רק ספרים הנמצאים במדור "מחסן" נוכחים לבטח על מדפינו. נא לא להגיע לחנות טרם שבדקתם את המצאות הספר באמצעות פניה.

ספרים - ספרים משומשים - רובינזון ספרים

אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה

קניית ספרים משומשים         חיפוש ספרים         חנות ספרים


1000 ספרים בעמוד זה

A B C OR THE ARAB CASE IN PALESTINE  ---  SHIHADEH,AZIZ B  ---    ---  

A BACHERACHI RABBI נמכר  ---  HEINE,HEINRICH  ---  1982  ---  

A BAVARIAN HISTORIAN REINVENTS HIMSELF :  ---  KEDAR,BENJAMIN Z. HERDE,PETER   ---  2011  ---  STUDY REFUTING BOSL'S TESTIMONY TO ANSBACH'S DENAZIFICATION TRIBUNAL, IN WHICH HE CLAIMED HE HAD BEEN ENGAGED IN RESISTANCE TO THE NAZIS. THE BOOK PROVES HIS LINKS TO THE NAZI REGIME.

A BIBLIA SAGRADA :  ---    ---  1967  ---  

A BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES ON THE MIDDLE EAST  ---  DOTAN,URI  ---  1970  ---  

A BIBLIOGRAPHY OF JEWISH NUMISMATICS .  ---  MAYER,L A  ---  1966  ---  

A BIBLIOGRAPHY OF TARGUM LITERATURE  ---  GROSSFELD,BERNARD  ---  1972  ---  

A BLUERPRINT FOR A COORDINATED COMMUNICATIONS PROGRAM FOR THE STATE OF ISRAEL .  ---    ---  1967  ---  SUBMITTED BY RUDER & FINN INCORPORATED .

A BOOK OF HEBREW LETTERS . נמכר  ---  PODWAL,MARK  ---  1978  ---  

A BOUQUER OF THOUGHTS  ---  STEINBERG,IGNATZ  ---   1996  ---  קבץ אמרות קלסיות

A BOUQUET OF THOUGHTS .  ---  STEINBERG,IGNATZ  ---  1996  ---  

A BOY FROM BUSTINA :  ---  BURIAN,ANDREW  ---  2016  ---  HOLOCAUST EXPERIENCE ACCOUNT. THE AUTHOR, 13 YEARS OLD WHEN FIRST DEPORTED FROM HIS CZECH HOMETOWN TO A GHETTO IN HUNGARY, DESCRIBES AUSCHWITZ-BIRKENAU, MAUTHAUSEN & GUNSKIRCHEN

A BRIEF DESCRIPTION OF THE PRINCIPAL MONUMENTS  ---  DARESSY,G  ---  1925  ---  

A BRIEF GUIDE TO AL HARAM AL SHARIF  ---    ---    ---  

A BRIEF GUIDE TO THE LAWS OF BORER  ---  FURST,SHLOMO  ---   1992  ---  ELIYAHU SHLITA (WITH HEBREW FOOTNOTES). הלכות בורר: מדריך קצר.

A CARTA WALL CHART HEBREW SCRIPTS: [A CARTA WALL CHART - HEBREW SCRIPTS :]  ---  YARDENI,ADA  ---  2007  ---  A WALL CHART, 27 x 39 IN. (70 x 100 cm).

A CATALOG OF THE JACOB SHATZKY COLLECTION OF "POLONICA JUDAICA"  ---  שטמפפר,שאול  ---  1989  ---  POLISH JEWRY:BIBLIOGRAPHICAL SERIES,5

A CATALOGUE OF JEWISH OSSUARIES  ---  RAHMANI,L.Y.  ---   1994  ---  קטלוג גלוסקמות יהודיות באוספי מדינת ישראל. פורמט אלבומי. כולל כתובות וצלומים.

A CATALOGUE OF ROMAN AND BYZANTINE LEAD COFFINS  ---  RAHMANI,L.Y.  ---   1999  ---  קטלוג ארונות קבורה מעופרת, מארץ ישראל הרומית והביזנטית

A CENTURY OF ANGLO JEWISH LIFE  ---  LEVIN,SALMOND S  ---    ---  

A CENTURY OF ARGENTINIAN JEWRY  ---  ZADOFF,EFRAIM  ---   2000  ---   YCILOP MUROF ON. 18

A CENTURY OF ISRAELI ART.  ---  ZALMONA,YIGAL  ---  2013  ---  ALBUM PRESENTING HUNDREDS OF ART WORKS AND EXPLORING THE DEVELOPMENT OF ISRAELI VISUAL CULTURE, FROM 'BEZALEL' DAYS TO DATE, AGAINST ITS SOCIAL, POLITICAL AND IDEOLOGICAL BACKDROP

A CENTURY OF ISRAELI ART.  ---  ZALMONA,YIGAL  ---  2013  ---  ANALYSIS OF ARTISTIC DEVELOPMENTS AND THEIR SOCIAL & POLITICAL GENERATORS, FROM THE BEZALEL SCHOOL, FOUNDED IN 1906, TO THE 21ST CENTURY, ACCOMPANIED BY HUNDREDS OF SEMINAL ARTWORKS.

A CHALCOLITHIC NECROPOLIS AT HEDERAH :  ---  SUKENIK,E.L.  ---  1937  ---  REPRINT FROM THE JOURNAL OF THE PALESTINE ORIENTAL SOCIETY VOL. XVII 1937. (BOOKLET)

A CHANCE FOR PEACE .  ---  HAREVEN,ALOUPH  ---  1980  ---  

A CHAPTER OF TALMUD  ---  ELIZUR EPSTEIN,B  ---  1963  ---  

A CHECK LIST OF ISRAELI LITERATURE .  ---    ---  1999  ---  COMPLIED BY THE IRWIN T HOLZMAN LIBRARY .

A CHECK LIST OF ISRAELI LITERATURE 1948 1998  ---    ---    ---  [FIRST 05 YEARS OF THE ACHIEVEMENT OF ISRAELI LITERATURE] ביבליוגרפיה של ספרות ישראלית מתורגמת לאנגלית 1998-1948

A CHECK LIST OF ISRAELI LITERATURE 1948-1994 IN ENGLISH  ---  HOLTZMAN,IRWIN T. (com.)  ---   1995  ---  רשימת ספרות עברית באנגלית.

A CHECK LIST OF ISRAELI LITERATURE 1948-1996 IN ENGLISH  ---  HOLTZMAN,IRWIN T. (com.)  ---   1997  ---  רשימת ספרות עברית באנגלית.

A CHECK LIST OF ISRAELI LITERATURE 1948-1998 IN ENGLISH  ---  HOLTZMAN,IRWIN T. (com.)  ---   1998  ---  רשימת ספרות עברית באנגלית. 1998-1948

A CHOICE OF RARE IMPORTANT AND STANDARD BOOKS ON MANY  ---    ---    ---  

A CHRISTIAN PRAYER HALL OF THE THIRD CENTURY CE AT KEFAR 'OTHNAY (LEGIO) :  ---  TEPPER,YOTAM. DI SEGNI,LEAH  ---  2006  ---  EXCAVATION REPORT, INCLUDES MAPS AND PHOTOGRAPHS.

A CHRISTIAN PRAYER HALL OF THE THIRD CENTURY CE AT KEFAR OTHNAY LEGIO .  ---  TEPPER,YOTAM DI SEGNI,LEAH  ---  2006  ---  

A CHRONOLOGY OF ISRAEL :  ---  WOLFF,ADRIAN  ---  2008  ---  A DETAILING OF HISTORICAL, RELIGIOUS AND POLITICAL EVENTS FROM 1310 BC, THROUGH 1ST AND 2ND TEMPLES, ROMAN PERIOD, EXPANSION OF ISLAM, THE CRUSADES, THE ZIONIST IMMIGRATION, UNTIL 2006.

A CIONIZMUSROL  ---  FODOR,LAJOS  ---  1930  ---  

A CIRCLE IN THE SQUARE .  ---  ABRAMSON,EDWARD  ---  2008  ---  

A COMMON SOLDIER  ---  ESHKOL,YOSEF  ---   1993  ---  ביוגרפיה: ספורו של איש ההגנה ושומר ראשו של וינגייט. מתורגם מעברית לאנגלית ע"י שמואל הימלשטין

A COMPLETE CONCORDANCE TO FLAVIUS JOSEPHUS  ---  RENGSORE,KARL HEINRICH  ---  1968  ---  

A COMPLETE HEBREW ENGLISH POCKET DICTIONARY .  ---  FEYERABEND,KARL  ---    ---  

A COMPLETE HEBREW ENGLISH POCKET DICTIONARY TO THE OLD TESTAMENT  ---  FEYERABEND,KARL  ---    ---  

A CONCISE DICTIONARY OF MIDDLE EGYPTIAN . נמכר  ---  FAULKNER,RAYMOND  ---  1962  ---  

A CONCISE HEBREW AND ARAMAIC LEXICON OF THE OLD TESTAMENT .  ---  HOLLADAY,WILLIIAM L  ---  1971  ---  

A CONCISE WORLD HISTORY OF WOMEN'S SPORTS  ---  SIMRI,URIEL  ---   1983  ---  

A CONCORDANCE OF THE UGARITIC LITERATURE  ---    ---  1972  ---  

A CONCUBINE IN THE MIDDLE EAST  ---  SOHAR,EZRA  ---   1999  ---  מבט שלילי על יחסי ישראל-ארה"ב 1998-1945.

A COSTLY GUARANTEE ?  ---  BLASS,ASHER. GROSSMAN,R.  ---   1995  ---  מפולת המניות הבנקאיות ב 1983 נייר דיון 05.95

A COTTAGE IN GALILEE נמכר  ---  SAMUEL,EDWIN  ---  1957  ---  

A CRITICAL AND EXEGETICAL COMMENTARY ON  ---  CURTIS,EDWARD LEWIS MADSEN,ALBERT ALONZO  ---  1910  ---  

A CRITICAL AND EXEGETICAL COMMENTARY ON .  ---  MITCHELL,HINCKLEY G AND OTHERS  ---  1961  ---  

A CRITICAL AND EXEGETICAL COMMENTARY ON AMOS AND HOSEA .  ---  HARPER,WILLIAM RAINEY  ---  1960  ---  

A CRITICAL AND EXEGETICAL COMMENTARY ON GENESIS .  ---  SKINNER,JOHN  ---  1980  ---  

A CRITICAL AND EXEGETICAL COMMENTARY ON JUDGES .  ---  MOORE,GEORGE F  ---  1976  ---  

A CRITICAL AND EXEGETICAL COMMENTARY ON NUMBERS .  ---  GRAY,GEORGE BUCHMAN  ---  1976  ---  

A CRITICAL AND EXEGETICAL COMMENTARY ON THE BOOK OF ISAIAH .  ---  GRAY,GEORGE BUCHANAN  ---  1975  ---  

A CRITICAL AND EXEGETICAL COMMENTARY ON THE BOOKS OF EZRA AND NEHEMIAH .  ---  BATTEN,LORING W  ---  1949  ---  

A CRITICAL AND EXEGTICAL COMMENTARY ON THE BOOK OF  ---  SMITH,HENRY PRESERVED  ---  1912  ---   + עו' משנת 1969 .ׁ(נמכר)

A CRITICAL AND EXEGTICAL COMMENTARY ON THE BOOK OF *  ---  COOKE,G A  ---  1967  ---  

A CRITICAL AND EXEGTICAL COMMENTARY ON THE BOOK OF **  ---  TOY,CRAWFORD H  ---  1977  ---   + עו' מ 1948

A CROWN FOR A KING  ---  SABAR,SHALOM & OTHERS  ---   2000  ---  NEHPETS S.RESYAK

A CROWN OF BEAUTY .  ---  BRAUN,EUNICE  ---  1982  ---  

A DAUGHTER OF MANY MOTHERS :  ---  QUINT,RENA. SOFER,BARBARA  ---  2017  ---  THE AUTHOR'S HOLOCAUST EXPERIENCES & THE TALE OF HER MANY "SELF-APPOINTED" MOTHERS AFTER HER OWN WAS DEPORTED FROM PIOTRKOW GHETTO - ON THE DEATH MARCH, IN BERGEN-BELSEN & AFTER WWII

A DAY IN THE LIFE OF THE ISRAELIS  ---  ELON,AMOS  ---    ---  

A DICTIONARY  ---  JASTROW,MARCUS  ---  1950  ---  MIDRASHIC LITERATURE VOLUME 1 & 2 + VOLUME 1

A DICTIONARY OF JEWISH BABYLONIAN ARAMIC OF THE TALMUDIC AND GEONIC PERIODS. נמכר  ---  SOKOLOF,MICHAEL  ---  2002  ---   A DICTIONARY COMPLETE WITH AN INTRUDUCTION, ABBREVIATIONS,INDICES ETC,.

A DICTIONARY OF JEWISH PALESTINIAN ARAMAIC OF THE BYZANTINE PERIOD.  ---  SOKOLOFF,MICHAEL  ---  2002  ---   A COMPLETE DICTIONARY ALONG WITH ABBREVIATIONS AND SIGNS,SOURCES, INDICES ETC,.

A DICTIONARY OF JEWISH PALESTINIAN ARAMIC OF THE BIZANTINE PERIOD.  ---  סוקולוף,מכאל  ---  1990  ---  DICTIONARIES OF TALMUD MIDRASH AND TARGUM VOL.2

A DICTIONARY OF JEWISH PALESTINIAN ARAMIC OF THE BIZANTINE PERIOD.  ---  SOKOLOFF,MICHAEL  ---  1990  ---  DICTIONARIES OF TALMUD MIDRASH AND TARGUM VOL.2

A DICTIONARY OF JUDEAN ARAMIC.  ---  SOKOLOFF,MICHAEL  ---  2003  ---   A DICTIONARY COMPLETE WITH A LIST OF ABBREVIATIONS, INDEX OF EPIGRAPHIC TEXTS IN JUDEAN ARAMIC ETC,.

A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC . נמכר  ---  WEHR,HANS  ---  1966  ---  

A DICTIONARY OF THE TALMUD THE MIDRASH AND THE TARGUM  ---  KRUPNIK,BARUCH  ---    ---  ראה: מלון שמושי לתלמוד למדרש ולתרגום 2 כר'.

A DIFFERENT STORY .  ---  ROI,EMILIE  ---  1990  ---  

A DIFFRENT STORY  ---  רוי,אמילי  ---  1990  ---  

A DIVINELY GIVEN TORAH IN OUR DAY AND IN OUR AGE 1 :  ---  KAVEH,MOSHE PROF. AND OTHERS  ---  !1998  ---  A COLLECTION OF ESSAYES.

A DIVINELY GIVEN TORAH IN OUR DAY AND IN OUR AGE 2 :  ---  FRIMER,ARYEH A. (E.)  ---  2003  ---  A COLLECTION OF ESSAYES.

A DIVINELY GIVEN TORAH IN OUR DAY AND IN OUR AGE VOLUME II :  ---  FRIMER,ARYEH A. (E.)  ---  2002  ---  

A DRIVE TO ISRAEL :  ---  SALEM,ALI  ---  2001  ---  A DOCUMENTATION OF THE AUTHOR'S TRAVEL FROM EGYPT TO ISRAEL,HIS VARIOUS ENCOUNTERS AND REFLECTIONS UPON THE POLITICAL ENVIROMENT.

A EUROPEAN PLOT ON THE ARAB STAGE.  ---  MILSON,MENAHEM  ---  2011  ---  ARTICLE DEALING WITH THE WIDE RECEPTION OF 'THE PROTOCOLS OF THE ELDERS OF ZION' IN THE ARAB WORLD SINCE ITS FIRST TRANSLATION IN 1925 & WITH ANTISEMITIC STEREOTYPES IN ARAB MEDIA TODAY.

A FAMILY FROM TWO TWIGS :  ---  AVIEL LIPKUNSKI,AVRAHAM  ---  2018  ---  MEMOIR OF A HOLOCAUST SURVIVOR,A NATIVE OF THE VILLAGE DOWGALISHOK IN POLAND. THE BOOK DEPICTS NUMEROUS STORIES FROM HIS FAMILY'S AND HIS OWN EXPERIENCES, ENDING IN HIS IMMIGRATION TO ISRAEL

A FENCE AROUND JERUSALEM :  ---  MICHAEL,KOBI. RAMON,AMNON  ---  2004  ---  GENERAL BACKGROUND AND IMPLICATIONS FOR THE CITY AND ITS METROPOLITAN AREA.

A FOLTAMADO SZENTFOLD  ---  JOZSEF,PATAI  ---    ---  

A FRIDAY EVE SERVICE  ---  LANDAU,SIEGFRIED  ---  1956  ---  

A GEOPOLITICAL ATLAS OF PALESTINE .  ---  ISAAC,JAD SAAD,SOPHIA  ---  2004  ---  

A GEOPOLITICAL ATLAS OF PALESTINE :  ---  ISSAC,JAD. SAAD,SOPHIA  ---  2004!  ---  AN ABBREVIATED AND UPDATED VERSION OF THE ATLAS PUBLISHED IN 2000. IN THIS EDITION, 50 MAPS INCLUDE AERIAL VIEWS, DEMOGRAPHY, PARTITION PLANS, ISRAELI COLONIES AND MORE.

A GRAMMAR OF BIBLICAL ARAMAIC .  ---  ROSENTHAL,FRANZ  ---  1963  ---  

A GRAMMAR OF MASORETIC HEBREW .  ---  SPERBER,ALEXANDER  ---  1959  ---  

A GRAMMAR OF SAMARITAN HEBREW  ---  BEN HAYYIM,ZE'EV  ---   2000  ---  TIBERIAN AND OTHER JEWISH TRADITIONS

A GRAMMAR OF THE ARABIC LANGUAGE  ---  WRIGHT,W  ---  1955  ---  VOLUME I, II

A GRAMMAR OF THE HEBREW OF THE DEAD SEA SCROLLS.  ---  QIMRON,ELISHA  ---  2018  ---  LINGUISTIC STUDY OF 2ND TEMPLE PERIOD HEBREW: THE ORTHOGRAPHY, PHONOLOGY, MORPHOLOGY OF VERBS, PERSONAL PRONOUNS, NOUNS & PARTICLES, AND THE SYNTAX

A GRAMMAR OF THE HEBREW OF THE DEAD SEA SCROLLS. נמכר  ---  QIMRON,ELISHA  ---  2018  ---  LINGUISTIC STUDY OF 2ND TEMPLE PERIOD HEBREW: THE ORTHOGRAPHY, PHONOLOGY, MORPHOLOGY OF VERBS, PERSONAL PRONOUNS, NOUNS & PARTICLES, AND THE SYNTAX

A GRAMMAR OF THE OLD TESTAMENT IN GREEK  ---  THACKERAY,HENRY JOHN  ---  1909  ---   VOL I INTRODUCTION ORTHOGRAPH AND ACCIDENCE

A GRAMMER OF MISHNAIC HEBREW  ---  SEGAL,M H  ---  1927  ---  

A GREEK ENGLISH LEXICON.  ---  LIDDELL,HENRY GEORGE. SCOTT,ROBERT  ---  1953  ---  

A GREEK FROM SALONICA REMEMBERS  ---  HANDELI,YA'ACOV  ---  ?1998  ---  סיפורו של ניצול שואה יליד סלוניקי שביוון. בעברית: מהמגדל הלבן לשערי אושוויץ

A GUIDE TO BETTER HEALTH :  ---  SRAYA,YEHONATAN RABBI DR.  ---  2003  ---  AN ALTERNATIVE GUIDE TO NUTRITION AND MEDICAL TREATMENT, INCLUDING REFERENCES TO VARIOUS SPECIFIC AILMENTS.

A GUIDE TO HAFTARAH CHANTING  ---  ROSENBAUM,SAMUEL  ---  1973  ---  

A GUIDE TO ISRAEL WITH A WHO IS WHO 1989  ---  בן אליהו,אליה  ---  1989  ---  מדריך מי ומי בישראל.

A GUIDE TO THE ANTIQUITIES OF THE STONE AGE  ---  BRITISH MUSEUM  ---  1902  ---  

A GUIDE TO THE BABYLONIAN AND ASYRIAN ANTIQUITIES נמכר  ---  BRITISH MUSEUM  ---  1922  ---  

A GUIDE TO THE BIRDING HOT-SPOT OF SOUTHERN ISRAEL  ---  SHIRIHAI,HADORAM ET.AL.  ---  2000  ---  VOL 2: SOUTHERN GUIDE.

A GUIDE TO THE BIRDING HOT-SPOTS OF NORTHERN ISRAEL :  ---  SHIRIHAI,HADORAM ET.AL.  ---  2000  ---  A TWO VOLUMES GUIDE TO BIRDING SPOTS INCLUDING MAPS AND PHOTOGRAPHS.

A GUIDE TO THE COMPLEX :  ---  BRODY,SHLOMO M.  ---  2014  ---  DISCUSSION OF 134 HALAKHIC ISSUES, PRESENTING OPINIONS ACROSS THE IDEOLOGICAL SPECTRUM OF THE JEWISH WORLD, CONCERNING MEDICAL ETHICS, TECHNOLOGY, RITUAL, ISRAEL, JEWISH IDENTITY ETC.

A GUIDE TO THE ISLAMIC POTTERY OF THE NEAR EAST נמכר  ---  HOBSON,R L  ---  1932  ---  

A GUIDE TO THE SOURCES OF JEWISH LAW  ---  RAKOVER,NAHUM  ---  !1994  ---  מדריך למקורות המשפט העברי.

A HANDBOOK OF DIPLOMATIC HEBREW  ---  MARWICK,LAWRENCE  ---  1957  ---  ABBREVIATIONS BILINGUAL LIST OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

A HANDBOOK OF EARLY MIDDLE ARABIC.  ---  BLAU,JOSHUA  ---  2002  ---   A COLLECTION OF MUSLIM,CHRISTIAN AND JEWISH TEXTS REPRESENTING THE SCOPE AND FEATURES OF MIDDLE ARABIC,TOGETHER WITH GRAMMATICAL OUTLINE.

A HANDBOOK OF ISLAMIC COINS  ---  BROOME,MICHAEL  ---  1985  ---  

A HEBREW AND ENGLISH AND ENGLISH AND HEBREW DICTIONARY נמכר  ---  LINDO,ABIGAIL  ---  1846  ---  

A HEBREW AND ENGLISH LEXICON OF THE OLD TESTAMENT .  ---  BROWN,FRANCIS  ---  1939  ---  

A HEBREW TRANSLATION OF THE GOSPEL OF MARK .  ---  LINDSEY,ROBERT LISLE  ---    ---  

A HIDDEN DIARY FROM THE LODZ GHETTO 1942-1944.  ---  FOGEL,HERSZ (FOGEL,HENIEK)  ---  2015  ---  DIARY WHOSE AUTHOR WAS 19 YEARS OLD WHEN HE STARTED IT IN MARCH 1942, DESCRIBING THE HARSH CONDITIONS & HUNGER, INTERNAL GHETTO POLITICS, DEPORTATION & DEATH OF HIS FAMILY MEMBERS ETC.

A HIDDEN DIARY FROM THE LODZ GHETTO 1942-1944.  ---  FOGEL,HERSZ (FOGEL,HENIEK)  ---  2015  ---  DIARY WHOSE AUTHOR WAS 19 YEARS OLD WHEN HE STARTED IT IN MARCH 1942, DESCRIBING THE HARSH CONDITIONS & HUNGER, INTERNAL GHETTO POLITICS, DEPORTATION & DEATH OF HIS FAMILY MEMBERS ETC.

A HISTORICAL GRAMMAR OF BIBLICAL HEBREW .  ---  SPERBER,ALEXANDER  ---  1996  ---  

A HISTORICAL TOUR OF THE HOLY LAND  ---  RATZER,BERYL  ---   1996  ---  AND ILLUSTRATIONS סיור הסטורי בארץ הקודש

A HISTORICAL TOUR OF THE HOLY LAND  ---  RATZER,BERYL  ---  2000  ---  AND ILLUSTRATIONS סיור הסטורי בארץ הקודש

A HISTORY AND GUIDE TO JUDAIC BIBLIOGRAPHY .  ---  BRISMAN,SHIMEON  ---  1977  ---  

A HISTORY OF BABYLON  ---  KING,LEONARD W  ---  1919  ---  CONQUEST

A HISTORY OF CIVILIZATION IN PALESTINE נמכר  ---  MACALISTER,R A S  ---  1912  ---  

A HISTORY OF JEWISH LITERATURE  ---  וקסמן,מאיר  ---   1960  ---   1 סט ) 6 כרכים(

A HISTORY OF JEWISH LITERATURE :  ---  ZINBERG,ISRAEL  ---  1972  ---  

A HISTORY OF SUMER AND AKKAD .  ---  KING,LEONARD W  ---  1923  ---  

A HISTORY OF THE HEBREW LANGUAGE .  ---  KUTSCHER,EDUARD YECHEZKEL  ---  1982  ---  

A HISTORY OF THE JEWISH NATION FROM THE EARLIEST TIMES נמכר  ---  PALMER,E H  ---  1893  ---  

A HISTORY OF THE JEWS IN BABYLONIA IV.  ---  NEUSNER,JACOB PROF.  ---  1969  ---  THE RESEARCH DEALS WITH THE RELIGIOUS, POLITICAL AND ACADEMIC LIFE IN THE 4TH CENTURY C.E.

