציע הספר דרכים להתמודדות עם הסטרס.

רגטיים .  ---  דוקטורוב,א ל  ---   1976  ---  

רגינה אשכנזי  ---  גינזבורג,פסח(גינסבורג)  ---    ---  

רגישות היא העוצמה החדשה :  ---  מורג'ני,אניטה  ---  2022  ---  האדם האמפתי רגיש יחסית לסביבתו, חש את תחושות הזולת, אינטואיטיבי ונתקל בתמיהתם של הסובבים. מערכת היחסים שלו עם עצמו ועם סובביו זוכה כאן למנת מנטרות וטיפים גדושה.

רגישות לגלוטן.  ---  ליברמן,שרי. סגל,לינדה  ---  2013  ---  מדריך תזונה המתאר את ההפרעות הבריאותיות והחוליים שמקורם ברגישות לגלוטן ואת תסמיניהם האפשריים. הספר כולל תכנית תזונה נטולת גלוטן וכן תכנית בת 14 יום שבעזרתה ניתן לאבחן רגישות לגלוטן בשיטת האלימינציה.

רגישות לסבל בעולם .  ---  אורון,יאיר (ע.)  ---  1994  ---  ספר לימוד וחוברת עבודה העוסקים באירועי השמדת העם של הארמנים ושל הצוענים במטרה לחשוף את הצעיר הישראלי לנושא,לעורר מודעות ולהביא לשינוי עמדות.

רגל אחת בחוץ  ---  ברטוב,חנוך  ---   1994  ---  רומן חניכה ספריה לעם 704

רגל אחת בחוץ .  ---  ברטוב,חנוך  ---  1994  ---  

רגל אחת בחוץ :  ---  ברטוב,חנוך  ---  2011  ---  רומן התבגרות המגולל את פרקי נעוריו של נחמן שפגלר בגילאים 13-17, על רקע פלסטינה בשנות 39'-43'. ברקע מסעו האישי של נחמן מנער לגבר מהדהדת השואה ונבחן יחסם של יהודי א"י לחדשות אודות המתרחש באירופה.

רגל אחת בחוץ :  ---  ברטוב,חנוך  ---  2011  ---  רומן התבגרות המגולל את פרקי נעוריו של נחמן שפגלר בגילאים 13-17, על רקע פלסטינה בשנות 39'-43'. ברקע מסעו האישי של נחמן מנער לגבר מהדהדת השואה ונבחן יחסם של יהודי א"י לחדשות אודות המתרחש באירופה.

רגל החזיר של האח ג'ינפרו  ---  קליינברג,אביעד  ---   2000  ---  עולם האמונות והדעות של המאמין הנוצרי הפשוט בימי הביניים

רגל החזיר של האח ג'ינפרו  ---  קליינברג,אביעד  ---   2000  ---  עולם האמונות והדעות של המאמין הנוצרי הפשוט בימי הביניים

רגל פה רגל שם.  ---  אומר,יריב  ---  2012  ---  רומן שלדברי המחבר הוא סיפור אמיתי על מלחמת לבנון השנייה. המספר מתאר את ההתרחשויות שלקח בהן חלק ואת מסקנותיו הקיומיות מהן, בצד חוויות ממסעותיו ברחבי העולם בחברת אשתו.

רגל פה רגל שם.  ---  אומר,יריב  ---  2012  ---  רומן שעלילתו מתרחשת במלחמת לבנון השניה.

רגל של בובה  ---  העליון,יעקב  ---  1974  ---   במלחמות עו' משנת 1990 .

רגליים משוגעות המופלאה וסיפורי אהבה אחרים  ---  פרי,עמק  ---   1998  ---  ספור על אהבה בין אדם לכלבת אשפתות שעברה גלגולים רבים בחייה וספורים אחרים

רגע :  ---  שימבורסקה,ויסלבה  ---  2011  ---  קובץ הכולל שירים מכל תקופות יצירתה של המשוררת, לרבות שירים חדשים שטרם כונסו בספר. כולל אחרית דבר מאת סטניסלב בארנצ'ק.

רגע :  ---  שימבורסקה,ויסלבה  ---  2011  ---  קובץ הכולל שירים מכל תקופות יצירתה של המשוררת, לרבות שירים חדשים שטרם כונסו בספר. כולל אחרית דבר מאת סטניסלב בארנצ'ק.

רגע אחד שקט בבקשה :  ---  זך,נתן  ---  2018  ---  שירים מתוך הספרים: שירים ראשונים (55'), שירים שונים (60'), כל החלב והדבש ובמקום חלום (66'), צפונית מזרחית (79'), אנטי מחיקון (84'), כיוון שאני בסביבה (96'), כי האדם עץ השדה (99'), הזמיר כבר לא גר פה יותר (2004) ועוד.

רגע אמיתי :  ---  שגיא,חי  ---  2013  ---  מדריך לבניית דמות בשיטה המשלבת טכניקות של גדולי המורים למשחק בארה"ב, בהם לי סטרסברג, סטלה אדלר ומייקל צ'כוב. השיטה מודגמת באמצעות ניתוח סצינות מ'רומיאו ויוליה' והסרטים 'הערת שוליים' ו'אביבה אהובתי'.

רגע אמיתי :  ---  רותם,מיכל  ---  2014  ---  אלבום המאגד תצלומים של אנשי בידור, תרבות ותקשורת ישראלים - מאמצע שנות השמונים ועד סוף שנות התשעים. חלק מן התצלומים מלווים בכיתוב קצר העוסק בחווית הצילום.

רגע דוקטור  ---  חשן,יצחק. מרקס,עדינה  ---   1997  ---  עיקרי חוק זכויות החולה, 1996

רגע ההמראה :  ---  גייטס,מלינדה  ---  2020  ---  ספר, שנכתב ע"י יו"ר הקרן הפילנתרופית הפרטית הגדולה בעולם ע"ס מסעותיה בעולם במסגרת תפקידה, ודן בשלל צורות של דיכוי נשים - אי-שיוויון בהשכלה,נישואי ילדות, ניצול תעסוקתי ועוד - וביצירתה של תרבות מגדרית חדשה

רגע לעצמך :  ---  ג'ונסון,ספנסר  ---   2001  ---  מחבר "מי הזיז את הגבינה שלי" מציע לנו לאהוב ולטפל בעצמנו על מנת לשפר את יחסינו עם הסביבה כל זאת תוך כדי ספור מעשה מטיף.

רגע לפני האושר.  ---  לדיג,אנייס  ---  2017  ---  רומן. אם חד הורית המועסקת כקופאית במרכול ומטופלת בבן קטן נתקלת בסיכוי לאהבה ברת מימוש ומישוש.

רגע לפני היקיצה :  ---  הודס פלחן,גאולה  ---  2003  ---  מלים/מתפוגגות/לאותיות/שקופות על/החלון/הלח/נולדות/ובערפל/נעטפות.

רגע לפני הלחיצה .  ---  בן דב,חיים  ---    ---  

רגע לפני הלחיצה...  ---  בן דב,חיים  ---  1950?  ---  חוברת. סיפורים קצרים מזכרונותיו של המחבר, איש לח"י.

רגע לפני המוות  ---  אמיר,חיים  ---    ---  

רגע לפני זריחה  ---  עדולם,רבקה  ---   2000  ---  שירים, לפי הנושאים:שעות בין הערביים,כחום היום ואקטואליה, זריחה אופטימית,בעלטה.

רגע לפני שנאבד.  ---  הרשקוביץ,תמר  ---  2022  ---  רומן. מעשה במשפחה המאבדת כמעט את דרכה, אך נאבקת על שימור הקיים.

רגע לפני.  ---  סנטנואה,פאני  ---  2013  ---  נובלה. 11 מונולוגים בשני קולות נשיים. קשישה על ערש דווי, ונינתה הישובה לצדה בבית החולים, מגוללות את סיפורי חייהן. אין ביניהן דיאלוג ממשי, אך המונולוגים הנפרדים נשזרים לסיפור משפחתי הנפרש על ארבעה דורות.

רגע לשלושים.  ---  צוק,שירי  ---  2018  ---  רומן תל-אביבי ובמרכזו נבוכותיה של אשה תל-אביבית בין אספרסו אחד למשנהו. זוהי מהדורה מחודשת לספר "15 דקות"

רגע מקום : [רגע, מקום]  ---  רימלט,אילנה  ---  2003  ---  מקבץ רשמי ביקור במקומות שונים בעולם,מסיני ועד סין, מגרוזיה ועד פרובאנס.

רגע מקום : [רגע, מקום]  ---  רימלט,אילנה  ---  2003  ---  מקבץ רשמי ביקור במקומות שונים בעולם,מסיני ועד סין, מגרוזיה ועד פרובאנס.

רגע נצח.  ---  סטריט,שאנן  ---  2021  ---  רומן המספר על חבורת סקייטרים מתבגרים בירושלים של תחילת המילניום. החבורה מורכבת מאינדיבידואלים הנפגשים במקומות כפסאז' צמרת ומתאחדים ברגעי צרה ופרץ של כשרונות. הספר כתוב בלשונם.

רגע על פני האדמה :  ---  גלעד,מירי  ---  2011  ---  "אם אפתח את חזה השדה/ אמצא את אבי/ חורש את אדמת האש הפנימית, צועקת/ את חייו שלא הובנו,/ שנשרפו בזעף אנשים.// בזהירות, באטיות של מתים/ הוא מסיט את האש משרשי שבליו/ לפנות לי שבילי גבעולים."

רגע של אמת  ---  ינאי,יצחק (קשישא)  ---   1996  ---  עברית אנגלית. שירים

רגע של הולדת :  ---  חבר,חנן (ע.)  ---  2007  ---  קובץ רחב יריעה המחזיק 47 מאמרים חדשים העוסקים בתחומים בהם עוסק דן מירון. בין שערי הספר: ספרות ההשכלה וש"י אברמוביץ; קריאות ומקורות; שירה עברית חדשה; טשרניחובסקי; אלתרמן; ספורת עברית חדשה; ועוד.

רגע של הולדת :  ---  חבר,חנן (ע.)  ---  2007  ---  קובץ רחב יריעה המחזיק 47 מאמרים חדשים העוסקים בתחומים בהם עוסק דן מירון. בין שערי הספר: ספרות ההשכלה וש"י אברמוביץ; קריאות ומקורות; שירה עברית חדשה; טשרניחובסקי; אלתרמן; ספורת עברית חדשה; ועוד.

רגע של חו"ל .  ---  אפק,יורם  ---  1985  ---  

רגע של חסד.  ---  ברושי,אביבה  ---  2009  ---  רומן המתרחש בישראל של ימינו. אם חד הורית, השרויה במאבק קיומי מתמיד, מתמכרת להימורים בקזינו שנפתח בשכונתה. עד מהרה הופכת ההתמכרות לפסיכוזה המסכנת את חייה.

רגע של חשיבה ניהולית :  ---  בן נשר,אורי  ---  2005  ---  דרך עשרות משלים וספורים קצרים, שחלקם הופיעו בירחונים ועובדו מחדש, המחבר חושף מגוון עצות וסיטואציות הנוגעות להווי הניהולי ולהתנהלותו.

רגע של מקום :  ---  זיו,יהודה  ---  תשס"ה  ---  אנקדוטות קצרות על שמותיהם של מאות מקומות באזורי הארץ השונים.

רגע של עברית  ---  אלמגור רמון,רות  ---   2001  ---  הפינה "רגע של עברית" ב"קול ישראל" מוצאת כאן אכסנייה של נייר. כ-300 ניבים ומטבעות לשון מפורשים וממופתחים להנאת הקורא.

רגע של עברית  ---  אלמגור רמון,רות  ---   2001  ---  הפינה "רגע של עברית" ב"קול ישראל" מוצאת כאן אכסנייה של נייר. כ-300 ניבים ומטבעות לשון מפורשים וממופתחים להנאת הקורא.

רגעי המזל הקטנים של אמא.   ---  קוויק,מתיו  ---  2015  ---  רומן. ברתולומיו, גבר רגיש ותמים כבן 40, נדרש להתמודד לבדו עם מות אמו, שאת ביתה מעולם לא עזב. הוא משגר שורת מכתבים לכוכב הנערץ על האם, ריצ'רד גיר, ומשתפך בפניו על חרדותיו, סביבתו המנוכרת וגעגועיו לאב הנעדר.

רגעי המים.  ---  אלפי,יוסי  ---  2018  ---  'העשבים השוטים שצמחו/ על פני הכנרת של אתמול/ הפכו לעצים נוטפי שרף/ וירק צמרות מכסה על הכחל/ העשבים השוטים שצמחו/על גבעות התם של אתמול/ הפכו לגברים נוטפי ארס/ומרב ימין אין מקום לשמאל' ('העשבים השוטים')

רגעי חסד.  ---  וולש,ניל דונאלד  ---  2002  ---  עדויות של אנשים שחוו רגעי חסד והארה האופן בו אלו השפיעו על חייהם.

רגעי צחוק  ---  הלפרין,חיים  ---   1999  ---  אוסף בדיחות

רגעי תיקון :  ---  חתוקה,טלי  ---  2008  ---  מחקר הבוחן את התכנון האדריכלי בתל-אביב כשחקן מפתח בזירה של סכסוך ואלימות פוליטית. המחקר בודק כיצד תהליכי התכנון והייצור ממלאים תפקיד פסיכולוגי-חברתי של נרמול השגרה ויצירת תחושה של בטחון וסדר.

רגעים :  ---  אלתרמן,נתן  ---  1975  ---  

רגעים א :  ---  אלתרמן,נתן  ---  2011  ---  מהדורה כרונולוגית מוערת לשירי 'רגעים' שהקדימו את שירי 'הטור השביעי' באותה מתכונת ז'אנרית לירית-סאטירית המגיבה על אירועי השעה. לשירים אלה, שפורסמו ב'הארץ', צורפו גם 'סקיצות תל-אביביות' שהיו אב-הטיפוס הראשון.

רגעים ב :  ---  אלתרמן,נתן  ---  2020  ---  "שירי הארעי" של אלתרמן שהתפרסמו מעת לעת ב"הארץ", שירים אישיים-חווייתיים שעם התקרב מלחמת העולם הפכו להיות פוליטיים. לכרך מצורפים הערות, ביאורים ומפתחות.

רגעים בגולן.  ---  נגילה,רינה  ---  2006  ---  אלבום צלומי רמת הגולן.

רגעים בצנעא :  ---  חייבי,יחיא  ---  2014  ---  צילומי ש"ל המתעדים את בני הקהילה היהודית בדיוקנאות יחידאיים וקבוצתיים, את הרובע היהודי והעיר המוסלמית, דיפלומטים אירופיים, בני אצולה ופקידי ממשל ואירועים ציבוריים כגון תהלוכת האמאם למסגד והוצאה להורג.

רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים :  ---  הרסגור,מיכאל. פוקס,אהוד  ---  2010  ---  8 ניתוחי אירוע, מוגשים בסגנון פופולרי, הבוחנים החלטות מנהיגים במצבי מלחמה בכלים של תורת קבלת ההחלטות: מלחמת פינלנד-ברה"מ, הקרב הראשון במלחמת האזרחים בארה"ב, העימותים של מדינת ישראל בעשור החולף ועוד.

רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים :  ---  הרסגור,מיכאל. פוקס,אהוד  ---  2010  ---  8 ניתוחי אירוע, מוגשים בסגנון פופולרי, הבוחנים החלטות מנהיגים במצבי מלחמה בכלים של תורת קבלת ההחלטות: מלחמת פינלנד-ברה"מ, הקרב הראשון במלחמת האזרחים בארה"ב, העימותים של מדינת ישראל בעשור החולף ועוד.

רגעים ישראלים :  ---  גראור,דורון  ---  2014  ---  אסופה של 36 סיפורים קצרים והומוריסטיים העוסקים בהוויה הישראלית על שלל גווניה החיוורים: חיי היומיום, הלימודים והשירות בצה"ל, עולם הזוגיות ועוד. בליווי איורים.

רגעים ישראלים :  ---  גראור,דורון  ---    ---  אסופה של 36 סיפורים קצרים והומוריסטיים העוסקים בהוויה הישראלית על שלל גווניה החיוורים: חיי היומיום, הלימודים והשירות בצה"ל, עולם הזוגיות ועוד. בליווי איורים.

רגעים כרך שלישי : (רגעים ג')  ---  אלתרמן,נתן  ---  2021  ---  השירים שכתב אלתרמן לעיתון הארץ בתחילת מלחמת העולם השניה, עת חרד היישוב היהודי בארץ ישראל מפלישתו של רומל, ערי ישראל הופצצו ממטוסים וחיסול יהודי אירופה בשואה התגלה.

רגעים מתוך הערמה  ---  ערמוני,חנה  ---  1989  ---  שירים

רגעים מתכוצים בארון  ---  מרטין,דורית  ---  1989  ---  

רגעים קטנים של השראה  ---  לירז,מאיר  ---   1998  ---  להשגת הצלחה.