A HISTORY OF THE JEWS IN NORTH AFRICA נמכר  ---  HIRSCHBERG,H Z  ---   1974  ---  

A HISTORY OF THE MARRANOS  ---  ROTH,CECIL  ---  1941  ---  

A HISTORY OF ZIONISM .  ---  LAQUEUR,WALTER  ---  1972  ---  

A HOUSE OF PRAYER FOR ALL NATIONS  ---  RICHMAN,CHAIM  ---   1997  ---  תאור המקדש וכלי הפולחן, כולל ציורים צבעוניים

A HUMAN DISASTER נמכר  ---  THE ARAB OFFICE  ---    ---  

A HUNDRED HOURS TO SUEZ .  ---  HENRIQUES,ROBERT  ---  1957  ---  

A JEW IN AMERICA .  ---  HERTZBERG.ARTHUR  ---  2002  ---  

A JEW IN THE HOUSE OF HARVARD .  ---  ELAZAR  ---  1987  ---  

A JEWISH POLICEMAN IN LWOW :  ---  REDNER,BEN Z.  ---  2015  ---  THE AUTHOR'S OWN ADAPTATION, MADE IN 1947, TO A DIARY HE HAD WRITTEN IN THE LWOW GHETTO. THE BOOK DESCRIBES THE ROUNDUPS, SEARCH FOR FOOD, THE CROWDED HOUSING, GHETTO EMPLOYMENT ETC.

A JEWISH WEDDING IN MOGADOR :  ---  KNAFO,ASHER. BENSOUSSAN,DAVID  ---  2004  ---  CATALOUGE DISPLAYING EXAMPLES OF KETUBA FROM THE END OF THE 18TH CENTURY. ALSO INCLUDED: A LYRIC POEM DIPICTING PAST MARRIAGE CUSTOMS AND AN ARTICLE ABOUT THE ART OF CREATING A KETUBA.

A JOURNEY TO DAMASCUS נמכר  ---  CASTLEREAGH,VISCOUNT  ---    ---  VOL.2

A JUBILEE OF WATCHING  ---  SAMSON RABINOWITZ,RACHEL  ---   1994  ---  ספורו של אחד מחלוצי החנוך התורני בארה"ב.

A JUSTIFICATION TO THE WORLD AND ISRAEL? : ["...A JUSTIFICATION TO THE WORLD AND ISRAEL?"] :  ---  HORN,SABINE  ---  2011  ---  ANALYSIS AND COMPARISON OF TV COVERAGE OF THE AUSCHWITZ TRIAL (1963-1965) AND MAJDANEK TRIAL (1975-1981), FOCUSING ON THE REASONS FOR CHANGES IN MEDIA PRESENTATION OF NAZI CRIMES, VICTIMS ETC.

A KIBBUTZ ADVENTURE .  ---  LOTAN,JOEL  ---    ---  

A LAND IN THE BALANCE  ---  DOTHAN,SHMUEL  ---  1993  ---  

A LAND IN THE BALANCE  ---  DOTHAN,SHMUEL  ---   1993  ---  מעברית: ג'פרי גרין

A LATIN DICTIONARY : נמכר  ---  LEWIS,CHARLTON T.SHORT,CHARLES  ---  1945  ---  

A LATIN READER :  ---  PETRIE,A  ---  1966  ---  

A LEVANT JOURNAL.  ---  SEFERIS,GEORGE  ---  2007  ---  A SELECTION FROM THE THE JOURNAL OF SEFERIS - A NOBEL WINNING GREEK POET - DATING TO THE YEARS 1941-1944 AT WHICH HE SERVED IN DIPLOMATIC POSITIONS IN VARIOUS SITES IN THE MIDDLE EAST.

A LEXICON ABRIDGED FROM LIDDEL AND SCOTT'S GREEK-ENGLISH LEXICON . נמכר  ---  LIDDEL,H. G SCOTT  ---  1953  ---  

A LEXICON OF THE HEBREW AND ARAMAIC ELEMENTS IN MODERN  ---  BUNIS,DAVID M.  ---   1993  ---  STUDIES IN JEWISH LANGUAGES

A LEXICON OF THE HEBREW AND ARAMAIC ELEMENTS IN MODERN  ---  BUNIS,DAVID M.  ---   1993  ---  STUDIES IN JEWISH LANGUAGES

A LIFE OF YOHANAN BEN ZAKKAI :  ---  NEUSNER,JACOB  ---  1970  ---  A BIOGRAPHY OF THE TANAITE JEWISH SCHOLAR. THE FIRST EDITION WAS PUBLISHED IN 1962.

A LIFE'S TALE.  ---  KATZIR,EPHRAIM  ---  2009  ---  AUTOBIOGRAPHY OF ISRAEL'S FOURTH PRESIDENT, RELATING HIS STORY AS A YOUTH, MEMBER OF THE "HAGANAH", SCIENTIST & POLITICIAN AND THE STORY OF THE DEVELOPMENT OF THE STATE OF ISRAEL.

A LIFE'S TALE.  ---  KATZIR,EPHRAIM  ---  2009  ---  AUTOBIOGRAPHY OF ISRAEL'S FOURTH PRESIDENT, RELATING HIS STORY AS A YOUTH, MEMBER OF THE "HAGANAH", SCIENTIST & POLITICIAN AND THE STORY OF THE DEVELOPMENT OF THE STATE OF ISRAEL.

A LIFETIME IN JERUSALEM נמכר  ---  SAMUEL,EDWIN  ---   1970  ---  

A LIGHT FOR GREYTOWERS  ---  VOGIEL,EVA. STEINBERG,R.  ---   1992  ---  A RUSSIAN`S ORPHAN`S BELIEF IN HASHEM TRANSFORMS AND IS CONTAGIOUS AS IS HER YIDDISHKEIT

A LIVELY COMMUNITY :  ---  ROODA,CLARY  ---  2007  ---  A FIELD REPORT ON THE STATE OF THE JEWISH COMMUNITY IN AMSTERDAM, HOLLAND, AS EXPERIENCED BY THE AUTHOR AND AS SUGGESTED BY INTERVIEWS WITH COMMUNITY LEADERS.

A LIVELY COMMUNITY :  ---  ROODA,CLARY  ---    ---  A FIELD REPORT ON THE STATE OF THE JEWISH COMMUNITY IN AMSTERDAM, HOLLAND, AS EXPERIENCED BY THE AUTHOR AND AS SUGGESTED BY INTERVIEWS WITH COMMUNITY LEADERS.

A LOCAL WEDDING :  ---  DOLEV,GANIA  ---  2005  ---  HEBREW-ENGLISH EXHIBITION CATALOUGE DISPLAYING HAND MADE AND PRINTED KETUBBOT MADE IN ISRAEL. ARTICLES SUPPLY HISTORICAL BACKGROUND AND VISUAL MOTIF ANALYSIS'. SEE ALSO HEBREW ENTRY.

A LUZ  ---    ---  1950  ---  2 עותקים .

A MAGICAL MARRIAGE .  ---  BINUM,MYRNA  ---  2005  ---  

A MAGICAL MARRIAGE :  ---  BINUN.MYRNA  ---  2005  ---  SELF-HELP GUIDE CONTAINING A COLLECTION OF INSIGHTS, BASED ON JEWISH PERSPECTIVES, MENT TO ENHANCE THE RICHNESS OF THE MATRIMONIAL CEREMONY AND MARITAL LIFE .

A MAGYAR HOLOCAUST .  ---  BRAHAM,RANDOLPH L  ---  1988  ---  כתוב בהונגרית . 1, 2

A MAN AND HIS CAMERA  ---  SAFIEH,HANNA  ---   1999  ---  אלבום צלומים: ערביי ארץ ישראל מזמן המנדט עד מלחמת ששת הימים, ערי הגדה המערבית וירושלים.

A MAN AND HIS CAMERA  ---  SAFIEH,HANNA  ---   1999  ---  אלבום צלומים: ערביי ארץ ישראל מזמן המנדט עד מלחמת ששת הימים, ערי הגדה המערבית וירושלים.

A MAN OF COURAGE IN AN INHUMAN TIME :  ---  SCHMALHAUSEN,BERND  ---  2006  ---  BEITZ, ALONG WITH HIS WIFE ELSE, RESCUED SEVERAL HUNDRED JEWS BY USING HIS POSITION IN AN OIL REFINERY. THIS IS THE STORY OF THE BORYSLAW AND DROHOBYCZ JEWS AND BEITZ'S RESCUE OPERATIONS.

A MAN OF COURAGE IN AN INHUMAN TIME נמכר  ---  SCHMALHAUSEN,BERND  ---  2006  ---  

A MEMORIAL BOOK OF THE DEPORTATION OF THE GREEK JEWS .  ---  RECANATI,AURE  ---  2006  ---  THREE VOLUMES : INTRODUCTIONS, THE BULGARIAN AND ITALIAN OCCUPATION ZONES, THE GERMAN OCCUPATION ZONE.

A MIRROR OF JEWISH LIFE  ---    ---    ---  חיים יהודיים בראי אמנות יהודית

A MISSIVE TO HASHOMER HATZAIR PARTISANS.  ---  KOVNER,ABBA  ---  2002  ---  A WORLD WAR II POLITICAL MANIFEST REGARDING WAR ISSUES,ORIGINALLY WRITTEN IN YIDDISH. SEE HEBREW ENTRY.

A MODERN GUIDE TO THE JEWISH HOLY PLACES  ---  HALEVI,BEN AVRHAM  ---    ---  

A MOSAIC OF ISRAEL'S TRADITIONS :  ---  SHKALIM,ESTHER  ---  2006  ---  THE ILLUSTRATED ALBUM EXPLORES JEWISH HOLIDAY CUSTOMS FROM THE DIASPORA THROUGH PERSONAL TESTIMONIES OF IMMIGRANT STUDENTS OF THE AMIT NETWORK.

A MOUND OF MANY CITIES  ---  BLISS,FREDERICK JONES  ---    ---  

A NATION LIKE ALL NATIONS :  ---  BERENT,MOSHE  ---  2015  ---  DISCUSSION OF THE RELIGION & NATIONALITY FUSION IN ISRAEL & ABSENCE OF RECOGNITION IN AN ISRAELI (AS OPPOSED TO JEWISH) NATION AND THEIR RELATION TO THE STATE'S BASIC PROBLEMS AND TO MESSIANISM

A NEW ART FOR AN OLD RELIGION .  ---  KATZ,A RAYNOND  ---  1952  ---  

A NEW BUILDING :  ---  YAGID HAIMOVICI,MEIRA (CURATOR AND EDITOR)  ---  2004  ---  A BILINGUAL CATALOG OF THE EXHIBITION, INCLUDING A DOCUMENTATION OF THE LEADING SUGGESTIONS AND CRITICAL REVIEWS. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

A NEW HIEROGLYPHICAL BIBLE :  ---    ---  1970  ---  

A NEW INSCRIPTION OF XERXES FROM PERSEPOLIS נמכר  ---  HERZFELD,ERNST E  ---  1932  ---  

A NEW JEWISH WORLD VIEW :  ---  ORBAN,IVAN  ---  2003  ---  A THEOLOGICAL THEORY INCORPORATING EVOLUTIONARY PERSPECTIVES WITH RELIGIOUS KNOWLEDGE, THUS ALLOWING FOR A SCIENTIFIC VIEW OF JUDAISM

A NEW ORIENTATION  ---  GOLDBERG,ABRAHAM  ---    ---  

A NEW PSALM :  ---  SEGAL,BENJAMIN J.  ---  2013  ---  TRANSLATION AND COMMENTARY ON ALL 150 PSALMS, COMBINING CLASSICAL INTERPRETATION BASED ON BIBLICAL SCHOLARSHIP AND MODERN INTERPRETATION EMPHASISING THE THEMES' POETIC PRESENTATION.

A NEW PSALM :  ---  SEGAL,BENJAMIN J.  ---  2013  ---  TRANSLATION AND COMMENTARY ON ALL 150 PSALMS, COMBINING CLASSICAL INTERPRETATION BASED ON BIBLICAL SCHOLARSHIP AND MODERN INTERPRETATION EMPHASISING THE THEMES' POETIC PRESENTATION.

A NIGHT TO REMEMBER :  ---  ZION,MISHAEL. ZION,NOIAM  ---  2007  ---  FULL TRADITIONAL TEXT IN HEB. & ENG. SUPPORTED BY CONTEMPORARY DISCUSSIONS & REFLECTIONS BY NOVELISTS AND SCHOLARS, POEMS & ART AND STORIES & ACTIVITIES FOR THE ENTIRE FAMILY.

A PALESTINE PICTURE BOOK .  ---  ROSNER,JAKOB  ---  1947  ---  

A PART OF YOU.  ---  כהן,גיא  ---  2007  ---  קטלוג תערוכה. צילומי מיצבים: דגמי סלון ביתי מוקטנים משלבים בדי ריפוד שבהם הדפסי משי עם דימויים אלימים מן המציאות החדשותית ומעמתים בין הפרטי ובין הציבורי.

A PASSOVER HAGGADAH  ---  BASKIN,LEONARD  ---  1974  ---  DRAWING BY LEONARD BASKIN .

A PASTOR'S MEMORIAL OF EGYPT, THE RED SEA, THE WILDERNESSES OF SIN AND PARAN, MOUNT SINAI, JERUSALEM, AND OTHER PRINCIPAL LOCALITIES OF THE HOLY LAND :  ---  FISK,GEORGE  ---  1843  ---  

A PERSONAL ENCYCLOPAEDIA  ---  DUDMAN,HELGA  ---   1995  ---  אנציקלופדיה אישית. זכרונותיה של עיתונאית בצורת אנציקלופדיה.

A PHILOSOPHY FOR SURVIVAL  ---  INBAL,E  ---    ---  

A PHILOSOPHY OF DIALOGUE.  ---  HABERMAS,JURGEN  ---  2013  ---  LECTURE DEALING WITH MARTIN BUBER'S IDEA OF THE I-YOU RELATIONSHIP, THE IMPLICATIONS THAT CAN BE INDEPENDENTLY DRAWN FROM IT & BUBER'S CASE OF THE CONCEPTUALIZATION OF RELIGIOUS INTUITIONS.

A PHILOSOPHY OF DIALOGUE.  ---  HABERMAS,JURGEN  ---  2013  ---  LECTURE DEALING WITH MARTIN BUBER'S IDEA OF THE I-YOU RELATIONSHIP, THE IMPLICATIONS THAT CAN BE INDEPENDENTLY DRAWN FROM IT & BUBER'S CASE OF THE CONCEPTUALIZATION OF RELIGIOUS INTUITIONS.

A PHYSICIAN INSIDE THE WARSAW GHETTO.  ---  LENSKY,MORDECHAI  ---  2009  ---  MEMOIR WRITTEN BY A JEWISH DOCTOR, DESCRIBING LIFE IN THE GHETTO BEFORE THE UPRISING, THE POOR OPTIONS FOR MEDICAL CARE AND MORAL DILEMMAS, & INCLUDING INSIGHTS ABOUT FAMILY AND SURVIVAL.

A PIVCTURE BOOK OF BOOKBINDINGS .  ---    ---  1933  ---  

A PLAN FOR LASTING PEACE IN PALESTINE נמכר  ---  BARBOUR,NEVILL  ---   1936  ---  

A PLURALITY OF WORLDS .  ---  DE FONTENELLE,BERNARD  ---  1929  ---  THE NONESUCH PRESS

A POBLEM OF COMPREHENSION OF THE VERB TENSES IN THE BIBLE .  ---  FILTSER,FELIX  ---  2001  ---  

A POETICAL WOEKS OF JOHN MILTON .  ---  MILTON,JOHN  ---  1936  ---  

A POINT OF VIEW :  ---  GINTON,ELLEN (CURATOR)  ---  2004  ---  AN ACCOMPANYING BOOKLET FOR THE EXHIBITION DEDICATED TO THE LANDSCAPE MOTIF IN ISRAELI ART SINCE THE 50'S. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

A POLICY OF DISCRIMINATION  ---  FELNER,EITAN  ---   1997  ---  

A POLITICAL STUDY OF THE ARAB JEWISH CONFLICT  ---  GABBAY,RONY E  ---  1959  ---  

A PRE NEGOTIATION MODEL .  ---  ROTHMAN,JAY  ---  1990  ---  POLICY STUDIES . 40 .

A PROBLEM OF COMPREHENSION OF THE VERB TENSES IN THE BIBLE :  ---  FILTSER,FELIX  ---  2001  ---  A SEMANTICAL DISCUSSION DEPICTING THE USE AND ORIGINS OF VERB TENSES IN THE BIBLE BY ANALYSING IT'S FORMATION BY TRANSLATORS AND COMMENTATORS.

A PROPHET FOR TODAY :  ---  PRUZANSKY,STEVEN  ---  2006  ---  A COLLECTION OF LESSONS THAT EXAMINE AND ANALYZE EVENTS TAKEN FROM THE BOOK OF YEHOSHUA.

A QUEST FOR IDENTITIES  ---  KASHTI,Y. et. al. (eds)  ---   1996  ---  זהות יהודית במרכז ובמזרח אירופה לאחר השואה.

A QUI APPARTENAIENT CES TABLEAUX .  ---    ---  2008  ---  

A QUI APPARTENAIENT CES TABLEAUX? LOOKING FOR OWNERS :  ---  ZALMONA,YIGAL ET AL (ORGANIZATION COMITEE)  ---  2008  ---  A CATALOG OF A UNIQUE EXHIBITION PRESENTING 53 WORKS THAT WERE RETREIVED TO FRANCE AFTER BEING PLUNDERED BY THE NAZIS, AND THEN PUT INTO PUBLIC HANDS.

A RAMBAN READER  ---  RAMBAN  ---    ---  

A RANDOM TRAVELER.  ---  GETZ,LEO  ---  2016  ---  TRAVELOGUE OFFERING A HUMOROUS PERSPECTIVE ON CULTURAL DIFFERENCES. THE AUTHOR, A VETERAN TRAVELLING BLOGGER, SHARES HIS EXPERIENCES ALL OVER THE WORLD, FROM SAUDI ARABIA TO CAMBODIA

A RARE GIFT :  ---  PEREZ,NISSAN N. [CURATOR]  ---  2010  ---  ECLECTIC COLLECTION OF SOME 120 PHOTOGRAPHS, FROM MID-19TH CENTURT SALT AND ALBUMEN PRINTS TO MAN RAY, WESTON, STIEGLITZ AND OTHERS, PLUS AN 80 PHOTOGRAPH BODYWORK BY ANDRE KERTESZ.

A RATIONAL APPROACH TO JUDAISM AND TORAH COMMENTARY.   ---  DRAZIN,ISAREL  ---  2006  ---  A SERIES OF ANSWERS TO PROVOCATIVE AND PROFOUND QUESTIONS CONCERNING JUDAISM AND TORAH COMMENTARY. THE PERSONAL INQUIRY IS BASED ON RATIONAL AND PHILOSOPHICAL THOUGHT.

A REHABILITATION CENTER FOR VETERANS WITH SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY .  ---  KATZ,SHLOMO  ---  2011  ---  

A REPORT OF THE POGROMS IN POLAND נמכר  ---  COHEN,ISRAEL  ---  1919  ---  

A REQUIEM FOR TOW FAMILIES  ---  JUDKOWSKI,NOEMI  ---  1990  ---  

A RESEARCH AGENDA FOR AMERICAN JEWS  ---  LIEBMAN,CHARLES S.  ---  2001  ---  A LECTURE CONCERNING THE FATE OF JEWISH IDENTITY AMONGST AMERICAN JEWS.

A RESEARCH AGENDA FOR AMERICAN JEWS .  ---  LIEBMAN,CHARLES S  ---  2001  ---  

A RESTATEMENT OF RABBINIC CIVIL LAW IX.  ---  QUINT,EMANUEL  ---  2003  ---  AN ADAPTED AND COMMENTATED VERSION OF 'HOSHEN MISHPAT',ONE OF THE FOUR SECTIONS OF 'SHULHAN ARUCH'.

A RESTATEMENT OF RABBINIC CIVIL LAW X.  ---  QUINT,EMANUEL  ---  2004  ---  AN ADAPTED AND COMMENTATED VERSION OF 'HOSHEN MISHPAT', ONE OF THE FOUR SECTIONS OF 'SHULHAN ARUCH' BY R.YOSEF KARO.

A REVIEW OF RECENT TYPOGRAPHY .  ---  MORISON,STANLEY  ---  1927  ---  

A REVISED CATALOGUE OF THE ANCIENT SYNAGOGUES OF THE HOLY LAND .  ---  SALLER,SYLVESTER J  ---  1969  ---  

A ROOSTER FOR ATONEMENT .  ---  BAR YOSEPH,YOSEPH  ---    ---  

A SAMPLING OF BOOKS ON THE JEWISH HERITAGE .  ---  WOLFF,ZIPPORAH  ---  1975  ---  

A SEARCH OF A LOST LADINO .  ---  COHEN,MARCEL  ---  2006  ---  

A SELECTION OF RARE BOOKS AND MANUSCRIPTS  ---    ---    ---  CATALOGUE 107

A SEPARATE REPUBLIC  ---  מלכיאל,דוד יהושע  ---  1991  ---  GOVERNMENT,1607-1624 SUPPLEMENT TO ITALIA

A SERIES OF ADVENTURES IN THE COURSE OF A VOYAGE UP THE RED SEA, ON THE COASTS OF ARABIA AND EGYPT :  ---  IRWIN,EYLES  ---  1787  ---  

A SHORT GUIDE TO THE EXHIBITION ILLUSTRADING  ---  ILIFFE,J H  ---  1937  ---  

A SHORT HISTORY OF CHRIST CHURCH JERUSALEM  ---    ---  1930  ---  

A SHORT HISTORY OF CHRIST CHURCH JERUSALEM  ---  RICHMOND,ERNEST TATHAM  ---    ---  

A SHORT HISTORY OF THE IRGUN ZEVAI LEUNI  ---  NIV,DAVID  ---  1980  ---  TRANSLATED BY D. SHEFER

A SHORT HISTORY OF THE JEWS IN IRELAND  ---  SHILLMAN,BERNARD  ---  1945  ---  

A SIGH A SMILE  ---  LEEFSMA,CLARIE  ---  1984  ---  

A SIXTH CENTURY MONASTERY AT BETH SHAN נמכר  ---  FITZGERALD,G M  ---  1939  ---  

A SOLDIER'S DIARY SINAI 1967  ---  DAYAN,YAEL  ---  1967  ---  

A STATISTICALLY BASED SURVEY OF THE OSLO PROCESS ITS AGREEMENTS AND RESULTS .  ---  BARDER,CHRISTOPHER  ---  2002  ---  

A STATISTICALLY BASED SURVEY OF THE OSLO PROCESS, ITS AGREEMENTS AND RESULTS:  ---  BARDER,CHRISTOPHER  ---  2002  ---  STATISTICAL SURVEY DEPICTING AND SHUTTERING ILLUSIONS REALTING THE PEACE PROCESS AND THE KINDNESS OF PALESTINIANS.

A STEADY POSITION WITH A LARK BIRD.  ---  SEKALONY HAPIKO,ZEHAVA HAFRODITA  ---  2013  ---  POEMS, POSSIBLY TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATOR FROM AN ORIGINAL HEBREW VERSION. HOWEVER, THE GRAMMATICAL MISTAKES AND THE BAD SYNTAX ARE FLAWLESS.

A STIFF NECKED PEOPLE נמכר  ---  LOCKER,BERL  ---  1946  ---  

A STONE IN DAVID'S TOWER  ---  HAEZRAHI,YEHUDA  ---    ---  

A STORM IN A TEA CUP : ['A STORM IN A TEA-CUP'] :  ---  HILLMAN,JASON  ---  2011  ---  CONTEXTUALIZATION OF IRAQ'S TERRITORIAL CLAIMS TO KUWAIT IN 1961, SHORTLY AFTER THE LATTER'S INDEPENDANCE, AND ANALYSIS OF THE RESOLUTION TO THE CRISIS GAINED BY THE ARAB LEAGUE.

A STORM IN A TEA CUP : ['A STORM IN A TEA-CUP'] :  ---  HILLMAN,JASON  ---  2011  ---  CONTEXTUALIZATION OF IRAQ'S TERRITORIAL CLAIMS TO KUWAIT IN 1961, SHORTLY AFTER THE LATTER'S INDEPENDANCE, AND ANALYSIS OF THE RESOLUTION TO THE CRISIS GAINED BY THE ARAB LEAGUE.

A STUDY IN THE EVOLUTION OF S.Y. AGNON'S STYLE.  ---  KASPI,JOSEPH  ---   1969  ---  DISSERTATION

A STUDY OF SPINOZA. נמכר  ---  MARTINEAU,JAMES  ---  1882  ---  

A SUDDEN DARK BREEZE OVER MY UNCOVERED SKIN.  ---  NAOR,ESTHER  ---  2015  ---  INSTALLATIONS & OTHER THREE DIMENSIONAL WORKS IN MIXED MEDIA, PROBING THEMES SUCH AS CULTURAL DISPLACEMENT, IMMIGRATION, BOUNDARIES, SENSE OF ESTRANGEMENT, COMMUNITY AND TIMES OF CRISIS

A SUICIDE NOTE A MURDER : [A SUICIDE NOTE, A MURDER] :  ---  GRAUBART,PHILIP  ---  2008  ---  AN ESSAY DEALING WITH SIN AND PUNISHMENT, THE FIRST HALF OF WHICH RECOUNTING PERSONAL EXPERIENCES AND THE SECOND HALF COMPRISES OF READINGS IN THE FIVE BOOKS OF THE TORAH.

A SURPLUS OF MEMORY  ---  ZUCKERMAN,YIZHAK  ---  1993  ---  

A SURVEY OF DISABLED VICTIMS OF NAZI PERSECUTION  ---  BRODSKY,J. KING,Y.  ---   1997  ---  EXECUTIVE SUMMARY ES-16-97

A SURVEY OF JEWISH HISTORY .  ---  AUERBACH,M  ---  1927  ---  

A SURVEY OF PALESTINE  ---    ---  1945/6  ---  VOLUME I THE GOVERNMENT PRINTER .

A TALE OF TWO AVRAHAMS.  ---  AVI HAI,AVRAHAM  ---  2014  ---  NOVEL CONSISTING OF TWO INTERTWINING STORIES OF TWO MEN, BOTH FLEEING FROM PERSECUTION - THE FIRST FROM RENEGADE JEWISH FANATICS IN ISRAEL, THE 2ND FROM THE CATHOLIC INQUISITION CIRCA 1600

A TALE OF TWO AVRAHAMS.  ---  AVI HAI,AVRAHAM  ---  2014  ---  NOVEL CONSISTING OF TWO INTERTWINING STORIES OF TWO MEN, BOTH FLEEING FROM PERSECUTION - THE FIRST FROM RENEGADE JEWISH FANATICS IN ISRAEL, THE 2ND FROM THE CATHOLIC INQUISITION CIRCA 1600

A TALE OF TWO MARKETS  ---  ECURB,NESOR-DIVAD,ZTINIHC  ---   1993  ---  סקירת מדיניות גידול השיווק ללקוחות בירושלים ותל אביב,תפקיד קופות החולים

A TASTE OF TRANSLATION .  ---  KATZ,BENJAMIN  ---  2004  ---  

A TEACHER'S GUIDE TO THE HOLOCAUST AND ITS SIGNIFICANCE . נמכר  ---  GUTMAN,YISRAEL SCHATZKER,CHAIM  ---  1984  ---  

A TEMPLE IN FLAMES :  ---  BAR COCHVA,GERSHON. HOROVITZ,AHRON  ---  2014  ---  DESCRIPTION OF THE SIEGE ON JERUSALEM IN 70 CE STAGE BY STAGE & ANALYSIS OF THE ROMAN MILITARY STRATEGY, ACCOMPANIED BY AN UP-TO-DATE SURVEY OF ARCHAEOLOGICAL FINDS AND DOZENS OF PICTURES

A TEXTBOOK OF ISRAELI HEBREW  ---  ROSEN,HAIIM B  ---  1962  ---  

A TEXTUAL COMMENTARY ON THE GREEK NEW TESTAMENT.  ---  METZGER,BRUCE M.  ---  1971  ---  

A THEATER OF A MAN IN HIS MID 30'S.  ---  FELIKS,YIGAL  ---  2015  ---  B&W PHOTOGRAPHS, RANGING FROM INTENTIONALLY FLAT TO BOARDING ON THE EXPRESSIONIST, SHOWING WHIMSICAL SCENES OR SURREAL IMAGES, RELATING TO THE ARTIST'S BIOGRAPHY, DESIRES OR FANTASIES

A THOUSAND YEARS OF JEWISH HISTORY נמכר  ---  HARRIS,MAURICE  ---  1911  ---  CONQUEST OF SPAIN

A TIME FOR CHANGE.  ---  KEREN,ASHER  ---  2005  ---  THE AUTHOR PUTS FORWARD A FRESH PERSPECTIVE ON JUDAISM, ONE THAT REFRAINS FROM ITS DOGMATIC ELEMENTS AND WISHES TO UNCOVER ITS PURE SOCIAL AND PERSONAL ESSENCE.

A TIMELESS PEOPLE :  ---  LANDA,SAUL H.  ---  2011  ---  ALBUM CONSISTING OF MORE THAN 1000 ARCHIVAL AND CURRENT PHOTOS OF JEWISH COMMUNITIES ALL ACROSS AMERICA - NEIGHBORHOODS, INSTITUTIONS, HOLIDAY OBSERVANCES, LIFE-CYCLE EVENTS ETC.

A townhouse in Jerusalem  ---  Larkey,Arieh  ---   1996  ---  ספורו של אמריקאי בירושלים

A TRAVERS LA PALESTINE JUIVE  ---  COROS,FERNAND  ---  1925  ---  

A TRAVERS LA PALESTINE JUIVE  ---  CORCOS,FERNAND  ---  1925  ---  

A TRAVERS L'ANTIQUITE JUIVE  ---  NETTER,NATHAN  ---  1924  ---  

A TREASURE FOR LIFE :  ---  YACHNES,AVROHOM G.  ---  2012  ---  CHAPTERS 12-21 OF THE CLASSIC MUSSAR (RELIGIOUS CHARACTER GUIDANCE) BOOK, WRITTEN 500 YEARS AGO BY AN ANONYMOUS AUTHOR. THE BOOK INCLUDES TRANSLATION OF THE ORIGINAL TEXT & COMMENTARY.

A TREASURY OF JEWISH COINS :  ---  MESHORER,YA'AKOV  ---  2001  ---  AN HISTORICAL STUDY OF ANCIENT JEWISH COINS ARRANGED IN CHRONOLOGICAL ORDER ALONG WITH ILLUSTRATIONS AND PHOTOGRAPHS.

A TREASURY OF JEWISH COINS : נמכר  ---  MESHORER,YA'AKOV  ---  2001  ---  AN HISTORICAL STUDY OF ANCIENT JEWISH COINS ARRANGED IN CHRONOLOGICAL ORDER ALONG WITH ILLUSTRATIONS AND PHOTOGRAPHS.

A TREASURY OF SEPHARDIC LAWS AND CUSTOMS  ---  DOBRINSKY,HERBERT C  ---  1988  ---  

A TREATISE OF THE OPERATIONS OF SURGERY WITH A נמכר  ---  SHARP,SAMUEL  ---    ---  

A TREK FOR TRINIE  ---  LANGE,WIESJE DE  ---   1995  ---  הצלתה של ילדה יהודיה מהולנד בתקופת השואה. מהולנדית: בלה רות טננהולץ

A TRIBUTE TO MRS.JAMES A.DE ROTHSCHILD  ---  ORON,ASHER KESTECHER,JUDY (E)  ---  1983  ---  

A TRIP THROUGH UPPER GALILEE  ---  KAHN BAR ADON,DOROTHY  ---    ---  

A VANISHED WORLD : נמכר  ---  VISHNIAC,ROMAN  ---    ---  

A VIEW FROM WITHIN :  ---  GROSMAN,MENDEL  ---  2005  ---  HEBREW-ENGLISH EXHIBITION CATALOUGE DISPLAYING THE ARTISTS BEAUTIFUL WORK, ACCOMPANIED BY A FEW ARTICLES ABOUT HIS LIFE AND HIS ART.

A VISIT TO CAPHARNAUM  ---  LOFFREDA,STANISLAO  ---  1972  ---  

A VOLUME OF THE BOOK OF PRECEPTS .  ---  HALPER,B  ---  1915  ---  

A WALK TO CAESAREA :  ---  PATRICH,JOSEPH  ---  2018  ---  ILLUSTRATED HISTORICAL REVIEW OF CAESAREA,FROM THE HELLENISTIC SITE STRATON'S TOWER TO 1940, & AN ARCHAEOLOGICAL GUIDE, PRESENTING WALKING TOURS THROUGH ITS AQUEDUCTS AND OTHER RELICS

A WALK TO CAESAREA :  ---  PATRICH,JOSEPH  ---  2018  ---  ILLUSTRATED HISTORICAL REVIEW OF CAESAREA,FROM THE HELLENISTIC SITE STRATON'S TOWER TO 1940, & AN ARCHAEOLOGICAL GUIDE, PRESENTING WALKING TOURS THROUGH ITS AQUEDUCTS AND OTHER RELICS

A WALL OF MY OWN :  ---    ---    ---  SEE HEBREW ENTRY: קיר פרטי.

A WIDOW'S TALE .  ---  BAR TOV,DINA  ---  2006  ---  

A WIDOW'S TALE.  ---  BAR TOV,DINA  ---  2006  ---  DINA'S TALE BEGINS WITH THE DEATH OF HER BELOVED RABBI HUSBAND, LEAVING HER WITH 9 CHILDREN TO CARE FOR. THE TALE UNFOLDS AS SHE RECOUNTS HER PERSONAL STORY.

A WILL TO SURVIVE .  ---  PHILLIPS,JOHN  ---  1977  ---  

A WINTER SUN.  ---  BERGNER,AUDREY  ---  2010  ---  A COLLECTION OF SHORT STORIES, WRITTEN IN THE ENGLISH LANGUAGE.

A WOLF IN THE SOUL.  ---  BERKOWITZ,IRA T.  ---  2014  ---  NOVEL,MIXING KABBALISTIC THEMES WITH METAPHORS FROM NON-JEWISH FOLKLORE, DESCRIBING AN 18-YEAR OLD'S SPIRITUAL JOURNEY TO HIS JEWISH ROOTS WHILST STRUGGLING WITH HIS INNER "WEREWOLF".

A WOMAN'S JOURNEY ROUND THE WORLD .  ---    ---    ---  

A WORLD AFTER THIS :  ---  LIEBER SCHWARTZ,LOLA  ---  2010  ---  THE AUTHOR'S EXPERIENCES THROUGHOUT WWII: HER FLIGHT FROM KRAKOW TO MUNKACH AS THE WAR STARTED, HER MARRIAGE TO ANOTHER JEWISH REFUGEE AND THE STORY OF THEIR LOVE & SURVIVAL.

A WORLD APART NEXT DOOR :  ---  MUCHAWSKY SCHNAPPER,ESTER [CURATOR]  ---  2012  ---  EXHIBITION FOCUSING ON THE DISTINCTIVE MATERIAL CULTURE OF HASIDISM (CUSTOMS, CLOTHES, ATTIRE ETC.) SINCE ITS BEGINNING IN EASTERN EUROPE SOME 250 YEARS AGO & THROUGHOUT THE WORLD TODAY.

A WORLD APART NEXT DOOR :   ---  MUCHAWSKY SCHNAPPER,ESTER [CURATOR]  ---  2012  ---  EXHIBITION FOCUSING ON THE DISTINCTIVE MATERIAL CULTURE OF HASIDISM (CUSTOMS, CLOTHES, ATTIRE ETC.) SINCE ITS BEGINNING IN EASTERN EUROPE SOME 250 YEARS AGO & THROUGHOUT THE WORLD TODAY.

A YEMENITE PORTRAIT :  ---  RAZ,GUY [CURATOR]  ---  2012  ---  ABOUT 150 PICTURES BY CIRCA 30 PHOTOGRAPHERS, INCL. BONFILS, SOSKIN, LERSKI & KLUGER, DEPICTING YEMENITE JEWS, SUPPLEMENTED WITH ESSAYS ABOUT THE HISTORICAL-SOCIOLOGICAL & ARTISTIC ASPECTS.

A YOUTH WRITING BETWEEN THE WALLS :  ---  CYTRYN,AVRAHAM  ---  2005  ---  A COLLECTION OF STORIES, POEMS AND OTHER MATERIAL WRITTEN BY A YOUNG JEWISH BOY IN THE LODZ GHETTO. HE AND HIS MOTHER WERE LATER KILLED IN AUSCHWITZ.

A.D.H.D. קשב וריכוז :  ---  קלברמן,אברהם  ---    ---  מדריך בנושא הפרעות קשב וריכוז למורים, מטפלים ומטופלים. בספר: סיפורי מקרה, הגדרות רפואיות ושכיחות התופעה,ביטויים מעשיים של ההפרעה, השפעות על מהלך החיים, טיפול רפואי, דרכי התמודדות וטיפול ועוד.

ABARBANEL ON THE TORAH .  ---  ABARBANEL,ISAAC  ---  2007  ---  

ABC PLAY WITH ME  ---  KELLY,DONNA  ---  1981  ---  

ABDUL HAMID II ET LE SIONISME.  ---  GALANTE,ABRAHAM  ---  1933  ---  

ABECED AIRE MORAL ET RELIGIEUX .  ---    ---  1907  ---  

ABIDING CHALLENGES  ---  RICH,Y. ROSENAK,M (eds)  ---   1999  ---  STUDIES IN MEMORY OF MORDECHAI BAR-LEV

ABOUT MYSELF AND OTHERS  ---  SONNABEND,H  ---    ---  BOOK TWO PERSONS AND PROBLEMS

ABOVE THE HOLY LAND  ---  WOLMAN,BARON  ---    ---  

ABRAHAM DE AARTSVADER IN XII BOEKEN.  ---  HOOGVLIET,ARNOLD  ---  1746  ---  

ABRAHAM GEIGER AND LIBERAL JUDAISM  ---    ---  1962  ---  

ABRAHAM MAIMUNI :  ---  EPPENSTEIN,S. DR. [EPPENSTEIN,SIMON]  ---  1914  ---  A RESEARCH ON THE MIDDLE-AGE SCHOLAR, SON OF MAIMONIDES.

ABRAHAM MINTCHIN  ---    ---    ---  אברהם מינצ'ין

ABRAMSON.  ---  SIMON,MORITZ  ---  1926  ---  THE BOOKLET ACCOMPANIED A MEDAL OF ABRAHAM ABRAMSON (1754-1811).

ABSCHEU UND GRAUEN VOR DEM GENOCID IN ALLER WELT  ---  LEVAI,JENO  ---  1968  ---  

ABSCHIED VON TEWJES WELT נמכר  ---  BRANDT,LEON  ---  1981  ---  

ABU MUSAB AL SURI'S JIHAD CONCEPT. [ABU MUS'AB AL-SURI'S JIHAD CONCEPT].  ---  HOLTMANN,PHILIPP  ---  2009  ---  ANALYSIS OF AL-QAEDA STRATEGIST AL-SURI'S JIHAD CONCEPT, BASED ON ABDALLAH AZZAM'S PARADIGM. THE BOOK ALSO DEALS WITH AL-SURI'S BIOGRAPHY AND THE GEOPOLITICAL IMPLICATIONS OF HIS VIEWS.

ABUSE IN THE JEWISH COMMUNITY :  ---  SALAMON,MICHAEL J.  ---  2011  ---  DISCUSSION, BASED ON THE AUTHOR'S EXPERIENCE AS A CLINICIAN, OF CULTURAL PRACTICES AND COMMUNAL TABOOS IN ORTHODOX COMMUNITIES, PREVENTING PROPER CONDUCT OF CASES OF SEXUAL ABUSE.

ABY WARBURG .  ---  GOMBRICH,E H  ---  1970  ---  WITH A MEMOIR ON THE HISTORY OF THE LIBRARY BY F SAXL .

ACADEMICS AGAINST ISRAEL AND THE JEWS.  ---  GERSTENFELD.MANFRED (ED.)  ---  2007  ---  A COLLECTION OF 18 ESSYAS DEALING WITH ANTI -SEMITIC TRENDS IN THE WORLD OF POST 2000 ACADEMIA - STARTING WITH THE BRITISH BOYCOT AND CONTINUING ON TO STUDENT ACTIVITIES.

ACCEPTING THE YOKE OF HEAVEN :  ---  LEIBOWITZ,YESHAYAHU  ---  2002  ---   A COLLECTION OF PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS INTO CERTAIN RELIGIOUS AND MORAL ISSUES AS REFLECTED IN THE TORAH.

ACHAWA :  ---    ---  1865  ---  NEW BINDING.

ACHTUNG EUROPA .  ---  MANN,THOMAS  ---  1938  ---  BERMANN FISCHER VERLAG

ACRE  ---    ---    ---  DEVELOPMENT CO. LTD.

ACROSS CYPRUS  ---  CHAPMAN,OLIVE MURRAY  ---  1945  ---  

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN EL MARCO DE LOS  ---  MENDEL,K BAR LEV,M  ---  1972  ---  

ACTIVIE' DES ORGANISATIONS JUIVES EN FRANCE  ---    ---  1947  ---  

ACTIVITE DES ORGANISATIONS JUIVES EN FRANCE  ---    ---  1947  ---   נמצא תחת ACTIVITE

ACTIVITY OF THE UNDERCOVER UNITS IN THE OCCUPIED TERRITORIES.  ---  YASHUVI,NA`AMA  ---   1992  ---  THE REGULATIONS,OPENING FIRE BY UNDERCOVER UNITS,SHOOTING BEATINGS.

ACTUS TRAGICUS  ---  MODAN,RUTU et.al.  ---   1998  ---  GING OF THE LILIES, OBSERVABLE, KARMA? BITTERSWEET, VIBRATO.

ACUPUNCTURE  ---  OSELEDCHIK,EDUARD  ---   1993  ---  כולל אינדקס אנגלי עברי.

AD MONTES SINAI ET NEBO  ---  CLOSEN,G E  ---  1935  ---  

ADAAS YESHURUN OF COLOGNE  ---  CARLEBACH,ALEXANDER  ---  1964  ---   כתוב באנגלית

ADAM BERG.  ---  BERG,ADAM  ---  2007  ---  AN EXHIBITION CATALOG. THE EXHIBITION "ENTROPIC ISLANDS" PRESENTS THE VIEWER WITH A COLLECTION OF PAINTINGS, DRAWINGS, SCULPTURES AND VIDEO INSTALLATIONS BY THE ARTIST.

ADAMAH. [ADA-MAH?.COM]  ---  MARGOLIN,DAPHNA  ---  2002  ---  A BILINGUAL CATALOG WHICH DOCUMENTS A BIOTECHNOLOGICAL ART EXHIBITION,ACCOMPANIED BY SHORT ESSAYS. SEE HEBREW ENTRY.

ADAPTATION AND LEARNING IN CONFLICT MANAGEMENT REDUCTION AND RESOLUTION  ---  BAR SIMAN TOV,YAACOV  ---  2001  ---  A SHORT ESSAY CONCERNING VARIOUS METHODS OF STRATEGIC LEARNING IN RELATION TO THE RESOLUTION OF CONFLICTS.

ADAPTATION AND LEARNING IN CONFLICT MANAGEMENT REDUCTION AND RESOLUTION  ---  BAR SIMAN TOV,YAACOV  ---  2001  ---  

ADASS JISROEL .  ---    ---    ---  VERNICHTET UND VERGESSEN .

ADASS JISROEL BERLIN .  ---    ---  1966  ---  

ADD במערכות יחסים אינטימיות :  ---  אמן,דניאל ג.  ---  2008  ---  מדריך: כיצד לזהות ADD אצל עצמך או אצל בן/בת הזוג. סוגי ADD. כיצד ADD מפריע לאינטימיות וכיצד היא דוחפת להתמכרויות. ADD ומין. כיצד לתקן יחסים שנפגעו עקב ADD, כיצד להכניס סדר לכאוס. גידול ילדים עם ADD.

ADDITIONS TO THE FOURTH EDITION OF THE HISTORUCAL GEOGRAPHY  ---  SMITH,GEORGE ADAM  ---  1896  ---  

ADHD .  ---  קורת,ענת  ---  2008  ---  

ADHD : [ AD(H)D : ]  ---  קורת,ענת  ---  2008  ---  דיון במאפייני הפרעות הקשב אצל מבוגרים ומבחר שיטות לטיפול עצמי. בספר משולבים תיאורי מקרים מחיי היומיום של אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, כמו גם ראיונות עם אנשי מקצוע ומומחים בתחום.

ADHD ילדי המחר.  ---  רם,גיורא  ---  2010  ---  "קו-פרודוקציה" של אב ובן. חלקו של האב, ד"ר לפיזיקה רפואית, מורכב מסקירת האבחונים והטיפולים לילדי ADHD ומהמלצותיו כהורה לילד כזה. חלקו של הבן כולל סיפורים וציורים, בהם ניכרת האבולוציה של השפה מגיל 5 עד 15.

ADHD להכיר ולהצליח :   ---  לרנר,אהרן  ---  2016  ---  ספר מקיף על הפרעת קשב וריכוז: מהי, כיצד היא באה לידי ביטוי, הדרכה מפורטת לריסונה ועוד. המידע הפסיכולוגי / נוירולוגי מלוה בסיפורי מקרה ובפרקים המרכזים רפרנסים למקורות יהודיים (המחבר הנו רב ללא ציון השכלה אחרת)

ADO.NET :  ---  MCMANUS, JEFFREY P. GOLDSTEIN,JACKIE  ---  2004  ---  המדריך מצריך ידע מוקדם בשפות התכנות C# או VISUAL BASIC.

ADOLF EICHMANNS ERZAEHLUNGEN IN ARGENTINIEN. "ICH-TRANSPORT.  ---  FRIEDMAN,TUVIAH  ---   1994  ---  ADOLF EICHMANNS HANDGESCHRIEBENE MEMOIREN IM ISRAEL- GEFAENGNIS IM JUNI 1960

ADOLF HITLER, THE DECISION MAKING PROCESS LEADING TO THE FINAL SOLUTION OF THE JEWISH QUESTION AND THE GRAND MUFTI OF JERUSALEM :  ---  MICHMAN,DAN  ---  2017  ---  ESSAY, ACCOMPANIED BY TRANSLATED DOCUMENTS, EXAMINING THE CLAIM THAT HAJJ AMIN AL-HUSSAYNI WAS THE ONE WHO CONVINCED HITLER TO EMBARK UPON THE SYSTEMATIC MURDER CAMPAIGN OF JEWS

ADOLFA EICHMANNA DROGA DO BEJT HAAM .  ---  KAKOL,KAZIMIERZ  ---  1962  ---  

ADOPLHE CREMIEUX *  ---  POSENER,S  ---  1934  ---   2

ADRESSBUCH DER ANTIQUARE .  ---    ---  1926  ---  MIT SELBSBIOGRAPHISCHEN BEITRAGEN BEDEUTENDER ANTIQUARE .

ADRESSES MEMOIRES ET PETITIONS DES JUIFS .  ---    ---  1968  ---  LA REVOLUTION FRNCAISE ET L EMANCIPATION DES JUIFS V .

ADULT EDUCATION IN CRISIS SITUATIONS  ---  פגלר,פרנץ. ירון,קלמן(ע).  ---  1991  ---  HISTORY OF ADULT EDUCATION:JERUSALEM, APRIL 1990

ADULT EDUCATION IN CRISIS SITUATIONS .  ---  POGGELER,FRANZ YARON,KALMAN (E)  ---  1991  ---  

ADVANCED TECHNOLOGY AND FUTURE WARFARE  ---  BONEN,Z. COHEN,E  ---   1996  ---  הטכנולוגיה המתקדמת בשדה הקרב העתידי SECURITY & POLICY STUDIES NO. 28

ADVENTURE IN PIONEERING  ---  BRESLAU,DAVID  ---  1957  ---  

ADVENTURE IN THE THEATRE  ---  JANCO,MARCEL  ---   2000  ---  120 LANIGIRO SEHCTEKS ROF ERTAEHT STES DNA SEMUTSOC.

ADVENTURES IN ARABIA  ---  SEABROOK,W B  ---  1927  ---  DEVIL WORSHIPERS

ADVENTUREZ :  ---  YARDENI,ADA  ---    ---  SEE: A DVENTURE Z.

ADVOCATE FOR THE DEAD  ---  FITZGIBBON,CONSTANTINE  ---  1958  ---  

AEQUITAS AND EQUITY  ---  RABELLO,ALFREDO M.  ---   1997  ---  קובץ מאמרים בהסטוריה של המשפט, מן הכנס הבינלאומי השני, ירושלים 1993.

AESTHETIC EXPERIENCE IN CREATIVE PROCESS .  ---  ALEXENBERG,M  ---  1981  ---  

AETHIOPICA REVUE PHILOLOGIQUE .  ---  AESCOLY,A Z  ---  1935  ---  

AFFNRIEN UND BABNOLONIEN  ---  KAULEN,FR  ---  1885  ---  

AFRICA, THE PLO AND ISRAEL  ---  עודד,אריה  ---  1990  ---  פרסומי מדיניות

AFRICAN ZION  ---  ויסבורד,רוברט ג  ---   1968  ---  

AFTER AUSCHWITZ :  ---  BELLEN,ANTHONY D.  ---  2016  ---  STUDY BASED ON INTERVIEWS WITH SIX HOLOCAUST SURVIVORS, DEALING WITH THEIR RECOLLECTIONS OF POSITIVE EVENTS WITHIN THE CONCENTRATION CAMP TRAUMA & WITH THEIR PERCEPTION THEN AND NOW

AFTER SO MUCH PAIN AND ANGUISH :  ---  ROZETT,ROBERT. NIDAM ORVIETO,IAEL (EDITORS)  ---  2016  ---  ANTHOLOGY OF LETTERS WRITTEN BY SURVIVORS AND LIBERATING SOLDIERS IMMEDIATELY AFTER WWII, ACCOMPANIED BY ADDITIONAL DOCUMENTS, PHOTOS & INFORMATION ABOUT THE AUTHORS AND RECIPIENTS

AFTER THE RETURN  ---  BECHER,M. NEWMAN,M.  ---   1994  ---  

AFTERGLOW.  ---  GERSHT,ORI  ---  2002  ---  AN ENGLISH- HEBREW CATALOUGE CONTAINING A SELECTION FROM THE PHOTOGRAPHER'S WORK, ALONG WITH TEXTS AND COMMENTARY.

AFTERMATH.  ---  NAOR,ESTHER  ---  2016  ---  

AFTERMATH.  ---  NAOR,ESTHER  ---  2016  ---  DYE SUBLIMATED PHOTOS OF PEOPLE IN DISTRESS, SUPERIMPOSED WITH A THERMAL BLANKET IMAGE, & MIXED MEDIA INSTALLATIONS, ENGAGING WITH THE CHALLENGE OF LIVING IN A TIME OF CRISIS & HORROR

AGAINST ALL ODDS :  ---  RUBIN,ARNON  ---  2005  ---  THE AUTHOR'S MEMORIES FROM HIS YOUTH IN LEWOW, POLAND DURING THE NAZI OCCUPATION AND THE HOLOCAUST. APPENDICES INCLUDE PICTURES, CERTIFICATES AND DOCUMENTS.