רגעים של אמת  ---  קאלו,שלמה  ---   1995  ---  ספורים דמיוניים על דמויות הסטוריות

רגעים של נצח  ---  סריג,יעל  ---   1999  ---  שירים

רגעים של נצח  ---  חג'ג,'שי  ---   2001  ---  חבר/ זה אחד/ שכשאת עצובה, הוא/ יעטה אותך/ במחשבות תקוה./ חבר זה כמו/ ליטוף פצוע )קרב(/ חמלה ואהבה.

רגעים שקופים.  ---  שמאי,משה  ---  2010  ---  שירים פרי עטו של שוער כדורגל. "המתכנס מחוץ לפנים/ ופורץ ברב מלים,/ והתחושות קולחות/ כמעין ההופך ראי/ על הדף הלבן./ מי בחר בהן?/ חובקות אחת את רעותה/ והופכות שירה/ כתוכחה או משאלה,/ חמלה או מועקה".

רגעים.  ---  זפרני,יהודה  ---  2016  ---  שירים : "רוצה אותך כמו אויר לנשימה, / רוצה להיות אתך לעד. / רוצה הכל או לא כלום, / רוצה לאהב מכל הנשמה." מה נכתוב ומה נאמר / שלא יראה כאן מיותר?

רגש הוא מותרות :  ---  אשד,רחל  ---  2007  ---  "בבקר שוב ניסינו פרדה./ אצלך מחלט: ראשי במפתן צוארך,/ האגרוף מתקומם כשאתה מניח אותי כמשא./ קרום פריך דבוק לשולי חלצתך,/ השעון משתגע,/ מסממת אני קמה ממך// לשטוף פנים// להרגע".

רגש והיגיון  ---  לזרוס,ריצ'רד ס' וברניס נ'  ---   2001  ---  נתוחם של רגשות בלוית דוגמאות:כעס,צרות עין, קנאה, חרדה,פחד, אשמה בושה,הקלה,תקוה,עצב,דכאון,אושר,גאוה,אהבה,הכרת-תודה,חמלה,לחץ.

רגש והרגשה.   ---  מנשהוף,משה  ---  2020  ---  תיאוריה פילוסופית (בזיקה לממצאי מחקרים בפיזיולוגיה של המוח) על היחס בין רגשות לתפקוד. בבסיסה הבחנה קטגוריאלית בין רגש (היערכות פיזיולוגית-קוגניטיבית לקבלת החלטה) לבין הרגשה (גורם המכוון את התודעה)

רגש ושכל :  ---  טרופ,אורן ואחרים  ---  2011  ---  אנתולוגיה ובה 20 הסיפורים הקצרים הטובים ביותר על-פי התחרות השנתית של הוצאת "כתב". נושא התחרות השנה היה "רגש ושכל", והסיפורים שהוגשו בוחנים מערכות יחסים, נכויות, התפרצויות סוערות ואת נסיונו של המח לסדר הכל.

רגש ושכל :  ---  טרופ,אורן ואחרים  ---  2011  ---  אנתולוגיה ובה 20 הסיפורים הקצרים הטובים ביותר על-פי התחרות השנתית של הוצאת "כתב". נושא התחרות השנה היה "רגש ושכל", והסיפורים שהוגשו בוחנים מערכות יחסים, נכויות, התפרצויות סוערות ואת נסיונו של המח לסדר הכל.

רגש זר  ---  דישה,איירין  ---   1996  ---  רומן מוסיקלי הבנוי עפ"י יצירה של בטהובן מאנגלית: דפנה לוי

רגש חיים  ---  נחמד,יהודה  ---    ---  פרקי יומן של אדם בעל יומרות פסיכולוגיות מה

רגש חמוץ מתוק  ---  דביר,טל  ---   1996  ---  שירים

רגש מגע קשר : [רגש,מגע,קשר]  ---  גולדשטיין,עליזה  ---  2005  ---  המחברת, פסיכולוגית קלינית בכירה, כותבת בעקבות נסיונה כמטפלת על מבחר נושאים: מבנה הנפש, עולם הרגש, מיניות, זוגיות, הטפול הפסיכותרפי ועוד.

רגשות  ---  אלן,וודי  ---   1993  ---  תסריט

רגשות :   ---  אוונס,דילן  ---  2008  ---  דיון פילוסופי-פסיכולוגי במהותם של הרגשות ובקשריהם הענפים עם ההגיון ועם הרציונלי. המחבר נעזר בתובנות שהושגו במחקרים קוגניטיביים שונים על מנת לטעון כי הרגשות מהווים כלי חשיבתי.

רגשות III.  ---  הולנדר,רחל  ---  2004  ---  שירים: "רגשות חדווה מליבי פרצו / בחדווה ושמחה ימהלו / חלום נועז לא נגמר לא חדל / יתגשם בחדווה ובשמחה ימהל // ..."

רגשות בהוראה ובניהול בית ספר :  ---  אופלטקה,יזהר (עורך)  ---  2018  ---  בספר 3 שערים: רגשות בעבודת המורה, היבטים רגשיים בעבודת המנהיג החינוכי, רגשות והתפתחות מקצועית. במאמרים: המחקר על רגשות בהוראה, רגשות בתכנית 'תפנית' להישגיות,פגיעה נפשית של מורים ותלמידים ועוד.

רגשות בצנצנת.  ---  מצויינים,סלי  ---  2002  ---  שירים.

רגשות דתיים,חופש הביטוי והמשפט הפלילי :  ---  קרמניצר,מרדכי ואחרים.  ---  2003  ---  דיון ביקורתי בשאלת ההגנה הייחודית המוענקת לרגשות הדתיים במדינת ישראל. הכותבים מציעים מנגנון חוקי שונה שיגן על הרגשות ולא במחיר הפגיעה בשוויון ובזכויות האזרחים.

רגשות הנפש.  ---  דקרט,רנה  ---  2007  ---  חיבורו האחרון של דקרט (1596-1650) עוסק בהגדרה של הרגשות השונים והענקת הסברים מדעיים להיווצרותם ולתפקידם, כל זאת במטרה להעמיד שיטה פילוסופית שתטיב עם האדם ותהווה מזור לסבלו.

רגשות הרסניים :  ---  גולמן,דניאל  ---  2005  ---  רב שיח בין קבוצת מדענים לבין הדאלאי למה שעניינו דיון בנושא רגשות הרסניים המפגיש בין המדע לבין הפילוסופיה הבודהיסטית.

רגשות מעורבים.  ---  כץ פרימן,תמי (אוצרת)  ---  2006  ---  קטלוג אלבומי דו-לשוני המוקדש לתערוכה הראשונה שיוצאת תחת ידיה של האוצרת החדשה שנתמנתה. העבודות בתערוכה עוסקות בביטויים רגשיים על גווניהם ומקורן בישראל ומחוצה לה. כולל תצלומי עבודות ומאמרים.

רגשות מעורבים.  ---  כץ פרימן,תמי (אוצרת)  ---  2006  ---  קטלוג אלבומי דו-לשוני המוקדש לתערוכה הראשונה שיוצאת תחת ידיה של האוצרת החדשה שנתמנתה. העבודות בתערוכה עוסקות בביטויים רגשיים על גווניהם ומקורן בישראל ומחוצה לה. כולל תצלומי עבודות ומאמרים.

רגשות נחיתה.  ---  אליאב,איה  ---  2009  ---  קטלוג ציורים באקריליק, צבע תעשייתי וטכניקה מעורבת על בד ועל עץ, שניתן לקרוא אותם כציורי נוף מופשטים או כדימויים של תנועה במפגש בין משטחי צבע.

רגשות רציונליים :  ---  וינטר,אייל  ---  2012  ---  סדרת מחקרים שערך המחבר, מנהל המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, ובהם הוא מוכיח כי בניגוד לדעה המקובלת, תהליך נכון ויעיל של קבלת החלטות צריך לשלב מנגנון רגשי אימפולסיבי עם המנגנון השכלתני- רציונלי.

רגשות רציונליים :  ---  וינטר,אייל  ---  2012  ---  סדרת מחקרים שערך המחבר, מנהל המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, ובהם הוא מוכיח כי בניגוד לדעה המקובלת, תהליך נכון ויעיל של קבלת החלטות צריך לשלב מנגנון רגשי אימפולסיבי עם המנגנון השכלתני- רציונלי.

רגשות.  ---  מיוזיק,גרהם  ---  2003  ---  הספר מבקש להבהיר בתמציתיות את מקומם של הרגשות בפסיכואנליזה ולבחון סוגיות רגשיות מרכזיות כגון התמודדות עם אבדן,עצב ,חוויות קשות ותשוקות.כולל קטעי שירה ופרוזה.

רגשות.  ---  מושקוביץ וייס,אלה  ---  2015  ---  רומן. ספורה של אדל , שחקנית בת 65 שנתאלמנה זה עתה ואשר התיטרון בו עבדה מפטר אותה. לכאורה, מה נותר לה לעשות עם שארית חייה, אך המחברת מוצאת עבורה את משמעות החיים מחדש.

רד משה וסיפורים אחרים .  ---  פוקנר,ויליאם  ---  2002  ---  

רד משה וסיפורים אחרים. [רד, משה - וסיפורים אחרים]  ---  פוקנר,ויליאם  ---  2002  ---  אסופה של שבעה סיפורים: היה,האש והאח,פנטלון בשחור,הראשונים,הדוב,סתיו על הדלתא,רד-משה.

רדו ממני :  ---  יוגב,אורית  ---  2009  ---  פסיכולוגית קלינית, המתמחה בטיפול בהשמנה, מסבירה את תפישתה לגבי תופעה זו. המחברת טוענת כי המפתח לפתרון בעיה ההשמנה הוא בהבנת צרכיו הרגשיים של המטופל, והיא מדגימה זאת באמצעות סיפורי מקרים אמיתיים.

רדומישל רבתי והסביבה .  ---    ---  תשל"א  ---  RADOMYSL כתוב בעברית אידיש ואנגלית

רדוף הזמן (רדוף-הזמן).  ---  זרתוסטרא  ---  2019  ---  רומן פסאודו-פילוסופי העוסק באנטי גיבור המפלס את דרכו בין קיום על בלימה, תהייה על מיניותו והגיגים לא משמחים על יצירת האמנות ואי הבנתה על ידי ההמון. מעל הכל מרחפת רוחו של ניטשה ויצירתו שהונצחה בשם המחבר.

רדופים :  ---  פלאניוק,צ'אק  ---  2009  ---  רומן המתאר מספר אנשים הנענים למודעה על סדנת כתיבה, ומוצאים עצמם כלואים במבנה ישן, בתנאים קשים. כל אחד מהם מספר קטעים מסיפור חייו. סיפורי הדמויות מרכיבים את עיקר הרומן.

רדזימין ספר זכרון לקהילת רדזימין  ---  הל,גרשון  ---   1975  ---  RADZYMIN כתוב באידיש ועברית

רדי הזקן  ---  מאריאט,קפטן  ---   1976  ---  תרגם- נתן אלתרמן +| עו' בהוצאת מצפה במצב טוב נמצא בילדים תחת מריאט .

רדי מהר שמש. [רדי מהר, שמש].  ---  גרינברג,מייקל  ---  2008  ---  סיפור אוטוביוגראפי, המתאר את התמודדותו של אב ניו-יורקי עם אבחונה של בתו כחולת מאניה-דיפרסיה, וראשית הטיפול בה - על תגובות הסביבה, חוויית השהות בבית החולים והחשש לגורל הבת.

רדיאנט 1.  ---  ולנטה,טוני  ---  2023  ---  קומיקס.

רדיו בנימין.  ---  בנימין,ולטר  ---  2016  ---  קובץ של 6 שיעורי היסטוריה ששידר ההוגה היהודי-גרמני ולטר בנימין בתכנית הרדיו שלו, "השעה לנוער", בשנים 1930/1. הקטעים עוסקים ברעידת האדמה בליסבון, במשפטי המכשפות בימי-הביניים בבסטיליה, בחורבן פומפיי ועוד.

רדיו חזק :  ---  נאור,מרדכי  ---  2014  ---  תיעוד אישי של שבע השנים (1971 - 1978) בהן כיהן המחבר כסגן-מפקד גלי צה"ל וכמפקד התחנה. הספר מתאר את הווי התחנה, אנשיה, עיצוב לוח השידורים שלה ושלל אנקדוטות על-רקע האירועים הפוליטיים ואירועי התרבות של התקופה.

רדיו טרנסג'נדר  ---  בוג'אליאן,כריס  ---  2001  ---  רומן: ספור אהבתה של מורה גרושה לגבר העומד לעבור ניתוח לשינוי מין.

רדיולוגיה התערבותית.  ---  ברטל,גבריאל ד"ר (ע)  ---  2002  ---  אסופת מאמרים: טפול אנדווסקולרי במחלה חסימתית של עורקי הגפיים התחתונות;דימות פתולוגיות בכלי הדם המרכזיים וההיקפיים באמצעות תהודה מגנטית ועוד.

רדימיידעלה. [יאיר גרבוז: רדימיידעלה].  ---  גרבוז,יאיר. סימן טוב,נעמי  ---  2011  ---  18 מאמרים העוסקים בהקשרים שבתוכם פועלת יצירתו של גרבוז, אופני התקבלותו בשדה האמנות המקומי, היבטים של דיוקן הריבוי של מפעלו האמנותי ויחסי הדימוי והטקסט בו. הספר כולל גם 24 מרישומיו מהשנים 2008 - 2009.

רדימיידעלה. [יאיר גרבוז: רדימיידעלה].  ---  גרבוז,יאיר. סימן טוב,נעמי  ---  2011  ---  18 מאמרים העוסקים בהקשרים שבתוכם פועלת יצירתו של גרבוז, אופני התקבלותו בשדה האמנות המקומי, היבטים של דיוקן הריבוי של מפעלו האמנותי ויחסי הדימוי והטקסט בו. הספר כולל גם 24 מרישומיו מהשנים 2008 - 2009.

רדיפה והצלה :  ---  טולדנו,יוסף  ---  תשע"ז  ---  מחקר הדן במנגנון חוקי האפליה של משטר וישי נגד יהודי מרוקו ובהשפעת גורמים נוספים על מצב הקהילה: המאבק הלאומי המרוקאי, התנגדות הסולטאן מוחמד ה-5 למדיניות וישי, כניסת יהדות מרוקו לזירה הציונית הבינלאומית,ועוד

רדיקליזם משיחי במדינת ישראל :  ---  שגיא,רפאל  ---  2015  ---  מחקר המנתח את הגותו של הרב גינזבורג כפרשנות פוליטית לחזונו המשיחי האקטיביסטי של הרמ"מ שניאורסון ("דירה בתחתונים"). הספר דן בתפיסותיו לגבי תיקון תודעת היחיד, תיקון החברה הישראלית והקמת מלכות ישראל על-בסיסם

רדיקליזם משיחי במדינת ישראל :  ---  שגיא,רפאל  ---  2015  ---  מחקר המנתח את הגותו של הרב גינזבורג כפרשנות פוליטית לחזונו המשיחי האקטיביסטי של הרמ"מ שניאורסון ("דירה בתחתונים"). הספר דן בתפיסותיו לגבי תיקון תודעת היחיד, תיקון החברה הישראלית והקמת מלכות ישראל על-בסיסם

רדיקליזם פלסטיני  ---  חטינה,מאיר  ---   1994  ---  צמיחתו, ציוני דרך מרכזיים, אידאולוגיה, הקשר עם אירן ולבנון, פלגים. כולל הערות ומפתח. סדרת סקירות 116

רדיקליזם פלסטיני  ---  חטינה,מאיר  ---   1994  ---  צמיחתו, ציוני דרך מרכזיים, אידאולוגיה, הקשר עם אירן ולבנון, פלגים. כולל הערות ומפתח. סדרת סקירות 116

רדיקלים חופשיים  ---  קסטל בלום,אורלי  ---   2000  ---  ספורים

רדיקלית אז רדיקלית עכשיו : [רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו]  ---  זקס,יונתן  ---  2007  ---  השאלה העומדת בבסיס החיבור היא "מדוע להיות יהודי?", ועליה עונה המחבר בדיון מבואי בהיר בעקרונות האמונה היהודית וביהדות בעידן המודרני.

רדיקלית אז רדיקלית עכשיו : [רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו]  ---  זקס,יונתן  ---  2007  ---  השאלה העומדת בבסיס החיבור היא "מדוע להיות יהודי?", ועליה עונה המחבר בדיון מבואי בהיר בעקרונות האמונה היהודית וביהדות בעידן המודרני.