AGAINST ALL ODDS :  ---  LIEBLICH,AMIA  ---  2015  ---  ETHNOGRAPHIC STUDY, BASED ON INTERVIEWS, OF THE IDEOLOGICAL COMMUNITY OF "WAHAT AL-SALAM - NEVE SHALOM" - THE ONLY ONE IN ISRAEL WHERE JEWISH AND ARAB FAMILIES LIVE TOGETHER BY CHOICE

AGAM :  ---  ARAGAKI,SAYAKO  ---  2007  ---  A STUDY OF THE WORK AND LIFE OF THE ISRAELI-JEWISH ARTIST YAAKOV AGAM, AN ARTIST OF INTERNATIONAL FAME AND ONE OF THE FORRUNERS OF KINETIC ART.

AGAM BEYOND THE VISIBLE  ---  ARAGAKI,SAYAKO  ---   1997  ---  יעקב אגם - ביוגרפיה ויצירה

AGELESS IN TEL AVIV.  ---  LERNER,DIANA  ---  2011  ---  MEMOIR OF ONE OF ISRAEL'S MOST SUCCESSFUL FREELANCE JOURNALISTS, INCLUDING ANECDOTES FROM HER ARREST WHILE DOING AN ILLUSTRATED STORY IN A MIKVE, THE FILMING OF "EXODUS" ETC.

AGENDA FOR AMERICAN JEWS  ---  GINZBERG,ELI  ---  1953  ---  

AGES LIGHT AND DARK  ---  ESHET,DANI  ---  !1998  ---  EXHIBITION CATALOGUE, PHOTOGRAPHS

AGES LIGHT AND DARK .  ---  ESHET,DANI  ---  1999  ---  

AGING IN THE JEWISH WORLD  ---  BERGMAN,SHIMON. HABIB,J.  ---   1992  ---  JERUSALEM,JULY 1989

AGNON AND GERMANY :  ---  BECKER,HANS JURGEN. WEISS,HILLEL [EDITORS]  ---  2010  ---  ARTICLES DEALING WITH THE IMPACT OF THE PERIOD AGNON LIVED IN GERMANY (1912-1924) ON HIS WRITING, HIS REPRESENTATIONS OF GERMAN CULTURE AND ITS SYMBOLIC RELATIONSHIPS WITH HIS JEWISH WORLD.

AGNON AND GERMANY : נמכר  ---  BECKER,HANS JURGEN. WEISS,HILLEL [EDITORS]  ---  2010  ---  ARTICLES DEALING WITH THE IMPACT OF THE PERIOD AGNON LIVED IN GERMANY (1912-1924) ON HIS WRITING, HIS REPRESENTATIONS OF GERMAN CULTURE AND ITS SYMBOLIC RELATIONSHIPS WITH HIS JEWISH WORLD.

AGNON IN JERUSALEM  ---  WOUK,HERMAN  ---   1998  ---  עגנון בירושלים: זכרון ולימוד DISTINGUISHED RENNERT LECTURES.

AGNON'S ART OF INDIRECTION . נמכר  ---  BEN DOV,NITZA  ---  1993  ---  

AGREEMENT נמכר  ---    ---  1962  ---  ISRAEL

AGRICULTURAL CREDIT .  ---  SZAJKOWSKI,ZOSA  ---  1953  ---  

AGRICULTURAL EXTENSION  ---  MOLHO,SARA GITLIN,MARCIA  ---  1970  ---  

AGRICULTURAL PROSPERITY IN DRY AFRICA.  ---  PASTERNAK,DOV  ---  2015  ---  ACCOUNT OF THE AUTHOR'S EXPERIENCE AS ADVISOR TO DEVELOPMENT PROJECTS IN AFRICA, OFFERING STRATEGIES & TECHNOLOGIES RELYING MOSTLY ON DRIP IRRIGATION, THE AUTHOR'S FIELD OF EXPERTISE

AGUDAS JISROEL IN EREZ JISROEL.  ---  AUERBACH,MOSES DR.  ---  1920  ---  

AGUDAS JISROEL IN EREZ JISROEL.  ---  AUERBACH,MOSES DR.  ---  1920  ---  

AGUDIST ESSAYS.  ---  ROSENHEIM,JACOB  ---  1944  ---  THE BOOKLET CONTAINS ARTICLES ON THE MOVEMENT'S GOALS AND MEANS, BY JACOB ROSENHEIM, NATHAN BIRNBAUM AND ISAAC BREUER.

AGYPTEN UND ALTER ORIENT  ---    ---    ---   BUCHERKATALOG 494

AH ASSIRIA  ---  קוגן,מרדכי.אפעל,ישראל  ---  1991  ---  HISTORIOGRAPHY PRESENTED TO HAYIM TADMOR:SCRIPTA HIEROSOLYMITANA:VOL.33

AHAD HA AM  ---  AHAD HA AM  ---  1946  ---  

AHAD HA AM .  ---  SIMON,LEON  ---  1960  ---  A BIOGRAPHY .

AHAD HA'AM AND HIS PHILOSOPHY נמכר  ---  BENTWICH,N.  ---   1927  ---  

AID TO THE PALESTINE REFUGEES נמכר  ---    ---  1951  ---  

AIMS AND METHODS .  ---    ---    ---  נמצא תחת אצ"ל .

AIRFLOWERS  ---  BERINSKI,LEV  ---  2001  ---  AN ENGLISH-YIDDISH ALBUM PRESENTING A POEM TOGETHER WITH ILLUSTRATIONS.

AISHEL  ---  WIKLER,MEIR  ---   1994  ---  קבץ ספורים על ארוח יהודי.

AJSREVIEW  ---  TALMAGE,FRANK (E)  ---  1977  ---  

AKCJE WYSIEDLENIA .  ---  KERMISZ,J  ---  1946  ---  

AKEYDAT YITZCHAK :  ---  MUNK,ELIYAHU (E)  ---  2001  ---  A TWO VOLUMES SET CONTAINING AN ENGLISH TRANSLATION OF RABBI YITZCHAK ARAMA COMMENTARY ON THE TORAH.

AKKO  ---  DICHTER,BERNHARD  ---   2000  ---  פורמט אלבומי ב- 4 שפות:אנגלית,גרמנית,ערבית ועברית.צלומים, הסברים נרחבים,שרטוטי מבנים.בעריכת אלכס כרמל וזלמן באומוול

AKKO I : ['AKKO I] :  ---  STERN,EDNA J.  ---  2012  ---  REPORT INCLUDING QUANTITATIVE & PETROGRAPHIC ANALYSIS OF CRUSADER PERIOD POTTERY, CHEMICAL ANALYSIS OF WESTERN MEDITERRANEAN CERAMIC IMPORTS, DISCUSSION OF MARITIME TRADE ETC.

AKKO II : ('AKKO II) :  ---  HARTAL,MOSHE ET AL.  ---  2016  ---  COURTHOUSE SITE ARCHITECTURE, STRATIGRAPHY, GLASS, LOOMWEIGHTS AND WHORLS & HOSPITALLER COMPOUND HELLENISTIC AND EARLY ROMAN GLASS VESSELS, TERRACOTTA FIGURINES & BALLISTA BALLS

AL AHADITH AL HISAN F I FADL AL TAYLASAN .  ---  ARAZI,ALBERT (E)  ---  1983  ---  

AL FARHUD :  ---  MOREH,SHMUEL. YEHUDA,ZVI [EDITORS]  ---  2010  ---  RESEARCHES OF THE POGROM COMMITTED BY ARAB NATIONALISTS AGAINST JEWS, ATTITUDES OF ARAB INTELLECTUALS TO IT, ITS REMEMBERANCE IN THE LITERATUERE OF IRAQI JEWS IN ISRAEL & MORE.

AL HIDAJA 'ILA FARA'ID AL QULUB נמכר  ---  IBN PAQUDA  ---  1912  ---  

AL JISSER : [AL-JISSER] :  ---  SUBVERSIVE FILM [RESEARCH, CONCEPT & EDITING]  ---  2012  ---  FRAMES FROM AND COMMENTARIES ON SEVEN SHORT FILMS MADE BETWEEN 1967 TO 1976, ALL INCLUDING PARTICULAR FOOTAGE OF PALESTINIAN REFUGEES CROSSING THE REMAINS OF ALLENBY BRIDGE IN 1967.

AL JISSER : [AL-JISSER] :  ---  SUBVERSIVE FILM [RESEARCH, CONCEPT & EDITING]  ---  2012  ---  FRAMES FROM AND COMMENTARIES ON SEVEN SHORT FILMS MADE BETWEEN 1967 TO 1976, ALL INCLUDING PARTICULAR FOOTAGE OF PALESTINIAN REFUGEES CROSSING THE REMAINS OF ALLENBY BRIDGE IN 1967.

AL KANFEI YONAH :  ---  GREENFIELD,JONAS C.  ---  2001  ---  AN EXTENSIVE COLLECTION OF PAPERS COMPOSED BY THE LATE SCOLAR, JONAS C. GREENFIELD, INCLUDING VARIOUS STUDIES CONCERNING SEMITIC PHILOLOGY.

ALARMS AND EXCURSIONS IN ARABIA  ---  THOMAS,BERTRAM  ---  1931  ---  

ALBERT EINSTEIN ;  ---  HOLTON,GERALD ELKANA,YEHUDA (E)  ---  1979  ---  THE CENTENNIAL SYMPOSIUM IN JERUSALEM.

ALBERT THROUGH THE LOOKING GLASS  ---  ROSENKRANZ,ZE'EV  ---   1998  ---  פורמט אלבומי: מארכיון אלברט אינשטיין - חיים פרטיים, פעילות פוליטית, מדעית, זהות יהודית ועוד.

ALBERTO GIACOMETTI :  ---  LUST,HERBERT  ---  2003  ---  BIOGRAPHICAL NOTES ON THE SWISS ARTIST (1901-1966) AND MEMOIRS OF HIS FRIENDSHIP WITH THE AUTHOR.

ALBUM CURONORUM  ---    ---  1903  ---  

ALBUM OF HEBREW SONGS נמכר  ---  BARKAN,EMANUEL J  ---    ---   BOOK ONE

ALBUM OF MAYORES נמכר  ---  MAUR,MOSHE  ---  1960  ---  

ALEPPO  ---    ---    ---  THE TOWN OF PERPETUAL ORIENTAL MIRACLE

Alex  ---  Singer,Alex  ---   1996  ---   מכתבים יומנים וציורים, עולה שנפל על הגנת ישראל

ALEX IN THE PROMISED LAND  ---  SAYEGH,ALIA  ---   1995  ---  רומן רומנטי על רקע חיי קבוץ בישראל.

ALEXANDER BOGEN :  ---  HELLER,SORIN (CURATOR)  ---  2003  ---  A BOOKLET ACCOMPANYING AN EXHIBITION OF DRWINGS CREATED SINCE WORLD WAR II.SEE ALSO HEBREW CATALOGUE.

ALEXANDER SOLZHENITSYN'S 200 YEARS TOGETHER AND THE RUSSIAN QUESTION.  ---  POLOUEKTOVA,KSENIA  ---  2008  ---  AN ANALYSIS OF THE THEMES AND PUBLIC RECEPTENCE OF SOLZHENITSYN'S PROBLEMATIC RUSSIAN-JEWISH HISTORY FROM 1983, A RESEARCH EXHIBITING STRONG NATIONALSITIC OVERTONES.

ALFON & DAQUET PALASTINA  ---    ---   1915  ---  

ALIENATION AND REGENERATION  ---  גוברין,נורית  ---  1989  ---  הספרות העברית בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים

ALIJA CHADASCHA . נמכר  ---  LANDAUER,GEORGE  ---  1944  ---  

ALL THE PLANTS OF THE BIBLE  ---  WALKER,WINIFRED  ---  1959  ---  

ALL THIS CAN BE RECONSTRUCTED ELSEWHERE. כל זה יכול להיבנות במקום אחר. ["כל זה יכול להיבנות במקום אחר"].  ---  פרג,נירה  ---  2013  ---  תמונות מ-6 מיצבי וידאו הבוחנים דפוסי התנהגות ייחודיים במרחבים מקודשים: הכנות לשבת בשכונות חרדיות, תחזוקת קברים השמורים לאנשים חיים, התפנות מתפללים יהודיים ממערת המכפלה לפני כניסת המוסלמים ולהיפך, ועוד.

ALL THIS CAN BE RECONSTRUCTED ELSEWHERE. כל זה יכול להיבנות במקום אחר. ["כל זה יכול להיבנות במקום אחר"].  ---  פרג,נירה  ---  2013  ---  תמונות מ-6 מיצבי וידאו הבוחנים דפוסי התנהגות ייחודיים במרחבים מקודשים: הכנות לשבת בשכונות חרדיות, תחזוקת קברים השמורים לאנשים חיים, התפנות מתפללים יהודיים ממערת המכפלה לפני כניסת המוסלמים ולהיפך, ועוד.

ALL WAITING TO BE HANGED נמכר  ---  SAWDAYEE,MAX  ---   1974  ---  

ALLENBY :  ---  WAVELL,ARCHIBAID  ---  1940  ---  THE BIOGRAPHY OF FIELD-MARSHAL VISCOUNT ALLENBY OF MEGIDDO AND FLIXSTOWE G.C.B. G.C.M.G.

ALLENBY OF ARMAGEDDON נמכר  ---  SAVAGE,RAYMOND  ---    ---  VISCOUNT ALLENBY, G.C.B., G.C.M.G.

ALLES ANDERE STEHT GESCHRIEBEN .  ---  MECKEL,CHRISTOPH GAL ED,EFRAT (E)  ---  1993  ---  כל השאר רשום . אנתולוגיה דו לשונית: גרמנית, עברית .

ALLIANCE FOR MURDER נמכר  ---  SABRIN,B F  ---    ---  

ALLOCATION OF RESOURCES TO EDUCATION .  ---  KLINOV,RUTH  ---  1988  ---  

ALLOCATION OF TIME AMONG PRIMARY CARE PHYSICIANS  ---  TARAGIN,MARK. et.al.  ---   1997  ---  הקצאת זמן בקרב רופאים ראשוניים בישראל RR-892-79

ALMANAC OF PSYCHOANALYSIS 2  ---  GOLAN,RUTH et.al. (eds)  ---  ?2000  ---  

ALMANACH DES MUSES .  ---    ---  1979  ---  

ALMOST ONE HUNDRED YEARS OF TOGETHERNESS  ---  GELB,SAADIA  ---   1994  ---  זכרונות מחיי קבוץ.

ALPHACOLLAGE .  ---  ZELLER,LUDWIG  ---  1982  ---  

ALROY IXION IN HEAVEN THE INFERNAL MARRIAGE POPANILLA .  ---  ISRAELI,RIGHT HONORABLE B  ---    ---  

ALTBABYLONIFCHEN RECHT  ---  MEIFZNER,BRUNO  ---  1905  ---  

ALTE JUDISHE FRIEDHOF IN PRAG EIN FUHRER DURCH DEN FRIEDHOF UND SEINE WICHTIGSTEN DENKWURDIGKEITEN .  ---    ---    ---  

ALTE UND NEUE STATTEN IN PALASTINA UND SUDSYRIEN  ---  MARMOROSCH,A  ---  1934  ---  

ALTERNATIVE MUSEUM:THE SEVENTIES  ---  שרון,מרים  ---  1990  ---  חלק ראשון-אלבום

ALTISRAEL IN DER NEUEREN GESCHICHTSSCHREIBUNG  ---  BRIGHT,JOHN  ---  1961  ---  

ALTNEULAND .  ---    ---  1905  ---  שנה שלישית

ALTNEULAND: OLD NEW LAND .  ---  הרצל,תיאודור  ---  1960  ---  

ALTORIENTALISCHE SIEGELBILDER  ---  WEBBER,OTTO  ---  1920  ---  

ALTTESTAMENTLICHE STUDIEN  ---  NOTSCHER,FRIEDRICH  ---  1950  ---  

ALVA PAINTINGS AND DRAWINGS  ---  ALVA  ---    ---  

ALWAYS UP FRONT :  ---  FRIED KIRSHBLUM GOLDSTEIN,HELEN  ---  2005  ---  AUTOBIOGRAPHY OF A WOMAN WITH AN EXTENSIVE SOCIAL, RELIGIOUS AND ACADEMIC CAREER, WHOSE LIFE IS INEXTRICABLY TIED WITH THE HISTORY OF THE AMERICAN JEWISH COMMUNITY IN THE 20TH CENTURY.

AM I MY MOTHERS DAUGHTER? : [AM I MY MOTHER'S DAUGHTER?]  ---  STERN JOSEPH,JULIE   ---  2005  ---  WRITTEN AS A DIARY, THE AUTHOR GIVES HER PERSONAL ACCOUNT OF FIGHTING MELANOMA CANCER AND SHARES HER CHILDHOOD EXPERIENCES AMIDST HER MOTHERS ILLNESS AND HER FATHERS TEMPER.

AMALGAMATION.  ---  GOLDBERG,DROR  ---  2004  ---  A CATALOG FOR THE EXHIBITION DEALING WITH LAND AND EARTH, LANGUAGE, AND THE ISRAELI SITUATION. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

AMEN .  ---  AMICHAI,YEHUDA  ---  1977  ---  

AMERICAN CINEMATOGRAPHER .  ---  LIGHTMAN,HERB A (E)  ---  1971  ---  

AMERICAN CONSULS IN THE HOLY LAND 1832-1914  ---  KARK,RUTH  ---   1994  ---  קונסולים אמריקאים בארץ הקודש 4191-2381. תפקידם ופעילותם במסגרת השלטון העותמאני.

AMERICAN INTERESTS IN THE HOLY LAND :  ---  BEN DAVID,LENNY  ---  2017  ---  SOME 100 PHOTOS (WITH ESSAYS), MANIFESTING MORE THAN 20 HISTORICAL EVENTS, FROM W.F. LYNCH'S 1847 EXPEDITION TO MAP THE JORDAN RIVER & DEAD SEA TO BOBBY KENNEDY'S COVERAGE OF THE 1948 WAR

AMERICAN JEWISH ATTITUDES TOWARD ISRAEL AND THE PEACE  ---    ---  !1995  ---  A PUBLIC OPINION SURVEY

AMERICAN JEWISH YEAR BOOK  ---  FINE,MORRIS HIMMELFARS,MILTON (E)  ---  1960  ---  

AMERICAN JEWRY'S COMFORT LEVEL :  ---  GERSTENFELD,MANFRED .BAYME,STEVEN  ---  2010  ---  

AMERICAN JEWS WHAT NEXT?  ---  SISKIN,EDGAR  ---   1998  ---  THE AUTHOR,A RABBI AND ANTHROPOLOGIST SEES THROUGH THE HISTORY AND FUTURE OF AMERICAN JEWRY

AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY  ---  POLLIT,JEROME J  ---  1977  ---  

AMERICAN PROTESTANTISM AND ANTISEMITISM  ---  LITTELL,FRANKLIN H  ---   1985  ---  

AMERICANA . נמכר  ---  LUKATZ,OREN  ---  2012  ---  

AMERICA'S JEWS  ---  SKLARE,MARSHALL  ---   1971  ---  

AMHARIC REV. BIBLE  ---    ---  1962  ---  

AMOR FATI  ---  HERZBERG,ABEL J  ---    ---  

AMOR FATI .  ---  HERZBERG,ABEL J  ---    ---  

AMOS OZ :  ---  KALMAN,RUTHIE  ---  2003  ---  SEE ALSO: HEB. SEC.

AMPHIPODA :  ---  ZELICKMAN,ANGELIAN A  ---  2005  ---  

AMULETS AND MAGIC BOWLS .  ---  NAVEH,JOSEPH SHAKED,SHAUL  ---  1985  ---  

AMURATH TO AMURATH  ---  LOWTHIAN BELL,GERTRUDE  ---    ---  

AN AIRMAN'S LETTER . נמכר  ---    ---  1940  ---  

AN AMBASSADOR SPEAKS OUT  ---  ארגוב,שלמה  ---    ---  

AN AMBIGUOUS PARTNERSHIP .  ---  KAUFMAN,MENAHEM  ---  1991  ---  

AN AMBIGUOUS PARTNERSHIP:NON ZIONISTS AND ZIONISTS IN  ---  קאופמן,מנחם  ---  1991  ---  

AN AMHARIC CONVERSATION BOOK .  ---  LESLAU,WOLF  ---  1965  ---  

AN ANARCHIST RABBI  ---  GRAUR,MINA  ---   1997  ---  חייו של רודולף רוקר, מראשיה הנוצרים של התנועה האנארכיסטית היהודית באירופה בראשית המאה.

AN ANGEL AMONG MEN :  ---  RAZ,SIMCHA  ---  2003  ---  STORIES, ANECDOTS AND PHOTOGRAPHS.

AN ANTHOLOGY OF HAZZANIC RECITATIVES  ---  SCHAPOSCHNIK,GERSHON  ---    ---  

AN ANTHOLOGY OF HAZZANIC RECITATIVES *  ---  HOFFMAN,BEN ZION  ---    ---  

AN ANTHOLOGY OF HAZZANIC RECITATIVES ** נמכר  ---  ZEMACHSON,SHOLOM ZVI  ---    ---  

AN ANTITHESIS ON THE FATE OF IRAQ'S CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS.  ---  SHOHAM,DANI  ---  2006  ---  THE ESSAY WAS PREVIOUSLY PRINTED IN "INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENCE AND COUNTERINTELLIGENCE".

AN APPROACH TO MANDEL'STAM .  ---  RONEN,OMRY  ---  1983  ---  BIBLIOTHECA SLAVICA HIEROSOLYMITANA . MCMLXXXIII .

AN ARAB TELLS HIS STORY   ---  ATIYAH,EDWARD  ---  1946  ---  

AN ARAMAIC HANDBOOK .  ---  ROSENTHAL,FRANZ (E)  ---  1967  ---  PART II/1 PART I/2

AN ATLAS OF CURRENT AFFAIRS .  ---  HORRABIN,J F  ---  1938  ---  

AN ATLAS OF PALESTINE  ---  ISAAC,JAD et.al  ---  2000  ---  HISTORY AND POLITICS, SOCIOECONOMIC CONDITIONS, PHYSICAL CHARACTERISTICS, WATER RESOURCES, LAND USE, MAIN CITIES.

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF AUDIT POLICY AND INCOME TAX EVASION IN ISRAEL .  ---  ROMANOV,DMITRI  ---  1999  ---  DISCUSSION PAPER NO. 99.03 .

AN ECONOMETRIC MODEL OF THE ISRAELI ECONOMY  ---  ARTSTEIN,YAEL AND OTHERS  ---  1978  ---  

AN EGYPTIAN GRAMMAR WITH CHRESTOMATHY AND GLOSSARY  ---  MERCER,SAMUEL A B  ---  1927  ---  

AN EMPIRE IN THE HOLY LAND  ---  BIGER,GIDEON  ---   1994  ---  PALESTINE 7191-9291 גיאוגרפיה הסטורית של השלטון הבריטי בא"י 1929-1917

AN ESSAY ON THE AGE AND ANTIQUITY OF THE BOOK OF NABATHAEN AGRICULTURE .  ---  RENAN,ERNEST  ---  1862  ---  

AN EX POST EFFICIENT AUCTION  ---  PERRY,MOTTY. RENY,P.  ---   1999  ---  

AN EX POST EFFICIENT AUCTION .  ---  PERRY,MOTTY RENY,PHILIP J  ---  1999  ---  

AN ILLUSTRATED DICTIONARY OF CLASSICAL MYTHOLOGY . נמכר  ---  MEADOWS,GILBERT  ---  1978  ---  

AN ILLUSTRATED HISTORY OF THE HOLY BIBLE  ---  KITTO,JOHN  ---  1868  ---  DISTINGUISHED CHARACTERS CONTAINED IN THE OLD AND NEW TESTAMENTS

AN ILLUSTRATED HISTORY OF WRITING AND LETTERING .  ---  TSCHICHOLD,JAN  ---  1948  ---  

AN INDEX TO JEWISH FESTSCHRIFTEN .  ---  MARCUS,JACOB R BILGRAY,ALBERT  ---  1937  ---  

AN INDEX TO THE REMARKABLE PASSAGES AND WORDS MADE USE OF BY SHAKSPEARE .  ---  SHAKSPEARE  ---  1927  ---  

AN INTERMEDIATE GREEK ENGLISH LEXICON . נמכר  ---  LIDDEL,H G SCOTT  ---  1955  ---  

AN INTERNATIONAL CASEBOOK OF CRIME .  ---  HYDE,H MONTGOMERY  ---  1962  ---  

AN INTERPRETATION OF CRAFT FREEMASONRY .  ---  DENCE,W BRO. A F  ---    ---  

AN INTIMACY WITH STILLNESS.  ---  KAHAN,JONATHAN  ---  2014  ---  COLLECTION OF BIOGRAPHICAL AND PHILOSOPHICAL ESSAYS DEALING WITH HAPPINESS AND FRUITFULNESS OF LIFE OF A DISABLED PERSON. THE AUTHOR LIVED WITH A RARE PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHY

AN INTRODUCTION OF THE LITERATURE OF THE OLD  ---  DRIVER,S R  ---  1957  ---  

AN INTRODUCTION OF THE THEOLOGY OF JUDAISM  ---  WISE,ISAAC M  ---    ---  

AN INTRODUCTION TO JEWISH CIVIL LAW  ---  כהן,ארנולד  ---  1991  ---  

AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF LABOUR SETTLEMENT IN PALESTINE  ---  ZEMACH,SHLOMO  ---  1946  ---  

AN INVENTORY OF GEOLOGICAL MAPS OF ISRAEL AND SINAI  ---  GINZBURG,D PEKAREVICH,I  ---  1986  ---   VOLUME I II

AN ODYSSEY OF SURVIVAL.  ---  KLEIN,MICHAEL W.  ---  2006  ---  THE AUTHOR'S PERSONAL STORY OF SURVIVAL IN THE NAZI DEATH CAMPS AND HIS STRUGGLE FOR REVIVAL AFTER THE HOLOCAUST.