רדת איננה אל שחת  ---    ---   1995  ---  כולל מבוא מתורגם ע"י: א. גנן

רדת איננה אל שחת .  ---  גנן,מ (תרגם)  ---  1995  ---  

רהב :  ---  גלבר,יואב  ---  2021  ---  מחקר הבוחן את מקורות הכשל הצבאי של מלחמת יום כיפור במגוון תופעות ותמורות שחלו בצה"ל לאורך שנות מלחמת ההתשה, משכרון כוח ועד היחלשות מעמד התורה הצבאית. הספר דן גם בדרג המדיני, אך מתמקד בהיערכות הצבאית

רהב :  ---  גלבר,יואב  ---  2021  ---  מחקר הבוחן את מקורות הכשל הצבאי של מלחמת יום כיפור במגוון תופעות ותמורות שחלו בצה"ל לאורך שנות מלחמת ההתשה, משכרון כוח ועד היחלשות מעמד התורה הצבאית. הספר דן גם בדרג המדיני, אך מתמקד בהיערכות הצבאית

רהב הכלבלב.  ---    ---  2005  ---  לגיל הרך. ספרון כתוב בחרוזים ומשולבת בו בובת אצבע.

רהיטים מעשה תשבץ מדמשק  ---  חסון,רחל  ---  תשס"א  ---  קטלוג תערוכה עברי-אנגלי המתעד מבחר רהיטים וסגנונות עיצוב שונים לצד הערות ומבוא הסטורי.

רהיטים מעשה תשבץ מדמשק .  ---  חסון,רחל  ---  תשס"א  ---  

רואה אותי ציפור.  ---  ברק,עידית  ---  2021  ---  שירים: "בדרכי למכלת אני פונה ברחוב היקינתון / חוצה את הרתם, נכנסת / לרחוב החלמונית // הלוך וחזור / עשרים ושמונה שנים / מקפת פרחים // לפעמים אני נובלת / לפעמים פורחת, כל הדרך צומחת."

רואה ואינה נראית .  ---  דוד,נורית  ---  2004  ---  

רואה ואינה נראית :  ---  דוד,נורית   ---  2004  ---  קטלוג תערוכה המציג מספר מצומצם מעבודותיה של האמנית אשר קודמות להן הערות מאת אוצר התערוכה.

רואה ולא שוכח  ---  בידרמן,רשף  ---   1994  ---  שירים

רואה ונראה.  ---  שחל,חגית  ---  2006  ---  קטלוג אלבומי דו-לשוני הרואה אור לרגל תערוכתה של האמנית. הקטלוג אוצר מבחר מן הדיוקנאות המוצגים בתערוכה: דיוקנאות מוזמנים, כאלו שניזמו על ידי האמנית, דיוקן עצמי ודיוקנאות שצוירו עבור העיתונות.

רואה זיתים.  ---  טריינין,אבנר  ---  2003  ---  

רואות את הנולד  ---  בר און,יערה  ---   2000  ---  הלידה לפני העידן המודרני,מצוירת בחיות בספוריה של מילדת מחצרה של מריה דה מדיצ'י,מראשית המאה ה-17 ומוצגים ע"י חוקרת תרבות.

רואות את הנולד .  ---  בר און,יערה  ---  2000  ---  

רואות מכאן את כל העולם  ---  ישראל,יעל  ---   1997  ---  ספור, ילדות בנות 11 בתל אביב של ראשית שנות ה 07 סדרת כבשה שחורה

רואי פני הראי"ה.  ---  רייך,שושנה [עורכת]  ---  2012  ---  מעין לקסיקון הכולל כ-120 ערכים ביוגרפיים, הסוקרים את קשריהם ופועלם המשותף של אישים שונים עם הראי"ה קוק. ביניהם רבנים וראשי ישיבות, מנהיגים ויזמים ציוניים, אנשי חינוך, הגות, מחקר וספרות, ודמויות ממשפחת קוק.

רואים את הלב.  ---  בנשטרית,סמואל  ---  2011  ---  רומן שבמרכזו שרלי בן העשר, בן מהגרים המתגורר עם אמו ואחיו הנרקומן בפרוורי פריז. בוקר אחד נעצרת אמו בביתם, ושרלי יוצא לחפש את אחיו. בגוף ראשון מתואר מסעו בן היממה בין שיכונים צפופים ואיזורי תעשייה נטושים.

רואים את הקולות :  ---  גוברין,שבי [עורכת]  ---  2011  ---  11 תיאורי מקרה שנכתבו ע"י 11 מנהלי בתי ספר מרחבי הארץ ושעוסקים בהתמודדות המערכת החינוכית עם מתחים ושסעים המאפיינים את החברה הישראלית בכללותה, וכן כ-20 מאמרי תגובה של אנשי ציבור ממעגלי עשייה שונים.

רואים את הקולות :  ---  מיכלסון,מנחם  ---  2018  ---  אלבום צבעוני המגולל את תולדות המוסד החינוכי בי-ם מהתקופה העותמאנית (הוקם 1902) ועד היום. בפרקים:הקמת המקום בעקבות גמל שפגע בילד עיוור,הנהגת כתב הברייל, קליטת ניצולי שואה, ה'סליק' ותש"ח, ביקור הלן קלר ועוד.

רואים בחושך.  ---  דגן,חגי  ---  2020  ---  רומן ריגול המספר על דרך פעולתה של יחידה 8200 בשנות ה-80-90 ועל פעולה של המוסד במרדפו אחר לוחמת פלסטינית (שינוי תודעתי להגדרת הטרור?) בחוצות וינה.

רואים לו לכדור הארץ :  ---  אבן חן,גליה  ---  2017  ---  סיפורים העוסקים בדמויות שונות מהשוליים של החברה הישראלית: מטופלים במרכז שיקום פסיכיאטרי, גברים מעוררי חמלה החולמים על שינוי בחייהם וכד'. כתיבתה של אבן חן מתומצתת וישירה וכוללת תיאורים גרפיים בוטים.

רואים משם  ---  גוטמן,חיים  ---   1995  ---  שירים

רואים רוקנרול [רואים רוקנ'רול] :  ---  לוין,אירית. ברקוביץ,אריה [אוצרים]  ---  2011  ---  קטלוג המציג מבחר מהפן החזותי של הרוק הישראלי לפני שהז'אנר הפך למוצר והמחתרתיות לבורגנות. החוברת כוללת צילומי הופעות, צילומי אולפן מבויימים, כרזות ועטיפות תקליטים, מ"שבלול" ועד "היהודים", וכן שלושה מאמרים.

רואים רוקנרול [רואים רוקנ'רול] :  ---  לוין,אירית. ברקוביץ,אריה [אוצרים]  ---  2011  ---  קטלוג המציג מבחר מהפן החזותי של הרוק הישראלי לפני שהז'אנר הפך למוצר והמחתרתיות לבורגנות. החוברת כוללת צילומי הופעות, צילומי אולפן מבויימים, כרזות ועטיפות תקליטים, מ"שבלול" ועד "היהודים", וכן שלושה מאמרים.

רואים שקוף .  ---  פלדהקר,דניאל  ---    ---  

רואים שקוף :  ---  בלילטי,עודד (אוצר)  ---  2014  ---  קטלוג צילומים, רובם משנות ה-20 וה-30, שהוזמנו ע"י קק"ל כדי לתעד את פועלה ואת החיים החלוציים בא"י. הלוחות המרוחים בקולודיון, המפיקים מרקם רך במיוחד וספקטרום כרומטי עשיר, צולמו בעיקר ע"י ש"י שוויג ואברהם מלבסקי

רואים שקוף.  ---  פלדהקר,דניאל  ---  2010  ---  קטלוג ציורי אקריליק על בד המשרטטים הלכי נפש בצורות הפשטה שונות של משחקי צבע ומשיחות מכחול, מהן שלוות ומהורהרות, יצריות ומלאות-תנופה, ושכלתניות ואפלות.

רואנדה קזנובה  ---  מזרחי,מוטי  ---   2000  ---  קטלוג תערוכה, מיצב. כולל מאמרים בעברית ובאנגלית

רוב הלילות :  ---  מר,בני  ---  2002  ---  

רוב מטעמים ורוח נדיבה :  ---  גולדמן גולן,דבי (עריכה)  ---  2022  ---  ספר יובל לרבה, מייסדת העמותה לתיעוד ההיסטוריה של ירוחם. בספר 24 מאמרים העוסקים בחוסן קהילתי, יחסי יהודים-ערבים, יחסי מרכז-פריפריה, מערכת החינוך בנגב, תרבות בדואית,פלורליזם יהודי (לרבות בהקשר מגדרי) ועוד

רוב מטעמים ורוח נדיבה :  ---  גולדמן גולן,דבי (עריכה)  ---  2022  ---  ספר יובל לרבה, מייסדת העמותה לתיעוד ההיסטוריה של ירוחם. בספר 24 מאמרים העוסקים בחוסן קהילתי, יחסי יהודים-ערבים, יחסי מרכז-פריפריה, מערכת החינוך בנגב, תרבות בדואית,פלורליזם יהודי (לרבות בהקשר מגדרי) ועוד

רוב רוי על הירדן :  ---  מקגריגור,ג'והן  ---   1982  ---   תרגם: עמיהוד ארבל. במשרד עותק עם הקדשת המחבר.

רובדי זיכרון :  ---  לוין,אירית. ברוטין,בתיה (אוצרות)  ---  2008  ---  קטלוג תערוכה קבוצתית המציגה עבודות של אמנים ישראליים בני דור שני לשואה, עבודות שנוצרו למן שנות ה-70 ועד לשנות ה-2000. התערוכה מבוססת על מחקר בנושא זה אותו ערכה ברוטין, מאוצרות התערוכה. בעברית ובאנגלית.

רובדי זיכרון :  ---  לוין,אירית. ברוטין,בתיה (אוצרות)  ---  2008  ---  קטלוג תערוכה קבוצתית המציגה עבודות של אמנים ישראליים בני דור שני לשואה, עבודות שנוצרו למן שנות ה-70 ועד לשנות ה-2000. התערוכה מבוססת על מחקר בנושא זה אותו ערכה ברוטין, מאוצרות התערוכה. בעברית ובאנגלית.

רובה יורה דמעה.  ---  דיין,יחזקאל  ---  2010  ---  אסופת שירים העוסקים ברובם באימי המלחמה ובשבר הנפשי שלאחריה : "דבש חסר בכורת הצחוק/מחשבה מרקדת כתעתוע/כי/הקרב לא נגמר./אין סימן שהשמש עולה/ורובה יורה דמעה./איך הזמן הזה/מקדש את יומו/במלחמה."

רובה צ'כי כבד.  ---  קולר,חוה  ---  2004  ---  חמישה סיפורים שעלילותיהם מתרחשות בעשור הראשון למדינה.

רובוט שר סרנדה  ---  ויס,יאיר  ---   1999  ---  שירים

רובוטים ואימפריה .  ---  אסימוב,א  ---  1992  ---  עברית - עמנואל לוטם

רובוטים של שחר  ---  אסימוב,א  ---   1987  ---  עברית - עמנואל לוטם

רובוטיקה .  ---  ספרוני,שמואל  ---  1994  ---  

רובור הכובש .  ---  ורן,ז'ול  ---  1945  ---  

רובי  ---  אנדרוס,וי.ס.  ---   1994  ---  רומן רומנטי. מאנגלית: יעל שינפלד

רובי נלחם על חרותו  ---  מתאוס,פטר  ---    ---  תרגם: יעקב מיטלמן

רוביז'ביץ' דרבנה ספר רוביז'ביץ' דרבנה והסביבה  ---  שטוקפיש,דוד  ---   1968  ---  RUBIEZEWICZE AND SURROUNDINGS BOOK כתוב בעברית ואידיש

רובים .  ---  ברנשטיין,אורי  ---    ---  

רובים וכרטיסי אשראי.  ---  ארד,רועי צ'יקי  ---  2009  ---  ספר שיריו הרביעי של המחבר. "אני הייתי ראשון בשכונה הזו / הייתי הגבר היפה ביותר בשכונה הזו / היה לי השיער הכי נמרי בשכונה הזו / התחת הכי מיושב בשכונה הזו / היו לי הכי הרבה נמלים, הכי הרבה אדומות בשכונה הזו."

רובים חיידקים ופלדה : (רובים, חיידקים ופלדה) :  ---  דיימונד,ג'ארד  ---  2022  ---  תרגום חדש לספר זוכה פרס הפוליצר המציג תיאוריה בדבר התפתחות החברה האנושית מאז תקופת הציידים-לקטים, הגורמים השונים (לרבות אקולוגיים וביולוגיים) שעיצבו אותה והסיבות לפערי השגשוג בין חברה אחת לרעותה

רובינזון קרוזו ועוד ספורים.  ---  רמות,רות (ע.)  ---  2006  ---  מהדורה מנוקדת ומאוירת.

רובינזון קרוזו חוברת קריאה וצביעה  ---    ---    ---  

רובינזון קרוזו.  ---  דפו,דניאל  ---  2006  ---  תרגום חדש לקלאסיקה של דפו (1660-1731) העוסקת במפגש בין התרבותי לילידי.

רוביקון :  ---  הולנד,טום  ---  2006  ---  חיבור הפורש בפני הקורא את תולדותיה של רומא הרפובליקנית מימי ראשית תפארתה ועד לסופה, עם חצייתו של יוליוס קיסר את הרוביקון. החיבור נוטה להתמקד בצדדיו הפוליטיים והחברתיים של העולם הרומאי.

רובנה לזכר רובנה  ---  גל,אברהם (ע)  ---  1967  ---  ROVNO כתוב בעברית

רובנה ספר זכרון  ---  אבטיחי,אריה (ע)  ---   1956  ---  ROWNO A MEMORIAL TO THE JEWISH COMMUNITY OF ROWNO WOLYN כתוב בעברית

רובר ברסון : הבמאים הנבחרים 4.  ---  דיין,נסים (עורך)  ---  2008  ---  כרך המוקדש לאחד מחלוצי המודרניזם הקולנועי שבחן את דרך הייסורים של הקיום האנושי מפרספקטיבה קתולית מובהקת. בספר ביופילמוגרפיה מפורטת, שני מאמרים על התימטיקה והאסתטיקה שלו ודיון בכל אחד מ-13 סרטיו

רוברט אואן :  ---  פרוידנברג,גדעון  ---  1970  ---  

רוברט בזה צייר ופסל :  ---  בזה,רוברט. בלס,גילה  ---  2010  ---  קטלוג מהודר ועב-כרס לתערוכת הרטרוספקטיבה שנערכה לאמן הישראלי, ממקימי קבוצת "אופקים חדשים" ב-1948. העבודות המוצגות אכן מהדהדות את רוח הקבוצה-מהפשטה למופשט, ציור ופיסול מודרניסטי ואוניברסלי בסגנונו.

רוגבי ואומנות הפיתוי.  ---  גייסינגר,ג'יי.טי.  ---  2018  ---  קומדיה רומנטית על סינדרלה מגושמת הנחנכת ע"י שחקן רוגבי במטרה להשיג את גבר חלומותיה.

רוגטקה :  ---  גטר,תמר  ---  2014  ---  אסופת סיפורים העוסקים במהותו של היופי, ברדיפה אחר האסתטיקה וביחסם המורכב של בני האדם אל גופם. חלק מן הקטעים פורסמו בעבר בכתב העט "מטעם".

רוגטקה :  ---  גטר,תמר  ---  2014  ---  אסופת סיפורים העוסקים במהותו של היופי, ברדיפה אחר האסתטיקה וביחסם המורכב של בני האדם אל גופם. חלק מן הקטעים פורסמו בעבר בכתב העט "מטעם".

רוג'ר החלים מאיידס !  ---  אוון,בוב  ---   1999  ---  תיאוריה,הטוענת כי האיידס אינו קטלני בחלק גדול מן המקרים. (שימו לב לטענה המוקדמת בהתייחס לשנת ההוצאה) מאנגלית: נורית לוינסון

רודא ריילינגר.  ---  ריילינגר,רודא ואחרים  ---  2020  ---  ספר המוקדש ליצירתו של אמן רב-תחומי וממייסדי קיבוץ הזורע. בספר 4 מאמרים: העשור הראשון לפעילותו כצייר, עבודות עיצוב התאטרון שלו,פסליו במרחב הציבורי, והשיח בינו לקהילה; וכן צילומי טקסטים שלו בדפוס ובכתב-יד

רודולף לאבאן פרדריק מ אלכסנדר משה פלדנקרייז .  ---  פרידמן ויטקובר,אלי  ---  1990  ---  שלוש מסות .