AN ORCHESTRA IS BORN נמכר  ---    ---  1969  ---  

AN ORPHAN OF THE TRANSNISTRIA CONCENTRATION CAMP .  ---  KALMANOVICH,SARAH  ---  2005  ---  

AN ORPHAN OF THE TRANSNISTRIA CONCENTRATION CAMP.  ---  KALMANOVICH,SARAH  ---  2005  ---  A COLLECTION OF THOUGHTS AND MEMORIES FORM THE AUTHOR'S LIFE STORY, FROM HER CHILDHOOD HOLOCAUST MEMORIES TO HER ESTABLISHING A HOME IN ISRAEL.

AN OUT LINE OF OLD TESTAMENT THEOLOGY  ---  VRIEZEN,TH C  ---  1958  ---  

AN OVERVIEW OF THE CONSEQUENCES OF ISRAELI OCCUPATION  ---    ---   2000  ---  דו"ח תוצאות של:הפקעות שטחים,התנחלויות ואחזקת אוכלוסיה-ביש"ע מאז 1967,מן הבחינות:איכות סביבה]מים,פסולת[זכויות אדם ועוד.

AN UNCONVENTIONAL ATTITUDE TOWARD ISRAELI LITERATURE  ---  OREN,YOSEF  ---  2002  ---  A COLLECTION OF ESSAYES DEPICTING THE REALTIONS BETWEEN ISRAELI LITERATURE AND VARIOUS POLITICAL AND JUDAIC FACTORS.

AN URBAN DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE NEGEV'S BEDOUIN COMMUNTIY  ---  LITHWICK,HARVEY  ---   2000  ---  A DESCRIPTION AND DIAGNOSIS OF THE CURRENT SITUATIONS OF THE SEVEN BEDOUIS TOWNS.

ANALYTICAL FRANCO JEWISH GAZETTEER  ---  SZAJKOWSKI,ZOSA  ---  1966  ---  

ANAMORPHOSIS.  ---  NEGRIN,RENA  ---  2004  ---  A CATALOGUE FOR THE EXHIBITION OF THE GREEK-BORN ISRAELI ARTIST. THE WORKS PRESENTED ARE INSPIRED BY THE GREEK MYTHOLOGY. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

ANATOLIAN STUDIES נמכר  ---    ---  1958  ---   LOV. IIIV

ANATOLY L'VOVICH KAPLAN  ---    ---    ---  

ANCIENT ANCHORAGES AND HARBOURS AROUND THE SEA OF GALILEE.  ---  NUN,MENDEL  ---  1988  ---  

ANCIENT ANCHORS AND LEAD PLUMMETS  ---  KAPITAN,GERHARD  ---    ---  

ANCIENT AND MODERN MAN IN SOUTHWESTERN ASIA נמכר  ---  FIELD,HENRY  ---  1956  ---  

ANCIENT CHRISTIAN VILLAGES OF GALILEE :  ---  BAGATTI,BELLARMINO  ---  2001  ---  AN ENGLISH TRANSLATION OF A THREE VOLUMES WORK CONTAINING AN HISTORICAL AND THEOLOGICAL EXAMINATION OF CHRISTIAN VILLAGES AND SACRED SITES.

ANCIENT CHRISTIAN VILLAGES OF JUDADEA AND THE NEGEV :  ---  BAGATTI,BELLARMINO  ---  2002  ---  A SEQUEL TO THE VOLUME ON THE VILLAGES OF SMARIA AND THE THIRD PART OF THE TRILOGY.

ANCIENT CHRISTIAN VILLAGES OF SAMARIA :  ---  BAGATTI,BELLARMINO  ---  2002  ---  A SEQUEL TO THE VOLUME ON THE VILLAGES OF GALILEE AND THE SECOND PART OF THE TRILOGY.

ANCIENT CHURCHES REVEALED  ---  TSAFRIR,YORAM (e)  ---   1993  ---  כנסיות בישראל מתקופת קונסטנטינוס עד הצלבנים

ANCIENT GLASS IN THE ISRAEL MUSEUM :  ---  SPAER,MAUD  ---  2001  ---  A CATALOG OF ANCIENT GLASS CONTAINING A VARIETY OF PHOTOGRAPHS AND ESSAYES CONCERNING ARCHAEOLOGICAL BACKGROUND,TECHNIQUES,ETC.

ANCIENT GLASS IN THE ISRAEL MUSEUM :  ---  ISRAELI,YAEL ET. AL.  ---  2004  ---  A CATALOG OF GLASS VESSELS CREATED BETWEEN THE SECOND MILLENIUM B.C. AND THE ISLAMIC PERIOD, INCLUDING PHOTOGRAPHS OF EACH VESSEL, DESCRIPTIONS, AND BIBLIOGRAPHIC REFERENCES.

ANCIENT GLASS.  ---  ISRAELI,YAEL  ---  1965  ---  

ANCIENT HEBREW ARTS  ---  REIFENBERG,A  ---  1950  ---  

ANCIENT ISRAEL  ---  ORLINSKY,HARRY M  ---  1954  ---  

ANCIENT JERUSALEM .  ---  AVI YONAH,M  ---    ---  

ANCIENT JERUSALEM REVEALED  ---  GEVA,HILLEL  ---   1994  ---  חשיפת ירושלים העתיקה. קבץ מאמרים בארכיאולוגיה של ירושלים מתקופת בית ראשון עד התקופה הממלוכית

ANCIENT JERUSALEM REVEALED  ---  GEVA,HILLEL (ed)  ---   2000  ---  

ANCIENT JEWISH COINAGE .  ---  NESHORER,YA'AKOV  ---  1982  ---  AMPHORA BOOKS .

ANCIENT JEWISH SYNAGOGUES  ---  JACOBY,RUTH. TALGAM,RINA  ---  !1988  ---   אינדקס למונחים בארכיטקטורה: בתי כנסת עתיקים JERUSALEM INDEX OF JEWISH ART.

ANCIENT MEANS OF EXCHANGE WIGHTS AND COINS  ---  MESHORER,YAACOV  ---   1998  ---  IN PALESTINE. A CATALOGUE. TEXT IN HEBREW AND IN ENGLISH ראה גם תחת: אמצעי תשלום קדומים משקלות ומטבעות.

ANCIENT NEAR EASTERN ART .  ---    ---  1966  ---  

ANCIENT NEAR EASTERN TEXTS .  ---  PRITCHARD,JAMES B  ---  1955  ---  

ANCIENT PLACE NAMES IN THE HOLY LAND :  ---  ELITZUR,YOEL  ---  2004  ---  A SUGGESTION OF GUIDELINES FOR ACCURATE IDENTIFICATION OF ANCIENT LOCATIONS BY USE OF CURRENT ARAB TOPONYMS. THE SUGGESTED RULES ARE BASED ON A DEEP SURVEY OF 60 PLACE NAMES.

ANCIENT POTTERY OF THE HOLY LAND :  ---  AMIRAN,RUTH  ---  1969  ---  

ANCIENT SYNAGOGUES IN PALESTINE AND GREECE .  ---  SUKENIK,E L  ---  1934  ---  

ANCIENT SYNAGOGUES OF THE GOLAN.  ---  MEIR,DAFNA. MEIR,ERAN  ---  2015  ---  ILLUSTRATED ALBUM OFFERING VAST INTRODUCTION TO 11 SYNAGOGUES IN THE GOLAN, FROM THE TIME OF THE SECOND TEMPLE TO THE BYZANTINE PERIOD, AND A CONCISE INTRODUCTION TO 17 OTHERS

ANCIENT TOWNS IN ISRAEL  ---  ABRAMSKY,SAMUEL  ---  1963  ---  

ANCIENT ZIONISM ?  ---  GOODBLATT,DAVID  ---  2001  ---  

AND GOD SAW THAT IT WAS BAD :  ---  WEISS,OTTO  ---  2010  ---  NOVELLA, WRITTEN BY A CZECH JEW & ILLUSTRATED BY HIS 13 YEAR OLD DAUGHTER, RELATING THE EXPERIENCES OF GOD AS HE COMES DOWN IN HUMAN FORM TO EXAMINE THE REALITY IN TEREZIN GHETTO.

AND I BURNED WITH SHAME : ["AND I BURNED WITH SHAME"]  ---  SUKYS,JULIJA  ---  2007  ---  THE LETTER-MEMOIR SERVES AS A PORTRAIT OF LIFE OUTSIDE VILNIUS GHETTO AND OF REALTIONS THERE BETWEEN JEWS AND NON-JEWS. IT WAS WRITTEN IN 1945 AND SENT TO NEW YORK.

AND I BURNED WITH SHAME : ["AND I BURNED WITH SHAME"]  ---  SUKYS,JULIJA  ---  2007  ---  THE LETTER-MEMOIR SERVES AS A PORTRAIT OF LIFE OUTSIDE VILNIUS GHETTO AND OF REALTIONS THERE BETWEEN JEWS AND NON-JEWS. IT WAS WRITTEN IN 1945 AND SENT TO NEW YORK.

AND I SHALL DWELL AMONG THEM . נמכר  ---  FOLBERG,NEIL ASSIS,YOM TOV  ---    ---  PHOTOGRAPHS BY NEIL FOLBERG . ESSAY BY YOM TOV ASSIS

AND I STILL SEE THEIR FACES .  ---    ---    ---  PUBLISHER - GOLDA TENCER .

AND RACHEL WAS HIS WIFE: AN ANONYMOUS MANUSCRIPT REVISED AN  ---  טבק,מרסי  ---  1990  ---  מבוסס על "דורות הראשונים"

AND YOU SHALL TELL YOUR CHILDREN :  ---  AKERMAN TIEDER,IDA  ---  2011  ---  DISCUSSION OF THE "PATHOLOGY" OF THE HOLOCAUST SURVIVOR & THE PROCESS OF REHABILITATION FROM BOTH A PSYCHOANALYTICAL & A JEWISH PERSPECTIVE, BASED ON THE AUTHOR'S OWN EXPERIENCE.

AND YOU SHALL TELL YOUR SON...  ---  זקוביץ,'יאיר  ---   1991  ---  תפיסת יציאת מצרים במקרא

AND YOU THOUGHT THERE WERE ONLY FOUR :  ---  BOBKER,JOE  ---  2006  ---  A COLLECTION OF 400 QUESTIONS AND ANSWERS THAT DEAL WITH A VARIETY OF ISSUES, FROM THE PRACTICAL TO THE PHILOSOPHICAL, CONCERNING THE TRADITION OF PASSOVER AND THE SEDER.

ANDAMMO.  ---  הלר,רחל  ---  2009  ---  קטלוג תערוכה שהקיפה שלושה עשורים ביצירתה של הלר, מציורי הנוף בהשראת מקס ארנסט בתחילת שנות ה-70, דרך סדרות משנות ה-80 שעסקו בסביבות אנושיות טראומטיות ובקשר בין דימוי לטקסט ועד לסדרה IN TRANSIT ב-1998.

ANDERSEN'S FAIRY TALES .  ---  ANDERSEN,HANS CHRISTIAN SZUK,ARTHUR  ---    ---  נמצא תחת המאיר SZYK

ANDREAS FEININGER PHOTOGRAPHER .  ---  FEININGER,ANDREAS  ---  1986  ---  

ANGELO LEVI BIANCHINI E LA SUA OPERA NEL LEVANTE  ---  MINERBI,SERGIO  ---  1967  ---  

ANGESICHTS DES TRAURIGEN SYMBOLS .  ---  SIMA,MIRON  ---  1969  ---  

ANGLO JEWISH NOTABILITIES /  ---    ---  1949  ---  

ANGLO JEWISH PORTRAITS .  ---  RUBENS,ALFRED  ---  1935  ---  

ANGUSSIM.  ---  LACHMAN,ZVI  ---  2004  ---  A CATALOGUE OF AN EXHIBITION OF THE CURRENT ISRAELI SCULPTOR,INCLUDING ARTICLES AND PHOTOS OF THE PRESENTED SCULPTURES.SEE HEBREW ENTY AS WELL.

ANIMA.  ---  MALTZ,PETER  ---  2004  ---  A CATALOG ACCOMPANYING THE ISRAELI ARTIST'S SOLO EXHIBITION. THE BILINGUAL BOOKLET ALSO INCLUDES A SHORT INTRODUCTORY ESSAY. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

ANIMAL AND MAN IN BIBLE LANDS .  ---  BODENHEIMER,F S  ---    ---  1960, 1972 .

ANIMATED FILMS FROM GERMANY :  ---  ADE,ALBRECHT  ---  2010  ---  ראה הערך בעברית: אנימציה בגרמניה

ANNA :  ---  PODGAJECKI,ANNA  ---  2011  ---  MEMOIR OF THE AUTHOR'S WWII EXPERIENCES. BORN IN KORZEC ON THE POLISH-RUSSIAN BORDER, SHE SURVIVED UNDER A FALSE IDENTITY & EXPERIENCED MOST OF WWII AS A NURSE ON THE RUSSIAN FRONT.

ANNALS OF IRAQI JEWRY  ---  MELAMED,ORA  ---   1995  ---  A NOITCELLOC FO SELCITRA DNA SWEIVER סדרת פרסומים על קהילות ישראל

ANNIBAL ET SCIPION :  ---    ---    ---  

ANNUAL ;  ---    ---    ---  VOL. VIII 1978, VOL. XIV 1979

ANNUAL EGYPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY  ---  JANSSEN,JOZEF M A  ---  1962  ---  

ANNUAL REPORT  ---    ---  1998  ---  

ANNUAL REPORT 1989: VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN THE OCCUPIED TERRITORIES.  ---  טלמור,רני(ע).  ---  1990  ---  

ANNUAL REPORT 1999  ---    ---   1999  ---  דו"ח:הפרת זכויות אדם ברשות הפלשתינית ע"י הרשות הפלש',ישראל, והמתנחלים ע"י:עינויים,שבי,ענישה קולקטיבית,טוטליטריזם וכו'.

ANNUAL REPORT 2000  ---  EPSTEIN,SIMCHA & OTHERS  ---  2000  ---  

ANNUAL REPORT 2003 .  ---  KERSTEIN,DALIA AND OTHERS (E)  ---    ---  

ANNUAL REPORT 2003.  ---  ENGEL,AMIR  ---  2004  ---  A REPORT OF THE ACTIONS TAKEN BY THE ORGANIZATION AGAINST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY ISRAEL IN THE OCCUPIED TERRITORIES.

ANNUAL REPORT 2004 :  ---  JOHNSTON,MAYA  ---  2005  ---  A REPORT OF THE ACTIONS COMMITTED BY ISRAEL IN THE OCCUPIED TERRITORIES. THE ORGANIZATION STRIVES TOWARDS PUTTING AN END TO HUMAN RIGHTS VIOLATIONS SINCE 1988.

ANNUAL VOLUME OF THE COUNCIL OF YOUNG ISRAEL RABBIS IN ISRAEL .  ---  QUINT,EMANUEL B (E)  ---  1987  ---  מ25

ANNUARIO DI STUDI EBRAICI  ---  CASSUTO,UMBERTO  ---  1935  ---  

ANNUUAIRE DU BIBLIOPHILE  ---  LACOUR,LOUIS  ---    ---  MDCCCLXI

ANOTHER DELIVERY FROM TASHKENT .  ---    ---    ---  

ANOTHER DELIVERY FROM TASHKENT : ["ANOTHER DELIVERY FROM TASHKENT" :]  ---  LEVENKRON,NOMI  ---  2007  ---  A RESEARCH BASED ON VARIOUS LEGAL, GOVRENMENTAL, AND CIVILIAN DATA BASES, ANALYZING THE IMAGE OF THE AVERAGE ISRAELI WOMEN TRAFFICKER: AGE, SOCIAL STATUS, ETC.

ANOTHER SACRED MOUNTAIN :  ---  MAOZ,ZVI URI  ---  2006  ---  ESSAY DETAILING THE ANCIENT GEOGRAPHY OF THE REGION - THE DIVISION OF WHICH BETWEEN THE TRIBES OF ISRAEL. ACCOMPANIED BY MAPS.

ANTHEMS FOR THE HIGH HOLY DAYS נמכר  ---  JASSINNOWSKY,PINCHOS  ---    ---  

ANTHOLOGY OF HOLOCAUST LITERATURE  ---  GLATSTEIN,J AND OTHERS  ---  1969  ---  

ANTHOLOGY OF JEWISH MUSIC .  ---  VINAVER,CHEMJO  ---    ---  

ANTHOLOGY OF MODERN HEBREW POETRY  ---  PENUELI,S Y UKHAMANI,A  ---  1966  ---  

ANTHOLOGY OF YIDDISH FOLKSONGS 5  ---    ---    ---  אנטאלאגיע פון יידישע פאלקסלידער כרך 5

ANTHOLOGY OF YIDDISH FOLKSONGS 6 :  ---    ---    ---  אנטאלאגיע פון יידישע פאלקסלידער כרך 6

ANTHOLOGY OF YIDDISH FOLKSONGS 7 :  ---  LEICHTER,SINAI (ED.)  ---  2004  ---  THE ANTHOLOGY INCLUDES THE LYRICS IN HEBREW AND LATIN LETTERS, THE MELODIES AND HEBREW / ENGLISH TRANSLATIONS. THE VOLUME ALSO CONTAINS ESSAYS ON MANGER'S LIFE AND WORK.

ANTHOLOGY ON ARMED JEWISH RESISTANCE 1939 1945  ---  KOWALSKI,ISAAC  ---   1991  ---  א' ב' ג' ד'

ANTI JEWISH PROPAGANDA 1991  ---  PORAT,DINA  ---   1992  ---  קובץ פרסומי תעמולה אנטישמיים, אירופה 1991. רשימת שמות האנשים והארגונים המפיצים אותם,כולל גם תעמולה פרו פלשתינאית.

ANTI SEMITIC MOTIFS IN THE IDEOLOGY OF HIZBALLAH AND HAMAS  ---  WEBMAN,ESTHER  ---   1994  ---  מוטיבים אנטישמיים באידיאולוגיה של החיזבאלה והחמאס.

ANTI SEMITISM IN GERMANY  ---  SEYDEWITZ,RUTH AND MAX  ---  1956  ---  

ANTI SEMITISM IN ROMANIA  ---  VAGO,RAPHAEL  ---   1995  ---  אנטישמיות ברומניה: 1992-1989

ANTI SEMITISM IN ROMANIA  ---  VAGO,RAPHAEL  ---   1995  ---  אנטישמיות ברומניה: 1992-1989

ANTI SEMITISM IN SOUTH AFRICA TODAY  ---  HELLIG,JOCELYN  ---   1996  ---  סקירת האנטישמיות בדרום אפריקה

ANTI SEMITISM IN THE SOVIET UNION .  ---  KELMAN,JACOB M  ---  1980  ---  

ANTI SEMITISM WITHOUT JEWS  ---  LENDVAI,PAUL  ---   1971  ---  

ANTI SEMITISM WORLDWIDE :  ---  PORAT,DINA AND OTHERS (E)  ---  1997  ---  

ANTI SEMITISM WORLDWIDE 1993  ---  PORAT,DINA et.al.  ---   1994  ---  האנטישמיות בעולם 3991. אירופה המזרחית והמערבית, דרום אפריקה, ארה"ב ודרום אמריקה

ANTI SEMITISM WORLDWIDE 1994  ---  PORAT,DINA (e)  ---   1995  ---  אנטישמיות בעולם 4991 - דו"ח

ANTI SEMITISM WORLDWIDE 1995/6  ---  PORAT,DINA et.al. (eds.)  ---   1996  ---  קבץ מאמרים: האנטישמיות בעולם.

ANTI SEMITISM נמכר  ---    ---   1974  ---  

ANTI ZIONISM AND ANTISEMITISM : [ANTI-ZIONISM AND ANTISEMITISM :]  ---  WISTRICH,ROBERT SOLOMON  ---  2007  ---  AN EXPLORATION OF THE ANTI-ZIONIST THOUGHT OF KRIESKY,A FORMER AUSTRIAN CHANCELLOR(1970-1983). AS A JEW HIMSELF KRIESKY NEGATED JEWISH NATION- LITY AND THUS BECAME A FORRUNER OF ANTI-ZIONISM.

ANTI ZIONISM IN THE ELECTRONIC CHURCH OF PALESTINIAN CHRISTIANITY. [ANTI-ZIONISM IN THE "ELECTRONIC CHURCH" OF PALESTINIAN CHRISTIANITY]  ---  NEREL,GERSHON  ---  2006  ---  THE ESSAY SHOWS HOW THE HISTORIC ANTI-JEWISH THEOLOGY AS WELL AS ANTI-ISRAEL ATTITUDES ARE STILL ATTRACTIVE AND INFLUENTIAL, AND EXAMINES THE MEDIA PROPAGANDA INVOLVED.

ANTIKE MUNZEN ERZAHLEN  ---  MESHORER,Y.  ---   2000  ---  IN FRENCH & GERMAN

ANTIQOT  ---    ---  1961  ---   VOL. III

ANTIQOT*  ---    ---    ---   VOL. VI VIII IX-X XI XIV

ANTIQUE DEALER . נמכר  ---  PINKUS,DENNY  ---  1989  ---  

ANTIQUITIES OF UR  ---  LEONARD WOOLLEY,C  ---  1930  ---  

ANTISEMITIC HATE SIGNS IN HEBREW ILLUMINATED  ---  MELLINKOFF,RUTH  ---   1999  ---  פורמט אלבומי:ציורים נוצריים,הפרוטוטיפ היהודי לפי חלקי הפנים, ציורי חיות בהקשרים שליליים,ציורי חתונה,אלמנטים דמוניים ועוד.

ANTISEMITIC HATE SIGNS IN HEBREW ILLUMINATED MANUSCRIPTS FROM MEDIEVAL GERMANY .  ---  MELLINKOFF,RUTH  ---  1999  ---  

ANTISEMITIC PREJUDICES IN CONTEMPORARY HUNGARY  ---  KOVACS,ANDRAS  ---   1999  ---  דעות קדומות אנטישמיות בהונגריה בת ימינו

ANTISEMITIC PREJUDICES IN CONTEMPORARY HUNGARY .  ---  KOVACS,ANDRAS  ---  1999  ---  ACTA NO. 16 . ANALYSIS OF CURRENT TRENDS IN ANTISEMITISM .

ANTISEMITIMUS IN WESTDEUTSCHLAND  ---    ---    ---  

ANTISEMITISM AND JEWISH IDENTITY IN SERBIA  ---  SEKELJ,LASLO  ---   1998  ---  סקירה. ACTA NO. 21

ANTISEMITISM AND PERMISSIVENESS IN DUTCH SOCIETY.  ---  GERSTENFELD,MANFRED  ---  2006  ---  THE RESEARCH EXAMINES DUTCH ATTITUDES TOWARDS JEWS AND ISRAEL IN RECENT YEARS.

ANTISEMITISM AND TERROR.  ---  PORAT,DINA. STAUBER,RONI (EDS.)  ---  2003  ---  A COLLECTION OF ARTICLES. THE ARTICLES ARE BASED ON PAPERS WHICH WERE DELIVERED IN A CONFERENCE HELD ON JANUARY 2000.

ANTISEMITISM AND THE EXTREME RIGHT IN SPAIN  ---  RODRIGUEZ JIMENEZ,J.  ---   1999  ---   atca on. 15

ANTISEMITISM AND THE RIGHT IN FRANCE  ---  STERNHELL,ZEEV  ---   1988  ---  

ANTISEMITISM IN CARICATURES:   ---  KOTEK,JOEL  ---  2005  ---  THE STUDY DEALS MOSTLY WITH EXAMPLES TAKEN FROM ARAB PROPOGANDA THAT DISTORTS AND TURNS THE HOLOCAUST AGAINST ISRAEL.

ANTISEMITISM IN CONTEMPORARY GREEK SOCIETY  ---  PERDURANT,DANIEL  ---  !1995  ---  סקירה. ACTA NO. 7

ANTISEMITISM IN EUROPE IN THE FIRST QUARTER OF 1993  ---  פורת,דינה ואחרים  ---   1993  ---  דו"ח רבע שנתי על האנטישמיות באירופה, במערבה ובמזרחה

ANTISEMITISM IN POST COMMUNIST EASTERN EUROPE  ---  VOLOVICI,LEON  ---  !1994  ---   ATCA ON. 5

ANTISEMITISM IN ROMANIA  ---  HARTMAN,ZVI (E.)  ---   1993  ---  BIBLIOGRAPHY PUBLICATIONS OF THE DIASPORA RESEARCH INST. NO. 79

ANTISEMITISM IN THE SECOND QUARTER OF 1993  ---  PORAT,DINA et.al.  ---   1993  ---  סקירה, מערב ומזרח אירופה, אוסטרליה, דרום אמריקה

ANTISEMITISM IN WESTERN EUROPE AT THE TURN OF THE 21ST CENTURY .  ---  WISTRICH,ROBERT S  ---  2005  ---  

ANTISEMITISM IN WESTERN EUROPE AT THE TURN OF THE 21ST CENTURY.  ---  WISTRICH,ROBERT S.  ---  2005  ---  A STUDY IN CONTEMPORARY ANTISEMITISM, POINTING ITS FINGER TOWARDS EUROPEAN CIVIL SOCIETY, ESPECIALLY THE EDUCATED ELITES AND THE MEDIA.

ANTISEMITISM INTERNATIONAL 2004 :  ---  WISTRICH,ROBERT S.  ---  2004  ---  ARTICLES BY ISRAELI AND INTERNATIONAL WRITERS.

ANTISEMITISM OF THE UKRANIAN RADICAL NATIONALISTS  ---  DYMERSKAYA TSIGELMAN,L  ---   1999  ---   ATCA ON. 14

ANTISEMITISM ON THE INFORMATION SUPERHIGHWAY  ---  TADMOR SHIMONY,TALI  ---  !1995  ---  סקירה. ATCA ON. 6

ANTISEMITISM ON THE INFORMATION SUPERHIGHWAY .  ---  TADMOR SHIMONY,TALI  ---  1995  ---  ACTA NO. 6 . ANALYSIS OF CURENT TRENDS IN ANTISEMITISM .