רודולף לאבאן.פרדריק מ. אלכסנדר. משה פלדנקרייז  ---  פרידמן ויטקובר,אלי  ---  1991  ---  שלוש מסות

רודינה מאט מולדת. (רודינה מאט / מולדת).  ---  וולברג,פבל  ---  2016  ---  צילומי ש"ל וצבע הנעים בין מבט מתעד למבט של היזכרות ובין ריאליזם פיוטי לאווירה אקספרסיוניסטית. העבודות מציגות נופים, אתרים היסטוריים וסצינות ביתיות - בעיקר מסנט פטרסבורג ובאר-שבע, אך גם מטביליסי, קייב ועוד

רודינה מאט מולדת. (רודינה מאט / מולדת).  ---  וולברג,פבל  ---  2016  ---  צילומי ש"ל וצבע הנעים בין מבט מתעד למבט של היזכרות ובין ריאליזם פיוטי לאווירה אקספרסיוניסטית. העבודות מציגות נופים, אתרים היסטוריים וסצינות ביתיות - בעיקר מסנט פטרסבורג ובאר-שבע, אך גם מטביליסי, קייב ועוד

רודנות בחסות החוק.  ---  ליין שפלי,קים  ---  2023  ---  דיון בתופעה פוליטית שתפוצתה הולכת וגדלה - משטרים רודניים שנבחרים באופן דמוקרטי ועם היבחרם מובילים מהפכה חוקתית אנטי-ליברלית המאפשרת להם כוח בלתי מוגבל. הספר גם מציע דרכים לעצירתם של תהליכים אלה

רודף המרגלים בקהיר  ---  סאנסום,א ו  ---  1966  ---  

רודף העכוזים :  ---  ריאחי,כמאל  ---  2020  ---  נובלה סטירית שהוחרמה בתוניסיה, מקום כתיבתה, בשל הביקורת והלעג שהיא מותחת על מציאות החיים שם.

רודף העכוזים :  ---  ריאחי,כמאל  ---  2020  ---  נובלה סטירית שהוחרמה בתוניסיה, מקום כתיבתה, בשל הביקורת והלעג שהיא מותחת על מציאות החיים שם.

רודף העפיפונים :  ---  חוסייני,חאלד  ---  2012  ---  גרסת קומיקס של הרומן. סיפור ידידות והתבגרות של שני חברי ילדות באפגניסטן, משלהי תקופת המלוכה בשנות ה-70, לפני הפלישה הרוסית, ועד שלטון האימים של הטליבאן.

רודף העפיפונים.  ---  חוסייני,חאלד  ---  2004  ---  רומן. סיפור ידידות והתבגרות באפגניסטן, מהתקופה שלפני הפלישה הרוסית ועד שלטון הטליבאן.

רודף שלום  ---  רבין,יצחק  ---   1995  ---  בעריכת איתן הבר

רודפי משפט  ---  לוי,עמיחי  ---   1997  ---  שיטת טפול לחולים פסיכוטיים ופארנואידיים לפי שיטתו של פרופ' יהודה פריד זצ"ל

רודפי צדק :  ---  עדן,לוי ד"ר ואחרים (ע.)  ---  2004  ---  בין הנושאים הנידונים בספר: שוויון באכיפה, אלימות מגדרית, המוסדות והביורוקרטיה של האכיפה, משטרה וקהילה, מניעה ושיקום.

רודריגז.  ---  רזניק,חגי  ---  2014  ---  רומן. ברני מוצא בקיבוץ מגוריו ארגזים עזובים ויוצא לאתר את בעליהם, מתנדב ברזילאי שהיווה לו דמות אב. חיפושיו מובילים אותו לתחנות מגוונות בנגב ולמפגשים עם דמויות שלהן תובנות פוקחות עיניים על החיים בישראל.

רווה רוסקה :  ---  ירונסקי,משה  ---  2020  ---  ספר הזכרון הופיע ב-1973 כאשר כמחציתו כתובה באידיש. העיירה שכנה במחוז בלז שבפולין, עתה גליציה.

רווח בין האותיות :  ---  גולדוין,אליזבט  ---  2011  ---  חיבור המתמקד בקשר בין שיטתו הפרשנית של לוינס לבין תכניה, בהיבטים משותפים למדרש החז"לי והלוינסי (כמו היחס בין הפרשנות והמציאות מחוץ לטקסט) וייחודיים ללוינס (כגון ההתמקדות בהיבט הבין-אישי של הטקסט).

רווח לפני הכול :  ---  מיקאלוויץ,מייק  ---  2023  ---  מדריך מפורט לניהול כלכלי של העסק, המבוסס על שינוי פרדיגמה פשוט: לא עוד "הכנסות פחות הוצאות שווה רווח", כי אם "מכירות פחות רווח שווה הוצאות". מעקרונות ליבה, דרך קביעת יעדים, חיסול חובות, שיטות התייעלות ועוד

רווחה בעולם קפיטליסטי.  ---  כוכבי,איתמר  ---  2013  ---  ניתוח יעילותו של מודל מס הכנסה שלילי המיושם בישראל על-רקע תכניות רווחה, פתרונות משלימים כשכר מינימום והבטחת הכנסה וסוגיות של ביטוח סוציאלי (פנסיה וכו'). הספר כולל גם השוואה עם הדין בארה"ב ומדינות נוספות.

רווחה וערכי היהדות :  ---  רכניץ,עדו  ---  תשפ"ג  ---  מקורות ההלכה למדינת הרווחה, דגמים שונים של מדינת רווחה, הגדרת העוני ואלו הזכאים לסיוע, רווחתם של קשישים, חינוך מקצועי, התאגדות ושביתות, שכר מינימום, סקירה היסטורית של מדיניות הרווחה בעולם ועוד.

רווחה חברתית והשירותים הסוציאליים בישראל :  ---  נייפריס,יוסף  ---  1984  ---  

רווחה מתקתקת :  ---  אבנימלך,מוריה. תמיר,יוסי  ---  2002  ---  ניתוח הבוחן את התהליכים הפוליטיים-חברתיים שהובילו לכשלון מערכת הרווחה בישראל,תוך התחקות אחר השורשים ההיסטורים של בניית המערכת הסוציאלית וצמיחת האבטלה.

רווחה מתקתקת :  ---  אבנימלך,מוריה. תמיר,יוסי  ---  2002  ---  ניתוח הבוחן את התהליכים הפוליטיים-חברתיים שהובילו לכשלון מערכת הרווחה בישראל,תוך התחקות אחר השורשים ההיסטורים של בניית המערכת הסוציאלית וצמיחת האבטלה.

רווחה תעסוקתית :  ---  דניאל,אברהם  ---  1987  ---  

רוויזיוניזם ארכיטקטורה ועירוניות מגויסת בתל אביב 1925 - 1940. (רוויזיוניזם, ארכיטקטורה ועירוניות מגויסת בתל אביב 1925 - 1940).  ---  קליין עברי,יוסי  ---  2022  ---  מחקר בתפיסות הארכיטקטוניות, האורבניות והיישוביות שקידמו אינטלקטואלים רוויזיוניסטים כנגד המודרניזם והפונקציונליזם של אדריכלי השמאל הסוציאליסטי. בין השאר נידונה הקמת מצודת זאב האנטי-מודרנית בלב ת"א

רוולסטין  ---  בלו,סול  ---  2001  ---  רומן מפתח: סופר (סול בלו) כותב על חברו(אלן בלום),פרופ' לפילוסופיה פוליטית,הגוסס ממחלת האיידס.

רווק  ---  בנימין,אמיר  ---   1994  ---  עם איורים של דני קרמן. למה לא להתחתן. בצחוק מהול בעצב

רווקה בניו יורק.  ---  לביא,דלית  ---  2020  ---  רומן נוסחתי העוסק במסע של ישראלית לניו יורק וקורותיה הרומנטיים שם.

רווקה בת 32 מטר שישים  ---  קופמן,לי  ---  1999  ---  

רווקה בת 32 מטר שישים...  ---  קופמן,לי  ---   1999  ---  קובץ ספורים מיוחדים במינם במיניות,יאוש,וערוב של רוסיות וישראליות הנובע מהם.

רווקות מתמשכת בציונות הדתית :  ---  אנגלברג,ארי  ---  2020  ---  מחקר הדן בחברת הרווקים הדתית שנוצרה בשני העשורים האחרונים: תהליכי החיזור והאופן בו הם מושפעים מתרבות הצריכה והשינוי ביחסי המגדר; היחס לרווקים מצד הקהילה הממוסדת; השפעת הסתירה התרבותית על חיי הדת, ועוד

רווקים ואלמנות.  ---  פינקוס,ירמי  ---  2017  ---  3 נובלות שבמרכזן אנטי גיבורים מודרניים המנסים לחמוק ממצבם הקיומי ע"י דבקות בריטואלים יומיומיים. כשהטקס מופר הם נאלצים להתמודד עם בדידותם ושינוי מצבם. בין הדמויות: דוגמן יהיר, רווקה זקנה, רוקח שוויצרי ועוד.

רוז והילדים. [ROSE והילדים].  ---  אבני שטיין,שמעון  ---  2013  ---  עבודות בטכניקה מעורבת על בד בהשראת זכרונות האמן מ"שאטו רוז" - מוסד לילדים בפריז, בו שהה לאחר מלה"ע השניה. העבודות מציגות מטונימיות ויזואליות (צלליות, דיוקנאות מופשטים וכו') של אחיו הסימבוליים מהמוסד.

רוז מאדר  ---  קינג,סטיבן  ---   1998  ---  רומן: גורלה של אשה מוכה הבורחת מבעלה. זה,שוטר המתמחה במציאת אנשים אובדים ,מתחקה על עקבותיה ואופיו האפל נחשף...

רוז סה לה וי :  ---  מושנזון,עדנה (אוצרת)  ---  2004  ---  קטלוג מלווה לתערוכה המציגה יצירות ישראליות ובינלאומיות. הקטלוג כולל מבוא בעברית ובאנגלית וכן סקירות קצרצרות על עבודתם של האמנים המשתתפים. ראו גם ערך לועזי.

רוז.  ---  סמית,מרטין קרוז  ---  2002  ---  רומן מתח המתרחש בחברה הוויקטוריאנית

רוזאנה .  ---  שובאל,מאי ואלו,פר  ---  2011  ---  

רוזאנה.  ---  שובאל,מאי. ואלו,פר  ---  2011  ---  רומן מתח ראשון בסדרת מרטין בק, המתווה דרך בספרות הבלש הסקנדינבית אשר התפתחה רבות מכאן והלאה : קצין חקירות במשטרת סטוקהולם מפענח רצח של תיירת אמריקנית.

רוזה האדומה :  ---  אוונס,קייט  ---  2019  ---  יצירת קומיקס המתארת את חיי הפעילה הסוציאליסטית היהודיה הדגולה, רעיונותיה המהפכניים, רדיפתה ומאסריה ורציחתה ב-1919. הספר מבוסס על כתביה ומכתביה ותעודות היסטוריות אחרות והוא כתוב ומאוייר בהומור ייחודי

רוזה לוכסמבורג  ---  פראהליך,פאול  ---   1942  ---  

רוז'י בן יוסף :  ---  פופר,לאה  ---  2008  ---  ספר קטלוגי הסוקר את חייה ופועלה של מעצבת האופנה רוז'י בן-יוסף. בקטלוג צילומים מרהיבים המתעדים את עיצוביה של בן-יוסף שיצרה למן שנות ה-60 אפנה ישראלית מקורית בצבעיה ובמרקמה, באיכותה ובעיצובה.

רוזי קארפ.  ---  נדיאיי,מארי  ---  2006  ---  רומן. רוזי קארפ כבר הגיעה למצב בו איבדה כל שליטה על חייה כאשר היא מגיעה יחד עם בנה בן השש לפגוש את אחיה לזאר שיבוא לאסוף אותה משדה התעופה.

רוז'ינוי ספר זכרון לקהילת רוזינו והסביבה .  ---  סוקולובסקי,מאיר (ע)  ---  תשי"ז  ---  

רוזישץ' ספר זכרונות מרוזישץ' .  ---    ---  2009  ---  

רוז'ישץ עיירתי .   ---  זיק,גרשון (ע)  ---  1976  ---  ROZYSZCZE . כתוב בעברית אידיש ואנגלית .

רוזלינד פרנקלין :  ---  מדוקס,ברנדה  ---  2009  ---  ביוגרפיה של הכימאית-פיזיקאית האנגליה-יהודיה שמתה בדמי ימיה, המתמקדת בסיפור גילויו של מבנה הסליל הכפול, לו היתה שותפה, וחקר הדינמיקה האנושית בצוות המחקר שהובילה לדחיקתה מקבלת פרס נובל ע"י עמיתיה.

רוזלינד פרנקלין :  ---  מדוקס,ברנדה  ---  2009  ---  ביוגרפיה של הכימאית-פיזיקאית האנגליה-יהודיה שמתה בדמי ימיה, המתמקדת בסיפור גילויו של מבנה הסליל הכפול, לו היתה שותפה, וחקר הדינמיקה האנושית בצוות המחקר שהובילה לדחיקתה מקבלת פרס נובל ע"י עמיתיה.

רוזנפלד.  ---  קסלר,מאיה  ---  2022  ---  רומן. אשה מוצאת גבר כלבבה ומביאה את אהבתה לכל מקום פנוי ביניהם (ולא נותר יותר מדי ממנו).

רוזנפלד.  ---  קסלר,מאיה  ---  2022  ---  רומן. אשה מוצאת גבר כלבבה ומביאה את אהבתה לכל מקום פנוי ביניהם (ולא נותר יותר מדי ממנו).

רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים  ---  סטופארד,טום  ---  1990  ---  

רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים .  ---  סטופארד,טום  ---   1990  ---  נוסח עברי ט כרמי. הקדמה מאת אברהם עוז .

רוז'קה :  ---  טובין,יהודה דרור,לוי  ---   1988  ---  

רוח אחרת  ---  אשכנזי,מירי  ---   1996  ---  שירים

רוח אחרת :  ---  פרסבורגר,יונה  ---  2004  ---  אלבום תיעודי המציג סקירה הסטורית-מדינית, מוטה לימין, של עידן הסכמי אוסלו, מחתימת ההסכם, המחאה בציבור והטרור, מדיניות התקשורת ועוד, במאות תצלומים וקטעי ארכיון.

רוח איש  ---  כשר,אסא  ---   2000  ---  מאמרים מקובצים:שער ראשון:מדינה יהודית ודמוקרטית. שער שני:חיי אדם. שער שלישי:כמו יומן. שער רביעי:יהורז)על אבל ושכול(

רוח איש.  ---  כשר,אסא  ---  2000  ---  

רוח אללה .  ---  טאהירי,אמיר  ---  1985  ---  

רוח אני וכאן מקומי  ---  ברפמן הייט,לאה  ---   1993  ---  שירים "אושת עלים נרמסים/חריקת מתכת/דפיקה הדיפה/דלת נסערת/ככה באת/שחור/..."

רוח בבקשה. (רוח,בבקשה.)  ---  גולדשמיד,ציפי אלי  ---  2015  ---  שירי אווירה. "ברוב הודו רובץ מותך / בפתח מערה // דממה בכל העולמות מלבד / רשרוש יסמין // מדי שקיעה, גורר את / שלג פריחתו // לעומתך." האווירה, אגב, קודרת.

רוח בלי הצלה :  ---  הדרי,אמנון  ---  1972  ---  

רוח בסערה :  ---  לוין,איתמר (עורך)  ---  2019  ---  מאות תעודות (רובן מתפרסמות לראשונה) מקהילות שונות בתחומי הכיבוש הנאצי, המשקפות אופני התנגדות תרבותית ודתית: קטעי סיפורת, שירה והומור, פרוטוקולים וכרוזים בעניני דת ומסורת, ציורים, יומנים, תכניות קונצרטים, ועוד

רוח בסערה :  ---  לוין,איתמר (עורך)  ---  2019  ---  מאות תעודות (רובן מתפרסמות לראשונה) מקהילות שונות בתחומי הכיבוש הנאצי, המשקפות אופני התנגדות תרבותית ודתית: קטעי סיפורת, שירה והומור, פרוטוקולים וכרוזים בעניני דת ומסורת, ציורים, יומנים, תכניות קונצרטים, ועוד

רוח בסערה :  ---  לוין,איתמר (עורך)  ---  2019  ---  מאות תעודות (רובן מתפרסמות לראשונה) מקהילות שונות בתחומי הכיבוש הנאצי, המשקפות אופני התנגדות תרבותית ודתית: קטעי סיפורת, שירה והומור, פרוטוקולים וכרוזים בעניני דת ומסורת, ציורים, יומנים, תכניות קונצרטים, ועוד

רוח האדם גוף האדם. [רוח האדם: גוף האדם]  ---  פרונט,יהושע  ---  2003  ---  קטלוג תערוכה המכיל מבחר מעבודותיו של הצייר לצד פתח דבר מאת האוצר והקדמה מאת אדם ברוך.

רוח האדם רוח המקום : (רוח האדם, רוח המקום) :  ---  אבו שקרה,ווליד ואחרים  ---  2022  ---  קטלוג תערוכה המשלבת את חמשת אמני משפחת אבו-שקרה: ווליד, סעיד, עאסם, פריד וכרים. הספר בוחן את הביוגרפיה המשפחתית שלהם, המקורות והערכים הסופיים ביצירתם והמשמעות שהם מעניקים לטבע, לחי ולצומח, לאדמה ולנוף

רוח הגן : [ספר]  ---  בראדער,גדליה נחמן [ברודר,גדליה נחמן]  ---  תרפ"ג  ---  בשער השני מצויין:הנותן אמרי שפר ברוח ישראל סבא.