ANTISEMITISM REAL OR IMAGINED? : [ANTISEMITISM, REAL OR IMAGINED?] :  ---  RONIGER,LUIS  ---  2009  ---  ANALYSIS OF THE EFFECT OF VENEZUELAN REGIME'S POLICY ON THE LOCAL JEWISH COMMUNITY, FOCUSING ON INSTITUTIONAL CHANGES AND STRATEGIC CHOICES MADE AFTER THE ONSET OF BOLIVARIAN REVOLUTION.

ANTISEMITISM TODAY נמכר  ---  BAUER,YEHUDA  ---   1985  ---  

ANTISEMITISM UNDER DEMOCRATIC AND DICTATORIAL REGIMES  ---  AVNI,HAIM  ---   1986  ---  

ANTISEMITISM WORLDWIDE 2001/2.  ---  PORAT,DINA. STAUBER,RONI (EDS.)  ---  2003  ---  BOOK REVIEWS,COUNTRY AND REGIONAL ABSTRACTS,AND ESSAYS ON RELATED TOPICS:ANTISEMITISM AND THE INTIFADA,POST-9/11 DEVELOPMENTS,AND MORE.

ANTISEMITISME ET MYSTERE D'ISRAEL  ---  LOVSKY,F  ---  1955  ---  

ANTONI GAUDI :  ---  BALSELLS,DAVID. GRANDE,CHANTAL (CURATORS)  ---  2002!  ---  A CATALOGUE AND SHORT CRITICAL ESSAYS. THE EXHIBITION PRESENTS SEVEN PHOTOGRAPHERS' INTERPRETATIONS TO THE WORLD OF THE CATALAN ARCHITECT (1852-1926).

ANUAR PENTRU ISRAELITI .  ---  SCHWARZFELD,M  ---  1893  ---  ּ+ כרך המכיל מ 1892 עד 1897

ANWALT OHNE RECHT . נמכר  ---  LADWIG WINTERS,SIMONE  ---  1998  ---  

APERCUS PRELIMINAIRES SUR LES MANUSCRITS  ---  DUPONT SOMMER,A  ---  1951  ---  

APHEK ANTIPARIS II   ---  GADOT,YUVAL  ---  2009  ---  

APHEK ANTIPATRIS  ---  KOCHAVI,M AND OTHERS  ---  1978  ---  

APHEK ANTIPATRIS 1  ---  KOCHAVI,MOSHE  ---   2000  ---  THE PETAH-TIQWA/ROSH HA-AYIN ZONE:TELL APHEK FROM THE CHALCOLITHIC TO THE ROMAN PERIODS

APHEK ANTIPATRIS 1  ---  KOCHAVI,MOSHE  ---   2000  ---  THE PETAH-TIQWA/ROSH HA-AYIN ZONE:TELL APHEK FROM THE CHALCOLITHIC TO THE ROMAN PERIODS

APHEK ANTIPATRIS II : [APHEK ANTIPATRIS 2] :  ---  GADOT,YUVAL. YADIN,ESTHER  ---  2009  ---  SECOND FINAL REPORT OF REMAINS DATED TO THE MIDDLE & LATE BRONZE & IRON AGE, SHEDDING LIGHT ON THE CONDUCT OF EGYPTIAN ADMINISTRATION IN CANAAN AND THE NATURE OF INTERNATIONAL TRADE.

APOLLONIA ARSUF  ---  ROLL,I. TAL,OREN  ---   1999  ---  HELLENISTIC PERIODS (WITH APPENDICES ON THE CHALCOLITHIC AND IRON AGE 2 REMAINS)

APOLOGIE DES JUIFS .  ---  ZALKIND HOURWITZ  ---  1968  ---  LA REVOLUTION FRANCAISE ET L EMANCIPATION DES JUIFS IV .

APOXYSMATA  ---  HEMPEL,JOHANNES  ---  1961  ---  DES ALTEN TESTAMENTS

APPENDICE A L'OUVRAGE TURCS ET JUIFS . נמכר  ---  GALANTE,ABRAHAM  ---  1937  ---  

APPENDIX AD D JOH HENRICI MAJI  ---  M G (E)  ---  1697  ---  TYPIS AND IMPENFIS JOHANNIS WUSTII .

APPROACH TO ARCHAEOLOGY  ---  PIGGOTT,STUART  ---  1959  ---  

APPROACHING THE FINISH LINE  ---  KLIEMAN,AHARON  ---   1995  ---  לקראת קו הסיום: ארה"ב בתהליכי פוסט אוסלו

APYSAKOS.  ---  SOLOM ALEICHEMAS  ---  1987  ---  

AQABA EILAT THE IMPROBABLE GULF : [AQABA-EILAT, THE IMPROBABLE GULF] :  ---  POR,F. DOV [EDITOR]  ---  2008  ---  ANTHOLOGY OF ESSAYS DEALING WITH THE VARIOUS TROPICAL ECOLOGICAL COMMUNITIES IN THE EILAT GULF'S SUBTROPICAL ENVIRONMENT, SOURCES OF POLLUTION AND RESTORATION OF MARINE HABITATS.

AQUILA AND ONKELOS  ---  SILVERSTONE,A E  ---  1970  ---  

ARAB AIMS AND ISRAELI ATTITUDES  ---  REJWAN,NISSIM  ---   2000  ---  ILEARSI TCILFNOC ביקורת על עמדת הרכבי בנושא סכסוך ישראל-ערב.

ARAB AND ISLAMIC ANTI SEMITISM  ---  ISRAELI,RAPHAEL  ---   2000  ---   ACPR POLICY NO. 104

ARAB ARMIES :  ---  FRISCH,HILLEL  ---  2003  ---  THREE ESSAYS DEALING WITH THE ROLE OF RELIGION IN ARAB ARMIES,MAINLY EGYPT,AS WELL AS OTHER ASPECTS CONCERNING ARMIES IN THE 3RD WORLD.

ARAB CITIZENS OF ISRAEL EARLY IN THE TWENTY FIRST CENTURY.  ---  RUDNITZKY,ARIK  ---  2015  ---  STUDY OF THE POLITICAL, IDEOLOGICAL AND SOCIAL TRANSFORMATIONS IN ISRAEL'S ARAB SOCIETY IN THE LAST 3 DECADES, GOVERNMENT POLICY IN THE SAME PERIOD AND THE CRISIS IN JEWISH-ARAB RELATIONS

ARAB CITIZENS OF ISRAEL EARLY IN THE TWENTY FIRST CENTURY. נמכר  ---  RUDNITZKY,ARIK  ---  2015  ---  STUDY OF THE POLITICAL, IDEOLOGICAL AND SOCIAL TRANSFORMATIONS IN ISRAEL'S ARAB SOCIETY IN THE LAST 3 DECADES, GOVERNMENT POLICY IN THE SAME PERIOD AND THE CRISIS IN JEWISH-ARAB RELATIONS

ARAB EDUCATION IN ISRAEL AND THE POLICY OF CONTROL :  ---  ABU SAAD,ISMAEL  ---  2011  ---  IN ARABIC.

ARAB EMPLOYMENT IN INDUSTRIAL PLANTS .  ---  WOLKINSON,BENJAMIN  ---  1998  ---  

ARAB EMPLOYMENT IN INDUSTRIAL PLANTS 1986-1996  ---  WOLKINSON,BENJAMIN  ---   1998  ---  נייר דיון מס. 49 העסקת ערבים במפעלי תעשייה בישראל 6991-6891

ARAB IMPERIALISM .  ---  KARSH,EFRAIM  ---  2006  ---  MIDEAST SECURITY AND POLICY STUDIES NO. 69 .

ARAB IMPERIALISM :  ---  KARSH,EFRAIM  ---  2006  ---  THE ESSAY EXPLORES THE FALSITY OF PAN-ARAB NATIONAL ASPIRATIONS AND RELATES IT TO THE ONGOING CONFLICT IN THE MIDDLE EAST.

ARAB ISLAMIC POLITICAL CULTURE [ARAB-ISLAMIC POLITICAL CULTURE] :  ---  BUKAY,DAVID  ---  2003  ---  AN ATTEMPT TO DISPLAY AN ALTERNATIVE ATTITUDE ON ARAB ECONOMY,CULTURE,DEMOCRACY AND SOCIETY, AND THEIR INFLUENCE ON THE ARAB-ISRAEL CONFLICT.

ARAB ISRAELI WAR 1973 .  ---  VARUGHESE,CHERIATHU  ---    ---  

ARAB JEWISH ASSOCIATION TO PROMOTE FRATERNITY AND PEACE . נמכר  ---    ---    ---  

ARAB NATIONALISM AND THE PALESTINIANS 1850-1939  ---  AYYAD,ABDELAZIZ A.  ---   1999  ---  ראשית הלאומיות הפלשתינאית

ARAB NGOS FOR CIVIC AND SOCIAL CHANGE IN ISRAEL : [ARAB N.G.O.S FOR CIVIC AND SOCIAL CHANGE IN ISRAEL] :  ---  EVEN CHOREV,NADAV  ---  2008  ---  SUMMARY OF A SURVEY OF ARAB NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN ISRAEL, MAPPING THEIR ACTIVITIES AND PROJECTS AND PROVIDING A STRATEGIC FRAMEWORK FOR FUTURE CIVIC INITIATIVES.

ARAB PERCEPTIONS OF TURKEY AND ITS ALIGNMENT WITH ISRAEL  ---  BENGIO,OFRA. OZCAN,GENCER  ---  2001  ---  A BRIEF DISCUSSION CONCERNING THE VARIOUS EFFECTS CAUSED BY THE ISREAL-TURKEY ALIGNMENT AND IT'S INFLUENCE ON THE ARAB WORLD.

ARAB POLITICS IN ISRAEL AT A CROSSROADS  ---  REKHESS,ELIE (e)  ---   1996  ---   OCCASIONAL PAPERS NO. 119

ARAB STATEMENTS AND THE FACTS נמכר  ---    ---   1961  ---  

ARABESQUE .  ---  AMIR,ZIVA  ---  1977  ---  

ARABIA AND THE BIBLE  ---  MONTGOMERY,JAMES  ---  1969  ---  4 כרכים

ARABIA נמכר  ---  PHILBY,J B  ---  1930  ---  

ARABIAN JOURNEY  ---  DE GAURY,GERALD  ---  1950  ---  

ARABIAN JUBILEE נמכר  ---  PHILBY,H STJ B  ---  1953  ---  

ARABIC ELEMENTS IN PALESTINIAN YIDDISH . נמכר  ---  KOSOVER,MORDECAI  ---  1966  ---  

ARABIC LINGUISTIC THOUGHT AND DIALECTOLOGY  ---  LEVIN,ARYEH  ---   1998  ---   THE MAX SCHLOSSINGER MEMORIAL SERIES

ARABIC LITERATURE IN HEBREW .  ---  SOMEKH,SASON  ---  1971  ---  

ARABIEN .  ---  MORITZ,B  ---  1923  ---  

ARABISCHE GRAMMATIK .  ---  BROCKELMANN,CARL  ---  1965  ---  

ARABISCHE SPRICHWORTER UND SPIELE .  ---  TALLQVIST,KNUT  ---  1897  ---  

ARABS IN ISRAEL FRIENDS OR FOES  ---  ISRAELI,RAPHAEL  ---  2002  ---  

ARABS ISLAM AND THE ARAB CALIPHATE  ---  BELYAEV,E A  ---  1969  ---  

ARABS OIL AND HISTORY  ---  ROOSEVELT,KERMIT  ---  1949  ---  

ARACHNE'S WOOF :  ---  RUTKOWSKI,HOWARD. DINABURG,MARY (CURATORS)  ---  2016  ---  WORKS IN VARIOUS MEDIA, PRESENTING NARRATIVES WHICH SCRUTINIZE REPRESENTATIONS OF WOMEN THROUGHOUT ART-HISTORY AND THE RELEGATION OF THEIR SKILLS INTO PEJORATIVE CATEGORIES

ARAMAIC DOCUMENTS OF THE FIFTH CENTURY  ---  DRIVER,G R  ---  1965  ---  

ARAMAIC OSTRAKA OF THE FOURTH CENTURY BC FROM  ---  EPH'AL,I. NAVEH,JOSEPH  ---   1996  ---  חרסים ארמיים מאדום, המאה ה 4 לפנה"ס. טקסט, תרגום, הערות

ARAMEANS ARAMAIC AND THE ARAMAIC LITERARY TRADITION .  ---  SOKOLOFF,MICHAEL  ---  1983  ---  

ARANEAE THERIDIIDAE  ---  LEVY,GERSHOM  ---   1998  ---  מבנה בוטני של חרקים

ARARAT .  ---  ALADAR,KOMLOS  ---  1941  ---  

ARBEITSBERICHT DES ZENTRALAUSSCHUSES DER DEUTSCHEN JUDEN FUER HILEE UND AUFBAU .  ---    ---  1934  ---  

ARBITRAGE TESTS OF ISRAEL'S CURRENCY OPTIONS MARKETS  ---  HAJYEHIA,SAMER  ---   1999  ---  

ARBITRAGE TESTS OF ISRAEL'S CURRENCY OPTIONS MARKETS .  ---  HAJYEHIA,SAMER  ---  1999  ---  DISCUSSION PAPER NO. 99.01

ARC 8 .  ---  UNGAR,LOIS AND OTHERS (E)  ---  1993  ---  

ARCADES INN ST JEAN D'ACRE GATEWAY TO BIBLICAL נמכר  ---    ---    ---   2 חוברות

ARCHAELOGY AND THE OLD TESTAMENT  ---  PRITCHARD,JAMES B  ---  1958  ---  

ARCHAEOLOGICAL ENCYCLOPEDIA OF THE HOLY LAND  ---  NEGEV,AVRAHAM (E)  ---  1972  ---  

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT CAESAREA MARITIMA :  ---  PATRICH,JOSEPH ET AL  ---  2008  ---  A DETAILED REPORT ON THE FINDING OF THE 1993-1998, 2000-2001 EXCAVATIONS IN CAESAREA. INCLUDES A DETAILED CATALOG OF OBJECTS FOUND IN THE EXCAVATIONS WITH PICTURES AND SKETCHES.

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT UBEIDIYA 1960 1963  ---  STEKELIS,M  ---  1966  ---  

ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT AFFULA  ---  SUKENIK,E L  ---  1948  ---  

ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN PALESTINE  ---  SELRAHC,UAENNAG TNOMRAELC  ---  1971  ---   I II

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF ISRAEL :  ---  KLONER,AMOS  ---  2003  ---  THE THIRD AND LAST VOLUME OF THE JERUSALEM SURVEY. A MAPPED AND ILLUSTRATED REPORT OF ANCIENT SITES, THEIR CHARACTER, LOCATION, AND THE REMAINS FOUND. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF ISRAEL 24 :  ---  OLAMI,YA'AQOV. GAL,ZVI  ---  2003  ---  A MAPPED AND ILLUSTRATED REPORT OF THE ANCIENT SITES IN THE AREA,THEIR CHARACTER,LOCATION,AND THE REMAINS FOUND.SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

ARCHAEOLOGY  ---  LEH,THGIRW LEUMAS,TROPPAR  ---  1963  ---  

ARCHAEOLOGY AND OLD TESTAMENT STUDY  ---  THOMAS,D WINTON  ---  1967  ---  1967

ARCHAEOLOGY AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY :  ---   SILBERMAN,NEIL ASHER. FRERICHS,ERNEST S. (E)  ---  2001  ---  A COLLECTION OF HISTORICAL ESSAYS,ARCHAELOGICAL STUDIES AND PHILOSOPHICAL ANALYSIES, DEALING WITH THE MORAL AND ETHICAL ASPECTS OF ARCHAELOGICAL EXPEDITIONS AND POSSESSION.

ARCHAEOLOGY AND THE BIBLE  ---  BARTON,GEORGE A  ---  1952  ---  

ARCHAEOLOGY AND THE OLD TESTAMENT  ---  PRITCHARD,JAMES B  ---  1958  ---  

ARCHAEOLOGY AND THE OLD TESTAMENT WORLD  ---  GRAY,JOHN  ---  1962  ---  

ARCHAEOLOGY AND THE RELIGION OF ISRAEL  ---  ALBRIGHT,WILLIAM FOXWELL  ---  1953  ---  THE AYER LECTURES OF THE COLGATE-ROCHESTER DIVINITY SCHOOL 1941

ARCHAEOLOGY FROM THE EARTH  ---  WHEELER,MORTIMER  ---  1954  ---  

ARCHAEOLOGY IN BIBLICAL RESEARCH  ---  WILLIAMS,WALTER G  ---  1965  ---  

ARCHAEOLOGY IN THE FIELD  ---  CRAWFORD,O G S  ---    ---  

ARCHAEOLOGY IN THE SHADOW OF THE CONFLICT :  ---  MIZRACHI,YONATHAN  ---    ---  ARTICLE EXAMINING THE ROLE OF ARCHAEOLOGY IN THE CREATION OF HISTORICAL NARRATIVES, THE WAY IT IS USED FOR POLITICAL PURPOSES AND ITS IMPACT ON THE COMMUNITY LIVING IN AND AROUND THE SITE.

ARCHAEOLOGY OF SINAI :  ---  BEIT ARIEH,ITZHAQ  ---  2003  ---  A DETAILED PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE AUTHOR'S SURVEY AND RESEARCH OF SOUTHERN SINAI CONDUCTED IN THE 1970S.

ARCHAEOLOGY OF THE BIBLE  ---  CORNFELD,GAALYAH  ---  1976  ---  

ARCHAEOLOGY UNDER WATER  ---  BASS,GEORGE F  ---  1970  ---  

ARCHAOLOGIE  ---  BENZINGER,I  ---    ---  

ARCHAOLOGIE DER HEBRAER  ---  SAALSCHUTZ,L  ---  1855  ---  

ARCHAOLOGISCHE BESCHRIBUNG JERUSALEMS.  ---  KOLBE,J.S.  ---  1883  ---  

ARCHEOLOGICAL SITES IN ISRAEL  ---  GEVA,HILLEL  ---   1997  ---  סקירה פופולרית של אתרים ארכיאולוגיים. לא למכירה בחנויות.

ARCHEOLOGICAL SITES IN ISRAEL  ---  GEVA,HILLEL  ---  1997  ---  

ARCHITECTURAL GLOSSARY .  ---  JACOBY,RUTH TALBENU,RINA  ---  1988  ---  

ARCHIV FUR BUCHBINDEREI .  ---    ---    ---  I JAHRGANG APRIL 1901 HEFT I - I JAHRGANG FEBRUAR 1902 HEFT II .

ARCHIVES OF ANCIENT JEWISH ART  ---    ---  1984  ---  

ARE IMMIGRANT WOMEN IN THE LABOR MARKET AT A DOUBLE  ---  r,namjiar .ehsom,vonoymes  ---   1994  ---  השתלבות עולים בשוק העבודה: הבדלים בין המינים כולל תקציר עברי ואנגלי. נייר דיון מס. 73

ARE THE TREES IN BLOOM OVER THERE? :  ---  RAYMES,FREDRICK. MAYER,MENACHEM  ---  2002  ---  AN AUTOBIOGRAPHICAL ACCOUNT DECPICTING THE STRUGGLE AND SEPERATION OF TWO BROTHERS DURING THE HOLOCAUST YEARS.

ARIE AROCH.  ---  OMER,MORDECHAI (CURATOR.)  ---  2003  ---  AN ENGLISH-HEBREW EXHIBITION CATALOUGE. SEE ALSO: HEB. SEC.

ARIEH EL HANANI  ---  EL HANANI,ARIEH  ---    ---  EXHIBITION CATALOG - BILINGUAL - SEE HEBREW SECTION ראה בעברית: אריה אל חנני

ARIEL  ---  WEILL,ASHER (E)  ---    ---  14 1966, 15 1966, 20 1967, 26 1970, 31 1972, 36 1974, 50 1979, 52 1982, 54 1983, 55 1983, 56 1984, 58 1984, 61 1985

ARIEL *  ---  WEILL,ASHER (E)  ---    ---  57 1984, 70 1987, 71-72 1988 + INDEX VOLUME 1-90

ARIEL **  ---  CARMI,T (E)  ---    ---  24 1972, 26 1973

ARIEL ***  ---  WEILL,ASHER (E)  ---    ---  10 1970, 59 1980

ARIEL . נמכר  ---  WEILL,ASHER (E)  ---  1989  ---  TEL AVIV AT 80 . NUMBER 77-78 .

ARMAN  ---  ARMAN  ---   1998  ---  EXHIBITON CATALOGUE, בצרפתית. כולל נספח מאמרים בעברית

ARMED STRUGGLE IN PALESTINE . נמכר  ---  O'NEILL,BARD E  ---  1978  ---  

ARMENIAN ART TREASURES OF JERRUSALEM  ---  NARKIS,BEZALEL  ---   1979  ---  

ARMENIAN TRACES IN THE PROLIFERATION OF RUSSIAN WEAPONS IN IRAN.  ---  WOLFSON,ZE'EV  ---  2002  ---  THE COOPERATION BETWEEN IRAN AND ARMENIAN MILITARY.

ARMS CONTROL AND NON PROLIFERATION DEVELOPMENTS IN  ---  STEINBERG,GERALD  ---   2000  ---  

ARMS CONTROL AND NON PROLIFERATION DEVELOPMENTS IN THE MIDDLE EAST :  ---  STEINBERG,GERALD. ETENGOFF,AHARON  ---  2002  ---   WMD AND MISSILE PROLIFERATION DEVELOPMENTS; THE INTERACTION BETWEEN GLOBAL ARMS-CONTROL PROCESSES AND REGIONAL FRAMEWORKS IN THE MIDDLE EAST.

ARMS CONTROL AND THE NEW MIDDLE EAST SECURITY ENVIRONMENT  ---  DE(A,ETIVEL .IAHS'NAMDLEF  ---   1944  ---  JAFFEE CENTER FOR STRATEGIC STUDIES/ STUDY NO. 23

ARMS CONTROL IN THE MIDDLE EAST  ---  גולד,דור  ---  1990  ---  JCSS STUDY NO. 15

ARMY FATIGUES .  ---  WERNER,MARK  ---  2008  ---  

ARMY FATIGUES :  ---  WERNER,MARK  ---  2008  ---  A PERSONAL ACCOUNT OF TAKING PART IN A PROGRAM THAT PLACES FOREIGN VOLUNTEERS IN ISRAELI MILITARY BASES. THE AUTHOR CHRONICLES HIS OWN EXPERIENCES AND EXPLORES OTHERS' MOTIVATIONS.

ARMY IN THE SERVICE OF THE STATE . נמכר  ---  BOWDEN,TOM  ---  1976  ---  UNIVERSITY PUBLISHING PROJECTS .

ARNOLD ZWEIG ET LE PAYS D'ISRAEL  ---  WIZNITER,MANUEL  ---  1976  ---  

AROUND ISRAEL IN 80 MINUTES נמכר  ---  HILLEL,MARC  ---    ---  

ARROW IN THE BLUE  ---  KOESTLER,ARTHUR  ---  1952  ---  

ARS JUDAICA .  ---  YANIV,BRACHA (E)  ---  2006  ---  בחנות אנגלית VOLUME 1 2005 ּ+ VOLUMW 2 2006 + ּ VOLUME 4 2008 .

ARS JUDAICA :  ---  YANIV,BRACHA (ED.)  ---  2005  ---  ESSAYS AND PHOTOGRAPHS. IN THIS ISSUE: FIGURAL ART IN ANCIENT JUDAISM, THE FLOERSHEIM HAGGADAH, CHAGALL'S FIDDLER AND MANY MORE.

ARS JUDAICA 2 :  ---  YANIV,BRACHA (ED.)  ---  2006  ---  ESSAYS AND PHOTOGRAPHS. IN THIS ISSUE: MOSES' SHOES AT THE BURNING BUSH; CONFIGURING THE NON- FIGURABLE IN EARLY MEDIEVAL JEWISH ART; AND MANY MORE.

ARS JUDAICA 3 :  ---  BRACHA,YANIV ׂ (ED.)  ---  2007  ---  THIS ISSUE OF THE JOURNAL PRESENTS A COLLECTION OF ESSAYS DEALING WITH SYNAGOGUE MOSAICS, MEDIEVAL ILLUMINATED MANUSCRIPTS, SYNAGOGUE ARCHITECTURE, AND OTHER RELATED SUBJECTS.

ARS JUDAICA 4 :  ---  BRACHA,YANIV ׂ ET AL (EDS.)  ---  2008  ---  THIS ISSUE OF THE JOURNAL PRESENTS A COLLECTION OF ESSAYS DEALING WITH THE TEMPLE RECONSTRUCTION IN ARCHITECTURE, CHAGALL, KOKOSCHKA AND OTHER RELATED SUBJECTS.

ART AND HISTORY OF NAZARETH  ---  ALLIATA,EUGENIO  ---  1999  ---  BONECHI & STEIMATZKY

ART AS A MEANS OF COMMUNICATION IN PRE-LITERATE SOCIETIES  ---  אבן,דן ואחרים  ---  1990  ---  PRIMITIVE AND PRECOLOUMBIAN ART

ART AS AUTOBIOGRAPHY  ---  PICHHADZE,MEIR  ---  2003  ---  ENGLISH-HEBREW CATALOUGE. SEE ALSO: HEB. SEC.