רוח הדברים :  ---  שריג,גיסי  ---   2000  ---  הספר מיועד לעוסקים בחנוך בכלל ובחנוך לאוריינות עיונית בפרט. בספר רעיונות מעשיים לפתוח ראשית תרבות החקר והעיון לצעירים

רוח הדברים :  ---  שריג,גיסי  ---   2000  ---  הספר מיועד לעוסקים בחנוך בכלל ובחנוך לאוריינות עיונית בפרט. בספר רעיונות מעשיים לפתוח ראשית תרבות החקר והעיון לצעירים

רוח הטרור.  ---  בודריאר,ז'אן  ---  2004  ---  ארבע מסות שנכתבו בעקבות פיגועי ספטמבר 2001. המחבר קורא את אירועי התקופה לא כהתנגשות בין ציביליזציות אלא כפנייה של המערכת הגלובלית נגד עצמה.

רוח הטרור.  ---  בודריאר,ז'אן  ---  2004  ---  ארבע מסות שנכתבו בעקבות פיגועי ספטמבר 2001. המחבר קורא את אירועי התקופה לא כהתנגשות בין ציביליזציות אלא כפנייה של המערכת הגלובלית נגד עצמה.

רוח היהדות.  ---  לוי,ברנאר אנרי  ---  2022  ---  עיון פילוסופי ביסודות התרבות היהודית, עיקרי האמונה שלה, תפיסתה המוסרית, הפרקסיס הדתי, המסורת הפרשנית וכו'; ובסוגיות הנוגעות למקומם של עם ומדינת ישראל בקרב האומות: אנטישמיות, אנטי-ציונות, השואה וכיו"ב

רוח הים  ---  קליין,רמי  ---   1998  ---  

רוח הים  ---  בר גל,דביר  ---   1998  ---  פורמט אלבומי

רוח המנהיגות :  ---  צ'ופרה,דיפאק  ---  2011  ---  פירוט 7 התכונות הנדרשות למנהיגות מעוררת-השראה על פי דוכס הניו-אייג'. פירוט התכונות הנחשקות יאפשר לכל קורא להעשות "איש חזון מצליח", כפי שיוכיחו סיפוריהם של אנשים רגילים שנעשו בעצמם לאנשי חזון מצליחים.

רוח המפקד.  ---  ירון,עמוס  ---  2022  ---  אוטוביוגרפיה של אלוף (מיל') ירון, שהיה בין השאר נספח צה"ל בוושינגטון ומנכ"ל משרד הביטחון. מקום נרחב בספר מוקדש לימיו כמפקד אוגדה במלחמת לבנון ה-1 ולחקירתו ע"י ועדת כהן בנוגע לאי-מניעת הטבח בסברה ושתילה

רוח המקום והזמן :  ---  אבראהים,פאוזי  ---  2008  ---  סיפור הקמתו של המוזיאון הראשון לארכיאולוגיה בא"י שהסתימה ב-1935, הארכיטקטורה שלו שמיזגה מסורות בניה מערביות ומזרחיות מקומיות, ומעצבי הבניין - האדריכל אוסטין סנט ברב הריסון והאמנים אריק גיל ודוד אוהנסיאן.

רוח המשפט :  ---  אברהם,מיכאל  ---  2011  ---  דיון מטא-הלכתי בקטגוריות 'חקיקה', 'פרשנות' ו'חקיקה שיפוטית' (המקבילות ל'אנליטי', 'סינתטי' ו'סינתטי-אפריורי' אצל קאנט) בהקשר שני השורשים של הרמב"ם - מעמדן של מצוות דרבנן ומעמד הדרש - ובהקשרים משפטיים כלליים.

רוח הנצרות וגורלה.  ---  הגל,ג.ו.פ.  ---  2005  ---  חיבור פילוסופי המתמודד עם שאלת יחסה של התיאולוגיה הנוצרית אל מוסר התבונה של הנאורות, בעיקר כפי שנהגה ע"י קאנט. הגל מציע סכמה הסטורית-פילוסופית המזהה את ישו כמהפכן הצומח מתוך היהדות ופועל נגדה.

רוח הנצרות וגורלה.  ---  הגל,ג.ו.פ.  ---  2005  ---  חיבור פילוסופי המתמודד עם שאלת יחסה של התיאולוגיה הנוצרית אל מוסר התבונה של הנאורות, בעיקר כפי שנהגה ע"י קאנט. הגל מציע סכמה הסטורית-פילוסופית המזהה את ישו כמהפכן הצומח מתוך היהדות ופועל נגדה.

רוח הסתיו הולך למסעיו . רוחות באים .  ---  קלוין,ק  ---  תרע"ז  ---  

רוח העמקים .  ---  מרקוביצקי,יעקב  ---  2007  ---  

רוח העמקים :  ---  מרקוביצקי,יעקב  ---  2007  ---  ספר הסוקר את תפקידה של קק"ל ברכישת קרקעות בתקופה שלפני קום המדינה, על פי אזורים שונים, מן הגליל ועד ליהודה. כמו כן נסקר פועלם של אישים מרכזיים, ביניהם מנחם אוסישקין ואלכסנדר זייד.

רוח הערבה  ---  הילרמן,טוני  ---  1991  ---  מתח

רוח הקדש : [רוח הקודש] :  ---  טליקאר,ישראל  ---  2011  ---  מעשיית ניו-אייג' מלווה באיורים נאיביים. סיפור בריאה אלטרנטיבי עם "מוסר השכל" - אלוהים ברא את האדם מאש, אדמה ומים. הרוח המבויישת, שלכאורה לא זכתה לחלק בבריאה, קיבלה את התפקיד החשוב ביותר - להפיח בו חיים.

רוח הרפאים של אלכסנדר וולף.   ---  גזדנוב,גאיטו  ---  2016  ---  רומן. נער בן 16 שורד בקושי קרב יריות עם לוחם עוין במלחמת האזרחים ברוסיה. שנים לאחר מכן, כשהוא עתונאי בפריז, הוא נחרד לזהות את הפרשה מסופרת מנק' המבט של אויבו, בספרו של סופר אנגלי. זוהי הזדמנותו לסגור מעגל.

רוח הרפאים של מארה :  ---  ויסטוניטיס,אנסטסיס  ---  2016  ---  שירים הנוכחים מקור מול תרגום , ראיון עם המשורר ומסה פרי עטו.

רוח הרפאים של מארה :  ---  ויסטוניטיס,אנסטסיס  ---  2016  ---  שירים הנוכחים מקור מול תרגום , ראיון עם המשורר ומסה פרי עטו.

רוח הרפאים שלי.  ---  בן חיים,ח.  ---  2020  ---  רומן. חבר קיבוץ מואשם ע"י ביתו האהובה כי ביצע בה מעשים מגונים בבית הילדים שבקיבוץ. האב מוכה התדהמה מנסה להבין מה גרם לה לכך ויוצא למסע להוכחת חפותו, זאת בתוך החברה הלוחצת והמוסרנית שסביבו.

רוח התקופה.  ---  גואטה,דודו  ---  2020  ---  רומן אלגורי.

רוח והצלה ממקום אחר  ---  ורנר,אברהם  ---   1999  ---  זכרונות שואה

רוח ונפש  ---  שכטר,יוסף  ---   1992  ---  פרקים בהגות כללית,פרקים ביהדות,מועדי ישראל,הוראת המקרא,פרקים בחינוך ליהדות,התורות והטכניקות הבאות מן המזרח.

רוח ונפש  ---  שכטר,יוסף  ---   1992  ---  פרקים בהגות כללית,פרקים ביהדות,מועדי ישראל,הוראת המקרא,פרקים בחינוך ליהדות,התורות והטכניקות הבאות מן המזרח.

רוח זלעפות  ---  שאו,אירוין  ---   1952  ---  

רוח חדשה בארמון התורה :  ---  עיר שי,רונית. שוורץ,דב (עורכים)  ---  2018  ---  15 מאמרים העוסקים בהגותה של פרופ' רוס, המנתחת את התיאולוגיה היהודית מפרספקטיבה פמיניסטית ובעזרת כלים מן הפילוסופיה של השפה, המשפט והדת; בחסידות ובהגותו של הראי"ה קוק; וביחסי תיאולוגיה, הלכה ומגדר

רוח חדשה בקרב אחינו באשכנז  ---  בורוט,יעקב  ---   1999  ---  המגמות המשתנות בחברה ובפוליטיקה של הרייך השני וההשפעה על אופי החברה היהודית ופעילותה

רוח חדשה בקרב אחינו באשכנז  ---  בורוט,יעקב  ---   1999  ---  המגמות המשתנות בחברה ובפוליטיקה של הרייך השני וההשפעה על אופי החברה היהודית ופעילותה

רוח חיים  ---  אופיר  ---   1993  ---  איתכם/פונה אני לבדי/אל משעולי/הצר והאישי/אשר הוא חלק מנהר שבילים/שזורמים כולם אל מקום אחד"

רוח חן יחלוף על פניי :  ---  אליאור,עפר  ---  2016  ---  "רוח חן"היה בסט-סלר בסיסי ללימוד מדעים בהקשר תרבותי -יהודי החל מהמאה ה-13. במחקר זה משמש "רוח חן" כדוגמא להיסטוריה של הספר וגם זו של הקריאה במדעים , ככתב יד או במהד' מודפסת מאוחרת,תהליכי ההבנה של הטקסט ועוד.

רוח ים :  ---  אסקוזידו,אילת  ---  2019  ---  התפתחותו של השיט הספורטיבי בישראל מספורט עממי אל ארגון הישגי-תחרותי. האלבום כולל גם את החוקים וכללי השיפוט, מספר על הספורטאים האולימפיים וההשקעה בהם. כן מרחיב הספר באשר לפיתוחים טכנולוגיים בנושא.

רוח ימים  ---  מגד,אהרן  ---  תש"י   ---  

רוח ישראל .  ---  מורטארה,מרדכי  ---  תרנ"ד  ---  המחבר,איש מנטובה,חותר להוכיח כי התורה נכתבה ע"י משה רבנו.

רוח לא כבולה  ---  הרמן,צבי  ---   1997  ---  איטליה בתקופת הרנסאנס מהדורה חדשה

רוח מדבר  ---  שלג,יאיר  ---   1998  ---  ביוגרפיה, מאנשי לח"י ורוצחו של הרוזן ברנאדוט, שהפך להיות מקורובו של בן גוריון בשנות הגלות בשדה בוקר

רוח מדבר :  ---  שלג,יאיר  ---  1998  ---  

רוח מזרחית  ---  עתריה,אורה  ---  1989  ---  

רוח ממלכתית :  ---  שפרן גיטלמן,עידית (עורכת)  ---  2020  ---  14 מאמרים של חוקרים בתחומי המשפט, הפילוסופיה, הסוציולוגיה הפוליטית ועוד; הבוחנים את ההצעה שעלתה בצה"ל להוסיף את ערך הממלכתיות לקוד האתי של הצבא. המאמרים דנים בערך המוצע, עמימותו והשלכותיו המעשיות

רוח ממלכתית :  ---  שפרן גיטלמן,עידית (עורכת)  ---  2020  ---  14 מאמרים של חוקרים בתחומי המשפט, הפילוסופיה, הסוציולוגיה הפוליטית ועוד; הבוחנים את ההצעה שעלתה בצה"ל להוסיף את ערך הממלכתיות לקוד האתי של הצבא. המאמרים דנים בערך המוצע, עמימותו והשלכותיו המעשיות

רוח מצפון .  ---  גרייבס,רוברט  ---   1966  ---  

רוח סין :  ---  שרפשטיין,בן עמי  ---  2023  ---  מהדורה חדשה לספר 'תרבות סין' מ-1972, המספק מבט מקיף על תולדות תרבות זו - אמנות, פילוסופיה וקוסמוגרפיה, בצירוף רקע מדיני-סוציולוגי והשוואה בין היסטוריונים סינים ליוונים ומוסלמים. הספר כולל אחרית דבר חדשה

רוח עזה בג'מאיקה .  ---  יוז,ריצ'רד  ---  1970  ---  

רוח על פני תהום.  ---  הונזה,א. ה.  ---  2017  ---  רומן אנטי מלחמתי המתואר מבעד לעיניו של חלל המערכה. החייל מתבונן במה שהותיר אחריו: האב השכול שאיבד את כל עולמו, חברי הקיבוץ השוכחים אותו וממשיכים בחייהם וזוגתו המתנחמת בזרועות מפקדה

רוח עצוב :  ---  צור,מוקי  ---  2012  ---  ביוגרפיה של המשורר והסופר שנספה בשואה. הספר כולל מסמכים ויצירות נעורים, חליפת מכתבים עם י. ח. ברנר, עדויות מפי אנשים שהכירו את קצנלסון וקטעים מהקינה "השיר על העם היהודי שנהרג" בתרגום דוד ווינפלד.

רוח פרצים  ---  נאוי,אורלי  ---   1996  ---  שירים

רוח צד.  ---  זוסמן,מאשה  ---  2014  ---  עבודות בטכניקה של רישום בעט כדורי על לוחות עץ לבוד בתוספת צביעה או צריבה בעט חשמלי. הציורים ניזונים משלל מקורות תרבותיים של המסורת האורנמנטלית ומציגים דימויים מתחומי האגדה, המיתוס, הדת, הפולקלור והמאגיה

רוח צפונית .  ---  אמיר,גל  ---  2011  ---  

רוח צפונית.  ---  אמיר,גל  ---  2011  ---  רומן מתח. רובי שרקליס, עיתונאי שירד מתהילתו, חוזר לעיירת הולדתו הצפונית ע"מ לסקר שרשרת מקרי רצח מזוויעים של ילדות. רובי נקלע למערבולת מאבקי כוחות ונאלץ להתמודד עם עברו ועם בתו בת ה-13 אותה נטש.

רוח קדים  ---  הלל,שלמה  ---  2013  ---  

רוח קטנה  ---  מינסטר,דן  ---   1985  ---  

רוח קרה ציפור מרוטשת.  ---  חיימוף,ח.  ---  2002  ---   שירים.

רוח רעבה :  ---  רוזנבליט,עינב  ---  2018  ---  השינוי שחל בישראל מחברה מגוייסת לאינדיבידואליסטית מתואר דרך השינוי שחל במחול מה"הורה" ועד אוהד נהרין. פרק בספר עוסק במיתוס הגבורה וההקרבה הלאומית או כפי שהוא מוגדר כ"מותם של יפי הבלורית והתואר"

רוח רעה .  ---  קייסי,נל (ע)  ---  2005  ---  

רוח רעה :  ---  קייסי,נל (ע.)  ---  2005  ---  אסופת מאמרים וסיפורים אישיים, פרי עטם של סופרים ומשוררים אמריקנים, העוסקים בדכאון ובמלנכוליה. כל סופר בחר לתקוף את הנושא מזוית מעט שונה וכך מוצגות מגוון התבוננויות על המחלה.

רוח רעה :  ---  בראל,דן  ---  2010  ---  מחקר הבוחן את השפעותיו של רצף מגפות הכולרה הנשנות בא"י מ-1865 עד תום מלה"ע הראשונה, הן במישור הפיכתה של התיאוריה החיידקית לפרדיגמה והן במישור החברתי - התמודדות הממשל,התגובה הציבורית,הארגון הקהילתי וכו'.

רוח רעננה :  ---  הלחמי,יוסף  ---  2009  ---  תיעוד היסטורי של הנסיון לפתח ענף של סרטי תעמולה ציוניים בא"י, יוזמה שזכתה לתמיכתו הנלהבת של הרצל ונכשלה בשל חוסר מקצועיות בהפקה. הספר סוקר את הרקע החברתי-כלכלי לפרוייקט ואת השתלשלותו עד לגניזתו.

רוח רעננה :  ---  הלחמי,יוסף  ---  2009  ---  תיעוד היסטורי של הנסיון לפתח ענף של סרטי תעמולה ציוניים בא"י, יוזמה שזכתה לתמיכתו הנלהבת של הרצל ונכשלה בשל חוסר מקצועיות בהפקה. הספר סוקר את הרקע החברתי-כלכלי לפרוייקט ואת השתלשלותו עד לגניזתו.

רוח רפאים מעל קהיר :  ---  שלום דני  ---    ---  סקירה רחבת היקף של פעילות חיל האויר הישראלי במהלך מלחמת ההתשה. בספרים תיאורים מפורטים של מבצעים שונים, סיפורים מהווי חיל האויר, תיאור נקודת המבט המצרית והסורית, ועוד.

רוח רפאים.  ---  נסבו,יו  ---  2018  ---  המפקח הולה חוזר מהונג קונג לאוסלו כדי לפענח את פרשת הרצח של נרקומן בה החשוד העיקרי הוא בנה של אהובתו. הולה מגלה כי סם חדש בעיר שינה את מערך הכוחות של הכנופיות.הוא מפענח את הרצח ומשחרר את הבן מכל חשד.