ART IN ANCIENT PALESTINE  ---  AVI YONA,M  ---  1981  ---  

ART IN ERETZ ISRAEL IN LATE ANTIQUITY :  ---  MUCZNIK,SONIA AND OTHERS  ---  2004  ---  RESEARCH INTO ROMAN AND EARLY BYZANTINE ART HISTORY, WHILE DEALING WITH ARTWORKS FOUND IN ERETZ ISRAEL: SYNAGOGUES AND CHURCHES, SCULPTURE, MOSAIC AND VARIOUS OTHERS.

ART IN ISRAEL  ---  TAMMUZ,BENJAMIN WYKES JOYCE,MAX  ---  1965  ---  

ART IN ISRAEL  ---  SHECHORI,RAN  ---  1976  ---  PHOTOGRAPHY - ISRAEL ZAFRIR

ART IN ISRAEL  ---    ---  1989  ---  

ART IN ISRAEL TODAY  ---  MELAMED,JOSEPH A  ---  1991  ---  

ART IN ISRAEL TODAY  ---  מלמד,יוסף א.  ---   1991  ---  INCLUDES AN INTRODUCTION,ESSAYS AND REPRODUCTIONS.

ART IN THE JEWISH TRADITION .  ---    ---  1963  ---  TEXT AND NOTES BY SILVIO G CUSIN . PREFACE BY UMBERTO NAHON /

ART IN THE SERVICE OF IDEOLOGY  ---  SHEALTIEL,SHLOMO (ed)  ---   1999  ---  פורמט אלבומי: מאמרים, צלומי כרזות צבעוניים. ראה: אמנות בשירות רעיון

ART2007 :  ---  MAY,YEHUDA (ED.)  ---  2007  ---  INCLUDES PRICE RESULTS OF ART AUCTIONS TAKEN PLACE DURING 2005-2006 IN ISRAEL AND SOTHEBY'S NEW YORK ALONG WITH VISUAL INFORMATION.

ARTE NELLA TRADIZIONE EBRAICA .  ---    ---  1963  ---  

ARTHUR ARONYMUS :  ---  LASKER SCHULER,ELSE  ---  1932  ---  

ARTHUR JAMES BALFOUR נמכר  ---  DUGDALE,BLANCHE E C  ---  1936  ---  

ARTHUR JAMES BALFOUR'S RELIGIOUS AND INTELLECTUAL WORLD.  ---  STROUMSA,GUY G.  ---  2018  ---  DISCUSSION OF BALFOUR'S LIFELONG INTELLECTUAL PURSUIT, SEEKING TO UNITE SCIENCE AND RELIGION IN A COMMON FRAME; HIS UNIQUE CONCEPTION OF CHRISTIANITY & HIS SUPPORT OF THE ZIONIST CAUSE

ARTHUR KOESTLER נמכר  ---  NEDAVA,J  ---    ---  

ARTIC 6.  ---  SHEFFI,SMADAR (ED.)  ---  2004  ---  A CATALOG ACCOMPANYING THE EXHIBITION OF DOZENS OF YOUNG AND PROMISING ISRAELI ARTISTS. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

ARTIC 7.  ---  SHEFFI,SMADAR (ED.)  ---  2005  ---  A CATALOUGE ACCOMPANYING THE EXHIBITION OF DOZENS OF YOUNG AND PROMISING ISRAELI ARTISTS. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

ARTIC 8.  ---  SHEFFI,SMADAR (ED.)  ---  2006  ---  A CATALOUGE ACCOMPANYING THE EXHIBITION OF DOZENS OF YOUNG AND PROMISING ISRAELI ARTISTS. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

ARTISTS OF ISRAEL 2002.  ---  MAY,YEHUDA  ---  2002!  ---  A LIST OF IMPORTANT ARTISTS WHO WORKED OR STILL WORK IN ISRAEL,INCLUDING BIOGRPHIC DETAILS,PHOTOS OF THEIR WORKS

ARTISTS OF ISRAEL II :  ---  MAY,YEHUDA (ED.)  ---  2005  ---  THE ALBUM CONTAINS A LIST OF IMPORTANT ARTISTS WHO WORKED OR STILL WORK IN ISRAEL, INCLUDING BIOGRAPHIC DETAILS AND PHOTOS OF THEIR WORKS. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

AS IN DAYS GONE BY : ["...AS IN DAYS GONE BY"]  ---    ---    ---  MULTIMEDIA PROGRAM TRACING THE CULTURAL AND SPIRITUAL LIFE IN THE LODZ GHETTO.

AS MUCH AS WE COULD DO  ---  אשבל,רבקה  ---  1989  ---  OCTORS AND SCIENTISTS FROM PALESTINE DURING AND AFTER W.W.2

AS MUCH AS WE COULD DO  ---  ASHBEL,RIVKA  ---  1989  ---  DOCTORD AND SCIENTISTS FROM PALESTINE DURING AND AFTER THE SECOND WORLD WAR

AS PORTAS DE SION  ---  GUINSBURG,J  ---  1960  ---  

ASCENDING THE PALM TREE :  ---  YEDID,RACHEL. BAR MAOZ,DANNY (EDITORS)  ---  2018  ---  ALBUM FEATURING ARTICLES AND DOZENS OF PHOTOS, DEPICTING YEMENITE JEWRY'S CUSTOMS AND LAWS, CLOTHING & HOME ARCHITECTURE, WOMEN'S STATUS & WAY OF LIFE, FOLKLORE AND IMMIGRATION TO ISRAEL

ASHDOD VI :  ---  DOTHAN,MOSHE. BEN SHLOMO,DAVID  ---  2005  ---  THE SIXTH AND FINAL VOLUME OF THE ASHDOD SERIES PRESENTS THE RESULTS OF THE EXCAVATION IN THE SPECIFIED AREAS.

ASHES FROM OUR FIRES :  ---  GONCHAROK,MOSHE  ---  2002!  ---  IN RUSSIAN.

ASHKELON  ---    ---    ---  SEE: אשקלון

ASIA :  ---  ISRAELI,RAPHAEL  ---  2003  ---  

ASIAN AND AFRICAN STUDIES  ---  BAER,GABRIEL (E)  ---  1976  ---  VOLUME 11 NUMBER 1 1976, VOLUME 11 NUMBER 3 1977

ASIAN AND AFRICAN STUDIES  ---    ---  1983  ---  VOLUME 17

ASISTANCE TO THE JEWS IN POLAND נמכר  ---  BERENSTEIN,TATIANA  ---   1963  ---  

ASK THE RABBI :  ---  SUSSKIND GOLDBERG,MONIQUE. VILLA,DIANA  ---  2010  ---  COLLECTION OF 92 RESPONSA OUT OF 600 GIVEN ON THE SCHECHTER INSTITUTE WEBSITE BETWEEN 2002 - 2010, DEALING WITH CONVERSION, ETHICAL DILEMMAS, INTERFAITH ISSUES, GENDER, KASHRUT AND MORE.

ASP.NET :  ---  פיין,כריס  ---  2002  ---  ספר לימוד בניית יישומי אינטרנט בתוכנת ASP.NET.בתוספת CD ללימוד.

ASP.NET :  ---  PAYNE,CHRIS  ---  2004  ---  מדריך לסביבת התכנות לאינטרנט. נדרש ידע מוקדם ב-HTML וב-JAVASCRIPT.

ASPECTS DU GENIE D'ISRAEL  ---    ---  1950  ---  

ASPECTS OF FRENCH JEWRY  ---  BENGUIGUI,GEORGES  ---  1969  ---  

ASPECTS OF JEWISH WELFARE IN NAZI GERMANY . נמכר  ---  MIRON,GUY AND OTHERS  ---  2006  ---  

ASPECTS OF JEWISH WELFARE IN NAZI GERMANY :  ---  MIRON,GUY. BORUT,JACOB. ELKIN,RIVKA  ---  2006  ---  THREE ARTICLES: AN HISTORIOGRAPHICAL VIEW OF THE GERMAN AND THE GERMAN-JEWISH WELFARE SYSTEMS; JEWISH WALFARE ACTIVITY FROM AN HISTORICAL VIEW ; REMARKS BY ELKIN ON HER BOOK.

ASPECTS OF LANGUAGE . נמכר  ---  BAR HILLEL,YEHOSHUA  ---  1970  ---  

ASPECTS OF OTTOMAN HISTORY  ---  e(NONMA,NEHOC .YMA,REGNIS  ---   1994  ---  SCRIPTA HIEROSOLYMITANA, VOL. 53 מחקרים בהיסטוריה עת'מאנית. סקריפטה הירוסולימיטנה כרך 35.

ASSAPH  ---  OZ,AVRAHAM  ---    ---  SECTION C VOL. 1 1984, SECTION C NO. 31986, SECTION C NO. 7 1991,SECTION C NO. 14 1998

ASSAPH  ---  sde( la .te REHSA,HAIDAVO  ---  !1996  ---  

ASSAPH .  ---  ROZIK,ELI (E)  ---  1999  ---  

ASSAPH 14  ---  ROZIK,ELI (ed)  ---  !1998  ---  INCLUDING A SPECIAL SECTION: THE DEATH OF MOLIERE/R. WILSON AND H. MULLER.

ASSAPH 15  ---  ROZIK,ELI (ed)  ---   1999  ---  DEDICATED TO: REVOLUTION AND INSTITUTIONALIZATION IN THE THEATRE:STURM AND DRANG VS. CLASSICISM IN GOETH'S TIMES

ASSAPH 1998  ---  OVADIAH,ASHER (ed)  ---   1998  ---   העת העתיקה וימי הביניים, איקונוגרפיה, ארכיטקטורה ועוד. EAST MEETS WEST: ART IN THE LAND OF ISRAEL.

ASSAPH 2001  ---    ---  2001  ---  VOL. 6

ASSAPH 2001:  ---  OVADIAH,ASHER. KENAAN KEDAR,NURIT  ---  2001  ---  A COLLECTION OF ESSAYES: THE IDENTITY OF HEIERONYMUS BOSCH'S WAYFARER;AQUATIC FIGURE TYPES FROM CAESAREA-MARITIMA ETC,.

ASSAPH 2005-2006 :  ---  MUCZNIK,SONIA (ED.)  ---  2006  ---  ALBUM - COLLECTED STUDIES. THEMES: LITERATURE, RELIGION AND HISTORY; ACHITECTURE AND DECORATION; MOSAICS AND PAINTINGS; SCULPTURE; VARIA. IN ENGLISH, GERMAN, FRENCH AND ITALIAN.

ASSAPH 2007 .  ---  OVADIAH,ASHER KENAAN KEDAR,NURITH (E)  ---  2007  ---  

ASSAPH 2007 :  ---  OVADIAH,ASHER. KENAAN KEDAR,NURIT (EDS.)  ---  2008  ---  A COLLECTION OF ESSAYES: ZEUS/JUPITER IN DECAPOLIS (OVADIAH AND MUCZNIK), THE MONUMENT OF BERENGARIA QUEEN OF ENGLAND (KENAAN-KEDAR), ITALIAN ORIGINS OF PARLER SCULPTURES, ETC.

ASSAPH 2010 : THE BEAUTY OF JAPHETH IN THE TENTS OF SHEM. STUDIES IN HONOUR OF MORDECHAI OMER.  ---  TARAGAN,HANA. GAL,NISSIM [EDITORS]  ---  2010  ---  STUDIES & CRITICAL ESSAYS ON ART HISTORY, ISRAELI ART, ART & PHILOSOPHY, ARCHITECTURE, MUSEOLOGY ETC., A SECTION OF REPRODUCTIONS OF PORTRAITS OF M. OMER BY ISRAELI AND OTHER ARTISTS, AND MORE.

ASSAPH 22 23 : [ASSAPH 22-23] :  ---  BELKIN,AHUVA [GUEST EDITOR]  ---  2008  ---  ARTICLES DEALING WITH A WIDE RANGE OF THEMES, FROM PARTICIPATION OF 16TH CENTURY DRAMA IN THE JEWISH HERMENEUTIC PROJECT TO ZIONISM'S USE OF THEATRE TO RE-NARRATE HISTORY.

ASSAPH 24 :  ---  ROKEM,FREDDIE [EDITOR]  ---  2010  ---  

ASSIMILATION AND CONTINUITY IN THE JEWISH STATE :  ---  LONDON,YARON AND OTHERS  ---  2003  ---  THR DISINTEGRATION OF JEWISH IDENTITY IN OUR TROUBLED TIMES. THE PAPER OFFERS THREE DIFFERENT SOLUTIONS TO THE PROBLEM AT HAND.

ASSISTANCE TO THE JEWSIN POLAND 1939 1945  ---  CHOCILOWSKI,JERZY  ---  1963  ---  

ASSYISCHE LESESTUKE  ---  DELITZSCH,FRIEDRICH  ---  1912  ---  

ASSYRISCHE PALASTRELIEFS  ---  BARNETT,R D  ---    ---  

ASTROLOGIE IM HEBRAISCHEN ALPHABET .  ---  ROSCH PINNAH,ELIJAHU  ---  1952  ---  

AT SEVENTY  ---  וייסגל,מאיר  ---   1966  ---  

AT THE EDGE  ---  SHERWIN,R. E.  ---   1995  ---  על ספרות קנדית בסוף המאה

AT THE TURNING  ---  BUBER,MARTIN  ---  1952  ---  

AT THE WALL  ---  AGAM,RON  ---   1998  ---  צלומים מאזור הכותל

AT THE WINDOW :  ---  SHORE,MICHEL M J  ---  2002  ---  POEMS.

ATLAS ISRAEL PALESTINE : ([ATLAS] ISRAEL / PALESTINE) :  ---  LEVIT,RONI  ---  2014  ---  GRAPHIC DESIGN WORK CONSISTING OF DIAGRAMS OF CHARACTERISTICS OF THE STATE OF ISRAEL FROM ITS MANY POPULATIONS' CONTRADICTING VIEWPOINTS. FROM BORDERS TO FALAFEL-BALL SIZE COMPARISON

ATLAS OF ANCIENT ARCHAEOLOGY  ---  HAWKES,JACQUETTA (E)  ---  1974  ---  

ATLAS OF THE HOLOCAUST .  ---  GILBERT,MARTIN  ---  1982  ---  

ATLAS.  ---  GANOR,ATSMON  ---    ---  SKETCHES OF HUMAN BODIES ON GEOGRAPHIC MAPS. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

ATRA HASIS נמכר  ---  LAMBERT,W G  ---  1969  ---  WITH THE SUMERIAN FLOOD STORY

AU LENDEMAIN DE LA SHOA  ---  רנה קפל,סמואל  ---  1991  ---  D'AFRIQUE DU NORD (1945 - 1954)

AU LEVANT  ---  CLEMENT GRANDCOURT,GEN  ---  1936  ---  

AUCTIONS CATALOG עדות ביוסף :  ---    ---  1913  ---  

AURORA .  ---  NOVAK,C (REDACTOR)  ---  1969  ---  כתוב בלועזית . NO. 3

AUS DEM NOTIZSUCH DES ONKEL JONES נמכר  ---  SIEGMOUND,CRONBACH  ---  1903  ---  

AUS DER PETERSBURGER BIBLIOTHEK .  ---  NEUBAUER,ADOLF  ---  1866  ---  

AUS HOFFENHEIM DEPORTIERT :  ---  RAYMES,FREDERICK (MAYER,MANFRED). MAYER,MENCAHEM (HEINZ)  ---  2005  ---  

AUS ISRAELS LEHRHALLEN :  ---  WUNSCHE,AUG [WUNSCHE,AUGUST]  ---  1907-10  ---  SIX BOOKLETS: BAND 1, HALFTE 1-2; BAND 2, HALFTE 1-2; BAND 4, HALFTE 2; BAND 5, HALFTE 1. TITLES OF VOLUMES 4-5 VARY.

AUS NEUER HEBRAISCHER DICHTUNG .  ---    ---  1949  ---  UBERSETZT UND EINGELETET VON MIRJAM SCHEUER UND WERA LEWIN

AUSGEWAHLTE GEDICHTE .  ---  BIALIK,CHAJIM NACHMAN  ---    ---  

AUSGRABUNGEN UND AUSGRABER  ---  BEHN,FRIEDRICH  ---  1955  ---  

AUSTRALOPITHECUS TOOL USER OR TOOL MAKER  ---  DART,R A  ---  1968  ---  

AUTHORITY POWER AND LEADERSHIP IN THE JEWISH POLITY  ---  ELAZAR,DANIEL J.  ---   1991  ---  A COLLECTION OF ESSAYS

AUTOCAD 13  ---  אליוט,סטיבן ואחרים  ---   1996  ---  

AUTUMN 1939 YAMIM NORAIM :  ---  REBHUN,ZE'EV  ---  1999  ---  ALBUM CONTAINING PHOTOFRAPHS, BIBLIOGRAPHIC INFORMATION,LISTINGS OF THE VICTIMS NAMES, ETC,. SEE ALSO: HEB. SEC.

AVI  ---  BEN AVI,ITTAMAR  ---    ---  ׂ(THE BIOGRAPHY OF HIS FATHER ELIEZER BEN YEHUDA, THE REVIVOR OF THE HEBREW LANGUAGE). IN HEBREW, TRANSCRIPTION IN LATIN ITALICS.

AVIGDOR ARICKHA DRAWINGS 1965/66 :  ---  ARIKHA,AVIGDOR  ---  1967  ---  

AVIGDOR ARIHKA SELECTED PAINTINDS  ---    ---    ---  אביגדור אריכא ציורים נבחרים

AVIGDOR ARIKHA SIXTY FIVE DRAWINGS 1965 - 1997 .  ---  ARIKHA,AVIGDOR  ---    ---  

AVIVA URI .  ---  URI,AVIVA  ---    ---  GALIA BAR OR . JEAN FRANCOIS CHEVRIER .

AVRAHAM SOSKIN :  ---  RAZ,GUY (CURATOR)  ---  2003  ---  AN HEBREW-ENGLISH CATALOUGE. SEE ALSO: HEB. SEC.

AWAKENING PALESTINE  ---  SIMON,LEON STEIN,LEONARD  ---  1923  ---  

AWARENESS THROUGH MOVEMENT .  ---  FELDENKRAIS,MOSHE  ---  1990  ---   + עו' משנת 1972 במצב טוב מאוד .

AWESOME CREATION :  ---  BITTON,YOSEF  ---  2013  ---  DISCUSSION, DRAWING ON BOTH CLASSICAL JEWISH SOURCES AND CURRENT SCIENTIFIC DATA, OF THE COINCIDENCES & DIFFERENCES BETWEEN THE BIBLICAL CREATION STORY AND THE BIG BANG THEORY.

AZ EICHMANN UGY .  ---  CHUM,J M  ---  1961  ---  

AZ ELO ZSIDO TORTENELEM  ---  JESHURUN,ELIJAHU  ---    ---  

AZORIN :  ---  CERVANTES SAAVEDRA,MIGUEL DE  ---  1923  ---  

AZURE  ---  HAIVRY,OFIR (e)  ---   1996  ---  NO. 1 תכלת: כתב עת למחשבה ישראלית. מס. 1

AZURE .  ---  HAIVRY,OFIR (E)  ---  1996  ---  

AZURE :  ---  HAIVRY,OFIR (E)  ---  1998  ---  NO. 4

AZURE 2  ---  HAIVRY,OFIR (e)  ---   1997  ---  NO. 2

AZURE 3  ---  HAIVRY,OFIR (e)  ---   1998  ---  ON. 3

AZURE 4  ---  HAIVRY,OFIR (e)  ---   1998  ---  NO. 4 תכלת , כתב עת למחשבה ישראלית מס. 4

B-94 : [B 94] : כל עוד רוחי בי :  ---  בורנשטיין,אייזיק מנדל. פישקייביץ',אגניישקה  ---  2012  ---  אוטוביוגרפיה של יליד העיירה שצ'קוצ'יני שבפולין 1924. הספר מתאר את החיים היהודיים בעיירה לפני מלה"ע, את סיפור הישרדותו של המחבר ב-6 מחנות ריכוז, בהם אושוויץ בירקנאו וגונצקירכן, ואת מסע השורשים שלו ב-2004.

BABEL UND ISRAELITIFCHES RELIGIONSWEFEN  ---  BARTH,J  ---  1902  ---  

BABYLONE  ---  CHAMPDEOR,ALBERT  ---  1957  ---  

BABYLONIAN WISDOM LITERATURE  ---  LAMBERT,W G  ---  1960  ---  

BABYLONISCH ASSYRISCHE LESESTUCKE  ---    ---  1963  ---   I II III

BACK TO MASADA.  ---  BEN TOR,AMNON  ---  2009  ---  SUMMARY OF THE 8 VOLUMES OF THE FINAL REPORTS OF THE MASADA EXCAVATIONS. THE BOOK DEALS WITH PHASES IN THE SETTLEMENT OF MASADA, BUILDINGS AND FINDS, THE BATTLE FOR MASADA AND MORE.

BACKYARD.  ---  קצנשטיין,אורי  ---  2015  ---  מבט מקיף על עיסוקו היצירתי של קצנשטיין ב"תקשורת סמויה": מיצבי פיסול המשלבים דמויות אנוש ואובייקטים היברידיים, עבודות וידאו ומכונות סאונד רובוטיות. הספר בעברית, אנגלית וב"שפה הקריפטית" שפיתח האמן ב-1999

BADENHEIM 1939 .  ---  APPELFELD,AHARON  ---  1981  ---  

BADERECH  ---    ---    ---  NO. 2, NO.8

BAGHDAD MON AMOUR :  ---  MOREH,SHMUEL  ---  2012  ---  IN ARABIC.

BAGHDAD YESTERDAY : [BAGHDAD, YESTERDAY :]  ---  SOMEKH,SASSON  ---  2007  ---  A MEMOIR OF SOMEKH'S LIFE AS A CHILD AND YOUNG ADULT IN BAGHDAD IN THE 20TH CENTURY'S 30'S AND 40'S. DEPICTS THE LIFE OF THE INTELLECTUAL CIRCLES OF THE THAN FLOURISHING JEWISH IRAQI COMMUNITY.

BALLET :  ---  HASKELL,ARNOLD L.  ---  1945  ---  

BALLET 2.  ---  LIDO,SERGE  ---  1952  ---  TEXTS PAR: SERGE LIFAR, GEORGE BALANCHINE, ANTON DOLIN.

BALLETOMANIA :  ---  HASKELL,ARNOLD L  ---  1946  ---  

BALLETT INTERNATIONAL.  ---  KOEGLER,HORST  ---  1960  ---  

BALLISTIC MISSLES IN THE MIIDDLE EAST :  ---  PEDATZUR,REUVEN  ---    ---  A COLLECTION OF ARTICLES DEALING WITH ISSUES SUCH AS THE NON CONVENTIONAL BALLISTIC THREAT,THE TECHNICAL ASPECTS OF THE BALLISTIC ISSUE, ETC.,

BANIYAS IN THE GRECO ROMAN PERIOD : [BANIYAS IN THE GRECO-ROMAN PERIOD] :  ---  MAOZ,ZVI URI  ---  2007  ---  ESSAY DETAILING THE REGION'S HISTORY OF CULTS AND RELIGIONS FROM THE 3RD CENTURY BC THROUGH TO THE 7TH CENTURY AD. ACCOMPANIED BY PICTURES OF EXCAVATED ARTIFACTS AND A BIBLIOGRAPHY.

BANIYAS UPPER GALILEE AND THE LEBANON BEQA IN THE HELLENISTIC PERIOD. [BANIYAS, UPPER GALILEE AND THE LEBANON BEQA' IN THE HELLENISTIC PERIOD].  ---  MAOZ,ZVI URI  ---  2007  ---  ESSAY DETAILING SETTLEMENT PATTERNS AND OTHER CHARACTERISTICS OF VARIOUS ETHNIC DOMINATIONS IN DIFFERENT SUB-REGIONS, INCLUDING ITURAEANS, ARABS, PHOENICIANS, NOMADIC BEDOUIN TRIBES ETC.

BANKER TO AN EMERGING NATION .  ---  HALEVI,NADAV  ---  1981  ---  

BANKNOTES & COINS OF ISRAEL 1927-1998  ---  ARKIN,IGAL  ---    ---  

BANKNOTES AND COINS OF ISRAEL 1927-2006.  ---  ARKIN,YIGAL  ---  2006  ---  THE BOOK PRESENTS A DETAILED PICTORIAL AND HISTORICAL SURVEY OF THE BANKNOTES AND COINS OF THE JEWS IN PALESTINE AND OF THE STATE OF ISRAEL FROM THE BRITISH MANDATE TO THE PRESENT.

BAR ILAN STUDIES IN COMPARATIVE LITERATURE.  ---  LANDAU,DOV AND OTHERS (E.)  ---  2001  ---  A COLLECTION OF ESSAYES IN HEBREW AND IN ENGLISH. SEE ALSO: HEB. SEC.

BAR ILAN STUDIES IN HISTORY .  ---  ARTZI,PINHAS (E)  ---  1978  ---  

BAR ILAN STUDIES IN HISTORY III  ---    ---    ---  SEE:MODERN HISTORY

BARANKIN SEI EIN MENSCH  ---  MEDWEDEW,WALERI  ---    ---  VERLAG PROGRESS

BARBARIANS FROM OUR KULTURKREIS : (BARBARIANS FROM OUR "KULTURKREIS") :  ---  ROSEMAN,MARK  ---  2016  ---  ANALYSIS OF GERMAN JEWISH ACCOUNTS FROM THE 1930'S, TRACKING THE GRADUAL SHIFT IN THEIR FOCUS FROM THREAT TO THEIR SOCIAL STATUS & NATIONAL IDENTITY TO COMPREHENSION OF THE ANNIHILATION

BARBARIANS FROM OUR KULTURKREIS : (BARBARIANS FROM OUR "KULTURKREIS") :  ---  ROSEMAN,MARK  ---  2016  ---  ANALYSIS OF GERMAN JEWISH ACCOUNTS FROM THE 1930'S, TRACKING THE GRADUAL SHIFT IN THEIR FOCUS FROM THREAT TO THEIR SOCIAL STATUS & NATIONAL IDENTITY TO COMPREHENSION OF THE ANNIHILATION

BARBED WIRE .  ---  MCKIBBIN  ---    ---  

BAR-ILAN STUDIES IN ASSIRIOLOY  ---  קלין,יעקב. סקיסט,אהרון(ע.  ---  1990  ---  

BARUCH'S ODDYSEY :  ---  TEGENE,BARUCH  ---  2008  ---  THE STORY OF BARUCH TAGENE- ONE OF THE LEADERS OF THE JEWISH ETHIOPIAN COMMUNITY. TAGENE HAS DEDICATED A LARGE PART OF HIS LIFE TO FINDING WAYS TO HELP ETHIOPIAN-JEWS TO COME TO ISRAEL.