רוח שטות.  ---  מנהיימר,יקי  ---  2011  ---  רומן בעל מרכיבים אוטוביוגרפים המשרטט את חוויותיו של המחבר, סכיזופרן בעל התקפים פסיכוטיים, במארג עלילתי פילוסופי שעל גבול ההזיה. במרכז העלילה חיפושו של ה' אחר משיח בקרב מטופלי ביה"ח לחולי-נפש,ובחירתו במחבר.

רוח שיבא .  ---  גבירץ,יעל  ---  2008  ---  המו"ל: המרכז הרפואי ע"ש שיבא .

רוח.  ---  בן נפתלי,מיכל  ---  2012  ---  חיבור המשלב זכרונות והגות. סבתה של המחברת עלתה ארצה לפני המלחמה, אך כל משפחתה נספתה בשואה. במבט שלאחר מעשה נזכרת המחברת בסיטואציות מחיי הסבתא ומחייה שלה, ומנתחת את הלכי הרוח שעברו דרך השושלת.

רוח.  ---  בן נפתלי,מיכל  ---  2012  ---  חיבור המשלב זכרונות והגות. סבתה של המחברת עלתה ארצה לפני המלחמה, אך כל משפחתה נספתה בשואה. במבט שלאחר מעשה נזכרת המחברת בסיטואציות מחיי הסבתא ומחייה שלה, ומנתחת את הלכי הרוח שעברו דרך השושלת.

רוחו של הטאלטוש.  ---  נחשון,מאיר  ---  2022  ---  רומן שעלילתו נטועה בימי הביניים. נער ניצל מטבח ומגיע למנזר. יכולותיו העל טבעיות מעוררות מגוון של אמונות אצל סובביו.

רוחו של סטאלין.  ---  קרוז סמית,מרטין  ---  2008  ---  רומן מתח המתרחש ברוסיה החדשה והקפיטליסטית, ובמרכזו חוקר במשרד התובע שנאלץ להתמודד עם סכנת חיים לחברתו ולבנה המאומץ. כל זאת במקביל להופעתו של ארגון תמהוני השולף שלדים מהארון של תקופת סטאלין.

רוחות *  ---  איבסן,הנריק  ---  טוב   ---  תרגם: יעקב קופילביץ'

רוחות :  ---  בקמן,הדסה  ---  2017  ---  "נתן לי אור וחיים/ ומנגינה וצפור מעופפת בתכלת,/ המורידה על מפתני ענן בכנפה./ לבן כקרח נפשק אלי, כואב כלהבה./ בוער בי, מלהט, ותם בשקט,/ כאש במותה." ("אור וחיים").

רוחות המדבר.  ---  ברגר,אריק  ---  2018  ---  שירים : "תחת שמש לוהטת / הוא כותב ביום / תחת מנורה בלילה / הוא ממשיך ולא נכנע / ליד בר מוקף נשים / הוא נאנן רק לעצמו / זעם ורוך/ בוערים בתוכו" (אש ומילים)

רוחות המים.  ---  יאנג ריאן,שונה  ---  2010  ---  רומן ביכורים מהורהר, המגולל את סיפורן של שלוש נשים המתגוררות בעיר לוק, קליפורניה, בשנות העשרים למאה העשרים: קלואי,זונה צעירה ויפה, סופיה הנשואה והממורמרת ופופי, ה"מדאם" של בית הבושת המקומי.

רוחות הרפאים של גויה.  ---  פורמן,מילוש. קרייר,ז'אן קלוד  ---  2007  ---  רומן הקושר בין דמויותיהם של הצייר הנודע, בת עשירים שנאסרת על ידי האינקוויזיציה ואינקוויזיטור כוחני אחד, כל זאת על רקע דעיכתה של האינקוויזיציה הספרדית בסוף המאה ה-18 ועלייתה ההדרגתית של המהפכה הצרפתית.

רוחות הרפאים של ישראל :  ---  שקלובסקי,מרגריטה. גרוסלרנר,מרינה (ע.)  ---  2003  ---  אנתולוגיה של סיפורים קצרים המלווה במבוא ובפרטים הביוגרפיים של כל יוצר ויוצרת.

רוחות ודיבוקים  ---    ---  תשנ"ט  ---  ענין רוחות המתים הנכנסים בגופי החיים והיא ראיה גמורה שאין עליה ספק לנצחיות הנפש

רוחות מלחמה .  ---  ווק,הרמן  ---   1980  ---  עברית - אריה ארד א-ב

רוחות מלחמה :  ---  זינגר בליין,אילנה (אוצרת)  ---  2019  ---  יותר מ-100 הדפסי עץ צבעוניים שנוצרו במהלך הסכסוכים הטריטוריאליים של יפן עם סין (1894-5) ורוסיה (1904-5). חלק מן ההדפסים מהללים את גבורת החיילים היפנים; רבים אחרים מציגים קריקטורות של עליבות האויב וחולשתו

רוחות מלחמה גרעינית.   ---  שטנדל,אורי  ---  2015  ---  מותחן ריגול. סוכן מוסד ישראלי נשלח אל לב לבה של העשייה הגרעינית האיראנית כדי להתחקות אחר קצב ההתחמשות ולדווח למפעיליו. עם הקדמה קצרה (2 עמ') מאת שבתי שביט, ראש המוסד לשעבר.

רוחות מנגנות  ---  פיכמן,יעקב  ---   1952  ---   במוסד ביאליק עותק במצב ט"מ . .

רוחות מנשבות ציפורים נודדות (רוחות מנשבות, ציפורים נודדות) :  ---  יום טוב,יורם. פז,עוזי  ---  2023  ---  אלבום המסביר בעזרת צילומים וטקסט את הסיבות לנדידה, אסטרטגיות, מסלולים, ניווט, שינויים בעקבות שינויי האקלים, הנדידה מעל ישראל ועוד.

רוחות מרדניות.  ---  ג'ובראן,ג'ובראן חליל  ---  2014  ---  3 סיפורים מוקדמים שבהם מבטא ג'ובראן את השקפת עולמו הפילוסופית-חברתית ומבקר בחריפות את צביעות הממסד הדתי,קשריו עם בעלי ההון והיחס לנשים בחברה המסורתית. הכנסיה המארונית בלבנון הכריזה על הספר כ"דבר כפירה"

רוחות מתכנסות.  ---  מיטשל,ג'ודית קלייר  ---  2018  ---  שלוש אחיות הגרות יחד בניו יורק מחליטות לסיים את ההיבריס המשפחתי ע"י התאבדות משותפת. טרם לכך הן מעלות על הכתב את ההיסטוריה המשפחתית הכוללת את סבם , מדען שפיתח נשק כימי עבור גרמניה הנאצית.

רוחות מתכנסות.  ---  מיטשל,ג'ודית קלייר  ---  2018  ---  שלוש אחיות הגרות יחד בניו יורק מחליטות לסיים את ההיבריס המשפחתי ע"י התאבדות משותפת. טרם לכך הן מעלות על הכתב את ההיסטוריה המשפחתית הכוללת את סבם , מדען שפיתח נשק כימי עבור גרמניה הנאצית.

רוחות נפגשות  ---  בבלי,הלל  ---    ---  

רוחות סחר  ---  קיי,מרי מרגרט  ---   1992  ---  מאנגלית:מתילדה ארזי רומן.תהפוכות גורלה של בוסטוניאנית בת סוף המאה ה-91

רוחות עזות .  ---  גרנדס,אלמונדה  ---  2008  ---  

רוחות עזות.  ---  גרנדס,אלמונדה  ---  2008  ---  רומן. סיפוריהם של אשה ושל גבר, אשר בורחים ממדריד אל עיירת חוף קטנה באנדלוסיה, בנסיון לפתוח בחיים חדשים בצל הסודות המשפחתיים מעברם.

רוחות פרצים.  ---  גרוסמן,חגית  ---  2018  ---  רומן. סיפורה של אמנית ישראלית החווה בגיל צעיר את כאב הפרידה של הוריה לאחר שאמה בורחת עם גבר נשוי. לאחר מות אביה היא מתמודדת עם דיכאונה בעזרת שחקן צעיר ופוצחת בכתיבת שירה.

רוחות צבעוניות  ---  עובדיה,חביבה  ---  תשל"ה  ---  

רוחות רפאים  ---  הרברט,ג'יימס  ---   1996  ---  רומן, על רקע תופעות על טבעיות. מאנגלית: מאירה לבנת

רוחות רפאים במכבסה.  ---  עינת,עמליה  ---  2012  ---  קובץ סיפורים לנוער. הסיפורים עוסקים בראשית ההתישבות היהודית בארץ ישראל ומבוססים על דמויות אמיתיות.

רוחות רפאים.  ---  סטוט,רבקה  ---  2009  ---  רומן מתח המתאר מחקר שעורכת הסטוריונית על עבודתו של אייזיק ניוטון כאלכימאי, בעקבות עבודת חוקרת אחרת שמתה בנסיבות מסתוריות. עד מהרה, היא מגלה שקבוצת אלכימאים מנסה לחבל בעבודתה ושחייה נתונים בסכנה.

רוחות של מצבי רוח :  ---  קוזרי,מאיר  ---  2015  ---  "החיים דומים / למשחק הביליארד, / בו כולם מכים / בו-זמנית, / ואין הרבה סכוי / להצליח. / ואם בכל זאת / רוצים לנסות, / צריך לכון היטב / למטרה, /לתת מכה חזקה / ולהתכונן / למפלה."

רוחות של תשוקה  ---  הריסון,ג'ים  ---   1999  ---  טרילוגיה בת שלוש נובלות. דמות "הגבריות" האמריקאית

רוחלה מתחתנת. [ רוחל'ה מתחתנת ]  ---  ליברכט,סביון  ---  2010  ---  מחזה. שלוימה, אלמן בן 65, מתרגש למשמע החדשות על אירוסיה של בתו המבוגרת רחל. כאשר הוא פוגש את ארוסה ומזהה את מראהו ואת שם משפחתו מתקופת המלחמה, לבו נשבר. הספר מכיל את הסיפור הקצר עליו מבוסס המחזה.

רוחמה .  ---  כנעני,אליהו  ---  תשמ"א  ---  

רוחמה .  ---    ---  1949  ---  במחסן - הדפסה חדשה משנת 1974.

רוחמה.  ---  דויטש,חיותה  ---  2020  ---  רומן המציג את חייה של נערה יהודיה ממרוקו שמשכנעת את הוריה לעלות לישראל. בבואם בסוף שנות ה-50 הם משוכנים במעברת חצרים והספר מספר על התבגרותה הקשה והמשברים שבעקבותיהם התגלתה כאשה חזקה ולוחמת.

רוחנו לא נפלה .  ---  פילו,מרדכי אברהם  ---  2007  ---  

רוחנו לא נפלה :  ---  פילו,מרדכי אברהם  ---  2007  ---  ספורו של נער רומני יהודי הנחשף לציונות מחד ולאנטישמיות מאידך, תוך שנעוריו גולשים אל אימי השואה.

רוחניות ודבקות מיסטית במפגש יהודי מוסלמי :  ---  שטרנגר,גבריאל  ---  2023  ---  מסה העוסקת בזיקות המיסטיות והרוחניות בין היהדות והאיסלם תוך עיון בכתבי ההוגים הצופיים אל-ע'זאלי ואבן אלערבי, המשורר ג'לאל א-דין רומי, ספרות הזוהר, ר' בחיי אבן פקודה, ר' אליהו די-וידאש, ר' אברהם בן הרמב"ם ועוד

רוחניות ודבקות מיסטית במפגש יהודי מוסלמי :  ---  שטרנגר,גבריאל  ---  2023  ---  מסה העוסקת בזיקות המיסטיות והרוחניות בין היהדות והאיסלם תוך עיון בכתבי ההוגים הצופיים אל-ע'זאלי ואבן אלערבי, המשורר ג'לאל א-דין רומי, ספרות הזוהר, ר' בחיי אבן פקודה, ר' אליהו די-וידאש, ר' אברהם בן הרמב"ם ועוד

רוחניות מול גשמיות בישיבות הליטאיות.  ---  חקק,יוחאי  ---  2005  ---  מחקר הבוחן את הקשיים ביישום החזון השורר בקרב חברת הלומדים החרדית - הניסיון לכונן את הישיבות הליטאיות כחלופה רוחנית לתרבות המערבית הגשמית.

רוטמן אנשי שורשים :  ---  רגב,עופר  ---  2003  ---  תולדות המשפחה מר' שאול רוטמן שהתיישב בחדרה בראשית המאה ה-20 ועד ימינו.

רוטמן אנשי שורשים :  ---  רגב,עופר  ---  2003  ---  תולדות המשפחה מר' שאול רוטמן שהתיישב בחדרה בראשית המאה ה-20 ועד ימינו.

רוטשילד  ---  וילסון,דרק  ---  1991  ---  תולדותיה של משפחת רוטשילד במאות ה19 וה20 תרגמה מאנגלית דפנה עמית

רוטשילד :  ---  שכטר,אשר  ---  2012  ---  תיעוד השנה הראשונה למחאה החברתית, מפגישת הפעילים הראשונה לפני הקמת המאהל ביולי 2012 ועד למעצר הברוטלי של דפני ליף וההפגנה הסוערת ביוני 2013. הספר מבוסס על מאות שעות של ראיונות עם עשרות פעילים.

רויט בוך : [רויט-בוך]  ---    ---  1936  ---  בכריכה חדשה.

רויט בוך : [רויט-בוך]  ---    ---  1936  ---  בכריכה חדשה.

רויטער טוי .  ---  הערשפעלד פאמעראנץ,נעסי  ---  1939  ---  

רוכב האופניים.  ---  ברבריין,ויקן  ---  2006  ---  רומן - ספורו של טרוריסט מודרני. המחבר טרח לסגנן את דמותו כך שתעורר אצל הקוראים פליאה וסקרנות בשל אישיותו ואנושיותו.

רוכב ישראל :  ---  יגאל,עומר  ---  2009  ---  מדריך המפרט 41 מסלולי רכיבה היוצרים ציר רצוף לאורכה של ישראל. תיאור כל מסלול כולל מפה מפורטת, פירוט רמת קושי, ותיאור סביבת הרכיבה.

רוכב על הטיגריס :  ---  נידהל,הולה לאמה  ---  2003  ---  מבט מבפנים על התפתחות הבודהיזם במערב,המובא על ידי זוג יוגים דנים שלמדו בטיבט והקימו מאות בתי ספר בודהיסטיים באירופה.

רוכבי האריות  ---  חורשי,אריה (קבץ)  ---   1991  ---  קובץ סיפורים מפולקלור יהדות המזרח

רוכבי הדלי.  ---  טאוב,אודי  ---  2017  ---  רומן. סב החולה בדמנציה מתאר לנכדו את קורותיו כאמן תאטרון בובות באירופה שלפני המלחמה ובישראל שאחריה. בעוד הנכד נאבק בהעברת סבו לבית אבות, מתאר הסב את חוויותיו בין אכסניות ובתי כנסת בהן העלה את הצגותיו.

רוכבי הדלי.  ---  טאוב,אודי  ---  2017  ---  רומן. סב החולה בדמנציה מתאר לנכדו את קורותיו כאמן תאטרון בובות באירופה שלפני המלחמה ובישראל שאחריה. בעוד הנכד נאבק בהעברת סבו לבית אבות, מתאר הסב את חוויותיו בין אכסניות ובתי כנסת בהן העלה את הצגותיו.

רוכבים על הגל :  ---  ארבל,אדריאה  ---  2006  ---  המחקר חוקר את תפקידה של הסוכנות היהודית בארגון העלייה ההמונית מברה"מ לשעבר ומאתיופיה תוך תיאור השינויים הארגוניים והפוליטיים שעברה הסוכנות במקביל.

רוכבת על היומיום :  ---  בר אב,לידיה  ---  2009  ---  "צופה בורדים שבגנה אחותי שואלת / איך החיים, לידיה? / ראיתי עצמי שמלה מבחוץ ובפנים שאלה / והשמלה מחבקת אותי ואחותי אומרת תסתכלי / אבל לבי על הקמשונים ועל החרולים ועל כל השיחים היבשים." .

רוכלי האהבות.  ---  אבני לוי,יוסי  ---  2016  ---  רומן המתרוצץ בין ארץ ישראל לאפגניסטאן, בין אמונות תפלות לקובות של זונות והומוסקסואליות, בין בנים לאבותיהם ואמותיהם ובין יהודים למוסלמים.

רוכסנים של סתו.  ---  פאלק,מנחם מ'  ---  2006  ---  הספר בנוי לפי ארבע עונות השנה והתייחסות לחג היהודי המרכזי בכל עונה. ספר זה הוא שנים-עשר במניין ספריו של המשורר.