BASELESS HATRED :  ---  LEVY,RENE H.  ---  2011  ---  DISCUSSION OF THE JEWISH TERM 'BASELESS HATRED' IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ANTISEMITISM & A PROPOSAL OF AN 'AREVUT' (MUTUAL RESPONSIBILITY) ARRANGEMENT BETWEEN DIASPORA & ISRAELI JEWS.

BASELINE . נמכר  ---  DAINES,MIKE (E)  ---    ---  

BASIC ISSUES OF THE HISTORY OF NUTRITION  ---  GUGGENHEIM,K.Y.  ---   1995  ---  פרקים בסיסיים בתזונה. מהדורה שניה מורחבת

BASIC ISSUES OF THE HISTORY OF NUTRITION  ---  גוגנהיים,ק.י.  ---  1990  ---  תולדות התזונה

BASIC ISSUES OF THE HISTORY OF NUTRITION .  ---  GUGGENHEIM,K Y  ---  1995  ---  

BASIC ISSUES OF THE HISTORY OF NUTRITION . נמכר  ---  GUGGENHEIM,K Y  ---  1990  ---  

BASS  ---    ---    ---  MANNER CHORE

BAUHAUS . נמכר  ---    ---  1980  ---  

BAUHAUS ARCHIV MUSEUM FUR GESTALTUNG : נמכר  ---  WINGLER,HANS  ---  1981  ---  

BAUHAUS ON THE CARMEL  ---  KSVONSOS.TREBLLIG,TREBREH  ---   1993  ---  ARCHITECTURE AND PLANNING IN HAIFA DURING THE BRITISH מלווה בשרטוטים ובצילומים ETADNAM

BAUHAUS ON THE CARMEL . נמכר  ---  HERBERT,GILBERT SOSNOVSKY,SILVINA  ---  1985  ---  באוהאוס על הכרמל .

BAUHAUS TEL AVIV . נמכר  ---  COHEN,NAHOUM  ---  2005  ---  PHOTOGRAPHS BY JACHIN HIRSCH .

BAUTEN UND RAUME  ---  BREUHAUS,FRITZ AUGUST  ---  1935  ---  

BAYSAN :  ---  BAR NATHAN,RACHEL. ATRASH,WALID  ---  2011  ---  REPORT OF THE POTTERY ASSEMBLAGE & GLASS FINDS AND ETHNOARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN POTTERY PRODUCTION IN NAZARETH & GAZA, UMAYYAD PERIOD URBAN WORKSHOPS IN BET SHE'AN & JERASH ETC.

BDD 14 :  ---  DOMB,CYRIL (ED.)  ---  2004  ---  ARTICLES IN HEBREW AND IN ENGLISH, DEALING WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE,JEWISH APROACHES TO THE ENVIRONMENT, AND MORE. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

BDD 15 :  ---  DOMB,CYRIL (ED.)  ---  2004  ---  ARTICLES AND BOOK REVIEWSIN HEBREW AND IN ENGLISH, DEALING WITH HALAKHAH AND TECHNOLOGY, TALMUDIC COCEPTS DEALING WITH UNCERTAINTY, AND MORE. SEE HEBREW ENTRY AS WELL.

BE A MENSCH :  ---  KAPLAN,MOSHE [EDITOR]  ---  2008  ---  ARTICLES DEALING WITH GOOD CHARACTER FROM VARIOUS PERSPECTIVES - PSYCHOLOGICAL, ECONOMIC, PHILOSOPHICAL ETC., AND ITS KEY ROLE IN BUSINESS, LEADERSHIP, POSITIVE RELATIONSHIPS AND MORE.

BE FRUITFUL AND MULTIPLY  ---  GRAZI,RICHARD V. (e)  ---   1994  ---  פרו ורבו. טפולי הפריה והמסורת היהודית. עם הקדמה מאת לורד עמנואל יעקובוביץ.

BE FRUITFUL AND MULTIPLY.  ---  SHLAM,SHOSH (DIR.)  ---  2005  ---  DVD - VIDEORECORDING. 50 MIN. COL.SD.

BEAMTE DER WORMSER JUDISCHEN GEMEINDE  ---  ROTHSCHILD,SAMSON  ---  1920  ---  

BEATINGS MALTREATMENT ABD DEGREDATION OF PALESTINIANS  ---  BE'ER,YIZHAR  ---   1996  ---   NOITAMROFNI TEEHS PES. 1996

BEATS FROM HEARTLAND : פעימה מלב הפעימות :  ---  ROBBINS,DOROTHY [רובינס,דורותי]  ---  1999  ---  ספר שירים של הפסלת דורותי רובינס שהחלה בכתיבתם עם החרפת נכותה כתוצאה מניוון שרירים. השירים, המודפסים מקור (אנגלית) מול תרגום, עוסקים במאבק להמשיך ליצור, בתהליך ההזדקנות ובנשים קרובות לאמנית שהלכו לעולמן.

BEAUTIFUL PALESTINE  ---    ---    ---  CONGRESS EDITION

BECOMING LIKE GOD :  ---  BERG,MICHAEL  ---  2004  ---  PICTURING ORDINARY LIFE AS A PRISON, THE AUTHOR CLAIMS TO HAVE THE KABBALISTIC KEY TO SET THE READER FREE.

BEDOUIN COMMAND .  ---  YOUNG,PETER  ---  1956  ---  

BEDOUIN LOVE LAW AND LEGEND  ---  EL AREF,AREF  ---  1944  ---  

BEDOUIN OF THE NEGEV  ---  MARX,EMANUEL  ---  1967  ---  

BEER SHEBA I  ---  AHARONI,YOHANAN (E)  ---  1973  ---  1969 - 1971 SEASONS

BEER SHEVA  ---  שרשבסקי,יוסף  ---   1991  ---  VOLUME V(FIVE):BYZANTINE SETTLEMENTS IN THE NEGEV DESERT כולל תיק מפות

BEER SHEVA 10  ---    ---    ---  DIVINE SERVICE AND ITS REWARDS

BEER SHEVA 7  ---    ---    ---  VOL. 7 SEE: GRAR: A CHALCOLITHIC SITE IN THE NORTHERN NEGEV

BEER SHEVA 8  ---    ---    ---  FROM GULF TO DELTA AND BEYOND

BEER SHEVA XVI :  ---  AHITUV,SHMUEL. OREN,ELIEZER D. (E.)  ---  2002  ---  A COLLECTION OF ESSAYES. SEE ALSO HEB. SEC.

BEER SHEVA XVI : [BEER-SHEVA XVI]  ---    ---    ---  SEE: HORVAT KARKUR 'ILLIT.

BEFCHICHTE DER JUDEN  ---  GRAER  ---    ---   ) 1 2 3 ( ) 3 כרכים (

BEFORE CATASTROPHE  ---  LAVSKY,HAGIT  ---   1996  ---  קורות הציונות בגרמניה בין מלחמות העולם

BEFORE CATASTROPHE .  ---  LAVSKY,HAGIT  ---  1996  ---  

BEFORE THE CURTAIN FELL  ---  אפשטיין,לודמילה  ---  !1990  ---  זכרונותיה של המחברת-אחיניתו של זאב ז'בוטינסקי

BEFORE THE CURTAIN FELL  ---  EPSTEIN,LUDMILA  ---  1990  ---  

BEFORE THE TWO CULTURES :  ---  DASTON,LORRAINE  ---  2015  ---  DISCUSSION OF THE SCIENTIFIC ARCHIVAL PROJECTS OF THE 19TH CENTURY (FOCUSING ON THE 'CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM') IN THEIR HISTORICAL CONTEXT AND IN THAT OF TODAY'S RAGE FOR BIG DATA

BEFORE THE TWO CULTURES :  ---  DASTON,LORRAINE  ---  2015  ---  DISCUSSION OF THE SCIENTIFIC ARCHIVAL PROJECTS OF THE 19TH CENTURY (FOCUSING ON THE 'CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM') IN THEIR HISTORICAL CONTEXT AND IN THAT OF TODAY'S RAGE FOR BIG DATA

BEFRIEND YOUR DEMON :  ---  חשין,ליאורה  ---  2013  ---  מהדורה מורחבת לקטלוג עבודות גרפיטי מרחובותיה של ת"א. הספר מציג עשרות רבות של ציורי קיר במבחר טכניקות של כ-20 אמנים, ביניהם: KNOW HOPE, KLONE, ADI SENED, FOMA, ZERO CENTS, NESCA, MASSIVE, AME72 ו-DREK.

BEFRIEND YOUR DEMON :  ---  חשין,ליאורה  ---  2009  ---  קטלוג תערוכה של צילומי אמנות רחוב, או בשמה האחר "פוסט גרפיטי": ציורי קיר באמצעות שבלונות, הדבקות של נייר מאויר ומצולם בזירוקס, ריסוס במיכלי צבע ועוד. הספר כולל שיחה בין האמנית למבקרת האמנות אן ששון.

BEGEGNUNG MIT MARTIN BUBER . נמכר  ---  GOLDSTEIN,WALTER  ---  1943  ---  כתוב במכונת כתיבה .

BEGIN : נמכר  ---  HURWITZ,HARRY ZVI  ---  1994  ---  

BEHIND THE TIME  ---  TSANIN,M.  ---   1992  ---  IN RUSSIAN. TRANSLATED FROM YIDDISH BY L. BRINSKY

BEHOLD A GREAT IMAGE נמכר  ---  STASSFELD,SHARON KURZWEIL,ARTHUR (E)  ---  1978  ---  ואלו צלם חד שגיא .

BEHOLD THE MAN :  ---  MENDELSOHN,AMITAI  ---  2017  ---  CATALOGUE ABUNDANT IN ESSAYS AND COMMENTARY, PRESENTING THE DEPICTION OF CHRIST IN JEWISH ART FROM 19TH CENTURY TO DATE - AS AN EMBLEM OF THE VICTIMIZATION OF JEWS OR JEWISH NATIONAL REBIRTH

BEING HAPPY A DAY AT A TIME.  ---  HADAD,CHARLES S.  ---  2007  ---  A GUIDE FOR CONDUCTING A HAPPIER, FULLER LIFE, CONTAINING ADVISES AND LIFE STORIES BY THE AUTHOR.

BEIT LOHAMEI HAGHETAOT  ---    ---    ---  בית לוחמי הגטאות

BEITRAG ZUR MEDIZINISCHEN TOPOGRAPHIE VON JERUSALEM.  ---  TOBLER,TITUS  ---  2005  ---  THE BOOK, WRITTEN BY THE SWISS PHYSICIAN IN 1855, ALONG WITH PARTS OF HIS OTHER ESSAY "DENKBLATTER AUS JERUSALEM", IN GERMAN AND IN HEBREW TRANSLATIONS. SEE HEBREW ENTRY .

BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER JUDISCHEN GEMEINDE ZU BERLIN.  ---  STERN,MORITZ  ---  1926-34  ---  HEFT 1-6. (6 HEFTE)

BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DER JUDISCHEN GEMEINDE ZU BERLIN.  ---  STERN,MORITZ  ---  1926-34  ---  HEFT 1-6. (6 HEFTE)

BEITRAGE ZUR ORIENTALISCHEN MYTHOLOGIE .  ---  STUCKEN,EDUARD  ---    ---  

BELGIUM AND THE HOLOCAUST  ---  MICHMAN,DAN (ed)  ---   1998  ---  בלגיה והשואה - קובץ מאמרים

BELGIUM AND THE HOLOCAUST .  ---  MICHMAN,DAN  ---  1998  ---  

BELIEFS OBSERVENCES AND SOCIAL INTERACTION AMONG ISRAELI  ---  LEVY,SHLOMIT (e)  ---  !1993  ---  אמונות, שמירת מצוות ויחסים חברתיים בקרב היהודים בישראל: דו"ח מלא כולל שאלונים ונספחים

BELLA MATRIBUS DETESTATA.  ---  RUBINSTEIN,GRETTY  ---  2003  ---  PAINTINGS INSPIRED BY LATIN IDIOMS AND PROVERBS. THE BOOK INCLUDES ALSO BIBLIOGRAPHICAL NOTES ON THE ARTIST (1947-2001) AND AN INTRODUCTION TO HER WORK. THE TEXT IS IN HEBREW AND ENGLISH.

BELOVED COUNTRY.  ---  HAGARI,ILAN [EDITOR]  ---  2008  ---  ALBUM DEPICTING THE REALITY AND LANDSCAPES OF EARLY 20TH CENTURY HOLY LAND. INCLUDED ARE PHOTOGRAPHS BY FELIX BONFILS AND BY YAACOV BEN DOV, AND AERIAL PHOTOGRAPHS TAKEN IN WWI.

BELSEN  ---  GOLDMANN,NAHUM ET. AL.  ---   1957  ---  A MEMORIAL BOOK CONTAINING DESCRIPTIONS OF THE JEWISH LIFE AND COMMUNITY IN BERGEN-BELSEN BEFORE AND AFTER THE LIBERATION OF THE CAMP.

BEN EZRA SYNAGOGUE .  ---    ---    ---  

BEN GURION **  ---  ST JOHN,ROBERT  ---  1957  ---  

BEN GURION .  ---  BAR ZOHAR,MICHAEL  ---   1978  ---  

BEN GURION STATE BUILDER נמכר  ---  AVI HAI,AVRAHAM  ---  1974  ---  

BEN HUR .  ---  REYNAUD,JEAN CHARLES  ---    ---  

BEN SHEMEN  ---  BENTWICH,NORMAN  ---    ---  

BEN SHEMEN  ---  BUCKMANN,ELISABETH  ---  1965  ---  

BEN SHEMEN נמכר  ---  BENTWICH,NORMAN  ---    ---  

BEN THE ALIEN BIRD  ---  ARON,PAUL  ---   1999  ---  רומן שואה

BENEATH THE CHURCH OF THE HOLY SEPULCHRE JERUSALEM  ---  GIBSON,S TAYLOR.J E  ---  1994  ---  

BENEDICTUS SPINOZA.  ---  VAN DER LINDE,A  ---  1871  ---  

BENHAZAR SON TO A STRANGER. [BENHAZAR, SON TO A STRANGER].  ---  SHAI,ARON  ---  2009  ---  HISTORICAL NOVEL. THE SON OF A FORMER ACTIVIST IN THE LECHI, THE ANTI-BRITISH UNDERGROUND IN THE 30S AND 40S, SETS OUT TO DISCOVER HIS FATHER'S PAST AFTER HIS MYSTERIOUS DEATH IN A FIRE.

BENZION MEIR HAY OUZIEL נמכר  ---  DON YIHYE,CHABETAI  ---  1974  ---  

BERAKHOT .  ---    ---  1977  ---  WITH A COMMENTARY BY RABBI PINHAS KEHATI

BERESHEET DESIGN :  ---  ROBINSON,ORLY. YARON,ZILA  ---  2012  ---  ALBUM FEATURING ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN BY LEADING ISRAELI DESIGNERS, INSPIRED BY THE STORIES & LOCATIONS IN GENESIS, FROM ABRAHAM'S HOUSE IN UR TO PHARAOH'S PALACE & ISAAC'S TENT.

BERGEN BELSEN נמכר  ---  LEVY HASS,HANNA  ---  1974  ---  (JOURNAL)

BERICHT DER ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE  ---  נמצא תחת BERICHT  ---  1911  ---  כל ישראל ערבים זה בזה / ּ+ עו' 2/9/1873 בעתונות , יצא בפריז .

BERICHT DER EXEKUTIVE DER ZIONISTISCHEN ORGANISATION AN DEN ZIONISTENKONGREB  ---    ---    ---  

BERICHT DES SS UND POLIZEIFUEHRERS UEBER DIE VERNICHTUNG  ---  FRIEDMAN,TUWIAH  ---   1993  ---  תזכיר של ה -סס על השמדת יהודי גליציה

BERICHT UBER DIE HOCHSCHULE LEHRANSTALT FUR DIE WISSENSCHAFT DES JUDENTHUMS IN BERLIN .  ---    ---  1885  ---  

BERITRAGE .  ---  NEUBAUER,ADOLF  ---  1866  ---  

BERITRAGE UND DOCUMENTE ZUR GESCHICHTE DES KARAERTHUMS UND DER KARAISCHEN LITERATURE .  ---  NEUBAUER,ADOLF  ---  1866  ---  GERMAN-HEBREW TEXT. BOUND TOGETHER WITH " ספר אפריון עשה לו".

BERL KATZNELSON  ---  דורון,אדם  ---   1984  ---  

BERTOLT BRECHT :  ---  KAYNER,GAD. BEN ZVI,LINDA (EDS.)  ---  2006  ---  A COLLECTION OF ARTICLES THAT ANALYZE THE RENOWNED DRAMATIST, DIRECTOR AND POET FROM A SOCIAL, EXISTENTIAL, AND THEATRICAL PHILOSOPHY PERSPECTIVES.

BERZEICHNISS DER AUSERLESENEN BUCHERSAMMLUNG DES SEELIGEN HERRN MOSES MENDELSOHN. נמכר  ---    ---  1926  ---  FACSIMILE EDITION OF THE 1786 CATALOG OF MOSES MENDELSOHN'S LIBRARY.

BESA A CODE OF HONOR :  ---  GERSHMAN,NORMAN (PHOTOGRAPHER)  ---  2007  ---  AN EXHIBITION CATALOG OF A PHOTOGRAPHY EXHIBITION PRESENTING PORTRAITS OF ALBANIAN MUSLIMS WHO RECEIVED THE 'RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS' HONORARY TITLE. WITH ADJOINT BIOGRAPH.

BESA A CODE OF HONOR :  ---  GERSHMAN,NORMAN (PHOTOGRAPHER)  ---  2007  ---  AN EXHIBITION CATALOG OF A PHOTOGRAPHY EXHIBITION PRESENTING PORTRAITS OF ALBANIAN MUSLIMS WHO RECEIVED THE 'RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS' HONORARY TITLE. WITH ADJOINT BIOGRAPH.

BESIDE GALILEE  ---  BOLITHO,HECTOR  ---   1933  ---  

BEST IN CHILDREN'S BOOKS  ---    ---    ---  

BEST SELLER COACHING :  ---  רוט,אלון  ---  2004  ---  וכל מכירה של עותק מהספר הזה מהווה עדות להצלחה מופלגת של השיטה.

BET DAGAN :  ---  YANNAI,ELI. NAGAR,YOSSI  ---  2014  ---  REPORT OF FINDS IN 2 CEMETERIES IN A SITE HALFWAY BETWEEN JAFFA & RAMLA: TOMBS & THEIR CONTENTS, POTTERY, ARTIFACTS, ANTHROPOLOGICAL REMAINS ETC., & DISCUSSION OF BURIAL CUSTOMS & PRACTICES

BET YERAH :  ---  GREENBERG,RAPHAEL AND OTHERS  ---  2006  ---  THIS FIRST VOLUME OUT OF THE PROJECTED TWO, IS DEVOTED TO A DESCRIPTION OF THE STRATIGRAPHYU AND EARLY BRONZE AGE CERAMIC FINDS FROM EACH EXCAVATION.

BET YERAH 2 :  ---  GREENBERG,RAPHAEL ET ALII  ---  2014  ---  REPORT ON THE PHYSICAL ATTRIBUTES OF A SITE ON THE SOUTHWESTERN SHORE OF THE SEA OF GALILEE & ON PREVIOUSLY UNPUBLISHED FINDS AND SYNTHETIC DISCUSSIONS OF ITS ARCHITECTURE & POTTERY FINDS

BET YERAH III :  ---  GREENBERG,RAPHAEL ET AL.  ---  2017  ---  FINAL VOLUME IN THE SERIES DEDICATED TO THE SITE LOCATED AT THE EXIT OF THE JORDAN RIVER FROM LAKE KINNERET, COVERING UNPUBLISHED SALVAGE EXCAVATIONS FROM 1933 ONWARD, AS WELL AS NEW

BETA ISRAEL .  ---    ---    ---  MARCH 2 THROUGH MARCH 30, 1997 .

BETH SHE'ARIM  ---  MAZAR,BENJAMIN (MAISLER)  ---  1973  ---  

BETH SHE'ARIM **  ---  AVIGAD,NAHMAN  ---  1976  ---  

BETH SHE'ARIM* נמכר  ---  AB,ZTIHSFIL EHSOM,EBAWHCS  ---  1974  ---  

BETWEEN AFRICA AND ZION  ---  KAPLAN,STEVEN et.al. (e)  ---   1995  ---  SOCIETY FOR THE STUDY OF ETHIOPIAN JEWRY בין אפריקה לאירופה: דברי הקונגרס של החברה לחקר יהודי אתיופיה

BETWEEN COLLECTION AND MUSEUM :  ---  OMER,MORDECHAI (E.)  ---  2002  ---  AN HEBREW-ENGLISH EXHIBITION CATALOUGE DEPICTING THE INSTITUTIONALIZATION OF THE ART SCENE IN TEL-AVIV. SEE ALSO: HEB. SEC.

BETWEEN DARKNESS AND LIGHT  ---  SAMSON,SHLOMO  ---   1998  ---  AUTOBIOGRAPHY

BETWEEN DENIAL AND "COMPARATIVE TRIVIALIZATION" :  ---  SHAFIR,MICHAEL  ---  2002  ---  

BETWEEN EAST AND WEST  ---  ALTMANN,A (E)  ---  ט"מ   ---  נמצא תחת ספר

BETWEEN HEAVEN AND EARTH :  ---  KERMAN,SUE  ---  2011  ---  NOVEL. A 19TH CENTURY JEWISH WIDOW, VISITING PALESTINE AS A JOURNALIST, GETS ACQUAINTED WITH HISTORICAL FIGURES SUCH AS BRITISH CONSUL JAMES FINN AND GERMAN MISSIONARY CONRAD SCHICK.

BETWEEN JERUSALEM AND HEBRON  ---  KATZ,YOSSI  ---   1998  ---  BLOC IN THE PRE-STATE PERIOD

BETWEEN LAUSANNE AND GENEVA  ---  בן-צבי,אברהם  ---  1989  ---  INTERNATIONAL CONFERENCES AND THE ARAB-ISRAEL CONFLICT

BETWEEN MAN AND MAN  ---  BUBER,M  ---  1947  ---  

BETWEEN ORTHODOXY AND THE ENLIGHTENMENT  ---  HEYD,MICAHEL  ---  1982  ---  SCIENCE IN THE ACADEMY OF GENEVA

BETWEEN POLES AND JEWS :  ---  BAUER,ELA  ---  2005  ---  THE BOOK EXPLORES THE DEVELOPMENT OF SOKOLOW'S POLITICAL THOUGHT DURING HIS WORK WITHIN THE SOCIAL FABRIC OF THE JEWISH COMMUNITY ON POLISH LANDS.

BETWEEN THE WORLDS :  ---    ---    ---  MULTIMEDIA PROGRAM ILLUSTRATING THE SOCIAL FRAMEWORKS AND RELATIONS BETWEEN RESIDENTS IN THE GHETTO.

BEVIS MARKS RECORDS .  ---  BARNETT,LIONEL D (E)  ---  1940  ---  PRINTED AT THE UNIVERSITY PRESS BY JOHN JOHNSON

BEYOND PARTNERSHIP  ---  סטוק,ארנסט  ---   1992  ---  

BEYOND PARTNERSHIP ;  ---  STOCK,ERNEST  ---  1992  ---  

BEYOND ROUTINE :  ---  GRUNSTEIN,YEHOSHUA C.  ---  2018  ---  DISCUSSION OF DOZENS OF CUSTOMS OBSERVED ON SHABBAT & THE HOLIDAYS THROUGHOUT THE JEWISH YEAR, FOCUSING ON THEIR SIGNIFICANCE, HOLINESS, THE EMOTIONS EVOKED BY THEIR PERFORMANCE, ETC.

BEYOND ROUTINE :  ---  GRUNSTEIN,YEHOSHUA C.  ---  2018  ---  DISCUSSION OF DOZENS OF CUSTOMS OBSERVED ON SHABBAT & THE HOLIDAYS THROUGHOUT THE JEWISH YEAR, FOCUSING ON THEIR SIGNIFICANCE, HOLINESS, THE EMOTIONS EVOKED BY THEIR PERFORMANCE, ETC.

BEYOND THE TIGRIS AND THE EUPHRATES  ---  LAMBERG KARLOVSKY,C  ---   1996  ---  מעבר לפרת ולחידקל-תקופת הברונזה ותרבויותיה BEER SHEVA NO. 9

BEYOND THE WALL . נמכר  ---  ZAUN GOSHEN,HEIKE  ---  2006  ---  


אנא לחצו כאן לחיפוש הספר – תודה                                                                      אינדקס ספרים ראשי  ספרים משומשים
רובינזון ספרים
  רובינזון ספרים - נחלת בנימין 31, ת.ד. 4308 תל-אביב 61042   rob_book@netvision.net.il

 ניתאי נאמן, בנייה וקידום אתרים (SEO) -      שחיית תינוקות    צימר    גפת    אמירים    ספרים משומשים   

ספרים משומשים - ספרים עתיקים - קונים ספרים משומשים - ספרים ישנים