רולאן בארת על פי רולאן בארת.  ---  בארת,רולאן  ---  2011  ---  אסופת פרגמנטים מלווים בצילומים מהאלבום המשפחתי של בארת. הטקסטים עוסקים באינספור נושאים, מההוויה היומיומית והקיום הבורגני, דרך סוגיות תרבותיות מקומיות ואוניברסליות ועד לפיתוח רעיונות מתחום הסמיולוגיה.

רולאן בארת על פי רולאן בארת.  ---  בארת,רולאן  ---  2011  ---  אסופת פרגמנטים מלווים בצילומים מהאלבום המשפחתי של בארת. הטקסטים עוסקים באינספור נושאים, מההוויה היומיומית והקיום הבורגני, דרך סוגיות תרבותיות מקומיות ואוניברסליות ועד לפיתוח רעיונות מתחום הסמיולוגיה.

רולטה סובבת עולם  ---  סמיינוב,איזיק  ---   1992  ---  כולל מלון מונחים

רולטה סינית.  ---  מלמד,חיים ד"ר. הורוביץ,פאני  ---  2004  ---  טיפים למנהלים ואנשי שיווק. רשימה של 36 אסטרטגיות צבאיות (שאמורות להיות) סיניות מסורתיות, ואסטרטגיות ניהוליות שאמורות להיות מקבילותיהן בעולם הקפיטליסטי.

רולטה רוסית  ---  בקי,רות  ---   1992  ---  רומן דוקומנטרי

רולטה רוסית.  ---  דנון,יוסף  ---  2022  ---  24 סיפורים קצרים.

רולטת הערמונים .  ---  קוט,יאן  ---  2003  ---  

רולטת הערמונים :  ---  קוט,יאן  ---  2003  ---  זכרונות המחבר,יליד לבוב שהיה לקצין בצבא הרוסי,בתקופת השואה והמלחמה.

רום הרוח.  ---  בר אלי,אלי  ---  2012  ---  רומן. כשלושים שנה לאחר מלחמת לבנון הראשונה, יוצא המחבר למסע אל הרי האנדים, במטרה להתמודד עם פצעי הכאב שנגרמו כתוצאה מנפילת חבריו.

רום ורצח  ---  פלטשר,ג'סיקה. ביין,דונלד  ---   1995  ---  רומן מתח בלשי מסדרת רצח במשיכת קולמוס מאנגלית: ענבל שגיב

רום ותהום  ---  טברסקי,יוחנן  ---   1951  ---  

רומא :  ---  ווב,סאלי  ---  2001  ---  המדריך כולל: מסלולי הליכה; מוקדי עניין; מפות מתקפלות

רומא השלישית :  ---  אגרוסקי,מיכאל  ---  1988  ---  ערך והוסיף מבוא : יוסף שמיר .

רומא וירושלים .  ---  שולוואס,משה אביגדור  ---   1944  ---  

רומא סיפור אהבה : (רומא, סיפור אהבה)  ---  מירן,ראובן (עורך)  ---  2018  ---  ציטוטים של כותבים מכל הזמנים שביטאו את התפעלותם מבירת איטליה. במצוטטים: אדגר אלן פו, אוגוסטוס, אוסקר וויילד, אכסל מונתה, גריבאלדי, פלובר, ג'יימס ג'ויס, הרמן מלוויל, ז'בוטינסקי, פרויד, לורד ביירון, מרק טוויין ועוד.

רומא סיפור אהבה : (רומא, סיפור אהבה)  ---  מירן,ראובן (עורך)  ---  2018  ---  ציטוטים של כותבים מכל הזמנים שביטאו את התפעלותם מבירת איטליה. במצוטטים: אדגר אלן פו, אוגוסטוס, אוסקר וויילד, אכסל מונתה, גריבאלדי, פלובר, ג'יימס ג'ויס, הרמן מלוויל, ז'בוטינסקי, פרויד, לורד ביירון, מרק טוויין ועוד.

רומא עיר עולם  ---  מסאריק,ת ג  ---    ---  עם הקדמה מאת אביגדור המאירי תרגם - חיים שלמוני

רומא פירנצה  ---  רווין,יורם  ---   1993  ---  ואטיקן,בורגזה,גבעת הקפיטול...האופיצי,הפיטי,ביה"כ המרכזי ועוד כולל מילון מונחים )הסטוריה,מיתולוגיה,אמנות,גיאוגרפיה...(

רומא פרשת אהבה הקדמה למשה  ---  פוגלמן גולדפלד,נעמי  ---   1993  ---  מסה בזיקה לפסל משה של מיכלאנג'לו.

רומא פרשת אהבה הקדמה למשה .  ---  פוגלמן גולדפלד,נעמי  ---  1993  ---  

רומאו ויוליה :  ---  לוכסמבורג,טטיאנה  ---  2004  ---  פרוייקט אמנותי: קטעים מתוך המחזה השייקספירי מלווים באיורים ובפרשנות פיזיולוגית לאירועים הרומנטיים המתוארים בהם .

רומאו ויוליה :  ---  לוכסמבורג,טטיאנה  ---  2004  ---  פרוייקט אמנותי: קטעים מתוך המחזה השייקספירי מלווים באיורים ובפרשנות פיזיולוגית לאירועים הרומנטיים המתוארים בהם .

רומאו ויוליה.   ---  שייקספיר,ויליאם  ---  2016  ---  הטרגדיה הנודעת על אהבתם האסורה של נערה ועלם מוורונה, צאציאהן של משפחות עוינות. בליווי אחרית דבר מאת יאיר ליפשיץ, הדן במחזה ובהצלחתו האדירה, ודברים קצרים מאת המתרגם על מלאכתו.

רומאו ויוליה.   ---  שייקספיר,ויליאם  ---  2016  ---  הטרגדיה הנודעת על אהבתם האסורה של נערה ועלם מוורונה, צאציאהן של משפחות עוינות. בליווי אחרית דבר מאת יאיר ליפשיץ, הדן במחזה ובהצלחתו האדירה, ודברים קצרים מאת המתרגם על מלאכתו.

רומאו רע.  ---  רייבן,לייסה  ---  2016  ---  רומן המגולל את סיפורם של אית'ן וקאסי, אשר נפגשים ככוכבי הצגה בברודווי שנים אחרי רומן סוער שניהלו בקולג' בזמן לימודי המשחק. עתה הם נאלצים להתמודד עם השלכות הסוף הטראגי של אותו הרומן, ביחד ולחוד.

רומאן בארץ אבותינו  ---  ארדון,אורה  ---   1994  ---  חייהם של זוג עולים מאנגליה על רקע ישראל בהווה, אינתיפאדה, יחסי חילונים דתיים והמציאות הפוליטית.

רומאנים מוקדמים  ---  שלום עליכם  ---   1994  ---  שלום עליכם כתבים

רומאנים קצרים.  ---  בן גריון,מיכה יוסף  ---  1971  ---  

רומח הדרקון  ---  אנתוני,מרק. פורת,אלן.  ---   1992  ---  

רומח הדרקון :  ---  וייס,מרגרט. היקמן,טרייסי  ---  2004  ---  פנטזיה והרפתקאות.

רומח הדרקון : אחים לנשק.  ---  וייס,מרגרט. פרין,רוב  ---  2001  ---  פנטסיה והרפתקאות: ספר נוסף בסדרת רומח הדרקון, והפעם ספר ההמשך לרומן "כבשן הנשמה".

רומי וירושלים וכתבים יהודיים אחרים.  ---  הס,משה  ---  תשמ"ג  ---  מבוא מאת מרדכי מ בובר ואחרית דבר מאת מיכאל גרץ.

רומי וירושלים משה מונטיפיורי הזכיון על ים המלח  ---  הס,משה  ---   1938  ---  חוברות סז, סח, סט

רומיאו וג'ולייט צ'רצ'יל.  ---  נץ,גילה  ---  2002  ---  רומן ובמרכזו קורותיה של אישה האוהבת,נאבקת ולומדת לחיות את חייה בצל הזוגיות והאובדן. אל הספר נלווה תקליטור ובו שיר בביצועה של המחברת.

רומיאו ויוליה :  ---  שקספיר,וויליאם  ---  1992  ---  תיאטרון החאן

רומיאו ויוליה המחזה וההצגה : [רומיאו ויוליה: המחזה וההצגה] :  ---  ביברמן,מילאת  ---  2009  ---  מאמר בשלושה חלקים: הראשון עוסק בתימטיקה של המחזה, בשפתו ובסגנונו; השני - בעיבוד הבימתי שלו שהועלה ב"תמונע" ב-2007 ובמרכיביו החזותיים, והשלישי - במשחק בתיאטרון האליזבתני ובמוסכמות הדרמה בימי שקספיר.

רומיאו ויוליה.  ---  שקספיר,ויליאם  ---  2013  ---  מחזהו הטראגי הנודע של גדול המחזאים המערביים. העלילה מתרחשת בוורונה ומגוללת את סיפור אהבתם האסורה של רומאו מונטגיו ויוליה קפולט, בן ובת לשתי משפחות מבוססות אשר שוררת ביניהן יריבות רבת שנים.

רומיאו ויוליה.  ---  שקספיר,ויליאם  ---  2013  ---  מחזהו הטראגי הנודע של גדול המחזאים המערביים. העלילה מתרחשת בוורונה ומגוללת את סיפור אהבתם האסורה של רומאו מונטגיו ויוליה קפולט, בן ובת לשתי משפחות מבוססות אשר שוררת ביניהן יריבות רבת שנים.

רומיאו יוליה והחשכה  ---  אוטצ'נאשק,יאן  ---   1996  ---  רומן, ספור אהבה בין צ'כי ליהודיה בתקופת מלחמת העולם השניה מצ'כית: רות בונדי

רומל :  ---  מסנג'ר,צ'רלס  ---  2010  ---  שיר הלל נלהב לקריירה הצבאית של רומל: המבצעים עליהם פיקד במלה"ע ה-1, דוקטרינות הפיקוד והשליטה וטקטיקות ההתקפה שפיתח, הפלישה לצרפת, החזית הצפון-אפריקנית והתאבדותו הכפויה לאחר נסיון ההתנקשות בהיטלר.

רומל באפריקה  ---  הקמן,וולף  ---  1987  ---  

רוממות רוח טבעית :   ---  הולפורד,פטריק. קאס,היילה  ---  2007  ---  ספר הסוקר דרכים להשגת מצבי רגיעה ועירנות ע"י צריכה של מזון טבעי מסוגים שונים - החל במזונות נגישים וכלה בצמחים שונים. הספר סוקר מנגנונים פיזיוכימיים הפועלים במוח ומציע חלופות לחומרים כגון ניקוטין וקפאין.

רומן 11, ספר 18. (רומן 11 ספר 18.)   ---  סולסטד,דאג  ---  2016  ---  רומן בגוון אקזיסטנציאליסטי. ביורן בן ה-50 מכהן כגזבר של עיר שדה נידחת בנורווגיה, אליה עבר מאוסלו במחיר נטישת משפחתו, בעקבות אשה בה היה מאוהב. כעת, כאשר הוא אינו מעוניין בה עוד, ההווה שלו נדמה לו כחסר פשר.

רומן SMS.  ---  תירוש,גור. דולגין, אורית  ---  2008  ---  סיפור אהבה שכל כולו חלופת מסרונים סלולריים (SMS). בחור ובחורים מכירים בבר, ומתחילים להחליף ביניהם מסרונים. הקשר ביניהם אינו חורג בשום שלב ממסגרת מוגבלת זו - וכך גם הסיפור עצמו, הכתוב בשורות קצרצרות.

רומן איטלקי.  ---  פרייזר,לורה  ---  2003  ---  רומן.סיפור אהבה טרנס-אטלנטי מתחיל באי איטלקי וממשיך להתקיים בפגישות הזוג במקומות שונים בעולם.

רומן אמיתי  ---  שיר,סמדר  ---  2002  ---  המחברת משדרגת את הגיל הכרונולוגי של קוראיה הפוטנציאליים,אך לא את העלילה

רומן אמריקאי .  ---  גפן,יהונתן  ---  2007  ---  

רומן אמריקאי.  ---  גפן,יהונתן  ---  2007  ---  רומן המגולל את ספורו של צייר ישראלי מצליח שהחליט לעזוב הכל ולהגר לארה"ב. חרף נסיונותיו לאמץ זהות וסגנון חיים אמריקני, זהותו הקודמת שבה ורודפת אותו.

רומן אמריקני.  ---  בן זאב,ירמי  ---  2021  ---  רומן שעלילתו מתרחשת בארה"ב בעת מלחמת האזרחים.

רומן בגרוש .  ---  ברכט,ברטולט  ---   1983  ---   מגרמנית צבי ארד

רומן בדמי מפתח  ---  אברהם,מילכה  ---   1996  ---  ספור פורנוגרפי

רומן בולגרי :  ---  פסי,רוזליה  ---  2005  ---  רומן. ספור דרמטי,בד"כ דרמטי מדי, המשרטט את קורות חייה של נערה שמתה מייסורי אהבה על רקע חיי הקהילה והמסורת של יהדות בולגריה בראשית המאה ה-20. יתרונו של הספר אינו בצדו הספרותי.

רומן ביער.  ---  רדקליף,אן  ---  2012  ---  רומן המתרחש במאה השבע-עשרה ומגולל את סיפורו של זוג פריזאי שקוע בחובות, הנאלץ להמלט מהחוק אל מנזר אפל ומסתורי במעמקי יער. הסופרת הבריטית בת המאה ה-18 היתה חלוצת הרומן הגותי.

רומן בכתובים :  ---  אריאלי,קובי  ---  2011  ---  אסופת סיפורים קצרים שעלילתם נובעת מסיפורי המקרא, אך מתרחשת בימינו ובקונטקסט מודרני. הקובץ כולל עיבוד מודרני לסיפוריהם המקראיים של עפרוני, דינה, חנה, מיכל, יונה ועוד.

רומן בלי כזבים  ---  מריאנגוף,א  ---   1970  ---   עברית - א שלונסקי

רומן במכתבים  ---  שנייד,מרים  ---  תש"ט   ---  

רומן בשיווק.   ---  הדר,אלעד  ---  2015  ---  הספר עורך השוואה בין מערכות יחסים זוגיות לבין תחום השיווק ("שניהם מאתגרים") ומייעץ כיצד "להצליח בכל אחד מהם באמצעות כלים פשוטים ויעילים." שבורי לב חסרי פרוטה, זהו בדיוק הספר לו נועדתם.

רומן גמור מרים  ---  כגן,צפורה  ---   1997  ---  מהדורה מחקרית, טקסט + פרקי מחקר. כולל נספחים

רומן גמור מרים  ---  ברדיצ'בסקי,מיכה יוסף  ---   1997  ---   ציפורה כגן .

רומן דיגיטלי  ---  שם שאול,נאורה  ---   1993  ---  רומן "היי טק": זרימת הארועים בו מתרחשת באמצעות ובתוך רשתות מחשב בינלאומיות. מסדרת מקור פרוזה ישראלית.

רומן הוליבודי.  ---  דרורי,יהודה  ---  2009  ---  רומן בלשי. ישראלית, החיה בניו-יורק, נשכרת לשם עריכת אוטוביוגרפיה של כוכבת הוליוודית. היא פותחת בתחקיר על חיי השחקנית ומגלה אינספור סודות: מקשר ישראלי, דרך זהותם האמיתית של הוריה ועד ספק-רצח ספק-תאונה.

רומן החניכה בקריאה ביקורתית :  ---  עמיאל האוזר,תמי  ---  2016  ---  מחקר המנתח את המודל הספרותי-בקורתי של אליוט לרעיון ה'בילדונג', על הממד המוסרי והבין-סובייקטיבי שלו, כפי השתקפותו ברומן 'הטחנה על הנהר פלוס' וכן ביצירות פרוזה מוקדמות יותר שלה ובמכתבים, קטעי יומן ומאמרים שכתבה

רומן וינאי.  ---  פוגל,דוד  ---  2012  ---  רומן נעורים גנוז שהתגלה זה עתה בעזבון הסופר. בווינה בתחילת המאה ה-20, צעיר יהודי בן 18, בן דמותו של פוגל, מתפתה לבעלת הבית שלו, ובמקביל מנהל פרשת אהבים עם בתה בת ה-16. ברקע - דמויות מהעיר הקוסמופוליטית.

רומן וינאי.  ---  פוגל,דוד  ---  2012  ---  רומן נעורים גנוז שהתגלה זה עתה בעזבון הסופר. בווינה בתחילת המאה ה-20, צעיר יהודי בן 18, בן דמותו של פוגל, מתפתה לבעלת הבית שלו, ובמקביל מנהל פרשת אהבים עם בתה בת ה-16. ברקע - דמויות מהעיר הקוסמופוליטית.

רומן ונציאני.  ---  די רובילנט,אנדריאה  ---  2005  ---  רומן. ספור אמיתי המתרחש במאה ה-18 והמבוסס על חליפת מכתבים החושפים ספור של אהבה אסורה בין אציל איטלקי לאהובתו הצעירה.

רומן זבל  ---  לרמן,ישראל  ---   1999  ---  רומן המממש את משאלתו

רומן טריפוליטאי.  ---  הדדי,שאול  ---  2016  ---  רומן המתרחש בטריפולי ובארץ ישראל לאורך שנות השלושים והארבעים והמתאר את קורותיה של משפחה יהודית.

רומן טריפוליטאי.  ---  הדדי,שאול  ---  2016  ---  רומן המתרחש בטריפולי ובארץ ישראל לאורך שנות השלושים והארבעים והמתאר את קורותיה של משפחה יהודית.

רומן ישראלי  ---  גלעדי,דוד  ---   1996  ---  פרשות אהבה בקבוץ ובעיר

רומן לגברת.  ---  פלוויצ'יני,פיירסנדרו  ---  2017  ---  רומן. קורותיהם של חמישה קשישים איטלקים במהלך חופשה בריביירה הצרפתית, עת מגלה גיבור הספר את תלאות הזקנה, זאת באמצעות אשתו הוולגרית, חבריו שאינם סלחנים והארועים המתרחשים.

רומן לוגי :  ---  זהבי,אהד  ---  2005  ---  דיון הנועד לבחון את התפקיד המיוחד שמעניק הפילוסוף ליצירות ספרות אותן הוא משלב במחשבתו ובטיעוניו הפילוסופיים. על רקע דיון זה, המחבר מספק מעין מבוא למחשבתו ולכתביו המורכבים של הפילוסוף.

רומן לוגי :  ---  זהבי,אהד  ---  2005  ---  דיון הנועד לבחון את התפקיד המיוחד שמעניק הפילוסוף ליצירות ספרות אותן הוא משלב במחשבתו ובטיעוניו הפילוסופיים. על רקע דיון זה, המחבר מספק מעין מבוא למחשבתו ולכתביו המורכבים של הפילוסוף.

רומן למשרתות  ---  ברנשטיין,אילנה  ---   1997  ---  החפוש אחר הזהות העצמית תוך מעקב אחר ספוריהן של שתי נשים משתי תקופות שונות. סדרת כותרים

רומן למתחילים.  ---  סיגן,לילך  ---  2010  ---  רומן. קלודיה, אשה בסוף שנות ה-30 שלה, היא אשה כבויה. הריונותיה מסתיימים בהפלות, חיי הנישואין שלה מנוכרים והיצירתיות שלה פגומה. מפגש מקרי עם סוכן ספרותי אמריקאי מניע אותה לעבור לניו-יורק ולבנות עצמה מחדש.

רומן למתחילים.  ---  סאמנר,מלאני  ---  2016  ---  רומן המסופר מפי ילדה אמריקאית בת 12, הנחושה לכתוב ספר, בהשראת מדריך כתיבה שקיבלה. בעודה שוקדת, נחשף בפניה חלק אפל מהעבר המשפחתי, הפוגם בשלוותה מצד אחד, אך המזין את השראתה מצד שני.

רומן לנשים  ---  ויווג,מיכאל  ---  2001  ---  רומן: ספור אהבתם של אוליבר ולאורה על רקע הווי הדור הצעיר בצ'כיה שאחרי מהפכת 1989.

רומן מזדמן  ---  בי רב,אמנון  ---   2000  ---  רומן, ספור מחיי נישואין על בגידה ושכרה

רומן משפחתי .  ---  מזי"א,עדנה  ---  2005  ---  

רומן משפחתי.  ---  מזי"א,עדנה  ---  2005  ---  רומן החולש על פני שלושה דורות בספורה של משפחה יהודית שהיגרה לפלשתינה מגרמניה של שנות ה-30. המחברת הנה במאית, סופרת ומחזאית מוערכת אשר כתבה והעלתה מחזה באותו שם בתיאטרון הקאמרי.

רומן עברי גרמני. (רומן עברי-גרמני.)  ---  בהט,דב  ---  2017  ---  רומן.סיפור אהבה טרגי על רקע יחסי ישראל גרמניה.יואכים - גרמני המבקש לכפר על העבר הנאצי של משפחתו, עובר לגור בארץ. הוא מכיר את מרים, דור שלישי לשואה, מעבְרת את שמו,מתגייס לצבא וככפרה משלם מחיר כבד.

רומן עירוני.  ---  יונגרמן תמיר,אמנון  ---  2018  ---  רומן. קצין קרבי ורווקה בעלת חנות להלבשה תחתונה לומדים להכיר את עצמם וזה את זו, (נורית טמנה את ראשה בחזהו ומפיה בקעו אנחות חנוקות) .

רומן על פולנסקי .  ---  פולנסקי,רומן  ---   1986  ---  

רומן עם הבעל  ---  קריידמן,אלן  ---   1996  ---  קורס לנשים שחוששות לאבד את בעליהן."שימי לב לגבר שלך: שימי לב לרגליו השריריות,שימי לב לחזהו הגברי" מאנגלית: אריה חשביה

רומן עם הטבע  ---  אבני,אריה  ---   1996  ---  

רומן עם העבר  ---  בן ארי,ניצה  ---   1997  ---  לאומית. רקע הסטורי, התרבות היהודית-גרמנית, סקירת יצירות ספרותיות

רומן עם הרוח  ---  פאנק,עדית. נחושתן,קובי  ---   1998  ---  רומן, ספור אהבה בסגנון העידן החדש

רומן עם מספרים.  ---  ג'ורדן,טוני  ---  2010  ---  רומן קומי רומנטי שגיבורתו היא בעלת קיבעון כפייתי - היא סופרת כל דבר בחייה, מאותיות ועד זרעי פרג על עוגה, וההתנהגות הטקסית אינה מאפשרת לה להתמיד בעבודה. בחור בו היא מתאהבת מנסה לגמול אותה מהאובססיה.

רומן עם סין  ---  צור,יגאל  ---   1996  ---  סין: פולקלור, שפה ותאור סין של היום.

רומן עם סין  ---  צור,יגאל  ---   1996  ---  סין: פולקלור, שפה ותאור סין של היום.

רומן עם עיפרון :  ---  אוקון,סשה  ---  2022  ---  חיבור עיוני על סוגיות הקשורות לרישום אקדמי ולהוראתו. המחבר, צייר ומורה לרישום ב'בצלאל' מזה 4 עשורים, משלב הרהורים, זיכרונות, ניתוח עבודות של גדולי האמנים (לרוב בליווי רפרודוקציות), דיונים בטכניקה, עצות מעשיות ועוד

רומן צ'כי :  ---  שיינפפלוג צ'אפק,אולגה  ---  2004  ---  הרומן מספר בגוף שלישי על יחסיה של המחברת עם בן זוגה, קארל צ'אפק.

רומן קווקזי.  ---  מדר איינהורן דדשוב,רחל  ---  2020  ---  רומן המהווה אפוס נשי המתאר שושלת קווקזית משפחתית הדוקה שמשתרעת על פני 150 שנה. הנשים היהודיות בקווקז משודכות בנעוריהן, עוברות אל בית החמות ושם משמשות כאימהות (רצוי לבנים). הספר מספר על נסיונן לייחוד אישי

רומן קרוע.  ---  כהן,אדיר  ---  2004  ---  רומן העוסק בשיבה מן המלחמה ובהשפעתה על השבים ועל סביבתם.

רומן רולאן  ---  בארר,ז'ן ברטראן  ---    ---  

רומן רומנטי  ---  גל,נעמי  ---   1993  ---  רומן. ניצולת תאונת דרכים עוברת משבר אישיות בעוד עולמה נותר כשהיה; גיבורת פרשת אהבה רומנטית נשגבת זוכה לאושר ולעושר.

רומן רומנטי.  ---  ברטוליה,סטפניה  ---  2014  ---  רומן. אולימפיה, ספרנית איטלקייה בת 58, משתתפת בסדנה לכתיבת רומן רומנטי. העלילה מתארת את פריחתה החברתית שם, ואת תהליך כתיבת הרומן שלה - על אודות מוכרת ריבות סקוטית המתאהבת בבעל אימפריית ריבות עשיר.

רומן רוסי  ---  שלו,מאיר  ---  2002  ---  

רומן שחור לבן.  ---  טלשיר,עמוס  ---  2017  ---  רומן.סוגיות של גזענות עולות ממשולשי אהבה בין עדתיים. צלם הנחשף לגזענות בתחנת דלק מתחיל לצלם זוג - אתיופי ולבנה. 40 שנה לאחר מכן הוא פוגש בבת זוגתו לשעבר, אוצרת תערוכת צילומיו, ומפתח קשר עם ציירת ערבייה.

רומן של שלושה לבבות .  ---  לונדון,ג'ק  ---   1952  ---  

רומן.  ---  קובזמן,מיכל  ---  2019  ---  אכן, רומן ארס-פרוזאי העוסק בסדנת כתיבה, הכותבים, החיבור ביניהם והשפעת הכתיבה על החיים המציאותיים ולהיפך.

רומנטיקה ומרי  ---  טלמון,יעקב  ---  1973  ---  

רומנטיקה ושושנים :  ---  ברליאה,חיים  ---  2009  ---  "בלילות חשוכים בתוך כלא אפל, / רק דמותך מפרידה את האור מן הצל. / מאירה לי כמו שמש מתוך האינסוף, / ונותנת לי כוח לחתור אל החוף..."

רומנטיקה מפלדה  ---  אריאלי הורוביץ,דנה  ---   1999  ---  השקפת היטלר על האמנות,פעולותיו לחסול האמנות המנוונת ויצירת חדשה.גבלס כאמן תעמולה.תורת הגזע והנפש הנורדית ועוד

רומנטיקה מפלדה  ---  אריאלי הורוביץ,דנה  ---   1999  ---  השקפת היטלר על האמנות,פעולותיו לחסול האמנות המנוונת ויצירת חדשה.גבלס כאמן תעמולה.תורת הגזע והנפש הנורדית ועוד

רומנטיקן של כדורגל.  ---  ארם,יהודה  ---  2022  ---  זכרונותיו של מי שעלה לארץ מארגנטינה בגיל 14 בשנת 1961. אהבתו מילדות לכדורגל הארגנטינאי, נסיעותיו התכופות לשם והתמצאותו בנבכי הקבוצות הפכו אותו לפרשן העיקרי של כדורגל זה במדינת ישראל.

רומניה ויהודיה  ---  נתנזון,אפרים  ---  !1991  ---  חיי היהודים, מעמדם החוקי ועליית האנטישמיות בתקופה שבין שתי המלחמות

רומניה ויהודיה  ---  נתנזון,אפרים  ---    ---  

רומנים מוקדמים רומנים מאוחרים : [כתבים]  ---  שמוש,אמנון  ---  2001  ---  ארבעה רומנים מכונסים יחדיו בשני כרכים.

רומנית  ---  אחיאסף,עודד(ע).  ---   1996  ---  2000 מלים ובטויים כולל תעתיק באותיות עבריות

רומנית :  ---  אחיאסף,עודד (ע)  ---  1996  ---  

רומנסה בחורף  ---  ניצן,שלמה  ---   1995  ---  

רומנסות ספרדיות  ---  אלימלך,משה גיורא  ---  תשל"ט  ---  

רומנסירו ספרדי  ---  אטיאש,משה  ---  תשכ"א  ---  

רומנסרו אספניול  ---  אליעז,רפאל  ---   1988  ---  )תרגומים משירת העולם(

רומנסרו ירושלמי  ---  ירון,רבקה  ---   1995  ---  

רומנסרו צועני.  ---  לורקה,פדריקו גרסיה  ---  1958  ---  

רומנסרו צועני. אודות. רומנסרו צועני / אודות).  ---  לורקה,פדריקו גרסיה  ---  2019  ---  שירים. ספר זה מביא תרגום חדש לשתי יצירות קלאסיות מאת המשורר הלאומי הספרדי, ששורשיו נטועים בנופי אנדלוסיה הקסומים. האחת עוסקת בחיי הצוענים והאחרת מדברת על אמנים ומאמינים.

רומק :  ---  ברגר,מאיר ויורם (עריכה)  ---    ---  סיפורו של איש ההגנה שהתגייס לצבא הבריטי ומשם לבריגדה, וסופו שנפל במלחמת העצמאות.

רומק :  ---  ברגר,מאיר ויורם (עריכה)  ---    ---  סיפורו של איש ההגנה שהתגייס לצבא הבריטי ומשם לבריגדה, וסופו שנפל במלחמת העצמאות.

רון :  ---  שרי,אוגניה. נדר,עמיאורה  ---  1982  ---  

רון ארד  ---  אדליסט,רן. כפיר,אילן  ---   2000  ---  נווט חיל האוויר הישראלי,רון ארד,צנח ממטוס פגוע לשטח לבנון ב- 1986,נשבה ומאז נעלמו עקבותיו.כאן מובא ספור החפושים אחריו.

רון הברוזון.  ---    ---  2005  ---  לגיל הרך. ספרון כתוב בחרוזים ומשולבת בו בובת אצבע.

רון משומרון .  ---  דשא,מיכאל  ---   1964  ---  

רונאלדו :   ---  קאיולי,לוקה  ---  2013  ---  ביוגרפיה. סיפור חייו של כדורגלן העל כריסטיאנו רונאלדו. כולל צילומים והקדמה מאת נדב יעקבי.

רונה וגיורא.  ---  אשכנזי,ענבר  ---  2016  ---  רומן גרפי, המסופר מפיו של החתול גיורא, חברה הטוב של רונה, גיברות הספר. דרך הקשר המפתיע ביניהם, הרומן מבקש לגעת בנושאים כגון אינטימיות, נפש האדם וזוגיות. כל עמוד טקסט מלווה באיור תואם.

רוני בן צבי.  ---  בן צבי,רוני  ---  2008  ---  קטלוג תערוכת צילומים שיצר האמן בשלב מאוחר בחייו. הצילומים מציגים מצבים שונים של שלדי קיסמים שנשרפו ועוותו באש, ומהווים ייצוג סמלי של תוצאות חורבן והשמדה ושל זכרון השואה.

רוני הארנבת .  ---    ---  2012  ---  לגיל הרך. ספרון כתוב בחרוזים ומשולבת בו בובת אצבע.

רונילי .  ---  סטוצ'בסקי,יהויכין  ---    ---  

רונית  ---  רונית  ---  !1997  ---  

רונלד רייגן  ---  רייגן,רונאלד  ---   1990  ---  

רונקלי והיהודים בימי השואה : עיון וחקר 20.  ---  פורת,דינה. בנקיר,דוד  ---  2014  ---  שני מאמרים הדנים באנג'לו ג'וזפה רונקלי, שליח האפיפיור לאיסטנבול בתקופת מלה"ע השניה (ולימים האפיפיור יוחנן ה-23), פעולותיו למען הצלת יהודים וקשריו עם פעילי הצלה אחרים, בהם אנשי המשלחת הארצישראלית באיסטנבול

רונקלי והיהודים בימי השואה : עיון וחקר 20.  ---  פורת,דינה. בנקיר,דוד  ---  2014  ---  שני מאמרים הדנים באנג'לו ג'וזפה רונקלי, שליח האפיפיור לאיסטנבול בתקופת מלה"ע השניה (ולימים האפיפיור יוחנן ה-23), פעולותיו למען הצלת יהודים וקשריו עם פעילי הצלה אחרים, בהם אנשי המשלחת הארצישראלית באיסטנבול

רוסאורה בשעה עשר.  ---  דנווי,מרקו  ---  2010  ---  רומן בלשי במתכונת ראשומון המשלב מסתורין בנוסח א"א פו עם הריאליזם המאגי של בורחס. הרומן מורכב מחמש עדויות על יחסיהם של קמילו השתקן והבודד ואהובתו המסתורית רוסאורה שנרצחה בליל כלולותיה.

רוסו :  ---  גולדמן,יפתח  ---  2010  ---  קריאה דיאלקטית בכתבי רוסו הטוענת כי אין סתירה בין טענותיו השונות לגבי ה"קדמה" כי זו החריבה את חירות האדם מחד, ורק באמצעותה יוכל להיות חופשי מאידך. כן מעמת הספר את רוסו עם מרקס ועם אסכולת פרנקפורט.

רוסו :  ---  גולדמן,יפתח  ---  2010  ---  קריאה דיאלקטית בכתבי רוסו הטוענת כי אין סתירה בין טענותיו השונות לגבי ה"קדמה" כי זו החריבה את חירות האדם מחד, ורק באמצעותה יוכל להיות חופשי מאידך. כן מעמת הספר את רוסו עם מרקס ועם אסכולת פרנקפורט.


אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה                                                                      אינדקס ספרים ראשי  ספרים משומשים
רובינזון ספרים
  רובינזון ספרים - נחלת בנימין 31, ת.ד. 4308 תל-אביב 61042   rob_book@netvision.net.il

 ניתאי נאמן, בנייה וקידום אתרים (SEO) -      שחיית תינוקות    צימר    גפת    אמירים    ספרים משומשים   

ספרים משומשים - ספרים עתיקים - קונים ספרים משומשים - ספרים ישנים